Tee itse liukuovet, joissa on peilit

Jos rakennat liukuovet itse, voit säästää rahaa ja saada ovista mieleisesi. Tästä jutusta näet, miten rakennat ovet, joissa on isot peilipinnat.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
350 euroa

Johdanto

Jos tilaa on vähän, liukuovia ei korvaa mikään. Liukuovet ovat erityisen hyvä ratkaisu esimerkiksi pieniin makuuhuoneisiin tai eteiseen.

Voit joko piilottaa nykyiset kaappisi poistamalla ovet ja varustamalla kaapit uusilla liukuovilla tai, kuten esimerkissämme tehdään, rakentaa kokonaan uuden kaapiston huoneen seinustalle.

Tässä kohteessa sisustamme kaapit valmiilla ulosvedettävillä hyllyillä. Voit halutessasi myös ripustaa hyllyt suoraan seinään.

Huomaa, että kun liukuovet on sul-jettu, niiden pitäisi mennä aavistuksen verran päällekkäin. Yleensä limitys-määrä on noin 20 mm, mutta jotta sai-simme ulosvedettävillä hyllyille tilaa, tyydymme 10 mm:n limitykseen. Varustamme toisen ovista peililasilla ja toisen mustalla lasilla, mutta monia muitakin vaihtoehtoja on olemassa. Lasi ostetaan valmiina lasiliikkeestä.

Oviin tarkoitetuissa peililaseissa on yleensä huomaamaton kalvo. Kalvo estää lasia pirstoutumasta, ja pitää sirpaleet kasassa, vaikka lasi yllättäen hajoaisi. Sama pätee värjättyyn lasiin. Lasiliikkeessä on tärkeää kertoa tilatta-van lasin käyttötarkoituksesta, jotta lasiin asennetaan kalvo tai varmiste-taan, että kohteeseen valitaan tarvittaessa turvalasi.

Jos haluat pelata varman päälle, tilaa lasi vasta sitten, kun kehykset on koottu. Tällöin saat mahdollisimman tarkat mitat. Kehykset on valmistettu 19 mm MDF- levystä. Näin rakenteesta tulee kestävä, eikä levyrakenne väänny tai anna periksi, vaan pysyy tasaisena.

Ohjeet

01
Kehys sahataan 4 Vaihe

MDF-levyt sahataan ohjainkiskolla varustetulla upotussahalla. Laitteen etuna on se, että se tekee työnsä nopeasti ja samalla äärimmäisen tar-kasti. Jos käytät tämän sijaan tavallista pyörösahaa ja ohjausapuna ohjainkis-koa, varaa tehtävään enemmän aikaa, ja ole erityisen huolellinen, jotta saat viilloista täysin suorat ja tarkat.

Jos päädyt lasittomiin oviin, levyt on helpointa sahauttaa valmiiksi mittoi-hin puutavaraliikkeessä. Näin tehtä-väksesi jää vain ovien maalaus ja paikoilleen asennus.

1

Tee oveen mittamerkinnät ja sahaa levy ylä- ja alakappaleeksi. Jokainen kehys koostuu kahdesta sivusta (A) ja ylä- ja alakappaleista (B). Kahteen liukuoveen tarvitaan siis 8 puukappaletta.

2

Tee lasille tilaa. Ota tarkat mitat huulloksista. Lasit lepäävät niissä. Huulloksen leveys on 4 mm, ja reunaa jää jäljelle niin ikään 4 mm.

3

Sahaa sivujen huullokset. Kun olet asentanut terän oikeaan syvyyteen huullosta varten, jäljelle jää 4 mm. Sahaa huullokset kaikkiin kappaleisiin. Terä on vain 2 mm paksu, joten jos olet tarkka, sahaat huullokset kahdella sahauksella.

4

Vaihtoehtoinen tapa. Voit sahata huulloksen ensin isoon levyyn ja sahata sen jälkeen sivut oikeaan leveyteen. Tämä voi olla helpompaa kuin pitkien, kapeiden pystysivujen sahaus, varsinkin, jos käytät tavallista pyörösahaa.

02
Kokoaminen 7 Vaihe

Kehyksessä käytetään aitoa, profiililau-toihin tehtävää puusepänliitosta. Kun olet sahannut sivujen hullokset, olet työstänyt sivuihin profiilin. Tämän jäl-keen tehdään 4 x 4 mm huullos ylä- ja alakappaleiden päätyihin, jotta sivut saadaan tiiviisti niihin kiinni. Lisäksi kehyksen sivujen väliin saadaan näin laajemmat liimapinnat. Voit, kuten me tässä, työstää huulloksen myös katkaisusahalla. Jos sinulla ei ole katkaisusahaa, voit käyttää yläjyrsintä.

1

Perinneliitos. Se kuulostaa hienolta. mutta kyse on vain 4 x 4 mm:n huullok-sen sahaamisesta, ja tämä on helpoin tehdä katkaisusahalla. Muista välike, kun sahaat sahan syvyysrajoitinta käyttäen.

2

Tarkista! Tarkista! Kokeile moneen kertaan, että saha on säädetty oikein. Pienen vinouden ja epätasaisuuden voi poistaa hiomapaperilla, joka on kiinnitetty puulistaan esim. kaksipuolisella teipillä.

3

Koesovita kehystä. Aseta neljä kehyskappaletta vakaalle alustalle. Tarkista, että kulmat ovat suorat ja liitokset tiiviit ja linjassa. Jos kaikki liitokset eivät ole täysin onnistuneita, voit säätää sovitusta pienellä hiomapaperiin kiedotulla palikalla.

4

Työstä tappiliitos. Merkitse, mihin aiot porata terävällä 10 mm poralla. Vaakakappaleisiin (B) tehdään kolme reikää reunan läheisyyteen.

5

Poraa halkaisematta puuta. Pyydä apulaista katsomaan, että poraat vaa-kasuoraan. Ruuvipuristimet pitävät kehyk-sen paikallaan ja estävät MDF-levyä työnty-mästä vinoon porausvaiheessa. Poraa reikä puhtaaksi ja tarpeeksi isoksi tapille.

6

Puhdista puukappale. Irrota kappale ja puhalla reiät puhtaiksi. Kokoa nyt ensimmäinen kulma. Laita molempien kap-paleiden reikiin liimaa. Naputa reikään päästään teroitettu 10 mm tappi. Jos tappi on hyvin tiukka, poraa reikää hieman lisää.

7

Poista liima ja täytä reiät. Kun olet koonnut koko kehyksen, pyyhi yli-määräinen liima pois, pohjusta pinnat ja tasoita, ennenkuin maalaat kehyksen kahteen kertaan pintamaalilla.

03
Lasin asentaminen 5 Vaihe

Kun kehyksen maali on kuivunut, voi-daan asentaa täytteet. Tässä tapauksessa lasilevy ja peili, mutta myös ohutta MDF-levyä tms. voi hyvin käyttää. Vaikka ovikehykset ovat vain 8 cm leveät, ovista tulee täysin vakaat ja vankat, kun lasit ja peilit on liimattu kiinni.

Sekä lasi että peili kiinnitetään sani-teettisilikonilla. Käytä kirkasta silikonia, sillä syntyy siistein lopputulos.

Huulloksen pitää olla täysin puhdas, ennen kuin silikoni sivellään.

1

Puhdista huullos taltalla ja imuroi pinta puhtaaksi. Levitä silikoni ohuena vanana syvälle huullokseen, kun olet puhdistanut huulloksen. Näin vältät silikonin valumisen lasin etupinnalle.

2

Aseta lasi paikalleen. Sekä peili että musta lasi ovat 2-3 mm pienempiä kuin aukko sekä korkeus- että leveys-suunnassa. Laske lasi varovasti alas. Tue tarvittaessa alapuolelta.

3

Silikoni sinetöi lasin. Ensimmäiset silikonivanat pitävät lasin kiinni. Seuraava vana lasin ja peilin takana estää lasia ja peiliä putoamasta. Pursota huullokseen vana silikonia.

4

Silota sauma. Sauma silotetaan erikoislastalla. Käytä jotakin monista erikoissaumavälikkeistä ja valitse sellainen profiili, jolla joudut kaapimaan mahdolli-simman vähän silikonia pois.

5

Säädä. Jos sivut näyttävät kaartuvan ulospäin, oven voi puristaa yhteen esimerkiksi matkalaukun remmillä. Lasi ja silikoni pitävät oven lopulta tiiviisti yhdessä.

04
Pyörät ja helat 4 Vaihe

Ovia on kahdenlaisia: yläripusteisia, joissa pyörät ovat yläreunassa ja niitä, joissa pyörät ovat alareunassa. Tämän esimerkin ovet liikkuvat pyörillä kaapin alareunassa olevaa kiskoa pitkin. Helo-jen mukana tulee kokoamisohjeet, mutta kuten usein käy, nämäkin ohjeet voivat herättää kysymyksiä.

Tässä esimerkissä liukuovet on asen-nettu puulattiaan, mutta asennustapa on sama, jos ovet tulevat kokolattiama-tolle tms. Tällöin alakisko vain on liimauksen sijaan ruuvattava kiinni.

1

Alakiskon ja ylimmän ohjainkis-kon pitää olla yhtä pitkät. Ne voi lyhen-tää kulmahiomakoneella. Leikkaa varovasti, jottet aiheuta värjääntymiä. Hio reunoja hieman, ennen kuin asennat kiskot.

VINKKI: Voit käyttää myös rautasahaa.

2

Asenna kiskot. Ylimpänä oleva ohjainkisko asennetaan ensin ruuvi-kiinnityksellä kattoon. Alakisko kiinnitetään puulattiaan kaksipuolisella teipillä 3 cm:n päähän kaapinoven etureunasta.

3

Yläheloissa on kolme pyörää, jotka pitävät oven yläohjainkiskossa. Pyörät eivät kannata ovea, vaan tukevat sitä. Ne kiinnitetään 4-6 cm:n päähän reunasta. Esiporaa, ennen kuin kiinnität ruuvit.

4

Alahelat kiinnitetään niinikään 4-6 cm:n päähän reunasta. Säädä pyörän korkeutta ruuvitaltalla sitten, kun ovi on nostettu paikalleen. Helan mukana toimitetaan varmistin, joka estää ovea hypähtämästä kiskosta ulos.

Materiaalit

18 mm MDF-levy:
• 2 pystykappaletta (A), 6,5 x 208 cm
• 2 vaakakappaletta (B), 51,5 x 15 cm

Lisäksi:
• Tappeja, 8 mm, 12 kpl
• Lasia, koko: 51,3 x 178,2 cm
• Liukuovihelat (esim. Elfa), sisältäen myös ala- ja yläkiskot
• Yläreunalista (C): Primo 8 x 55 mm
• Kaapin sisustus (esim. Elfa Lumi)

Erikoistyökalut
• Upotussaha + ohjainkisko

Vie aikaa

Ovet ehtii työstää (ja maali kuivua) viikonlopussa.

Hinta

Noin 350 € oviin sisältäen liukuovihelat

Vaikeusaste

Ovet on melko helppo rakentaa, jos hyödyntää pyörösahan ohjainkiskoa.

Piirustus

Vinkit & niksit

Seinäripusteisilla vetolaatikoilla on kätevä sisustaa

Uusi kaappi voidaan sisustaa monien eri tavoin. Elfan säilytysjärjestelmä koostuu kantavasta kiskosta, johon pystytangot on ripustettu.

Sisustusjärjestelmän asennus sujuu helposti, mutta sitä on kuitenkin sovitettava hiukan. Useimmat hyllyjärjestelmät on tehty 60 cm leveyteen. Kun kaapin leveys on yhteensä 129 cm, tilaan mahtuu hyvin kaksi moduulia vie-rekkäin. Kiinteillä teräslanka-hyllyillä varustettu sisustus-järjestelmä maksaa noin 200 €. Ulosvedettävä järjestelmä maksaa hieman enemmän, joten kahden järjestelmän yhdistelmä voi olla hyvä ratkaisu. Voit toki valita myös sen vaihtoeh-don, että kiinnität tavallisia hyllyjä hyllykannattimia käyttäen.

Molempia osioita hyllyineen voi siirtää.

Kantava kisko kiinnitetään vaakalistaan.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Liukuovet