Uusi kynnys ulko-ovelle

Vaihda vanha kynnys uuteen ja hienoon koristeleikattuun tammikynnykseen. Se ei ole kovin helppoa, mutta kynnys kestää pitkään.

Vaikeusaste
Vie aikaa
6 tuntia
Hinta
30 euroa

Johdanto

Satavuotiaasta kynnyksestä voi jo sanoa, että onpa hyvin kestänyt. Mutta ei kestä enää, ja nyt se vaihdetaan samalla, kun ovi ehostetaan. Kynnys on kulunut kuopalle, se on vajonnut keskikohdasta ja lahonnut alapuolelta, joten oven alta vetää paljon, ja sadevettä pääsee valumaan eteiseen.

Jotta uusi kynnys pystyttäisiin yhdistämään karmin loviin, kynnys sahataan ja asennetaan kahdessa osassa ja kootaan lopuksi keskikohdasta liimalla ja ruuveilla. Näin vältytään koko ovikarmin purkamiselta ja sen takana olevan kiviseinän korjaamiselta ennen kuin karmi voidaan taas asentaa paikalleen.

Kun kynnys on koottu, hiottu ja öljytty, liitoskohta on lähes näkymätön. Kynnys kestää taas 100 vuotta kulutusta.

Jälkeen
Uudessa tammikynnyksessä on kaato ulospäin, jotta vesi valuu ulos eikä eteiseen.

Ennen
Vanha kynnys on niin huonokuntoinen, että ovi ei enää mene alhaalta kunnolla kiinni. Kynnys on haljennut monesta kohdasta, ja sen alle kertyy likaa, joka kerää kosteutta ja lahoaa.

Ohjeet

01
Valmistelut 4 Vaihe

Ovikynnys on kulunut kuopalle, eikä siinä ole juuri lainkaan huullosta jäljellä. Oven alta vetää. Alapinta näyttää vielä-kin hurjemmalta, sillä betoni on haljen-nut ja reikiintynyt ja kynnys lahonnut.

Kun kynnys on sahattu ja irrotettu reunoistaan varovasti karmeista, alusta korjataan uudella betonilla. Irtorappaus poistetaan huolella ja alue imuroidaan ennen kuin alustan reiät täytetään beto-nilla portaiden tasoon. Betonipinnassa ei saa olla kaatoa taaksepäin, jotta sisään-pyrkivä sadevesi ei jää siihen seisomaan.

Älä hävitä vanhaa kynnystä ennen kuin olet jäljentänyt sen lovet uuteen kynnykseen. Näin varmistat, että uusi kynnys sopii varmasti vanhaan karmiin.

1

Sahaa ensin vanha kynnys osiin. Aseta käsisaha hieman viistoon, jotta toista kynnyksen osaa voidaan nostaa viiltokohdasta. Laita sorkkarauta kynnyk-sen alle, jotta puu ei puristu terän ympärille.

2

Vedä kynnys sivusuunnassa irti ovikarmista. Sivussa on lohen-pyrstöliitos, ja se voidaan purkaa vain tällä tavoin vaurioittamatta lohenpyrstön lovia.

3

Puhdista työskentelyalue. Poista kaikki irtoaines harjalla ja imurilla. Vanha kynnys on lahonnut vain alapinnalta. Yläpuoli on kulunut, mutta puu on tervettä ja kovaa sadankin vuoden jälkeen.

4

Vala betonialusta tasaiseksi. Jos uuden kynnyksen alusta on yhtä epä-tasainen kuin tässä, kynnys joudutaan lopuksi kiilaamaan. Vala karkealla sora-/sementtilaastilla (suhde 3:1). Pidä valu kosteana pari päivää kunnes se on kovettunut.

02
Sovita kynnys 7 Vaihe

Koska kynnys yhdistetään karmiin lo-henpyrstöliitoksella, kynnystä ei voida vain työntää paikalleen ulkoa sisään päin. Se on ensin katkaistava ja koottava sitten uudestaan ennen kuin sen pituus sovitetaan ja lohenpyrstölovet tehdään. Näin pituudesta tulee varmasti tarkka.

Kun kynnys on katkaistu ja keskelle on tehty lapaliitos, kappaleet ruuvataan yhteen (ei liimata) ja työtä jatketaan. Tee huullokset ja kynnyksen kaato ulospäin, jotta sadevesi valuu ulos eikä sisään. Kaato tehdään kiilaamalla kynnys toisesta sivusta 3 mm ylöspäin ja asenta-malla sivuihin listat, jotta yläjyrsin kulkee jyrsityn alueen yli.

1

Keskikohdan lapaliitos. Hio tammi-lankku sileäksi hiomapaperilla (karkeus 80). Sahaa keskeltä suorakulmaan pyörö-sahalla. Käännä toinen kappale ylösalaisin ja tue päädyt yhteen. Nyt voit jyrsiä kova-metallisella jyrsinterällä lapaliitoksen lovet.

2

Jyrsi liitospinnat puhtaiksi ja täysin suorakulmaisiksi ohjaimen avulla. Aseta jyrsin lankun puoleen paksuuteen. Jyrsi liitos puhtaaksi, tai jyrsi urat, ja talttaa puuaines irti. Urat voi tehdä myös pyörö-sahalla, jolloin jyrsintää ei tarvita.

3

Sovita liitos. Poraa ensin terävällä puuporalla tapinreiät. Poraa ruuvien kapean osan verran, ja muista esiporata, mikäli ruuvit halutaan piiloon. Kokoa kynnys ruostumattomilla ja hapottomilla ruuveilla, ja jyrsi lopuksi huullos.

4

Työstä lohenpyrstölovet. Sivele hieman väriä vanhan kynnyksen tap-peihin ja siirrä merkinnät uuteen kynnyk-seen. Sahaa tapit hienohampaisella sahalla viivojen ulkopuolelta, jotta niistä tulee hieman liian suuret. Tapit sovitetaan taltalla.

5

Talttaa tapit ulos. Kun tapit on sahattu kahdelta sivulta, aukko taltataan auki. Iske taltta pystysuoraan parilla vahvalla ja tarkasti merkkiviivaan osuvalla iskulla. Käännä taltan terän sileä puoli viivaa kohti.

6

Talttaa molemmista sivuista. Tämä vaihe on hieman karkeampi. Työstä 2-3 mm paksuja lastuja. Käännä kappale, kun olet päässyt puoliväliin, ja talttaa loput ulos vastakkaisesta suunnasta. Sovita lopuksi kynnyksen pituus.

7

Jyrsi kynnykseen kaato. Tässä yläjyrsintä pidellään täysin vaakasuorassa, kun se tukeutuu kahteen ohjaus-listaan. Kynnys on kiilattu, ja siinä on kaatoa 3 mm per 10 cm. Nyt kynnykseen voidaan jyrsiä viisto kaatopinta.

03
Kynnyksen asennus 6 Vaihe

Kun kynnys on sovitettu, se ruuvataan kiinni takaa päin, ja kynnyksen kaksi osaa naputellaan varovasti karmiin. Vasta kun olet varma, että osat sopivat, voit laittaa kiilat loviliitoksen alle ja yhdistää osat liimalla ja ruuveilla. Kun liima on kuivunut, koko kynnys kiila-taan puukiiloilla.

Jotta kynnyksen alta ei pääse vettä sisään, alustan ja kynnyksen välinen rako saumataan. Se tehdään kalkkilaas-tilla, joka toisaalta estää vedentulon ja toisaalta hengittää, jos kynnyksen alle kuitenkin pääsisi kosteutta. Kalkkilaasti on myös helppo uusia, jos se halkeaa.

1

Kokeile, sopivatko kynnyksen ja karmin tapit toisiinsa. Tappien on liu’uttava loviin napauttamalla varovasti kynnyskappaleen päätyyn. OIkaise kynnyk-sen lovia, jos tarpeen. Sivele karmitappeihin pohjustusöljyä ennen kuin liität kappaleet.

2

Kokoa leveä lapaliitos ulkokäyttöön tarkoitetulla pvaliimalla. Aseta kynnyksen alle huopapala ja kiilaa kynnys 10 mm irti alustasta. Ruuvaa osat yhteen ruostumattomilla ja haponkestävillä ruuveilla.

3

Tulppaa ruuvinreiät. Tulpat näyttävät hienoilta ja suojaavat lisäksi puuta seisovalta vedeltä. Nämä tulpat on tehty tammesta 10 mm tulppaporalla. Käännä tulppien vuosisyyt kulkemaan kynnyksen syysuuntaan. Liimaa ja iske varoen pohjaan.

4

Käytä tiivistämiseen rivettä. Kynnyksen alla oleva rako tiivistetään riveellä, kun liima on kuivunut ja kynnyksen alle on laitettu kiilat. Kynnyksen pitää olla vakaa eikä se saa keinua yhtään.

5

Saumaa lopuksi puhtaalla kalkkilaastilla. Se hengittää, siihen voi sekoittaa väriä, se on edullista ja helppo tarvittaessa vaihtaa. Paina ja silota sauma muurauskauhalla kunnes se jää muutaman millimetrin päähän kynnyksen etureunasta.

6

Uusi kynnys on paikallaan ja sopii hyvin oveen.

Materiaalit

  • Kvarttisahattu tammikappale, tässä mitat 1150 x 155 x 52 mm
  • 3-4 litraa sementtilaastia kynnyksen alustan valuun
  • Alushuopapala, 1000 x 150 mm
  • Tervarivettä
  • Mäntyrimoista tehdyt ja puunsuojaan upotetut kiilat
  • Kalkkilaastia saumaamiseen

Erikoistyökalut

  • Pyörösaha tai upotussaha
  • Pieni yläjyrsin
  • Kovametallinen urajyrsinterä
  • Hienohampainen käsisaha

Vie aikaa

Omista valmiuksista ja taidoista riippuen noin 5-6 tuntia, jos mitään ei tarvitse valaa.

Hinta

Noin 30 € sisältäen liiman ja ruuvit.

Vaikeusaste

Tehtävä ei ole helppo. Se vaatii huolellisuutta ja yläjyrsimen ja taltan käytön hallintaa.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.