Vauhdilla kohti valoa

Kattoikkunasta pääsee sisään paljon valoa myös valokuilun ja käyttämättömän ullakkotilan läpi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
2.200 euroa

Johdanto

Kattoikkuna ei ehkä juolahda ensimmäisenä mieleen, jos asuintilojen yläpuolella on käyttämätön ullakkotila. Se on kuitenkin täysin toteuttamiskelpoinen mahdollisuus. Kun rakennat valokuilun katon ja ullakkotilan läpi, saat paljon kaunista valoa asuintilaan.

Ohjeet

01
Reikä välikattoon 5 Vaihe

Ennen kuin tartut pistosahaan, päätä, mihin kohtaan kattoa haluat reiän ja kuinka ison siitä haluat. Jos tilaa on, kannattaa tehdä useampia vinorakenteita ullakolta kattoon. Näin reiästä saadaan isompi, jolloin vinojen pintojen kautta voidaan heijastaa enemmän valoa suo-raan asuintilaan. Sivut on yleensä rakennettava pystysuoriksi, mutta valokuilun ylä- tai alareunan voi työstää viistoksi.

Sahaa ensin lopullista kokoa pie-nempi reikä. Näin höyrynsulkumuovia jää hieman yli jatkoa varten, ja aukon voi myöhemmin sahata tarkkaan mittaan. Me teemme aukosta kahden kannattimen levyisen kahta ikkunaa varten.

1

Poista eristeet kannattimien välistä siltä alueelta, jolle aukko on tarkoitus tehdä. Muista käyttää hengityssuojainta ja hansikkaita.

2

Tee merkit ullakolle ikkuna-karmin alakulmasta pysty-suoraan alas. Käytä lyhyttä vesivaakaa ja jatka sitä laudan pätkällä.

3

Myötäile linjaa karmiaukon kulmasta alas ison suorakulmaimen avulla ja tee merkki. Merkin tulee olla suorassa kulmassa karmiaukon alla.

VINKKI:Jos sinulla ei ole isoa suorakulmaa, voit valmistaa sen kolmesta laudasta.

4

Kun olet sahannut välikattoon reiän merkkien mukaan, poista vino-tolpat keskimmäisen kannattimen kohdal-ta. Pura viimeiset keskikannattimen kohdal-la olevat ullakon, rungon ja vinotolppien pätkät sorkkaraudan avulla.

5

Kun kummankin kannattimen väli on avattu, ne yhdistetään. Yhdistä aukot merkkiviivoilla sisäkaton puolelta. Leikkaa viivaa pitkin pisto- tai puukkosahalla.

02
Eristäminen 7 Vaihe

Nyt rakennamme ja eristämme rungon, johon kipsilevyt saadaan kiinni. Runko-rakenteen lähtöpisteenä on karmiaukon reuna. Runkorakenne työntyy niin pit-källe ikkunaseinustalle, että viimeiset-kin kipsilevyt saadaan karmiaukon reu-naan koko rakenteen matkalta.

Runko rakennetaan pystytolpista (A) ikkunan alla ja suorakulmaisista tolpista (B) ikkunan yläpuolella. Tolpat kiinnite-tään kannattimiin, kaksi keskelle ja yh-det sivuille, ja verhoillaan vaakakoolaus-laudoilla (E). Rungon ulkoreunoihin kiin-nitetään kulmatolpat (F), joihin koolaus-laudat kiinnitetään aukon pitkillä sivuil-la. Keskikohtaa tuetaan vinotukiin (Y) kiinnitetyillä laudoilla (G).

1

Mittaa etäisyys karmiaukon ala-kulmasta alas parin vesivaa’an avulla. Laita merkit suoraan alla olevaan pysty-kannattimeen karmiaukon molemmissa sivuissa. Käytä suorareunaista apulautaa valokuilun toisen sivun merkintään.

2

Sijoita pystytolpat (A) niin syvälle sisään, että rungolle ja kipsilevyille jää tolppien ja valokuilun ulkoreunan väliin tilaa (apulaudan reuna). Tässä se on yhteensä 35 mm.

3

Viistot tolpat (B) asetetaan kannattimien kulmaan. Tolpat sijoitetaan samaan tapaan kuin tolpat (A), upotettuna 35 mm ikkunan karmiaukon sisään ja 90° kulmaan suhteessa ikkunoihin.

4

Eristä ikkunan alta ennen koolaus-lautojen (E) kiinnitystä. Rakenna yksinkertainen runko, joka sijoittuu 30 cm tolppien (A) etureunan taakse. Näin eristeiden taakse jää tuuletustila.

5

Eristä vastakkainen sivu. Myös tänne kiinnitetään koolauslaudat, jotta takasivuun voidaan asentaa eristeet.

6

Eristeet tolppien (A) takana ja välissä: kaksi 150 mm mineraali-villakerrosta. Kerrosten saumakohdat limitetään.

7

Kiinnitä koolauslaudat (E) vaa-kaan tolppiin (A) ja (B) ylä- ja ala-reunan kannattimien väliin ja sijoita laudat enintään 45 cm:n välein. Aloita alhaalta.

03
Eristä edelleen 6 Vaihe

1

Merkitse koolauslautaan (E) karmiaukon sisäkulma. Pidä vesivaakaa karmiaukon reunassa ja tee merkinnät koolauslaudan molempiin sivuihin, sekä pysty- että vinokoolauslautaan.

2

Mittaa 35 mm viivasta ulospäin ja vedä koolauslautaan (E) uusi pystymerkkiviiva.

3

Aseta kulmatolppa (F) merkkien kohdalle niin, että se sijoittuu pysty-suoraan koolauslautojen (E) myötäisesti.

4

Kiinnitä koolauslaudat sivuihin. Kiinnitä laudat kulmatolppiin (F). Aloita jälleen alareunan vaakalaudalla ja ikkunan yläosaa myötäilevällä viistolaudalla.

5

Kiinnitä näiden väliin koolauslaudat (E) enintään 45 cm:n välein. Tue lautoja vinotukiin (Y) kiinnitetyllä tolpalla (G).

6

Kun valokuilu on valmis, se eristetään ullakkotilassa. Tämän voi tehdä ennen verhoilua tai heti verhoilun jälkeen.

04
Höyrynsulku 7 Vaihe

Nyt ullakon aukko sahataan mittaan. Kipsilevyt on helpompi sovittaa ja kiin-nittää, kun aukon sahaa mittaan nyt, ennen kuin sen eristää kipsilevyillä. Voit tehdä työn monitoimityökalulla, jonka avulla pääset alustaan tiiviisti kiinni ja pystyt leikkaamaan tiiviisti koolauslautojen pintaa pitkin. Voit sahata myös pistosahalla, mutta tällöin höyrynsulku saattaa rikkoutua. Höyryn-sulku tulee saada täysin tiiviiksi ja sau-mat on teipattava huolella.

1

Leikkaa uusi höyrynsulku. Kaistaleiden täytyy limittyä vähintään 15 cm. Höyrynsulun tulee yltää aivan karmiaukon pohjaan asti ja se saa mielellään ulottua 10-15 cm kattolinjan yli.

2

Kiinnitä höyrynsulku. Paina muovia kulmiin ja kiinnitä se yhdellä tai kahdella hakasella, niin se pysyy paikallaan, kunnes saat kiinnitettyä kipsilevyt sen päälle.

3

Teippaa kaistaleet yhteen. Saumakohdat, joita ei ole tuettu, tiivistetään erityisellä höyrynsulkuteipillä. Laita teippi keskelle saumaa, niin se tarttuu hyvin molempiin kaistaleisiin.

4

Leikkaa olemassa oleva höyrynsulku kulmissa ja taita se alinta koolauslautaa vasten. Kiinnitä se parilla hakasella. Teippaa hakaskohdat.

5

Suojaa höyrynsulkua ilmastointiteipin pätkällä. Jotta et sahaisi rei'itettyä höyrynsulkua rikki taitoskohdasta, kiinnitä reuna vahvalla ilmastointiteipillä ympäriinsä.

6

Leikkaa aukko mittaan. Seuraa alimman koolauslaudan (E) kulmaa monitoimityökalulla. Leikkaa aukko koko matkalta ullakon koolauslautojen pituus-ja poikkisuuntaan.

7

Tiivistä mahdolliset raot akryylisauma-aineella, jos puhkaisit vanhaa höyrynsulkua tai hankalissa liitoskohdissa on rakoja, esimerkiksi kannattimien ympärillä.

05
Verhoile kipsillä 6 Vaihe

Verhoile ensin ikkunoiden välissä olevat viistopalkit kipsilevyillä ja muista, että palkkien ympärillä tulee olla höyrynsulku. Verhoile tämän jälkeen kaikki neljä sivua.

90 cm leveät levyt asennetaan pys-tyyn. Vältä levyn viistetyn reunan sijoittumista kulmiin. Levyt on sahattava niin, että kulmiin saadaan täysin suora reuna.

Anna kipsilevyn työntyä hieman välikaton alapuolelle, äläkä vielä sahaa levyn alareunaa lopulliseen linjaan ja mittaan.

1

Oikaise kannatin kiinnittämällä sen molemmille sivuille koolauslaudat (E). Sahaa laudat päistään viistoon ja oikaise ne niin, että ne ovat keskenään saman-korkuisia ja myötäilevät ikkunoita.

2

Kiinnitä kannattimen alla kipsilevykaistale. Kipsilevyn tulee olla yhtä leveä kuin karmiaukon ulko-reunojen välinen etäisyys.

TÄRKEÄÄ! Muista asentaa höyrynsulku kipsilevyn alle.

3

Asenna teräskulmat molempien sivujen reunoihin, kun olet täyttänyt kolon eristeillä. Työnnä teräs-kulma kipsilevyn ja höyrynsulun väliin ja ruuvaa se kiinni kipsilevyyn.

4

Asenna sivujen kipsilevyt. Työnnä ensin höyrynsulku paikoilleen. Sekä kipsilevyn että höyrynsulun tulee puristua karmiaukkoa vasten.

5

Kiinnitä levyt teräskulmien läpi. Paina levy kunnolla karmiaukkoon ja ruuvaa se kiinni. Kiinnitä höyrynsulut toisiinsa molemmista päistä höyrynsulkuteipillä.

6

Sovita kipsilevyt mittaan. Leikkaa sivut taittoteräveitsellä pohjalevyä pitkin ja taita levyreuna irti. Viimeistele kipsilevyhöylällä.

06
Suuret pinnat 4 Vaihe

1

Vahvista rungon kulmia vahvikekulmilla. Leikkaa neljä kulmaa niin, että ne sopivat pituuteen ja kiinnitä ne kulmiin höyrynsulkuteipillä.

2

Sivuilla kipsilevyt leikataan viistoon. Mittaa ja käytä säätö-kulmainta ja pitkää ohjainkiskoa, kun siirrät mitta- ja kulma-astelukuja kipsilevyihin.

3

Työnnä vinot levysivut ylös uraan valokuilun viistosivua vasten. Kiinnitä levyt kipsilevyruuveilla.

4

Kun kaikki kipsilevyt on asennettu, ne tasoitetaan, tapetoidaan ja maalataan.

Materiaalit

25 x 100 mm sahapintaisia koolauslautoja:
Tolpat (A, B, D ja G) sekä välikkeet

22 x 95 mm höylättyjä koolauslautoja (1 sivu ja 2 reunaa):
Koolauslaudat (E)

38 x 57 mm välitilarimoja (tai 50 x 50 mm puutavaraa):
Tolpat (F) sekä erilaisia vahvikkeita

Lisäksi:
• Höyrynsulkumuovia, 0,2 mm
• Höyrynsulkuteippiä
• Kipsiruuveja (kipsilevyn kiinnitys puuhun)
• 150 mm mineraalivillaa
• Akryylisaumamassaa
• Tasoitekulmia
• Tasoitetta
• Teräskulmia

Erikoistyökalut:

• Iso suorakulmain
• Kipsihöylä
• Peltisakset
• Monitoimityökalu
• Pyörälliset telineet

Vie aikaa

Kun kattoikkunat ovat pai-koillaan, valokuilun asennus vie noin 4-5 työpäivää.

Hinta

Ikkunat noin 1 700 €, muut materiaalit noin 500 €.

Vaikeusaste

Hankkeeseen ryhtyminen edellyttää aikaisempaa nikkarointikokemusta.

Piirustus

Valokuilu rakennetaan tolpista (A ja B), jotka kiinnittyvät olemassa oleviin kattokannattimiin. Tolppiin on kiinnitetty vaakakoolauslaudat (E), jotka verhoillaan kipsilevyillä. Runko eristetään 300 mm mineraalivillalla jokaiselta sivulta.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kattoikkunat