Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

5 eri liimaa hoitaa kaiken

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Myymälöissä on tarjolla yhä parempia liimoja, mutta millään superliimalla ei selviä kaikista töistä. Jos kotoa löytyy viittä eri liimaa, selviää sekä puutulppien liimauksesta, pöydänjalan korjauksesta että ison peilin asennuksesta.

68160_FI_D_7_2012_1_1.jpg

Olisi kieltämättä kätevää, jos tarjolla olisi yleisliima, joka tarttuu yhtä hyvin puuhun, muoviin ja lasiin, toimii yhtä hyvin paljaan taivaan alla kuin sisätiloissa, säilyy hyvänä 50 vuotta, ja on niin edullista, ettei hinta ole este.

Tällaista liimaa ei kuitenkaan ole. Edelleen on mietittävä, mihin liimaa on tarkoitus käyttää, mihin liiman pitäisi tarttua, millaisissa olo-suhteissa ja millaisella lujuudella. Liimavalmistajat kehittävät kiireellä liimoja, jotka tarttuvat entistä paremmin ja aiheuttavat huomattavasti aiempaa vähemmän terveydellisiä haittoja.

On itse asiassa hyvä asia, että liimatyyppejä on niin monta. Joskus on tarpeen, että liima tarttuu heti ensikosketuksesta, toisinaan taas tarvitaan aikaa esineen asetteluun ennen kuin liima tarttuu kiinni. Esittelyyn valittiin 5 liimaa, joilla voi ratkaista kaikki arjen ongelmat.

1. Liima- ja tiivistysmassa

MS-polymeeri ja hybridipolymeeri ovat avain-sanoja, kun valitaan yleisliimaa verstas-käyttöön. Asennusliima liimaa lähes kaikkea, ja kovettunut liima kestää sadetta ja pakkasta ja pitää sekä tiiviissä liimauksissa että kohteissa, joissa liimalla täytetään saumoja.

Liiman sisältö

Muunnettu silaanipolymeeri (MS-polymeeri) tai hybridipoly-meeri. Pitkät synteettiset molekyylit ovat valtaosin vaarattomia eivätkä vaadi hengitysteiden tai sormien suojaamista toisin kuin esim. polyuretaani, josta vapautuu isosyanaattia. Tuoreen liiman saa pois bensiinillä tai tärpätillä, kovettuneen liiman mekaanisesti.

Liiman käyttökohteet

Käytetään lähes kaikkiin kiinnityksiin kylpyhuoneen peileistä ja kattolevyistä auton koristelistoihin ja veneiden varusteluun. Tarttuu lähes kaikkiin pintoihin. Sopii ulko- ja sisäkäyttöön.

Näin käytät liimaa

Liima levitetään kappaleelle vanoina. Mitä suurempaa lujuutta halutaan, sitä tiiviimmmin vanat asetellaan. Raskaat esineet pitää tukea tai kiinnittää, kunnes liima on kovettunut, yleensä 1-2 vrk.

Ominaisuudet

Polymeeriliima muodostaa vahvan, joustavan ja täyttävän liimaussauman, jonka päälle voidaan maalata useimmilla maali-tyypeillä, ja joka kestää useimpia pesuaineita ja kemikaaleja. Liima kovettuu joutuessaan kosketuksiin ilmankosteuden kanssa.

Liiman säilyvyys

Avaamaton patruuna säilyy vähintään vuoden, jos sen säilyt-tää viileässä ja kuivassa. Avaamisen jälkeen patruuna tai putkilo pitää sulkea ilmatiiviisti ja säilyttää viileässsä.

Yhteenveto

Hyvin monista liimaus- ja saumastehtävistä selviää polymee-ripohjaisella liimalla. Massan hyvä kiinnittyminen ilman puristamistarvetta on arvokas ominaisuus. Sulje liima tiiviisti käytön jälkeen, muuten se kovettuu ennen seuraavaa käyttökertaa.

2. Puusepänliima

Eniten käytetty puuliima sisätiloihin. Rakkaal-la lapsella on monta nimeä, ja puusepänliima tunnetaan myös valkoisena puuliimana, PVA-ja PVAc-liimana. Liimasta on monta tuotever-siota, mutta niiden ominaisuudet ovat saman-kaltaisia, joten yksi puusepänliima riittää.

Liiman sisältö

Puusepänliima on vesiohenteista PVAc-liimaa, joka on lyhen-ne muovisidonnaisesta polyvinyyliasetaatista. Siinä voi olla muita-kin aineita esim. kosteus- ja pakkaskestävyyden parantamiseksi.

Käyttökohteet

Puuliimaa käytetään erityisesti kuivaan ja puhtaaseen puu-hun sisätiloissa. Tarjolla on esim. kosteutta kestäviä tuoteversioita mm. pöytätasoja varten. Ulkokäytössä liimat eivät kestä mitä vain.

Näin liimaa käytetään

Liima sivellään yhdelle pinnalle ja kappaleet puristetaan yhteen. Puusepänliima on ns. yhden pinnan liima. Liimaus laitetaan puristuksiin, esimerkiksi ruuvipuristimilla, kunnes se on kui-vunut. Lopullisen kestävyyden saavuttaminen voi viedä vrk:n.

Ominaisuudet

Puusepänliimasta on monta tuoteversiota monine etuineen. Esim. tappi- ja loviliima sopii kolojen täyttämiseen, kun taas talviliima sietää pakkasta ja kestää jopa -10° asteessa. Ulkoliimat kestä-vät paremmin kosteutta ja sopivat kosteuspitoisiin liimauksiin keittiössä ja kylpytiloissa ja ulko-ovien ja ikkunoiden karmeihin.

Säilyvyys

Säilyy avaamattomana pari vuotta. Kun putkilo on avattu, se pitää sulkea hyvin. Useimmat liimat säilytetään viileässä pakkasel-ta suojassa, mutta talviliima säilyy vajassa lähes ympäri vuoden.

Yhteenveto

Yksi PVAc-liimatyyppi riittää, jos valitsee ”ulkoliiman”. Sillä selviää useimmista puuliimauksista sisällä, ja se säilyy pidempään, jos sitä säilytetään viileässä ja plus-asteisessa varastossa.

3. Turpoava puuliima

Turpoava pu-liima on kosteutta kestävä ja vesitiivis puuliima, joka soveltuu ulkokäyttöön ja kosteaan puuhun, mutta tarttuu myös moniin muihinkin materiaaleihin, mm. metalliin, polystyreeniin, keraamisiin materiaaleihin ja erilaisiin muoveihin.

Liiman sisältö

Pu on lyhenne polyuretaanista. Kun liima kovettuu, siitä haihtuu hieman isosyanaattihöyryä, jonka vuoksi sen käyttö edellyttää ilman-vaihtoa - ja hansikkaita. Kovettumaton pu-liima liukenee asetonilla.

Käyttökohteet

Sopii erityisesti ulkona olevaan puuhun ja kosteaan puuhun, esim. painekyllästettyyn puuhun ja pihakalusteisiin. Tarttuu myös esim. metalliin, keramiikkaan ja muoviin. Vaatii tiiviit saumat.

Näin liimaa käytetään

Liima sivellään yhdelle tai kahdelle pinnalle ohuena kerroksena. Kappaleet yhdistyvät puristuksessa heti, kun liima on kovettunut. Vähäinen kosteus voi lyhentää kovettumisaikaa. Liima puristuu kaikkiin kulmiin, mutta sauma on heikko, joten liitoksen pitää olla tiivis.

Ominaisuudet

Pu-liima on erittäin vahvaa ja hyvin kosteutta ja vettä sietävää. Koska liima kovettuu kosteudesta, kovettumisaikaa voi lyhentää kos-tuttamalla kappaleet ennen liimausta ja nostamalla lämpötilaa. Tarjolla vaalea tai tumma liimavaihtoehto tarpeen mukaan. Kovettu-nut liima poistetaan mekaanisesti. Tavallista polttokelpoista jätettä.

Säilyvyys

Tämä liima on erityisen tärkeää säilyttää kuivassa ja viileässä, sillä se kovettuu kosteudesta ja lämmöstä. Avattu liimapullo säilyy arviolta vuoden, mikäli pullo on aikoinaan suljettu tiiviisti.

Yhteenveto

Pu-liima on erittäin vahvaa ja monikäyttöistä, joten sitä kannattaa pitää verstaalla. Pieni pullo riittää pitkään, ja jos valitsee tumman vaihtoehdon, ulkopuukohteiden liimasaumat näkyvät vähemmän.

Puuliima kosteaan ja veteen

Puuliimat jaotellaan niiden kosteus- tai vesi-tiiviyden mukaan. Tavallinen pu-liima kestää kosteutta parhaiten, PVAc-liimojen vedenkestä-vyys vaihtelee. Parhainkaan kosteutta kestävä liima ei kestä suojaamattomana ulkokäytössä.

D1: Kuivat sisätilat
Sisäkäyttöön, puunkosteus ei saa nousta yli 15 prosentin. Yleensä kalusteisiin kuivissa sisätiloissa.

D2: Sisätilat, ajoittain kosteutta
Sisätiloissa väliaikaisesti vedelle tai kosteudelle altistuviin kohteisiin. Esimerkiksi lämpötilavaihteluille altistuvat kalusteet ja esineet.

D3: Tasaisesti kosteissa sisätiloissa ja ulkona katettuna
Sisätiloissa toistuvasti kondenssivedelle ja korkealle ilmankosteu-delle altistuvat kohteet, esim. märkätilakalusteet, keittiötasot yms. Ulkona vain sateelta suojattuihin kohteisiin.

D4: Sisätiloissa vedelle altistuvat kohteet, ulkona suojaamattomat koh-teet.
Sisätiloissa virtaa-valle tai kondensoitu-valle vedelle altistuvat kohteet, esim. märkätilakalusteet. Ulkona suo-jaamattomat kohteet, mikäli niiden liimapinta on pintakäsitelty. Esim. ikkunoiden ja ovien kar-mit, pihakalusteet ja suurelle kosteudelle altistuvat puuesineet.

4. Pikaliima

Pikaliima on tyypillinen korjausliima, jota on hyvä olla varastossa pieniä korjauksia varten. Sopii muovin, kumin, metallin ja monien mui-den materiaalien liimaukseen. Kirkas ja juokseva liima kovettuu salamannopeasti ja jättää hyvin ohuen ja lähes näkymättömän sauman.

Liiman sisältö

Liima pohjautuu etyylisyaaniakrylaattiin. Voi aiheuttaa paikallista ärsytystä. Varo, ettei liima joudu ihon ja silmien kanssa kosketuksiin, sillä se tarttuu nimensä mukaisesti sekunneissa.

Käyttökohteet

Pienten liimapintojen liimaukset. Varsinkin murtumien, esim. metallin, kiven, posliinin, kumin, kovan muovin, puun, korkin ja nahan korjauksiin. Paksumpi liima täyttää saumat paremmin.

Näin liimaa käytetään

Kappaleiden on sovittava tarkasti yhteen. Tippa liimaa jaetaan koko liimauspinnalle mahdollisimman ohuena kerroksena. Kappaleet puristetaan yhteen ja pidetään yhdessä yleensä sormin, 10 sekunnista pariin minuuttiin, kunnes liima kestää omin voimin.

Ominaisuudet

Tarttuu hyvin nopeasti. Pikaliima kovettuu joutuessaan kosketukseen ilman kosteuden kanssa. Kovettumisaika vaihtelee muutamasta sekunnista pariin minuuttiin riippuen materiaalista, lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Liima saavuttaa täyden vahvuutensa vasta noin 24 tunnin kuluttua.

Säilyvyys

Korkeintaan muutamia kuukausia, kun pullo on avattu. Avaa-maton tuote kestää noin 2 vuotta. Pakkaus on suljettava tiiviisti, ja se säilyy parhaiten kylmässä, mieluiten pakastimeen varastoituna.

Yhteenveto

Pidä pikaliimaa varastossa. Sitä on erittäin nopea käyttää, ja se pelastaa monta tilannetta. Muista kuitenkin, että vaikka liima ko-vettuu nopeasti, täysi vahvuus saavutetaan vasta vrk:n kuluttua.

5. Epoksiliima

Kaksikomponenttisesta epoksiliimasta on monta versiota, joista Araldite on ehkä tunnetuin. Epoksi pelastaa, kun liiman pitää olla todella vahvaa, ja kappaleista puuttuu pala. Epoksi on hyvän tarttuvuutensa lisäksi todella vahvaa, ja voi korvata esimerkiksi puuta.

Liiman sisältö

Kaksikomponenttiliima koostuu epoksihartsista ja kovet-teesta. Epoksi työntyy ihon läpi, joten sen käyttö vaatii hanskoja. Vältä liiman joutumista vaatteille. Hengityssuojainta ei tarvita.

Käyttökohteet

Vahvana liima-aineena ja korjausmassana soveltuu lähes kaikkiin (koviin) materiaaleihin kuten metalliin, kiveen, puuhun, lasiin, betoniin, kovaan pvc:hen ja styroksiin. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Näin liimaa käytetään

Liima ja kovete sekoitetaan juuri ennen käyttöä. Liimaa myy-dään pieniä korjauksia varten tuplaputkilossa, jossa sekoitus-suhde on jo valmis. Levitetään pinnalle, kappaleet kootaan ja kiin-nitetään teipillä. Kovettuu lämpötilan mukaan, vaatii väh. 18°C.

Ominaisuudet

Kovettunutta epoksia voi hioa ja maalata, se on vesitiivis ja kestää useimpia liuotinaineita. Epoksi ei vetäydy kovettuessaan, joten sillä voi korvata puuttuvan osan. Liimasauma on kivikova ja täysin joustamaton. Liimasta on useita vaihtoehtoja erilaisin ko-vettumisajoin. Alle 18°C:ssa liimaa on ensin vähän lämmitettävä.

Säilyvyys

Epoksi säilyy hyvin kauan, kunhan sitä ei sekoiteta kovettee-seen. Jos liiman säilyttää viileässä, kestävyys on vähintään kaksi vuotta, usein pidempikin. Varo, ettet vahingossa vaihda liiman ja kovetteen korkkeja, sillä sen jälkeen niitä ei saa enää irti.

Yhteenveto

Hyvin vaativista korjauksista ja kuormitukselle alttiista liimauk-sista selviää nopeasti ja tehokkaasti, jos kotoa löytyy epoksiliimaa.

Liimat erikoistehtäviin

Viiden yleisimmän omassa varastossa pidettävän liimatyypin ohella on tarjolla monia erikoisliimoja, joita tulee ostettua vasta sitten, kun niille on tarvetta jossakin erityiskohteessa. Oheen on listattu muutama näistä liimoista.

Tapettiliima

Käytetään tapettien kiinnitykseen ja paperimassan val-mistukseen. Liimaa voi ostaa sekä veteen sekoitettavana jauheena että käyttövalmiina seoksena.

Seinäliima

Valmis erikoisliima lasikuitu-kankaan kiinnittämiseen. Tuotteet sekä kuiva- että märkätiloja varten.

Kontaktiliima

Sekä vesiliukoinen että orgaanisia liuotinaineita sisältävä tuoteversio. Sopii suurten pintojen liimaukseen, esim. vanerien, laminaattien yms., sekä imeville että tiiviille alus-toille. Liima sivellään molemmille pinnoille ja annetaan kuivua, minkä jälkeen liitos kovettuu välittömästi.

Asennusliima ilman polymeereja

Nykyaikaiset asennusliimat ilman voimakkaita liuotinaineita voivat korvata kokonaan vanhan hyvän selluloosa-pohjaisen asennusliiman levyjen, eristeiden ja muiden isojen kappaleiden asennuksessa. Jos vain toinen pin-noista on imevä, ei kallista polymeerilimaa tarvitse hank-kia, edullisempi akryyliä sisältävä asennusliima riittää.

Lattialiima

Muistuttaa kontaktiliimaa. Käytetään vinyyli-, pvc-, kokolattiamatto- ja mui-den lattiapäällysteiden liimaukseen. Myös vahvoihin vinyylitapetteihin. Käytettävissä sekä märkänä, jolloin asemointia voi säätää että tarraliimat-tavana, jolloin kuiva liima tarttuu heti.

Laattaliima

Sementtituote klinkkereiden ja laattojen asennukseen. Sekoitetaan veteen. Eri värejä, vaaleaa käytetään yleensä marmoriin, lasiin ja muihin läpinäkyviin materiaaleihin.

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Artikkeli (tilaus): 5 eri liimaa hoitaa kaiken
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin