Ponttilaatat – helpoin tapa tehdä korkkilattia

Pontatuista laatoista tehty korkkilattia on kestävä, siisti ja helppo rakentaa. Lattian voi tehdä nelikulmaisista tai suorakaiteen muotoisista laatoista. Markkinoilla on valtavasti eriävärisiä laattoja, joten voit tehdä lattiastasi juuri sen näköisen kuin haluat.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
65 euroa

Johdanto

Lado korkkilaatat tasaiselle alustalle

Tasainen alusta on edellytys kaikkien lattioiden rakentamisessa. Se pätee myös ponttikorkkilattiaan. Lattian pinnan korkeus saa heittää kahden metrin matkalla korkeintaan 2 milliä. Solumuovi on hyvä alusmateriaali useimmille lattioille.

Ponttilaatat suoraan linjaan

Suorat linjat ovat tärkeitä, jotta lattia näyttää hyvältä. Yksivärisen lattian tekeminen on helpointa. Sekä neliönmuotoisten että suorakulmaisten laattojen latomisessa on pidettävä kieli keskellä suuta. Apuviivat auttavat pitämään kuvion kasassa.

Keittiössä reunimmaiset laatat kannattaa sahata vinoiksi mieluummin alakaappien sokkelien alla kuin seinän vieressä, sillä laattojen vinous ei näy sokkelien alta.

Paina linoleumlaatat yhteen

Kun valmistelut on tehty, laatat pitää vain painaa kiinni toisiinsa. Laatat painuvat tiiviisti toisiaan vasten ja työ sujuu helposti. Työ pitää keskeyttää vain, kun laatta pitää sahata esteen ympärille sopivaksi.

LUE LISÄÄ: Linoleum - nerokas materiaali

Korkkilattia on helppohoitoinen

Linoleumlattian kunnossapito on helppoa. Kun laatat pestään tarkoitukseen sopivalla pesuaineella, lattia ei kuivu. Pienet naarmut peittyvät itsestään, sillä linoleum “kasvaa umpeen”.

Seuraa ohjeita ja tee valmista jälkeä

Seuraa näitä ohjeita, jotta valmistelut ja lattian rakentaminen sujuu helposti. Saat upean lattian muutamalla pontin klikkauksella.

Ohjeet

01
Valmistele alusta 6 Vaihe

Tarkista, että aluslattia on tasainen, ennen kuin ryhdyt asentamaan lattiaa. Myös lat-tian korkeuden täytyy olla sopiva, jotta valmis lattia saa-daan samaan tasoon vierei-sen lattiapinnan kanssa. Tässä linoleumilattia asennetaan 2 x 3 mm:n kovalevy-alustalle.

Harkitse ja päätä myös se, haluatko asentaa lattiaan tie-tyn kuvion. Tällöin sinun on osattava tilata juuri oikea määrä kunkin väristä laattaa.

1

Kovalevyjen asennus. Valitsimme 3 mm paksut levyt (60 x 120 cm) ja asennamme ne kahteen ker rokseen, jol-loin niiden korkeu deksi tulee 6 mm. Näin lattia saa daan olo-huoneen puulattian tasoon.

2

Levyt kiinnitetään 20 mm:n sinkilöillä. Sinki-löitä tarvitaan paljon, joten yri-tä saada ne levyihin kunnolla kiinni. Jotkut sinkilät voi joutua lopuksi lyömään kunnolla levyn sisään vasaran avulla.

3

Tarkista, että korkeus on hyvä asettamalla linoleumilaatta puulattiaa vasten. Kun aluslattia on valmis, lat-tiaan kannattaa tehdä pari apuviivaa, joiden mukaan laattoja voi oikaista.

4

Tee merkkiviiva kaappi-rivistön lin jaan. Tee lat-tiaan merkintä kaap pien linjaan käyttämällä vesivaakaa ja piirrä merkkiviiva kaappien myö täisesti. Näin voit asentaa lattian viivan mukaan.

5

Piirrä merkkiviiva 25 cm:n päähän kaapeista. Tähän tulee tummanharmaan laattarivin yksi reuna, jolloin osa kuvion rivistä sijoittuu keskelle sisääntuloa. Näin kuvio näyttää harmoniselta.

6

Kovalevyt saa nopeasti kiinnitettyä käyttämällä sinkiläpistoolia.

02
Ensimmäisten rivien asennus 6 Vaihe

Tähän lattiaan työstetään kuvio, jossa on vaalean- ja tummanharmaita kenttiä. Tasapainoisen ilmeen vuoksi on suotavaa että jotkin lat-tiakuvion linjoista myötäilisi-vät keittiön muita linjoja. Muussa tapauksessa lopputu-los jää levottomaksi. Ensim-mäiset laatat on asennettava tarkasti, jotta työnjäljestä tulee kaunis. Pienetkin vinoudet vaikuttavat tulok-seen, joten ole tarkkana.

1

Ensimmäisen rivin laatat leikataan. Jotta kuvio menisi tasan, on ensimmäisen rivin oltava vain 22 cm leveä, joten laatat leikataan. Tässä käytämme pöytäsahaa, mutta voit käyttää myös pistosahaa.

2

Ensimmäisen rivin laatat napsautetaan yhteen. Uran tulee sijoittua eteenpäin, jotta seuraava rivi voidaan napsauttaa siihen.

3

Ensimmäistä riviä sää-detään. Kahden lattia-pinnan väliin on laitettava pari kiilaa, jotta ensimmäinen laatta rivi voidaan säätää tarkasti suoraan kulmaan lattiaan piirrettyyn viivaan nähden.

4

Seuraava rivi asennetaan. Yhdistä laatat ja napsauta ne kiinni ensimmäi seen ri-viin. Yhdistä laatat, kun ne ovat uran päällä, jotta ne on helppo painaa ja napsauttaa paikalleen. Raitojen pitää asettua linjaan.

5

Naputtele rivi paikalleen pienillä iskuilla, jotta saumoista tulee varmasti tiiviit. Pitkulainen lyöntikapula on myös kätevä työväline tähän.

6

On tärkeää, että laattarivit saadaan tiiviisti toisiinsa kiinni. Lyöntikapulasta on paljon apua.

03
Seuraavat laattarivit 8 Vaihe

Jos tilassa ei ole kiinteää takareunaa, loppurivien asennus sujuu helposti, kun toimit näin: asenna ensim-mäiset rivit huolellisesti ja ruuvaa lattiaan apukiiloja, jotta käytössäsi olisi kiinteä, esimerkiksi kaapistojen linjaa myötäilevä takareuna. Nyt voit keskittyä lattiaan suun-nittelemasi kuvion tekemiseen. Varmista jatkuvasti, että rivit asettuvat tiiviisti toisiinsa kiinni, jotta saumoista tulee tiiviit.

1

Aseta kaappien alle lat-tiaan apukiiloja. Näin voit tukea laattoja apukiiloja vasten, kun asennat niitä kaappien lin-jaan. Piirrä myös suorakul maiset viivat, joiden mukaan voit oikaista laatoitusta.

2

Säädä laattoja tarvit-taessa muovivälik keil-lä lattian ja kiilojen välistä, jotta laatat tulevat täysin suo raan, ei-vätkä siirtyile. Ole tarkka na, että rivi on tukevasti paikallaan, kun kiinnität seuraavan rivin.

3

Kun laatoitukseen on tehtävä lovi, kannattaa asentaa kokonainen laatta lovi-tettavan laatan viereen, jotta siitä voi ottaa mittoja. Näin on helpompi mitata, ja mitta-virheiden riski pienenee.

4

Laattaan sahataan lovi, jotta laatoitus saadaan kiertämään keittiönkaappia. Lovi tehdään pistosahalla, ja se sahataan laatan takapuolelta, jotta linoleumi ei rispaannu.

5

Seuraavat rivit napsautetaan kiinni säännöllisen muotoista lattian keskiosaa edeten. Varmista toistuvasti, että jokainen rivi kiinnittyy napakasti paikalleen, jotta riveistä tulee mahdollisimman tiiviit.

6

Viimeinen rivi kaapis to -jen kohdalla napautetaan paikalleen parkettirau-dal la. Jos panit vä likkeitä esim. puulattian (kuten tässä) ja lino-leu min väliin, jätä ne paikoil leen, kunnes koko lattia on asennettu.

7

Aseta viimeinen rivi seinustalle. Leikkaa laa-tat niin, että rivi on 6-7 mm katettavaa lattiapintaa ka-peam pi, jotta seinän ja lattian väliin jää hieman ilmaa ja tilaa painaa rivi alas paikalleen.

8

Myös astianpesukonekulmaus laatoitetaan. Linoleumilaattoja on vielä tallella niin paljon, että kuviota voidaan jatkaa.

04
Loppu-viimeistely 3 Vaihe

Jäljellä on enää viimeistely-töitä: sokkelin napsauttami-nen paikalleen ja listojen asentaminen. Nämä ovat niitä yksityiskohtia, jotka jäävät monelta tekemättä. Se on harmillista, sillä vasta viimeistely täydentää uuden lattian tuottaman ilon.

Asennamme listan, joka peittää puulattian ja linoleu-min välisen liitoskohdan. Lisäksi keittiökaappien ala-reunat katetaan sokkeli-kappaleilla.

1

Napsauta sokkelikap-pa leet kiinni. Leikkaa ne niin, että ne sopivat uuteen lattiaan ja kattavat kaappien alaosan, mutta lattia pysyy yhä irti sokkelista voidakseen ”elää”.

2

Leikkaa alumiinikisko ja asenna se. Mittaa kiskon pituus ja leikkaa kisko rauta sahalla. Merkitse, mihin se sijoitetaan, poista kiskon liimapinnasta suojapaperi ja paina kisko kunnolla kiinni.

3

Lattia on valmis! Keittiön linjat näyttä-vät harmoni selta ja myös värit sopivat hienosti yhteen.

Materiaalit

  • Kovalevyä, 3 mm (60 x 120 cm)
  • Linoleumilaattoja, 30 x 30 cm (tässä Forbo)
  • Alumiinikisko, leveys 40 mm
  • Sinkilöitä, 20 mm

Erikoistyökalut

  • Liitunaru
  • Lyöntikapula
  • Parkettirauta
  • Sinkiläpistooli

Vie aikaa

2 päivää

Hinta

Noin 65 €/m2 sis. alusmate-riaalit. Laatat maksavat noin 60 €/m2. Voit löytää niitä myös tarjouksista hieman edullisemmin.

Vaikeusaste

Ei mikään erityisen vaikea tehtävä, mutta laatat on napautettava kunnolla yhteen, jotta saumoista tulee mah-dol lisimman tiiviit. Jos työs-tät kuviollisen lattian, varmis ta, että laatat sijoittu-vat tarkasti oikeisiin kohtiin.

Video

TEKNIIKAT: Pitkät suorat viivat

Työ sujuu nopeasti värilangalla

TYÖKALUT: Näin käytät pöytäsirkkeliä

Videolla kerrotaan, miten käytät sahaa. Sahassa on iso pöytä ja erilaisia säätömahdollisuuksia, joten sillä voi halkaista lautoja suorassa ja viistossa kulmassa sekä sahata puihin uria. Pöytäsirkkeli on erinomainen työkalu myös levyjen halkaisemiseen.

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

Vinkit & niksit

Apuviivat lattiaan

Lattiaan piirretyt strategiset linjat helpotta vat laattojen asennusta merkittävästi.

Jos vedät viivan kohtaan, joka on esim. kaappien linjan suuntainen, voit käyttää sitä lähtökohtana keskelle lattiaa tehtäville muille viivoille. Näin käy-tössäsi on jatkuvasti viivoja, joiden mukaan voit oikaista laatoitusta. Tästä on apua riippumatta siitä, teetkö kuviollista lattiaa vai et. Kuvista näet, miten voit piirtää suorakulmaiset apuviivat kotitekoisen harpin avulla.

Kaappien suuntaiseen linjaan tehdään merkki piste. Tästä mitataan 1 m molemmille sivuille.

Ota metrin lista ja käytä sitä harppina. Työstä ympyrä aloittaen ensin yhdestä pisteestä ja sitten toisesta.

Piirrä viiva suorassa kulmassa merkkiviivan ja sen pis-teen väliin, jossa kaksi ympy-rää risteävät toisensa. Nyt käytössäsi on apuviivoja.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Linoleumlattiat