Laattalattian rakentaminen

Rakentajakoulun tässä osassa kellariin rakennetaan laattalattia. Työmenetelmät ja periaatteet ovat samat kuin rakennettaessa minne tahansa betonialustalle, esimerkiksi keittiöön, olohuoneeseen tai kodinhoitohuoneeseen.

Hyvä tulos edellyttää huolellista valmistelua, varsinkin jos betonilattia on epätasainen ja samaan aikaan tarvitaan kallistus lattiakaivoa kohti. On hyvä muistaa, että lattian on oltava sitä tasaisempi, mitä isompia laattoja käytetään.

Tähän tulee 33 x 33-senttiset laatat, jolloin lattian on oltava täysin tasainen. Tässä huoneessa lattian ja seinän yhtymäkohta on pyöristetty kiinteällä ulokkeella.

Uloke on kuitenkin pakko poistaa, jotta jalkalistalaatat saa myöhemmin paikalleen. Uloke poistetaan 10 kilon paineilmavasaralla käyttämällä kahta erilaista kärkeä. Karkea työ tehdään kapealla kärjellä, joka kiilataan seinän väliin, ja sillä hakataan kappaleita irti seinästä.

Kun karkea purkutyö on tehty, otetaan leveä kärki. Reunat siistitään sen avulla.Lopuksi lakaistaan rappaus pois, ja laatoittaja poistaa viimeiset kappaleet meisselillä. Seuraavaksi tehdään lattiaan sopiva kallistus.

Sen pitäisi olla noin 1 % lattiakaivoon päin eli 1 cm metriä kohti. Kallistus selvitetään vesivaa’alla. Niihin kohtiin, joissa kallistus on liian pieni tai kulkee väärään suuntaan, vesivaa’an alle pannaan laatankappaleita.

Sen lisäksi, että lattiassa on oltava kallistus lattiakaivon suuntaan, reunojen on oltava samalla korkeudella.Kun kallistus on määritetty, laatankappaleet liimataan paikalleen kiinnityslaastilla, sillä niitä tarvitaan myöhemmin lattian korkeutta määritettäessä.

LUE LISÄÄ: Piikkauskone sopii raskaaseen työhön

Toisella puolella keskellä lattiaa on kohouma, joka vaikeuttaa sopivan kallistuksen tekemistä. Aluksi se merkitään niin, ettei sen päälle kaadeta nestemäistä lattiatasoitetta, jolloin siitä tulisi entistä korkeampi. Ennen lattiatasoitteen levittämistä koko lattia on pohjustettava betonipraimerilla.

Praimerin ansiosta muun muassa lattiatasoite tarttuu paremmin betonilattiaan. Praimeri levitetään huolellisesti alustaan. Sitä ei saa kerääntyä isoiksi lammikoiksi.

Tällaista tavallista betonilattiaa varten praimeri on ohennettava vedellä yhden suhteessa kolmeen ennen kuin se levitetään lattialle. Tässä se on ohennettu suoraan astiaan. Huoneenlämpötilassa praimerin on kuivuttava vähintään tunti ennen lattian tasoittamista.

Viiteen kiloon tasoitetta tarvitaan noin yksi litra vettä, mutta annostelu vaihtelee tuotteiden välillä, joten käyttöohje on luettava kunnolla. Lattiatasoitetta sekoitettaessa vesi laitetaan aina ensimmäiseksi sankoon, ja tasoite sen jälkeen. Näin tasoite ei paakkuunnu, ja se levittyy hyvin.

Tasoite levitetään lattialle kauimpana lattiakaivosta olevaan päähän. Vaikka tasoitteen sanotaan tasoittuvan itsestään, sitä on silti tasoiteltava koko ajan. Massaa tasoitellaan leveän muurauskauhan ja vesivaa’an avulla.

Tässä käytetään kiintopisteinä aiemmin lattiaan liimattuja laatanpalasia. Vesivaaka asetetaan säännöllisesti niiden päälle ja tarkistetaan, levittyykö tasoite niin, että lattiaan tulee sopiva kaato. Lattiasta on tultava mahdollisimman tasainen, ja sen tarkastamiseen kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa.

Huoneen toisella puolella oli pieni kohouma, ja sen kohdalle ei laiteta tasoitetta. Kun tasoite on levitetty, sen pitää kuivua noin 12 tuntia ennen töiden jatkamista.

Ennen laattojen asettamista lattiassa oleva kohouma on poistettava. Siihen tarvitaan tavallinen kulmahiomakone, jonka timanttihiomaterä poistaa epätasaisuudet nopeasti ja tehokkaasti.

Hiomisesta syntyy melkoisesti melua ja pölyä, joten siinä on käytettävä kuulo- ja hengityssuojaimia sekä huolehdittava tuuletuksesta. Kun pöly on laskeutunut, huone imuroidaan.

Lattian tasoittamisessa kiinnekohtina käytetyt laatanpalaset kohoavat muutaman millimetrin muuta lattiaa ylemmäksi, joten ne on poistettava ennen kuin työtä voi jatkaa. Ne voi joko irrottaa meisselillä tai nuijia palasiksi nuijalla.

Alusta on nyt valmis, ja seuraavaksi tarkistetaan huoneen mitat. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, ovatko seinät kohtisuorassa toisiinsa nähden. Siihen tarvitaan vesivaakaa ja suorakulmaa. Suorakulma asetetaan vesivaa’an alle, ja vielä toinen vesivaaka asetetaan kohtisuoraan toista vasten.

Sitten mitataan etäisyys vesivaa’asta seinään, ja koska etäisyys kummassakin päässä on 109 cm, seinät ovat kohtisuorassa. Laatat asetetaan nyt sen seinän mukaan, jossa on ovi.

Siksi nyt mitataan sama matka kumpaankin suuntaan, ja mittauspisteiden välille merkitään viiva liitulangalla. Jos työssä ei ole apumiestä pitelemässä lankaa, sen voi kiertää toisesta päästä laattapinon ympäri.

Huoneen keskelle tehdään vesivaakojen ja suorakulman avulla merkintä kohtisuoraan liituviivaan nähden. Sama tehdään viivan toiselle puolelle samalta kohdalta.

Lopuksi merkkien välille merkitään viiva liitulangalla. Viivat ovat nyt kohtisuorassa toisiinsa nähden.Sitten tarkistetaan vastapäinen seinä, ja se on hieman vinossa liituviivaan nähden. Toisella puolella etäisyys viivaan on 157 cm, ja toisella puolella vain 154 cm.

Huone on siis hieman vinossa toiselta puolelta.Seuraavaksi ruvetaan asettelemaan laattoja viivan suuntaisesti. Jotta laattojen väliin jää sopivan kokoinen sauma, väleissä käytetään 6-millistä saumanarua, joka vastaa käytettävää saumanleveyttä.

Kun kaikki laatat on asetettu paikalleen, mitataan etäisyys seinästä seuraavaan kokonaiseen laattaan. Etäisyys on 56 cm. Jotta toiselle puolelle ei jäisi yhtä kapeaa laattakaistaletta, 56 senttimetrin etäisyys jaetaan kahteen osaan ja jaetaan kummallekin puolelle tulevaan laattaan.

Samalla molemmista laatoista leikataan vielä senttimetrin verran, jotta seinän epätasaisuuksille jää tilaa. Kahden laatan leveyden pitää siis olla puolet 56:sta vähennettynä yhdellä senttimetrillä eli 27 cm.

Tämä 27 cm merkitään laattaan, joka leikataan sopivan kokoiseksi laattaleikkurilla. Seuraavaksi ensimmäisen laatan tilalle vaihdetaan 27 senttimetrin levyiseksi leikattu laatta, ja koko rivi työnnetään seinää vasten. Sitten tarkistetaan seinän ja viimeisen laatan välinen etäisyys, joka on runsaat 28 cm.

Sama toistetaan nyt toiseen suuntaan. Laatat asetetaan jälleen viivan viereen, ja niiden välinen etäisyys määritetään saumanarun avulla. Toiseen suuntaan mitattaessa seinän ja toiseksi viimeisen kokonaisen laatan etäisyydeksi tulee 64,5 cm.

Jos se jaetaan puoliksi ja vähennetään molemmilta puolilta senttimetri, laatan leveydeksi tulee runsaat 31 cm. Kun valmiin laatan koko on 33 cm, ero on vähintään 2 cm, sillä huone on toisesta päästä hieman leveämpi. Sen takia laatat asetellaan kokeeksi toiseen päähän, jossa huone on leveämpi.

Lähimmäksi liituviivaa tuleva sauma merkitään lattiaan. Sitten sen ja liituviivan välinen etäisyys merkitään ja mitataan liituviivan toisesta päästä. Liituviivan voi nyt helposti siirtää liitulangan avulla.

Entinen viiva pyyhkäistään pois jalalla, niin ettei jää epäselväksi, kumpaa viivaa pitää käyttää. Nyt neljä laattaa ja saumalangat asetetaan uudelleen vastakkaiseen suuntaan. Sitten mitataan etäisyys liitulangasta laattoihin, ja sama etäisyys merkitään molemmille puolille huonetta.

Punaista liituviivaa siirretään taas kuten aiemmin liitulangan avulla, ja aiempi viiva pyyhitään pois. Kaikki laatat asetellaan nyt näiden kahden uuden viivan mukaan. Viivoja siirretään aina kahden tai kolmen laatan välein.

Näin lattiaan tulee useita apuviivoja, jotka helpottavat melkoisesti laattojen asettamista. Pohja on nyt valmiina laatoittamista varten, joten on aika ruveta sekoittamaan kiinnityslaastia. Kiinnityslaastin pitää olla koostumukseltaan melko kiinteää.

Tähän tulee noin puoli litraa vettä kiloon jauhetta, mutta sekoitussuhde vaihtelee eri tuotteiden välillä. Kun kiinnityslaasti on sekoitettu, sen on annettava seistä 5 minuuttia ennen kuin jatketaan sekoittamista.

Betonilattia pitää kostuttaa ennen laatoittamista, niin ettei alusta ime vettä kiinnityslaastista. Reunimmaiset laatat, jotka pitää ensin leikata sopivan kokoisiksi, kiinnitetään myöhemmin, joten ensimmäinen laattarivi tulee 27 senttimetrin ja 6 millimetrin sauman päähän seinästä.

Laatoitettaessa kiinnityslaastia saa yhdellä kertaa laittaa vain sen suuruiselle alueelle, jonka ehtii laatoittaa noin kymmenessä minuutissa. Tässä sitä levitetään aluksi noin neljää laattaa vastaavalle alalle.

Mutta harjoituksen myötä sitä voi levittää vähitellen suuremmalle alueelle. innityslaasti levitetään tasaisesti koko alalle hammastetun teräslastan sileällä puolella. On huolehdittava siitä, etteivät merkinnät jää kiinnityslaastin alle, sillä laattojen on tultava tarkkaan viivojen kohdalle.

Kun kiinnityslaasti on levitetty, se kammataan hammastetulla lastalla. Näin siihen jää syvennyksiä, joiden ansiosta laattaa voi hieman liikuttaa, kun se on asetettu paikalleen.

Työkalut on huuhdeltava heti sen jälkeen, kun niillä on levitetty kiinnityslaastia. Näin kiinnityslaasti ei kuivu kiinni niihin. Laatat painetaan huolellisesti kiinni kiinnityslaastiin siten, että ne tulevat tarkalleen merkintöjen kohdalle.

On myös tärkeää, että laatat tulevat täsmälleen samalle korkeudelle, ja siksi niitä pitää koko ajan hieman asetella suhteessa toisiinsa. Saumanarun avulla laatat tulevat yhtä kauas toisistaan. Naru on leikattu noin 10–15 senttimetrin pätkiksi, jolloin niitä on helpompi käsitellä kuin yhtä pitkää narua.

Kun laatat on aseteltu, ylimääräinen kiinnityslaasti poistetaan aluksi laattakauhalla ja sen jälkeen märällä sienellä. Lopuksi laattojen päälle asetetaan vesivaaka, jonka avulla tehdään viimeinen asettelu, niin että pinta on varmasti tasainen.

Laatat asetetaan seuraavalle alalle samalla tavalla, mutta nyt kun paikallaan on jo joukko laattoja, joiden avulla uudet laatat voi asetella, kiinnityslaastia levitetään kaksi kertaa useampia laattoja varten.

Tässä edetään aivan samalla tavalla, kiinnityslaasti levitään tasaisesti, ja se kammataan hammastetulla teräslastalla pitkittäin ja poikittain.

Sitten laatat asetellaan paikalleen tavalliseen tapaan, aluksi ne asetetaan silmämääräisesti, sillä vaikka saumanarun ansiosta saumasta tulee kaikkialla saman levyinen, se ei ota huomioon laatoissa mahdollisesti esiintyviä epätasaisuuksia.

Lopuksi muutama saumanaru asetetaan reunoille yhdessä vesivaa’an kanssa, ja niiden avulla tarkistetaan, että laatat ovat suorassa.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Laattalattia