Lattiaan upeat isot klinkkerit

Suurista klinkkereistä syntyy näyttävä lattia nopeasti. Varaa kuitenkin tarpeeksi aikaa asennusta edeltävään alustan tasoittamiseen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
130 euroa

Johdanto

Voisi ajatella, että mitä suuremmat klinkkerit, sitä helpommin niistä syntyy upea lattia. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa. Isot klinkkerit ovat toki lopulta helppoja ja nopeita asentaa, mutta ne vaativat täysin tasaisen ja siistin alustan.

Mitä suuremmat klinkkerit, sitä vähemmän epätasaisuuksia alustassa saa olla. Tämä johtuu siitä, että pienet klinkkerit voivat myötäillä alustaa ja jakaa epätasaisuuksia usealle saumalle ja lyhyille osuuksille toisin kuin suuret.

Paljon etukäteistyötä

Isoja klinkkereitä käytettäessä epä-tasaisuudet sen sijaan kohdistuvat muutamaan saumaan, ja pitkien sivujen takia laattojen kulmat nousevat nopeasti ylöspäin tai vajoavat viereisten laattojen alapuolelle, jos laattoja ei saada tarkasti samaan tasoon.

Asennamme 40 x 80 cm klinkkerit isoon apukeittiöön, ja vaikka betonilattia näyttää siistiltä ja tasaiselta, alustan työstäminen vie enemmän aikaa kuin klinkkereiden ja saumojen asennus.

Vaikka alusta olisi kunnossa, suuret klinkkerit vaativat erikoispaksun laas-tin, ja tämän lisäksi niiden alapintaan on levitettävä ohut laastikerros.

Tulokseksi syntyy kuitenkin niin hieno ja tarkasti asennettu apukeittiön lattia, että 5 mm:n saumat riittävät. Vii-meisen öljykäsittelyn jälkeen lattia näyt-tää erityisen komealta.

LUE LISÄÄ: Laatoita puurunkoinen lattia

Ohjeet

01
Paikkaa reiät 6 Vaihe

Betonilattian tulee olla täysin puhdas pohjaa myöten, ja sen täytyy olla hyvin tasainen, jotta isot klinkkerit eivät keinu.

Työstämme alustasta tasaisen levittä-mällä hienorakeisen, murtumattoman tasoitteen koko pinnalle. Tätä ei kuitenkaan voi tehdä suoraan vanhalle lattial-le, ensinnäkin siksi, että tasoite yleensä hieman vetäytyy paksuimmasta koh-dasta, ja toiseksi siksi, että paksu tasoi-tekerros tulisi kalliiksi.

On siis pakko tyytyä raskaampaan menetelmään. Korkeimmat kohdat hio-taan, ja isoimmat painaumat täytetään karkeammalla tasoitteella, joka soveltuu paremmin paksuksi kerrokseksi.

1

Pese lattia huolella, jotta seuraava kerros kiinnittyy kunnolla. Sekoita pesuaine tiivisteestä. Laita pesuainetta hankaussieneen ja hankaa lattia kunnolla. Huuhtele puhtaalla vedellä.

2

Etsi kohoumat ja merkitse ne. Siirrä 2 m pitkää vesivaakaa, ohjain-kiskoa tai suoraa lautaa lattiaa pitkin ja merkitse ne alueet, jotka ovat kohollaan. Tummenna pahimmat kohoumat kunnolla.

3

Hio kohoumat. Asensimme kulmahiomakoneeseen timantti-hiomakupin ja hioimme painaumat. Pölyä syntyy paljon, joten käytä hansikkaita, suojalaseja ja hengityssuojainta ja suojaa talon muut huoneet pölyltä huolellisesti.

4

Levitä lattiaan tartunta-aine. Sillä on kaksi tehtävää: se takaa kiinnitty-misen ja kyllästää huokoiset kohdat, jotta lattiasta tulee tasaisesti kostea. Tässä käy-tettävä tartunta-aine sekoitetaan samaan määrään vettä ja harjataan lattiaan.

5

Merkitse painaumat. Tartuntaaine on kuiva tunnin kuluttua, ja voit jälleen siirtää vesivaakaa lattia pitkin ja merkitä tussilla selvimmin näkyvät kuopat ja painaumat.

6

Täytä painaumat oikaisumassalla. Jos haluat edetä nopeasti, käytä nopeasti kovettuvaa laastia. Kun se on sekoitettu, sinulla on vartti aikaa täyttää painaumat. Tunnin kuluttua voit jälleen jatkaa työtä.

02
Tasoita koko lattia 6 Vaihe

Itse tasoittuva lattiatasoite ei käyttäydy aivan nimensä veroisesti. Sitä ei voi vain kaataa lattialla ja antaa massan hoitaa itse itsensä. Massaa on autettava hammaslastalla ja sen jälkeen telattava, mie-luiten piikkirullalla, jolloin massa saa-daan juoksemaan paremmin yhteen. Lattiatasoitepussissa lukee vähimmäis-paksuus. Tätä on tärkeä noudattaa, ja ohje koskee etenkin lattian korkeinta kohtaa, jossa tasoitekerros on ohuin.

Tasoitetta kuluu paljon. Yhden neliö-metrin kattaminen yhden millimetrin paksuisella tasoitemassakerroksella vaatii noin 1,5 kg kuivalaastia.

1

Työstettävä alue rajataan reunanauhalla, joka painetaan kiinni lattiaan. Nauha estää kallista tasoitetta valumasta kaappien alle, jossa sitä ei välttämättä tarvita, sillä kaappien alusta katetaan sokkelilla.

2

Sekoita tasoite. Kaadoimme 5,5 litraa vettä isoon laastipaljuun, ennen kuin lisäsimme saaviin 25 kg:n säkin lattia-tasoitetta. Sekoita tehokkaaseen porako-neeseen kytketyllä vispilällä, kunnes seok-sessa ei enää ole paakkuja.

3

Kaada lattialle sopiva annos tasoitetta kerrallaan. Jos tasoite ei juokse kuten kuvassa, se on liian paksua, ja sitä on ohennettava vedellä.

4

Levitä tasoitemassa lattialle hammaslastalla. Mitä paksumman kerroksen haluat, sitä suuremmat hampaat. Käytämme tässä 6 mm lastaa. Telaa alue piikkitelalla. Se rikkoo pinnan jännitteen ja poistaa kuplat.

5

Hio seuraavana päivänä uuden tasoitekerroksen kohoumat ja epä-tasaisuudet karkealla betonikivellä tai vielä mieluummin kuvan kaltaisella kahvallisella ritilällä.

6

Pohjusta lattia jälleen. Lattiaan levitetään jälleen tartunta-aine ennen laatoittamista, jotta laattalaastin kosteus ei imeydy lattiaan liian nopeasti. Seossuhde on nyt 1:2 (tartunta-aine:vesi). Katso pakkauksestasi, milloin voit jatkaa työskentelyä.

03
Ensimmäiset laatat 7 Vaihe

Nyt päästään vihdoin laatoittamaan. Jotta seinien vinoudet eivät jatkuisi lat-tiassa, asennusta ei aloiteta uloimmasta laattarivistä, vaan toiseksi uloimmasta.

Kun tämä rivi on asennettu ja oikaistu suoran laudan mukaan, voidaan muut laatat oikaista vastaavasti tämän mukaan, ja uloimmat laatat leikata niin, että ne myötäilevät seinän linjaa.

Yleensä pyritään siihen, että uloim-man rivin leikatut laatat molemmissa päissä huonetta olisivat yhtä leveitä. Tässä huoneessa pystytään hyödyntä-mään miltei pelkästään kokonaisia laattoja, joten leikkaamme vain huoneen toisen päädyn laattoja.

1

Hae paras aloituskohta ja tee rivin pituinen viiva. Hahmottele huolella, kuinka klinkkerit asettuisivat parhaiten lat-tiaan. Tässä riittää, että kavennamme hieman toisen reunan leveyttä, joten viiva tehdään kahden laatan etäisyydelle vastapuolelle.

2

Rajaa lattia kahden ensimmäisen laattarivin alalta leveällä teipillä. Paina se kunnolla kiinni ja lisää pari pätkää vie-lä. Alue merkitään, jotta laasti voidaan le-vittää kahta laattariviä varten ja varmistaa, että lattia pysyy puhtaana 3. rivin kohdalta.

3

Levitä laastia kahteen ensimmäi-seen klinkkeririviin 10 mm hammaslastalla. Sekoita laattalaasti ohjeiden mukaan, mutta koostumukseltaan varsin jäykäksi, jot-ta se pitää muotonsa, kun painat siihen klink-kerit. Vedä laastia vain hieman teipin päälle.

4

Sivele ohutta laastia jokaisen klinkkerin takapinnalle, ennen kuin painat sen lattian laastiin. Vaikka klinkkerit painetaan paksuun laastikerrokseen, ohut lisäkerros on vaivan arvoinen, sillä se takaa, että laasti tarttuu hyvin kiinni.

5

Asenna nyt ensimmäisen rivin klinkkerit, siis 2. rivin seinästä lukien. Aloita kokonaisella laatalla. Sijoita laatat betoniin piirretyn viivan myötäisesti. Laita laattaväleihin 5 mm laattaristikot, jotta saat saumoista yhtä leveät.

6

Asenna nyt uloin rivi. Se leikataan yleensä leveyteen, mutta tässä jalkalista peittää seinäreunan raon. Aloitamme rivin puolikkaalla klinkkerillä ja noudatamme ns. puolilimitystä. Saumoissa käytetään 5 mm:n laattaristikoita.

7

Säädä suuntaa, kun laasti yhä elää hieman. Aseta pitkä lauta klinkkereiden reunan myötäisesti ilman, että sotket lautaa laastiin, ja oikaise klinkkereitä, kunnes ne ovat tiiviisti lautaa vasten. Oikaise myös uloin rivi, jotta sauma on 5 mm leveä.

04
Seuraavat laatat 3 Vaihe

1

Tämän jälkeen laasti levitetään teipittömään lattiaan. Etene rivi kerrallaan, ja levitä laastia hieman pidem-mälle, sillä seuraavan rivin vuoro tulee nopeasti - jo ennen kuin edellisen rivin laasti on ehtinyt kuivua.

2

Työ etenee nopeasti, kun on päästy vauhtiin ja ensimmäiset vaativat rivit on asennettu. Ole jatkossakin huolellinen ja sivele laastia laattojen takapintaan. Varmista, että klinkkeri painuu hyvin laastiin ja muiden laattojen tasoon.

3

Säilytä suorat linjat. Vaikka ylläpidät kiinteää saumaleveyttä laattaristikoilla, kuvio voi helposti hieman liikkua. Oikaise viimeistä riviä säännöllisesti suoran laudan mukaan ja säädä viimeiset millimetrit silmämitan mukaan.

05
Saumaa laatat 3 Vaihe

Kahden päivän päästä, tai oikeastaan yhden yön päästä, mikäli huoneessa ei ole liian kylmä, voit saumata klinkkerit.

Saumalaasti painetaan huolella laat-tojen väliin niin, että saumat ovat täynnä, ja kun saumalaasti on kiinnitty-nyt, ylimääräinen laasti pestään pois.

Saumaussarja on korvaamaton apu-väline. Se koostuu kumilastasta laastin ohjaamiseksi saumoihin, vaahtokumi-lastasta ylimääräisen laastin pois pyyh-kimistä varten ja telalla varustetusta ämpäristä, jota vasten laudan voi pestä.

1

Täytä saumat saumalaastilla. Sekoita saumalaastia veteen ohueksi seokseksi. Kaada laastia hieman klinkke-reille ja vedä kumilastalla vinottaisin liikkein kulmista alkaen niin, että saumat täyttyvät kokonaan.

2

Pyyhi ylimääräinen laasti pois vaahtokumilastalla, kun laasti on hieman kiinnittynyt. 30 min kuluttua laasti on luultavasti kiinnittynyt niin hyvin, että voit pestä sen pois kostealla sienellä, ilman että rasitat saumoja liikaa. Älä odota liian kauan.

3

Kiillota klinkkerit ja saumat kuivalla liinalla, kun saumat ovat kiinnit-tyneet. Kiinnittyminen vie 1-2 tuntia, tämän aikaa voit hieroa saumoja kevyesti pituussuuntaan vaurioittamatta niitä. Silota saumat klinkkeriöljyllä seuraavana päivänä.

Materiaalit

Osta mielellään saman valmistajan (tässä Lip) materiaaleja, niin ne sopivat varmasti hyvin yhteen.

• Tartunta-aine
• Tasoite paksua kerrosta varten
• Reunanauhaa (tarvittaessa)
• Itse tasoittuvaa lattiatasoitetta
• Laattalaasti
• Saumalaasti, harmaa
• Klinkkeriöljyä

Lisäksi:
• Klinkkerit, 40 x 80 cm
• Laattaristikoita (tässä 5 mm)
• 15 x 67 mm jalkalistoja
• 4 x 60 mm ruuveja ja kiviseinätulppia

Erikoistyökalut

• 10 mm hammaslasta
• Piikkirulla
• Saumaussarja (telat ja lasta)
• Timanttihiomakuppi
• Vispilä ja tehokas porakone
• Märkäleikkuri klinkkereille (vuokrataan)

Vie aikaa

3-4 päivää + 20 m2:n lattian vaatima kuivausaika.

Hinta

60-130 €/m2 riippuen valituista laatoista.

Vaikeusaste

Vaikeutena ei ole itse klinkkereiden asennus ja saumaus, vaan alustan työstäminen tasaiseksi.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Laattalattia