Klinkkerit kellariin

Kulunut kellarinlattia on helppo päällystää klinkkereillä. Ne ehostavat kellarin ilmeen ja ne on helppo sovittaa tilaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
40 €/m2

Johdanto

Tämä kellari näytti samalta kuin niin monet muutkin kellarit: luotaantyöntävältä. Vanha harmaa maali lohkeili pahasti eniten kuljetuilla käytävillä. Puulattia ei ollut hyvä valinta. Viemäröinnillä varustettu kellari on märkätilaa, ja puulattia muodosti tilassa vain ongelmia. Klinkkerit ovat juuri oikea valinta betonilattiaan.

Ne kestävät kulutusta ja vettä, ja ne on helppo asentaa ja hoitaa. Muutama asia on kuitenkin hyvä varmistaa:

  • Alustan pitää olla riittävän tasainen. Mitä suuremmat klinkkerit, sitä tasaisemman alustan ne vaativat.
  • Pinnan pitää kestää. Klinkkereitä ei saa liimata irtonaiselle tai maalatulle pinnalle.
  • Klinkkerit on asennettava oikein. Kohteeseen valittiin sopivan pienet klinkkerit (96 x 96 mm) ja vanha lattia hiottiin timanttilaikalla. Klinkkereiden ja saumojen paikat viemäröinnin ja reunojen vieressä varmistettiin pitkien listojen avulla.

LUE LISÄÄ: Laatoita puurunkoinen lattia

Uusi lattia teki tilasta täysin uuden. Kunhan klinkkerit vain pitää puhtaina, kellarin lattia näyttää hienolta vuosikaudet.

Ohjeet

01
Oikea kohta 4 Vaihe

Klinkkereiden asennus tekisi mieli aloittaa huoneen nurkasta ja oikaista kuvio sei-nien mukaan. Mutta näin ei pidä tehdä, sillä seinät eivät välttämättä ole täysin suorat eivätkä nurkat suorakulmaiset. Viemäröinnin kohdalla klinkkerit pitää ehkä pilkkoa paloiksi ja seinien vierustoille mahtuu vain kapeat kaistaleet.

Tutki, kannattaako tilan keskilinjaan sijoittaa sauma vai klinkkerin keskikohta selvittämällä, jääkö seinustoille vain ka-peat klinkkerikaistaleet. Säädä merkintöjä tarvittaessa, jotta ne sopivat paremmin esimerkiksi viemäröintiin. Asenna laatat keskeltä ulospäin. Näin voit oikaista niitä suorien listojen avulla, jotta saat laattaku-vion kulmista varmasti suorakulmaiset.

1

Listat A ja B muodostavat ensimmäisen kentän (1), joka laatoitetaan.

2

Poista lista B. Lista A ja kenttä 1 muodostavat 2. laatoitettavan kentän.

3

Poista lista A ja aseta lista C paikoilleen. Laatoita kenttä 3.

4

Kun kenttä 3 on laa-toitettu, poista lista C ja laatoita kenttä 4.

02
Lattian valmistelu 5 Vaihe

Kun tila on tyhjennetty, koko lattiapinta hiotaan puhtaaksi ja tasaiseksi kulma-hiomakoneen timanttilaikalla. Ensin hiotaan kohoumat, sitten maalipinta, kunnes jäljellä on puhdas betonipinta.

Työ on erittäin pölyistä. Vaikka käyt-täisi tiiviitä suojalaseja, hengitys- ja kuulosuojaimia, hionta on tehtävä vai-heittain ja tila tuuletettava huolella.

Tämän jälkeen selvitetään vesieris-tystarve sekä se, miten laatat asettuvat parhaiten. Voit merkitä laattojen leveydet ja saumat listojen avulla ja käyttää merkkiviivoja laatoituksessa ohjaus-apuna. Listoja voi käyttää ohjaimina nivelmitan tavoin sekä mittaamisessa että asennuksessa.

1

Kohoumat ja epätasaisuudet löytyvät pitkällä vesivaa’alla. Kohou-mat hiotaan kulmahiomakoneen timant-tilaikalla. Sen jälkeen koko lattia hiotaan maalista puhtaaksi, jotta laatat saadaan asennettua puhtaalle betonipinnalle.

Betonipinta puhdiste-taan ja tasoitetaan timanttilaikalla.

2

Listaan tehdään merkinnät, jotta listoja voidaan käyttää mitoituksessa ja laattojen asennuksessa ohjainapuna. Asenna rivi klinkkereitä ja aseta niiden saumakohtiin 4 mm:n muovikiilat. Siirrä merkinnät suorakulmaimen avulla listaan.

3

Nyt selviää, miten klinkkerit on paras sijoittaa. Klinkkerit asennetaan yleensä symmetrisesti ja reunoilla pyritään välttämään kapeita laattakaistaleita. Myös lattiakaivon, oven yms. sijainnit on hyvä huomioida.

Jos kuviota sovittaa hieman, lattiakaivon ympäristön laatoitus sujuu helpommin.

4

Koko tilan halkaisevat ohjauslistat (A) kiinnitetään. Laatat asennetaan ja oikaistaan listojen mukaan, joten listat ohjaa-vat lattian asennusta kauttaaltaan. Listat kiin-nitetään lattiaan 6 mm:n tulpilla ja 4 mm:n ruuveilla. Reiät porataan 6 mm:n terällä.

5

Lyhyet ohjauslistat (B) kiinnite-tään samalla tavalla, suoraan kulmaan listaan A nähden. Nyt pitää tietää, mistä kentästä laatoitus aloitetaan, jotta listat voidaan sijoittaa tarkasti suoraan kulmaan juuri tähän kohtaan.

03
Laatoitus 9 Vaihe

1

Laattalaasti levitetään lattiaan 4 mm:n hammaslastalla, jota pidetään 45°:n kulmassa. Laattalaasti sekoitetaan veteen pakkauksen ohjeen mukaan. Sekoita vain niin paljon laastia kuin ehdit varmuudella käyttää.

2

Aloita kentästä 1, siitä sisäkulmasta, jonka listat A ja B muodostavat keskellä huonetta. Laattojen asennus sujuu helposti ja nopeasti listoja myötäillen. Listojen merkkiviivojen ansiosta saumakohdissa ei tarvita kiiloja tai narua.

3

Laastia levitetään 3-4 laattarivin verran, jotta alaa on helppo hallita, laatoitus sujuu helposti ja rivejä voi tarvit-taessa vielä oikaista laastin ollessa työstet-tävää. Laatat asennetaan paikoilleen ensin silmämääräisesti.

4

Pienellä listalla (D) tarkistetaan, pitääkö laattoja työntää vai vetää hieman paikalleen. Voit käyttää saumanarua tai kiiloja, mutta laatat on melkein helpompi asentaa silmämääräisesti. Reunalaatat leikataan sopivaan kokoon laattaleikkurilla.

5

Klinkkerit painetaan kumilastalla tiiviisti laastiin ja edellisen rivin korkeuteen. Pidä jatkuvasti silmällä, että 80 % klinkkereiden alapinnasta tarttuu laastiin, muuten ne eivät kiinnity riittävästi.

6

Kun koko 1. kenttä on laatoitettu, ohjauslista (B) irrotetaan ja poistetaan varovasti. Näin muodostuu seuraava laatoitettava alue, kenttä (2), joka rajoittuu poikittain asennettuun ohjauslistaan (A) ja 1. kentän laatoitukseen.

7

Kenttä 2 laatoitetaan. Tämä sujuu helpoiten, jos odottaa seuraavaan päi-vään, jolloin 1. kentän laatoitukselle voi jo astua. Jos jatkaa suoraan kenttään 2, täytyy työskennellä ”takaperin”, kuten me tässä, tai varmistaa muuten tilasta uloskäynti.

8

Kun 2. kenttä on laatoitettu, ohjaus-listan (A) ruuvit irrotetaan ja lista poistetaan varovasti. Laastin annetaan kuivua yön yli, ja työtä jatketaan seuraavana päivänä. Enempää ei juuri voi työstää joutu-matta astumaan juuri laatoitetuille kentille.

Lista (C) kiinnitetään suoraan kulmaan laatoitukseen nähden.

9

Viimeiset kentät laatoitetaan seuraavana päivänä. Ensin kenttä 3 myötäillen 1. ja 2. kentän laatoitusta yh-dellä ja listaa (C) toisella sivulla. Lopuksi lista poistetaan ja 4. kenttä laatoitetaan. Laasti saa kovettua ennen saumausta.

04
Reunojen laatoitus 2 Vaihe

1

Reunojen vierustoille asennetaan klinkkereistä "sokkeli". Tämä näyt-tää siistiltä ja on käytännöllistä märkätilois-sa. Lastaa on tässä hankala käyttää, joten jokaisen klinkkerin alapintaan sivellään viisi nokaretta laastia ennen asemointia.

2

Sokkeli nostetaan sauman verran lattialaatoista ylöspäin pienillä paloilla, jotka on leikattu 4 mm paksuista kiiloista. Palat asennetaan saumakohtaan ennen kuin klinkkerit painetaan seinää vasten pienten muovipalojen avulla.

05
Saumaus 3 Vaihe

1

Klinkkereiden välit saumataan vasta, kun laasti on kovettunut vuoro-kauden. Sekoita saumausaine ohjeiden mukaan ja paina sitä kumilastalla tiiviisti saumoihin. Levitä massa viistoin liikkein ja silota pinta lopuksi lastan reunalla.

2

Ylimääräinen saumausaine poistetaan vaahtokumisienellä, kun sauma on tarttunut kiinni. Kokeile varoen puo-len tunnin kuluttua. Huuhtele sieni usein, jotta se imee hyvin. Se ei saa kuitenkaan olla niin märkä, että sauma pehmenee.

3

Kalkkijäänteet kiillotetaan kuivalla puuvillaliinalla, kun saumat ovat kiin-nittyneet eivätkä vaurioidu. Kovettuminen vie monta päivää, joten sitä ei pidä odottaa, sillä tällöin kalkkijäänteitä on vaikea pyyh-kiä pois. Kuivaa myös saumat tasaisiksi.

Materiaalit

• Klinkkereitä (tässä kuivapuristettuja, kovaksi poltettuja, lasittamattomia)
• Laattalaastia
• Saumausainetta
• Listoja, 9 x 92 mm höylättyä mäntyä ja 9 x 45 mm:n mittalista, höylättyä mäntyä
• 6 mm kiviseinätulppia
• 4 x 40 mm ruuveja
• 4 mm muovikiiloja

Erikoistyökalut
• 4 mm hammaslasta
• Laattaleikkuri (vuokrattu)
• Laatoitussarja (ämpäri, kumilasta, kumihierrin ja vaahtomuovisieni)
• Laattaleikkuri ja timanttihiomalaikka

Vie aikaa

2-3 päivää / pienehkö huone.

Hinta

Riippuu klinkkereistä. Yleensä noin 15-40 €/m2.

Vaikeusaste

Melko helppoa. Muutoksella on suuri vaikutus koko kellaritilan ilmeeseen.

Video

TEKNIIKAT: Seinä- ja lattialaatat

Jaa pinnan kenttiin, jotta linjat pysyvät suorina

VINKIT: Oikea saumalaastia laatoille

TEKNIIKAT: Laattojen saumaaminen

Työskentele nurkittain, jotta saumat täyttyvät siististi

TEKNIIKAT: Laatat putkien ympärille

Kuppiterällä ja laattaleikkurilla voi leikata tarkasti

TEKNIIKAT: Esteiden ympärille

Opettele tekniikat rei'ille, loville ja "puolikkaille" rei'ille

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Laattalattia