Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Kätke liesituuletin kattoon

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Keittiö on remontoitu.Tyylikäs kattoonkätketty liesituuletinviimeistelee keittiönilmeen, sillä se on läheshuomaamaton.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
3.100 euroa

Johdanto

Keittiössä pitää olla liesituuletin, jot-ta höyryt ja käryt saadaan tehok-kaasti poistettua. Mutta täytyykö sen olla iso, katosta roikkuva laatikko?

Ei, ei enää. Nyt tarjolla on älykkäitä ja hyvin huomaamattomia liesituuletti-mia, jotka kätkeytyvät kattoon, ja joita voi ohjata kaukosäätimellä.

Näytämme Tee Itse -lehdessä nyt ensi kertaa, miten tällainen uusi liesituuletin asennetaan. Se onnistuu todella hel-posti. Ainoa hankaluus on, että liesituu-letin on varsin raskas nostaa paikalleen, joten tarvitset apua, kun kiinnität liesi-tuuletinta kahden välipohjanpalkin päälle asennettaviin lankkuihin. Tässä asennamme saksalaisen Gutmannin liesituulettimen. Se on toki kallis - tarvittaessa voit etsiä edullisemman mallin. Valittiin tuotemerkiksi mikä tahansa, laite on aina sijoitettava suo-raan liesitason yläpuolelle.

Ohjeet

Valmistelut

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään or buy access tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Vanha liesituuletin poistetaan ja liesita-sot sisältävä pöytä suojataan, jotta voit seistä pöydällä sekä mitatessasi että työstäessäsi kattoon aukkoa uutta, modernia liesituuletinta varten.

Tähän työvaiheeseen tarvitset apulai-sen. Vanha liesituuletin voi nimittäin olla erittäin painava, ja sen nostoon tar-vitaan kaksi ihmistä.

Jos vanhaa liesituuletinta ei ole kyt-ketty pistorasiaan, vaan sähköasennus on tehty suljettuun virtapiiriin, voit tarvita myös sähköasentajan apua, sillä et saa itse purkaa suljettua virtapiiriä.

1

Peitä keittiösaareke huolella, jotta se ei vaurioidu, kun työskentelet ullakolla poistoilman imujärjestelmän parissa. Peitä pinnat pahvilla ja lisäksi mielellään styroksi- tai puulevyllä.

2

Poista ullakolta eristeet niin, että mahdut työskentelemään. Tämä van-ha liesituuletin oli kytketty katossa olevaan pistorasiaan, joten se oli helppo irrottaa. TÄRKEÄÄ! Jos laite on liitetty suljettuun piiriin, sen saa irrottaa vain sähköasentaja.

3

Nyt voit irrottaa vanhan liesituu-lettimen ja laskea sen varovasti alas. VINKKI: Laite on painava. Pyydä apulaista auttamaan sen laskemisessa alas.

Sahaa aukko

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään or buy access tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kattoon sahataan niin iso aukko, että se saattaa jopa pelästyttää ensi alkuun. Jos kuitenkin tiedät, miten työ tehdään, aukon kokoa ei tarvitse pelästyä vaan selviät tehtävästä helpolla.

Ensinnäkin on tärkeää, että käytät oikeita työkaluja. Luotilanka on tärkeä väline, sillä sen avulla aukon saa sijoitet-tua tarkasti kohdalleen. Lisäksi tarvitset niin pitkää puuporaa, että voit porata koko välipohjan läpi.

Kun olet porannut aukon tarkasti liesitason yläpuolelle, kipua ullakolle ja katso, miten liesituuletin olisi paras sijoittaa välipohjapalkkeihin nähden. Lopuista työvaiheista selviät ongelmitta.

1

Uusi liesituuletin pitäisi sijoittaa suoraan liesitason yläpuolelle. Pahviin piirretään risti. Löydät liesitason keskipisteen piirtämällä pahville ristikkäisviivat kulmasta kulmaan.

2

Liesitason keskipiste siirretään kattoon. Tämä on helpointa tehdä luotilangan avulla.

3

Poraa kattoon reikä pitkällä poranterällä, esim. 40 cm kierreporalla. Poran pitää yltää koko välipohjan läpi. Kiipeä tämän jälkeen ullakolle ja tarkista, että liesituuletin voidaan sijoittaa hyvin välipohjapalkkien väliin.

4

Aseta uusi liesituuletin pohja ylöspäin liesitason päälle. Laitteen täytyy myötäillä saarekkeen etureunaa. Siirrä neljä kulmamerkkiä luotilangan avulla kattoon. Piirrä aukko sivuiltaan 10 mm liesituuletinkoteloa suuremmaksi.

5

Sahaa aukko pistosahalla. Ensin sahataan muutama senttimetri merkkiviivan sisäpuolelta koko aukon ympäri, jolloin aukosta tulee liian pieni.

6

Seuraavalla kerralla aukko sahataan siistiksi pistosahalla. VINKKI: Kattoon kannattaa kiinnittää maalarinteippiä. Siihen voi tehdä merkinnät ja sitä voi sahata. Näin et vaurioita aukon ympärillä olevaa kattopintaa.

Valmistele laite

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään or buy access tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Uuden liesituulettimen etulevyssä on pitkä teleskooppitanko (kts. vaiheen 1 kuva), josta etuosa pidetään myöhem-min avoinna. Tangolla ei ole mitään merkitystä asennusvaiheessa, se vain vapautetaan metallikotelosta, jotta liesi-tuuletin voidaan aukaista.

Metallikotelo kiinnitetään kahteen vankkaan lankkuun, jotka on sijoitettu kahden välipohjapalkin päälle. Asennus-ruuveissa on kierteet molemmissa päissä. Ruuvit tulevat laitteen mukana.

Metallikotelon kiinnittämisessä tarvi-taan apua. Jonkun on seistävä ullakolla ja pidettävä lankkuja paikoillaan samalla kun toinen nostaa kotelon ja pitelee sitä paikallaan sen kiinnittämisen ajan.

1

Aukaise liesituuletin. Tuulettimen päällä on teleskooppitanko. Irrota se kotelosta, mutta jätä se etulevyn lasiosaan kiinni. Irrota neljä ruuvia, jotka pitävät etulevyn kotelossa kiinni. Nyt voit erottaa etulevyn ja kotelon toisistaan.

2

Nosta etulevy pois ja aseta se paikkaan, jossa se pysyy suojassa, kunnes tarvitset sitä jälleen.

3

Sahaa vankat lankut. Liesituuletin ripustetaan kahden välipohjapalkin väliin. Tässä käytetään kahta 45 x 90 mm mäntypalkkia. Merkitse kumpaankin päähän, miten lankut sijoittuvat välipohjapalkeille.

4

Mittaa ruuvien paikat. Liesituulettimen ylälevystä löytyy neljä reikää, joista liesituuletin kiinnitetään lankkuihin. Mittaa reikien väli ja merkitse tämä etäisyys lankkuihin. Keskitä mitat lankulle.

5

Ruuvaa ruuvit lankkuihin merkitsemiin kohtiin. Käytä liesituulettimen mukana tulleita ruuveja. Ruuvin toinen pää muistuttaa kansiruuvia ja sen toisessa päässä on konekierteet ja ruuvikannan ura.

6

Aseta lankut paikoilleen. Pyydä apulaistasi kipuamaan ullakolle, jotta hän voi asettaa lankut paikalleen, ennen kuin nostatte liesituulettimen aukolle.

Laite paikalleen

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään or buy access tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kun liesituuletin on työnnetty välipoh-jan aukkoon, lankkujen alapinnassa olevat neljä ruuvia työntyvät metallikotelon neljään reikään. Ne kiristetään mukana tulevien mutterien avulla.

Kun etulevy on asennettu metalliko-teloon, uusi liesituuletin on lähes valmis käyttöön. Ullakolla on kuitenkin vielä hieman tehtävää. Kaksi lankkua on kiin-nitettävä välipohjapalkkeihin, vanha ilmanvaihtokanava on liitettävä liesituu-lettimeen, ja jos välipohjassa on höyryn-sulku, se on saatava tiiviiksi uuden liesi-tuulettimen ympärille. Kytke virta, niin voit kokeilla, kuinka tehokas uusi liesituuletin on.

1

Ruuvaa laitteen mukana tulevat mutterit ruuvien konekierteisiin. Ruuvit työntyvät metallikotelon reikiin. Käytä aluslevyjä. Tarkista, että liesituuletin on kunnolla paikallaan, ennen kuin kiristät kaikki neljä pulttia. Nyt laite on kiinnitetty.

2

Kiinnitä palkit välipohja-palkkeihin turvallisuussyistä, jotta palkit eivät pääse liikahtamaan paikaltaan. Käytä lankun molemmilla puolilla kulmahelaa, neljä jokaiseen palkkiin, ja kiinnitä ne helaruuveilla.

3

Vanha poistoilmakanava otetaan taas käyttöön, ja jos se on hyvässä kunnossa, ei ole mitään syytä vaihtaa sitä uuteen. Eristä putki perusteellisesti, ennen kuin yhdistät kaikki osat vanhoilla kiristysrenkailla.

4

Tiivistä höyrynsulku varovasti höyrynsulkuteipillä liesituulettimen sivuilta. Eristä alue lopuksi mineraalivillalla. Asenna eristettä yhtä paljon kuin muuallakin välipohjassa on käytetty.

Kun myöhemmin vaihdat lampun tai puhdistat liesituulettimen, kallista lasilevyä alaspäin. Teles-kooppitanko pitää lasin paikal-laan sen aikaa, kun teet työsi.

Uusi liesituuletin imee höyryt ja käryt ullakolle ja ulos poistoilmakanavan kautta. Kaukosäätimellä toimiva laite on paitsi nerokas, myös lähes huomaamaton.

Materiaalit

• Liesituuletin (Gutmann Campo II)
• 2 lankkua, tässä 45 x 90 mm mäntyä
• Kulmahela, 45 x 75 mm
• 5 x 40 mm asennusruuveja
• Höyrynsulkuteippiä
• Mineraalivillaa

Erikoistyökalut

• Pitkä pora (tässä 12 mm kierrepora)
• Luotilanka

Vie aikaa

Hieman pidempi työpäivä

Hinta

Noin 3 100 € tämän liesi-tuulettimen kanssa, joka itsessään jo maksaa noin 2 500-3000 €. Edullisempia-kin laitemalleja on tarjolla.

Vaikeusaste

Uudenlainen liesituuletin on yllättävän helppo asentaa kattoon. Laite kuitenkin painaa, joten tarvitset apua, kun olet sahannut kattoon aukon.

Piirustus

Laite jaetaan kahteen osaan

Uudessa liesituulettimessa on etulevy ja metallikotelo. Ne irrotetaan toisistaan. Tämä sujuu yhtä heposti kuin kuva antaa ymmär-tää. Irrota neljä ruuvia ja virtaliitin.

Kirjaudu sisään or buy access tai osta käyttöoikeus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Korjaukset: Kätke liesituuletin kattoon
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin