Helppo liesituulettimen äänenvaimennus

Liesituuletin pitää kovaa ääntä, jos siinä on kiinteä moottori. Ulkoisella moottorilla toimiva liesituuletin on hiljaisempi, sillä moottorin voi asentaa seinän ulkopuolelle.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
2.400 euroa
Hiljainen liesituuletin

Emhættens motor er placeret på den anden side af husets ydermur, så larmer det mindst muligt i køkkenet.

Johdanto

Hiljainen liesituuletin takaa tunnelman

Käry leviää keittiöön ja liesituuletin pauhaa täydellä teholla. On vaikea kuulla omia ajatuksiaan saati sitä, mitä vieraat sanovat. Tilanne on useimmille tuttu. Voit kuitenkin palauttaa keittiöön rauhan ja päästä sekä melusta että ruuan kärystä, jos asennat keittiöösi hiljaisen liesituulettimen.

Siirrä melu ulos

Voit hiljentää liesituulettimen siirtämällä moottorin paikkaan, jossa melusta ei ole haittaa. Joudut toisin sanoen hankkimaan ulkoisen moottorin, jotta saat keittiöösi hiljaisen liesituulettimen. Ulkoisen moottorin tai huippuimurin voi hankkia muutamalla sadalla eurolla.

Moottori katolle tai seinään

Päätä ensiksi, mihin sijoitat moottorin. Tässä tapauksessa erillinen moottori sijoitettiin ulkoseinälle. Moottorin voi sijoittaa myös välikatolle tai katolle.

Näin saat kaiken irti hiljaisesta liesituulettimesta

Kun olet päättänyt liesituulettimen paikan, voit parannella sen toimintaa. Ei ole yhdentekevää, miten putket asennetaan liesikuvun ja moottorin välille.

Putkilla on iso merkitys sille, kuinka kova ääni liesituulettimesta lähtee. Liikkuva ilma meluaa kovasti. Sen takia on tärkeää, että liesikuvun ja moottorin väliset putket ovat mahdollisimman suoria.

Valitse liesikuvulle oikeat putket

Ilmastointiputkien pitää olla tarpeeksi isoja, jotta ilma ei virtaa liian nopeasti, sillä hitaasti liikkuva ilma pitää pienempää ääntä. Paras valinta on paloturvallinen teräsputki. Sen matala poimurakenne vähentää ilmanvastusta. Varmista myös, että putkessa on mahdollisimman vähän taitoskohtia. Alumiiniputkia ei enää saa käyttää, muoviputkista puhumattakaan.

Hiljaisen liesituulettimen asentaminen

Hiljaisen liesituulettimen asentamisessa on tärkeää mitata oikein. Siten voit olla varma, että liesituuletin tulee juuri oikeaan paikkaan lieden päälle eikä reikä osu seinässä väärään paikkaan.

Poraamiseen tarvitaan erikoistyökalu

Jos asennat liesituulettimen tiiliseinään kuten tässä, tarvitset ison reikäsahan. Niitä voi vuokrata konevuokraamoista. Reikää ei kannata porata seinän läpi kerralla. Poraa reikä aluksi seinän puoliväliin sisäpuolelta ja viimeistele reikä ulkopuolelta. Reiän poraaminen tiiliseinään on vaikein osa hiljaisen liesituulettimen asentamisessa.

Ohjeet

01
Mittaukset 3 Vaihe

Hiljainen liesituuletin: Merkitse liesituulettimen paikka 1

Merkitse liesituulettimen paikka. Sen tulee sijaita keskellä liettä, keskilinja on merkitty viivalla. Pidä asennuskehikkoa kattoa vasten ja piirrä kehikon sisärajat. Tälle alueelle porataan putkelle reikä.

Hiljainen liesituuletin: Poraa seinään reikä keittiön puolelta 2

Poraa seinään reikä keittiön puolelta. Poraa ensin pitkällä poralla, jon­ ka halkaisija on sama kuin ison reiän poraa­ miseen myöhemmin käytettävän reikäpo­ ran. Sijoita reikä 10 cm yläviivan alapuo lelle, jotta ison reiän halkaisijaksi tulee 20 cm.

Hiljainen liesituuletin: Poraa iso reikä reikäsahalla 3

Poraa iso reikä reikäsahalla. Tarvitset tehokkaan porakoneen. Säädä sen nopeus ja momentti pieneksi, jotta laite pysähtyy, jos pora juuttuu kiinni. Voit porata vain puolet reiästä sisäpuolelta, loput on porattava ulkopuolelta.

02
Asenna moottori 5 Vaihe

Kun liesituulettimen moottori asennetaan ulkoseinään, seinän läpi on tehtävä reikä. Helpoimmalla pääset, kun poraat reiän seinän molemmilta puolilta.

Moottorin mukana saa teleskooppi-putken, joka sijoitetaan seinän reikään. Putki suojaa käryt ulos imevää putkea.

Reikä on hankalinta tehdä kivitalon ulkoseinään. Se on porattava keskiöpo-rallisella reikäsahalla, jonka voi vuok-rata konevuokraamosta. Voit porata myös rivin reikiä ja lopuksi työstää niistä ison reiän taltalla ja vasaralla. Täl-löin reiän ympärillä olevat tiilet ovat kui-tenkin vaarassa irrota. Puutaloon voi sahata reiän pistosahalla.

Hiljainen liesituuletin: Leikkaa moottorin takapuolella oleva liitosputki 1

Leikkaa moottorin takapuolella oleva liitosputki. Toimitettaessa sen halkaisija on 125 mm, mutta siihen liitettävän putken halkaisija on 150 mm. Liitosput ken uloin kappale on siis leikattava pois rautasahalla, jotta osat sopivat toisiinsa.

Hiljainen liesituuletin: Liitä putki moottoriin 2

Liitä putki moottoriin. Vedä putken alaosan ”rypytys” suoraksi niin, että pinnasta tulee lähes sileä. Paina putki moottorin liitosputken ympärille tiiviisti alas asti. Kiinnitä putki teräsvanteella.

Hiljainen liesituuletin: Poraa seinään reikä ulkoapäin ja asenna teleskooppiputki 3

Poraa seinään reikä ulkoapäin ja asenna teleskooppiputki. Tämä helpottaa putken läpivientiä seinästä. Kun poraat seinää ulkoapäin, tarvitset jälleen reikäsahaa.

Hiljainen liesituuletin: Irrota moottorin takalevy ja työnnä putki ja kaapeli reikään 4

Irrota moottorin takalevy ja työnnä putki ja kaapeli reikään. Takalevyn saa irti poistamalla pohjan kaksi ruuvia. Paina levyä seinää vasten ja merkitse, mihin koh-taan levyä on tehtävä reikä. Poraa sitten reiät, asenna tulpat ja ruuvaa levy kiinni.

Hiljainen liesituuletin: Asenna suojus moottoreineen levyn päälle 5

Asenna suojus moottoreineen levyn päälle. Kiinnitä se kahdella ruuvilla pohjasta. Kiinnitä asennus-vaiheessa takalevyssä oleva pistoke moottoria suojaavan suojakotelon taakse, jotta moottori saa virtaa.

03
Asenna tuuletin 7 Vaihe

Nyt voit keskittyä liesituulettimen asen-nukseen keittiössä. Tuuletin ripustetaan koteloon, joka kiinnitetään seinään lieden yläpuolelle. Kotelon lisäksi on asennettava kaksiosainen suojus, joka peittää ulkona olevan moottorin ja liesitason yläpuolella olevan tuulettimen yhdistävän putken.

Liesituuletin on sijoitettava vähintään 35 cm:n turvaetäisyydelle mitattuna liesitasosta liesituulettimen alareunaan. Voit itse varmistaa, että kaksiosainen, joustava putkensuojus yltää kattoon asti, kun valitset liesituulettimelle oikeaa paikkaa.

Hiljainen liesituuletin: Ruuvaa liesituulettimen kehys kiinni seinään 1

Ruuvaa liesituulettimen kehys kiinni seinään. Pidä kehystä kattoa vasten ja vedä alareuna oikealle korkeudelle. Merkitse kuuden reiän paikat ja poraa reiät. Aseta reikiin tulpat ja kiinnitä kehys k uudella ruuvilla.

Hiljainen liesituuletin: Ripusta tuulettimen kotelo kehyk-seen 2

Ripusta tuulettimen kotelo kehyk-seen. Tarkista, että se asettuu suoraan. Kotelossa on säätöruuveja, joten sitä on helppo säätää. Kun kotelo on pai kallaan, kiristä se lukkomuttereilla. Sisäpuo lelta se pysyy kiinni kahdella alareunan ruuvilla.

Hiljainen liesituuletin: Yhdistä kaapelit niin 3

Yhdistä kaapelit niin, että moottorilta tuleva ulko-osa yhdistyy liesituulettimen kaapeliin. Liitä liesituulet-timen sähköjohto seinän pistorasiaan. Pistorasiassa ei saa vielä olla virtaa.

Hiljainen liesituuletin: Vedä putki alas liesituulettimelle 4

Vedä putki alas liesituulettimelle ja leikkaa se sopivaan pituuteen taittoteräveitsellä. Vedä putken rypyt suoriksi alaosan 5 cm:n matkalta. Asenna myös sulkuläppä, ennen kuin kiristät putken kiinni liitoskappaleeseen teräsnauhalla.

Hiljainen liesituuletin: Kiinnitä suojus kehykseen 5

Kiinnitä suojus kehykseen. Se koostuu kahdesta osasta. Asenna ensin ylin, pienin osa. Liimaa tämän jälkeen kolme suoja-arkkia kiinni niin, että ylin osa ei naarmuunnu, kun laitat alinta osaa paikalleen.

Hiljainen liesituuletin: Ripusta kehys paikalleen suo juk-seen 6

Ripusta kehys paikalleen suo juk-seen. Kehyksen kaksi sähköjoh toa asetetaan kotelon reunassa oleviin pistokkei siin, ennen kuin liesituuletin käännetään viis toon ja kiinnite tään koteloon kuudella ruu vil la. Asenna lopuksi rasvasuodatin ja imulevyt.

Hiljainen liesituuletin: Nyt liesituuletin on asennettu 7

Nyt liesituuletin on asennettu ja se on valmis imemään ruuankäryt - hiirenhiljaisesti!

Materiaalit

  • Liesituuletin (Miele DA 489-4 EXT Zenit)
  • Seinämoottori (Miele AWG 102)
  • 150 mm:n teräsputki Ruuvit ja tulpat (saa yleensä mukana)
  • Pitkä poranterä (sovittava keskiöporan adapteriin)

Erikoistyökalut

  • Keskiöpora, halkaisija 20 cm

Vie aikaa

Noin 1-2 päivää.

Hinta

Noin 2 400 €, mutta selviät hankkeesta halvemmallakin. Ulkomoottorit maksavat alkaen noin 600 €.

Vaikeusaste

Ainoa haaste on tehdä ulkoseinään reikä taipuisan putken läpivientiä varten.

Video

TEKNIIKAT: Putkelle reikä tiiliseinään

Meisseli ja pieni kiviterä hoitavat homman

Video

TYÖKALUT: Näin käytät iskuruuvinväännintä

Iskuruuvinväännin on tavallista ruuvinväännintä vahvempi ja monipuolisempi työkalu. Tällä videolla näytetään, miten käytät konetta isojen ja syvien reikien poraamiseen sekä pitkien ruuvien vääntämiseen. Siihen tarvitaan vain oikeat tarvikkeet ja asetukset.

Video

Vinkit & niksit

3 mahdollisuutta hiljentää liesituuletin

Jos aiot asentaa keittiöösi uuden liesituulettimen, voit yleensä tehdä sen kolmella tavalla, jos haluat ratkaisusta mah-dollisimman hiljaisen. Tällöin moottori ja sen ääni on kyettävä viemään niin pitkälle keittiöstä kuin mahdollista.

Moottorin voi sijoittaa joko ulkoseinään, katolle tai ullakolle. Paras ratkaisu riippuu kunkin talon olo suhteista.

Moottori on sijoitettu ullakolle. Ruuankäryt kulkeutuvat katon läpi vedettyä putkea pitkin piipunhatul-lisesta putkesta ulos.

Jos ullakolla ei ole tilaa mootto-rille, sen voi asentaa katolle: ratkaisuna piipunhattu, johon on sisään rakennettu moottori.

Putken voi johtaa seinän läpi ulkona olevaan moottoriin, jos keittiö on sijoitettu ulkoseinustalle, kuten tässä kohteessa.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Äänieristys