Liimaa allas itse ja säästä selvää rahaa

Olet ehkä kuullut väitteen, jonka mukaan tiskiallasta ei voi liimata keittiön työtasoon itse. Ammattilaisen palkkaaminen on kallista, mutta onneksi altaan voi upottaa tasoon myös itse. Ole huolellinen ja tee työt kaikessa rauhassa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
500 euroa

Allas on käytännöllisesti ja tyylikkäästi upotettu liimaamalla millimetrin syvyydelle pöytälevyyn.

Johdanto

Usein väitetään, että vain ammattilainen voi liimata upotetun tiskialtaan keittiön työtasoon. Se ei onneksi pidä paikkaansa. Työt pitää kuitenkin tehdä perusteellisesti.

Samaan tasoon vai tason alle?

Altaan voi liimata joko pöytälevyn tasoon tai sen alle. Upotettu allas voi tarkoittaa kumpaa tahansa tapaa.

Hukkaan heitettyä rahaa

Tarkat mitat ovat tärkeitä upotetun altaan asentamisessa. Jos pöytälevyyn tehdään reikä väärien mittojen mukaan, koko taso menee hukkaan. Mittaa huolellisesti, jotta et joudu maksamaan kalliita oppirahoja.

Tee sapluuna

Varmista, että mitat ovat oikein ja tee sapluuna. Tässä ohjeessa se tehdään 12-millisestä mdf-levystä. Sapluunaa tarvitaan, kun altaalle tehdään millintarkka reikä yläjyrsimellä. Kun sapluuna on valmis, aletaan jyrsiä.

Harjoitus tekee mestarin

Yläjyrsin on työkalu, jonka käyttäminen vaatii hieman harjoitusta. Harjoittele vanhoilla levynkappaleilla, ennen kuin käyt pöytälevyn kimppuun. Jyrsi reikä varovasti kolmessa vaiheessa. Upota terää hieman syvemmälle joka kerta ja sahaa reikä kaikessa rauhassa.

Liimaa allas kiinni

Hio reunat ja liimaa allas kiinni. Levitä reunoille noin millin paksuinen kerros hyvää, vahvaa liimaa. Siinä se on - upotettu allas!

Ohjeet

01
Allas 3 Vaihe

1

Mittaa altaan ulkomitta huolelli-sesti. Usein ulkomitta on ilmoitettu, mutta tarkista mitta joka tapauksessa, ennen kuin valmistat kaavan. Tässä ulkomitta on 52 x 58,5 cm.

2

Mittaa altaan reunan paksuus. Kuvassa se on 9 mm. Jyrsittävän huul-loksen pitää olla 2 mm syvempi kuin altaan reunan paksuus, esimerkissä siis 11 mm.

3

Mittaa altaan asennusreuna. Tässä altaassa on 20 mm leveä asennusreuna koko altaan ympäri. Tämän reunuksen vuoksi huullos on jyrsittävä tarkasti pöytälevyyn.

02
Valmista kaava 3 Vaihe

Jyrsiminen tehdään kolmessa vaiheessa. Ensin jyrsitään altaan asennusreunan huullos, jonka pitää olla millimetrin al-taan ulkomittaa suurempi. Sitten jyrsi-tään huullokselle lisäleveyttä sisään-päin niin, että huullos sopii koko altaan asennusreunan leveyteen. Kolmannessa vaiheessa jyrsitään pöytätason läpi sopiva aukko, johon allas upotetaan.

Jokaiseen työvaiheeseen käytetään yläjyrsintä tarkkuusvaatimusten vuoksi. Kaksi ensimmäistä jyrsintää toteutetaan saman kaavan avulla. Kaavat on tehty 12 mm mdf-levystä kokoon 70 x 80 cm, joten levyihin jää tukeva ulkoreuna senkin jälkeen, kun altaalle on jyrsitty aukko.

1

Merkitse altaan ääriviivat tarkasti keskelle mdf-levyä. Mittaa 7 mm merkki-viivasta ulospäin kaikilla neljällä sivulla ja piirrä uudet merkkiviivat.

2

Jyrsi kaava irti tarkasti merkkiviivaa pitkin kulmasta kulmaan. Käytä suuntaisohjainta. Jyrsi ulomman merkkiviivan sisäpintaa pitkin. Käytä kiiloja jyrsimen stoppareina.

3

Kiinnitä kaavan alle apulista. Sen avulla voidaan säilyttää haluttu etäi-syys pöytälevyn etureunaan, kun kaava laitetaan pöytälevylle. Tässä etäisyys on 5 cm.

03
1. Jyrsintä 5 Vaihe

Nyt päästään käsiksi jyrsimiseen. Tässä vaiheessa on oltava erityisen tarkkana, erityisesti ensimmäistä uraa jyrsittä-essä, sillä se muodostaa ainoan reunan, joka näkyy myös sen jälkeen, kun allas on asennettu.

Yläjyrsimen kopiointirengas takaa, että jyrsintä voidaan ajaa tiiviisti kaavan sisäreunaa pitkin terän huojumatta.

Jyrsi kolme kertaa, ja joka kerta hieman syvemmälle. Tämä onnistuu hel-poiten käyttämällä jyrsimen revolveri-säädintä.

1

Aseta jyrsintäkaava pöytälevylle niin, että se sopii alla olevaan allas-kaappiin. Merkitse kaavan sijainti (molemmat ulkosivut) pöytälevyyn hennoilla lyijykynäviivoilla.

2

Paina apulista tiiviisti pöytälevyn etureunaa vasten ja kiinnitä kaava ruuvipuristimilla.

3

Aseta jyrsin kaavalle ja tue pohja-levyn vastakkaista puolta mdf-levyn palalla, jotta pohjalevy pysyy vaakasuorassa. Paina jyrsinterä alas kunnes se osuu pöytälevyyn. Säädä ja lukitse jyrsinsyvyys, kuvassa se on 11 mm. Poista mdf-levy.

4

Pidä jyrsintä tarkasti pysty-suorassa ja jyrsi koko levyn ympäri. Käytä levynpalaa, jonka leikkaat kaavasta irti, ylimääräisenä tukena jyrsimen pohjalevylle. Jyrsi useaan kertaan, kunnes saavutat vaadittavan jyrsinsyvyyden.

5

Tarkista, että jyrsinsyvyys pitää paikkansa koko jyrsinurassa. Kuvassa kulmia on kevyesti pyöristetty vastaamaan altaan kulmien pyöreyttä.

Jos levyssä on terävät 90 asteen kulmat, pyöristä ne taltalla.

04
2. Jyrsintä 2 Vaihe

Nyt huullos, jonka päälle altaan asennus-reuna sijoitetaan, on valmis. Koska keit-tiöliikkeiden suurten koneiden supertarkkuuteen ei ole mahdollisuuksia, huullos joudutaan tekemään 2 mm al-taan paksuutta syvemmäksi, jotta huul-loksessa on tilaa millimetrin saumalle. Näin altaan ja levyn välinen sauma saa-daan suljettua ja suojattua kosteudelta.

Käytettävä kaava on sama kuin 1. jyrsinnässä, mutta sitä siirretään 10 mm, ensin yhdelle sivulle ja sitten kolmelle muulle sivulle. Jälleen jyrsitään 11 mm syvyyteen ja useampaan kertaan. Jyrsin-terän halkaisijan ollessa 12 mm koko huullosleveys jyrsitään kerralla.

1

Siirrä jyrsinkaavaa 10 mm sen alkuperäisestä sijainnista. Ota mitta alkuperäisestä lyijykynämerkinnästä ja jyrsi yksi sivu kerrallaan.

2

Kaava on sama kuin millä työ aloitettiin, mutta nyt sitä siirretään hieman.

05
Jyrsi altaalle aukko 5 Vaihe

Altaalle jyrsitään aukko yläjyrsimellä, johon on asennettu pitkä jyrsinterä. Näin voidaan hyödyntää yläjyrsimen yli-voimaista tarkkuutta allasaukon teossa.

Ensin valmistetaan uusi kaava. Se tehdään niin, että huulloksesta jää jäljelle 21 mm. Aukosta tulee 55,7 x 49,2 cm:n kokoinen.

Myös altaan paikalleen kiinnittäville heloille jyrsitään paikat, joten nämä sisällytetään myös kaavaan. Mittoja ottaessa on muistettava huomioida myös kopiointirenkaan käyttö. Rengas siirtää jyrsinterää samalla tavoin kuin muissakin jyrsinnöissä. Kun kaikki on valmista, allas sopii aukkoon tarkasti.

1

Seuraa uutta jyrsinkaavaa. Jyrsi useaan kertaan, kunnes pitkä jyrsinterä menee 38 mm paksun pöytälevyn läpi ja jättää jälkeensä aukon altaalle.

2

Nyt pöytälevynpalan voi poistaa. Levyn voi laskea varovaisesti suoraan työpöydän päälle. Muussa tapauksessa sen voi kiilata työpöydän päälle. Alustan pitää kuitenkin aina olla vakaa.

3

Allas on nyt melkein sopiva aukkoon. Ainoastaan kuusi kiinni-tyshelaa työntyy ulos kummastakin sivusta ja etureunasta.

4

Merkitse helojen paikat kaavaan ja leikkaa pienet lovet, jotka voidaan jyrsiä kopiointirenkaan kanssa. Kuvan jyrsityt lovet ovat 5 mm syviä ja 38 mm leveitä, tarkalleen riittävän suuria helojen sovittamiseksi ja altaan asentamiseksi.

5

Sovita allasta. On tärkeää, että allas asettuu tasaisesti huullokseen ja uppoaa 2 mm.

06
Liimaa allas kiinni 6 Vaihe

Tämä pöytälevy käsitellään keittiötaso-öljyllä etu- ja takapinnalta ja kaikista jyr-sityistä/sahatuista reunoista kosteuden sinetöimiseksi pois.

Allas liimataan jyrsittyyn huullok-seen. Öljy ja liima tarttuvat huonosti, joten huullos sinetöidään lakalla moneen kertaan. Varsinkin huulloksen reuna, joka on voimakkaasti imevä levy-reuna, on suljettava tehokkaasti kos-teusvahinkojen välttämiseksi. Liimana on Tec7, joka tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin ja synnyttää kiinteän mutta joustavan sauman.

Tec7:n värivaihtoehdoista valittiin saumaväriksi altaaseen sopiva musta.

1

Hio reuna kevysti. Päätyyn jää jyrsimisestä hieman ”jyrsintähötöä”, mutta se on helppo poistaa hiomapaperilla.

2

Lakkaa huullos ja päätyreuna. Nämä on sinetöitävä monella lakka-kerroksella. Varo, ettei lakkaa joudu pöytä-levylle, jos sitä on jatkossa tarkoitus öljytä. Lakan on kuivuttava täysin, ennen kuin allas liimataan kiinni.

3

Pursota reilu liimavana huulloksen pohjalle. Silota vana lastalla niin, että huulloksen pohja tulee katettua 1 mm kerroksella kauttaaltaan.

4

Paina allas huullokseen ja kiristä helat niin, että allas puristuu tasaisesti saumamassaan. Tarkista, että altaan ja pöytälevyn välistä pusertuu liimaa/ saumamassaa ulos. Jos näin ei käy, on huullos jälkisaumattava.

Ilmastointiteippi suojaa altaan reunaa (maalarinteippi ei kiinnity altaaseen).

5

Poista teippi tunnin sisällä, kun saumamassa on kovettunut sen verran, että sauma ei vaurioidu. Tämän jälkeen sauma saa kovettua vuorokauden, ennen kuin töitä jatketaan.

6

Sauman kovetuttua se leikataan pöytälevyn tasoon. Käytä katko-teräveistä, jonka terä ”liukuu” tasaisesti altaan yläreunaa pitkin. Pöytälevy voidaan myöhemmin käsitellä öljyllä.

Materiaalit

• Keittiöallas, jossa on asennusreuna
• 38 mm täyspuinen pöytälevy
• Mdf-levyä kaavoja varten
• Sauma-/kiinnitysliimaa (esimerkissä Tec7)
• Lakkaa
• Maalarinteippiä
• Apulistoja

Erikoistyökalut

• Käsiyläjyrsin
• 9 cm pitkä urajyrsinterä, Ø 12 mm

Vie aikaa

Päivä tai kaksi, ei kannata kiirehtiä

Hinta

Noin 500 €, mikä on alle puo-let liikkeen hinnasta. Hinta riippuu materiaalivalinnoista.

Vaikeusaste

Tehtävä on haastava, ja yläjyrsimen käyttökoke-muksesta on hyötyä. Etene hitaasti ja mittaa moneen kertaan.

Piirustus

TÄLTÄ LOPPUTULOS TULEE NÄYTTÄMÄÄN

Altaan asennusreuna on asetettu huullokseen, joka on sekä millimetrin syvempi kuin altaan kokonaispak-suus ja millimetrin leveämpi kuin asennusreuna, jotta väliin jää vielä tilaa kapealle saumalle.

TÄLTÄ LOPPUTULOS TULEE NÄYTTÄMÄÄN

1. JYRSINTÄ

Ensin jyrsitään huullos. 12 mm:n urajyrsinterä tekee 11 mm syvän uran, joka myötäilee tarkasti kaavan reunaa.

1. JYRSINTÄ

TOINEN JYRSINTÄKERTA

Huullos on nyt jyrsittävä leveämmäksi, jotta se sopii altaan asennusreunaan, joka on 20 mm leveä. Tähän käytetään samaa kaavaa kuin 1. kerralla, mutta sitä siirretään 10 mm sisäänpäin kaikissa neljässä reunassa. Jyrsi ura kerrallaan samaan 11 mm:n jyrsintäsyvyyteen. 12 mm:n urajyrsinterä työstää tarvittavan huullosleveyden.

TOINEN JYRSINTÄKERTA

AUKKO JYRSITÄÄN UUDELLA KAAVALLA

Jotta aukosta tulisi mahdollisimman tarkasti oikean kokoinen, se tehdään yläjyrsimellä. Erikoispitkä jyrsinterä sallii pöytälevyn läpi-jyrsimisen yläpuolelta, samalla tavalla kuin muut kaksi jyrsintää tehtiin. Tämä vaatii uuden jyrsinkaavan tekemistä, edelleen 12 mm mdf-levystä.

Hinnallisesti uuden kaa-TEE van teko on pikku juttu, ja työstötapa on sama kuin ensimmäisestä kaavaa jyrsit-täessä. Jyrsinnällä luodaan 21 mm huullos sekä aukko, johon allas voidaan laskea.

AUKKO JYRSITÄÄN UUDELLA KAAVALLA

HELOILLE TILAA
Allas on varustettu heloilla, joille on jyrsittävä tilat, ennen kuin allas voi-daan asentaa paikalleen. Helojen lukumäärä vaihtelee altaasta toiseen.

Tähän allasmalliin sisältyy 6 helaa, joilla allas kiinnitetään.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät yläjyrsintä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät yläjyrsintä. Yläjyrsimeen voi yhdistää lukemattomia teriä, joilla voi tehdä kaikkea koristeleikkauksista levyliitoksiin ja saranoiden koloihin. Esittelemme erilaiset jyrsinterät ja näytämme, miten niitä käytetään.

TEKNIIKAT: Hanan asentaminen

Tarkalla mittaamisella hana osuu keskelle

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Keittiön puhdistus