Sinkitty teräslevy

Puu on liian tavanomaista, ruostumaton teräs liian kliinistä. Sinkitty teräslevy tuntui juuri oikealta ratkaisulta. Sitä käytettiin jo 1800-luvun taloustiloissa, joten se sopii kaappien ja lattian vanhaan tyyliin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
40 €/m

Johdanto

Satakunta vuotta sitten perheenäidit ja piiat ahersivat useimmiten juuri sinkityllä teräslevyllä päällystetyn työpöydän ääressä. Se oli nimittäin 1800-luvun puolestavälistä ainoa ratkai-su, kun pinnan piti kestää vettä ja li-kaista työtä. Uudet materiaalit kuten ruostumaton teräs yleistyivät vasta 1930-luvulla, jolloin sinkityn teräslevyn käyttö väheni.

Remonttimies-kilpailun voittajapari unelmoi vanhantyylisestä kodinhoitoti-lasta, joten sinkitty teräs oli hyvä ratkai-su. Se on käytännöllistä ja ulkonäöltään sopivan karkeaa. Lisäksi se sopii mainiosti tiiltä muistuttavaan laattalattiaan ja isoihin ladonovisaranoihin.

Lisäbonus on, että sinkitty teräslevy maksoi vain noin 30 euroa neliömetri ja on helppo työstää. Jäykästä ja ammatti-taitoa vaativasta ruostumattomasta te-räksestä poiketen sinkitty teräs on peh-meää ja helppoa taivuttaa.

Pehmeä pinta naarmuuntuu tietysti helposti, mutta pariskunnan mielestä naarmut ovat vain luonnollista patinaa ja todiste tilan ahkerasta käytöstä.

Ohjeet

01
Pöytälevy: pööydän kannen valmistelu 3 Vaihe

Pehmeä ja ohut sinkitty teräslevy tarvit-see kiinteän, suoran alustan, joka auttaa ehkäisemään kolhujen syntyä. Koska aluslevy ei jää näkyviin, siihen voi vali-tan halvankin materiaalin, jonka pitää olla kuitenkin riittävän jäykkää ja kovaa ainetta.Tarkoitukseen hankittiin 19 mm lastulevyä, joka jäykistettiin vielä höylä-tyillä reunalistoilla.

Ostetun rakennelastulevyn leveys oli 122 cm ja teräslevyn 68 cm. Näin ollen lastulevy halkaistiin pyörösahalla noin 61 cm leveäksi ja teräslevyn reunaan jäi tehtäväksi 7 cm leveä taite.

Nuorenparin kodinhoitotilan pöytä on niin pitkä, että he joutuivat jatkamaan lastulevyä ylimääräisellä palalla. Jatko-palan he sijoittivat vastakkaiseen pää-tyyn pesualtaaseen nähden, jotta levyjen sauma ei sattuisi juuri pesualtaan asen-nuskohtaan.

Aluslevy koottiin lastulevystä ja reunalistoista. Koko pöytälevyn pituiset reunalistat (C ) liimattiin ja ruuvattiin kiinni levyn (A) reunojen alle 35 mm yleisruuveilla. Sen jälkeen liitos-lista (E) työnnettiin puoliksi levyn reunan alle ja kiinnitettiin liimalla sekä ruuveilla.

Jatkolevy (B) liimataan ja ruuvataan kiinni. Ruuvinkannat upotetaan. Levyjen jatkosaumaan levitetään runsaasti liimaa. Lopuksi asennetaan päätylistat (D).

Levyn etukulma pyöristetään ylhäältä ja alhaalta yläjyrsimen pyöristysterällä tai kapulan ympärille kiedotulla hiomapape-rilla, ensin karkealla ja sitten hienolla.

02
Teräslevy liimataan pöytälevyyn 7 Vaihe

Sinkittyä teräslevyä myydään yleensä levyinä ja rullatavarana. Levyjen mitat mitat ovat tavallisesti 1 x 2 metriä, mutta 1,2 ja 1,5 metriä pitkiä ja metrin le-vyisiä paloja on myös saatavana. Levyä voi tilata määrämittaisena. Tässä tapauksessa paikallisella peltisepällä oli rullatavarana 68 cm leveää teräslevyä. Näin oli mahdollista ostaa täsmälleen pöytälevyn päällystämiseen tarvittava pituus. Sinkityn teräslevyn metrihinta oli noin 30 euroa. Aluslevyineen ja reu-nalistoineen kodinhoitotilan pöydän metrihinnaksi tuli siten noin 40 euroa.

Pehmeän teräslevyn taivuttaminen alustalevyn etureunan ympärille on melko helppoa, mutta siistin taitoksen teko on jopa vaikeaa. Ensin teräslevy kuiten-kin liimataan kiinni ja liiman annetaan kovettua yön yli.

Ensin on vuorossa teräslevyn liimaus. Isäntä itse aloitti työn kiinnittämällä rajausteippiä taivutettavaan etureunaan, minkä jälkeen hän pursotti levyyn liimaraitoja noin 5 cm välein. Siitä liima levitettiin tasaisesti hienohampaisella lastalla.

Teräslevy (F) levitetään lastulevyn päälle niin, että molempien levyjen takareunat ovat tasan. Pöytälevy nostetaan lattialle ja teräslevy painellaan kauttaaltaan kiinni.

Teräslevy kiristetään kiinni lastulevyyn etu- ja päätyreunoista. Puristimien ja levyn väliin asetetaan painaumilta suojaavia, sopi-vanmittaisia laudan- tai listanpätkiä.

Ylimenevät teräslevyn reunat katkaistiin pois seuraavana päivänä. Pöytälevy käännettiin ja reunat sahattiin pistosahalla alta päin, jotta reunoista tulisi siistit.

Teräslevy taivutetaan etureunan ympä-rille pitkän apupalikan ja vasaran avulla. Pöydän pintaan on kiristetty toinen tukilista, joka pitää teräslevyn paikallaan.

Teräslevyn ja lastulevyn reunan väliin levitetään asennusliimaa. Apulista kiinni-tetään reunaa vasten ja teräslevy taivute-taan reunalistan (C) ympärille.

Teräslevy naulataan kiinni reunalistaan apulistan ollessa vielä paikallaan. Lista irro-tetaan vasta seuraavana päivänä. Teräslevyn taka- ja päätyreunat hiotaan sileiksi.

03
Pesuallas: kiinnitys tehtiin silikoninauhalla 4 Vaihe

Pesuallas voitaisiin asentaa keittiön tai kodinhoitotilan pöytätasoon liimamassalla. Remonttia tehdessä massapuristin onkin yleensä käsillä ja valmiina käyt-töön. Itse asiassa liimamassa on kuiten-kin huono ratkaisu, eikä voittajaparis-kuntamme siihen tyytynytkään.

Pesuallas asennettiin sen sijaan sani-teettilaatuisella silikonipohjaisella liimanauhalla. Se on jäykähköä, pintakuivaa ja muotoltavaa. Aine on helppo pyyhkiä pois, jos sitä pursuaa esille sau-makohdasta allasta asennettaessa.

Silikoninauha ei myöskään kovetu kuten liimamassa. Näin ollen voidaan ha-luttaessa myöhemmin vaihtaa kulunut pesuallas uuteen ilman, että hieno sin-kitty teräslevy menee pilalle.

Suomessa on saatavana niin laaja valikoima teräslevypöytiä, ettei kuvatun kaltaiseen puuhaan kannata ryhtyä.

Pesualtaan mukana seurannut kaava teipataan levyyn keskelle alla olevaa kaappia. Viivojen väliin porataan pistosahalla neljä reikää. Kaavan puuttuessa levyyn piirretään altaan ympärys, merkitään viivat 1-2 cm sen sisäpuolelle ja sahataan sisemmän viivan mukaan.

Altaan aukko sahattiin viivojen mukaan pistosahalla ja rautasahaterällä altapäin niin, ettei teräslevy työnny ylös. Altaan sopi-vuus aukkoon kokeiltiin.

Silikoni oli pehmeää nauhatavaraa, joka pyöriteltiin noin 10 mm paksuksi nauhaksi. Se levitettiin altaan reunan alle. Silikonia saa mieluummin olla liikaa kuin liian vähän.

Allas painettiin aukkoon ja alapuolen kiinnityshelat kiristettiin. Esille pursuava ylimääräinen silikoni on helppo poistaa muovilastalla tai pahvinpalasella.

04
Pöytälevyn asentaminen 3 Vaihe

Pöytälevy oli tämän jälkeen valmis asen-nettavaksi. Sinkitty teräslevy oli kiinni-tetty jo ennen tätä lastulevyalustaan ja pesuallas oli kiinnitetty pöytälevyyn kaapin yläpuolelle.

Asennus ei sinänsä vie kauan, mutta koko prosessi kestää kuitenkin pari päi-vää. Viimeistään päivää ennen pöytäle-vyn asennusta seinien takareunoille pi-tää nimittäin tarvittaessa liimata koro-kepaloja, jotta alustasta tulisi aivan suora. Liiman annetaan kuivua vuorokausi ja vasta sen jälkeen levy lasketaan pai-kalleen ja kiinnitetään.

Ensin suoristetaan pöytälevyn alusta. Suoruus tarkistetaan vesivaa’alla etureunas-ta seinien takareunalle asetettujen muovi-palasten kohdalle. Muovipalaset kiinnite-tään asennusliimalla tai saumamassalla, jonka annetaan kuivua yön yli.

Seuraavana päivänä on vuorossa pöytä-levyn kiinnitys. Asennusliimaa levitetään muovipalasiin, levy nostetaan paikalleen ja kiinnitetään 60 mm yleisruuveilla etukehyk-sen etulistan läpi. Takareunalle asetetaan esim. kirjoja painoksi pariksi päiväksi.

Suojalista liimattiin pöydän reunaan seinää vasten ja ikkunan kohdalle asennus-liimalla. Sekoittimen rungon tarvitsema reikä oli suhteellisen helppo tehdä bimetalli-teräisellä reikäsahalla.

Materiaalit

19 mm lastulevyä
• pöytälevy (A), 610 x P mm
• tarvittaessa jatkopala (B)

21 x 45 mm listaa
• 2 reunalistaa (C), P mm
• 2 päätylistaa (D), 524 mm
• sauman tukilista (E), 524 mm

0,7 mm sinkittyä teräslevyä, leveys 680 mm
• teräslevyä (F), P + 100 mm

Pöytälevyn pituus = P

Lisäksi
• jalopuinen suojalista
• puuliimaa
• 35 ja 60 mm yleisruuveja
• asennusliimaa
• 20 mm nauloja tai hakasia
• liimanauhaa tai liimamassaa
• korokepaloja eri paksuuksia

Vie aikaa

2 päivää

Hinta

noin 40 euroa metri

Piirustus

Pöytälevyn kerrokset

Kodinhoitotilan pöytälevy on helppo tehdä. Sinkitty teräslevy (F) asennetaan suoralle alustalle, tässä tapauksessa lastulevylle, jota vahvistetaan reunalistoilla (C) ja päätylistoilla (D).

Pöytälevyä pidennettiin lisäpalalla (B), sillä pöydän kanneksi hankitun lastulevyn 250 cm pituus ei riittänyt. Levyt yhdistettiin saumalistan avulla (E).

Sinkitty teräslevy (F) liimataan kiinni ja tai-vutetaan lastulevyn (A) ja reunalistan (C) ympäri.

Pöytälevyn kerrokset

Video

TYÖKALUT: Näin käytät yläjyrsintä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät yläjyrsintä. Yläjyrsimeen voi yhdistää lukemattomia teriä, joilla voi tehdä kaikkea koristeleikkauksista levyliitoksiin ja saranoiden koloihin. Esittelemme erilaiset jyrsinterät ja näytämme, miten niitä käytetään.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

Video

VINKIT: Tukilevy ohuille materiaaleille

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Keittiötasot