Näin uusit kourut viikonlopussa

Uusien sadevesikourujen asennus ei ole vaikea tehtävä. Jos asennat samalla katon, lue artikkelistamme, miten jyrsit kourukoukuille urat aluskattoon.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
30 €/m

Johdanto

Uusi katto ja aluskate vaativat myös uudet sadevesikourut. Kourut eivät ole erityisen kalliita, ja jos asennat ne itse, säästät mukavan summan rahaa. Tässä kohteessa asennamme kiinteällä aluskatteella varustetun ja kattohuovalla verhoiltavan katon.

Jos levyistä tai raakalaudoista tehty aluskatto on hyvässä kunnossa, kourukoukuille voidaan jyrsiä paikat aluskattoon, ennen kattohuovan asennusta. Työ tehdään yläjyrsimellä, jolla saa nopeasti ja tehokkaasti työstettyä urat kourukoukuille.

Ennen kuin kiipeät tikkaille ja ryhdyt jyrsimään aluskattoa, kokeile menetelmää kattolevyyn tässä vaiheessa, kun vielä seisot turvallisesti maan pinnalla. Jyrsintämallineen asennus ja kaavan mukaan jyrsiminen on hallittava hyvin, ennen kuin kiipeä tikkaille tai telineille ja ryhtyy tosi toimiin. Työstä selviää nopeasti, ja tämä ammattilaistason ratkaisu on pian valmis

Ohjeet

01
Aluskattoon jyrsiminen 6 Vaihe

Voit asentaa kourut räystäslautoihin kiinnitettyjen koukkujen varaan. Toisaalta voit käyttää myös ”oikeita” kourukoukkuja, jotka kiinnitetään ruu-veilla aluskattoon. Jos aluskatto verhoil-laan kattohuovalla, kourukoukuille on jyrsittävä tila aluskattoon. Nyt pereh-dymme juuri siihen.

Tehtävä ei ole vaikea, kunhan ensin valmistat jyrsintäkaavan, jotta jyrsintä-jäljestä tulee samanlainen joka ainoalla jyrsintäkerralla. Hae www.teeitse.com -verkkosivuilta tietoa hakusanalla ”ohjainkaulus”, niin näet, miten kaavaan tehtävän reiän koko määritellään. Tämä vaihteleee nimittäin jyrsinterän ja ohjainkauluksen mukaan. Kauluksen ympärille jätettävän tilan koon voi laskea yksinkertaisen kaavan avulla: ohjain kauluksen halkaisijasta vähen-netään jyrsinterän halkaisija ja saatu tulos jaetaan kahdella.

Jos ohjainkauluksen koko siis on 16 mm ja jyrsinterän 12 mm, jätä 2 mm tilaa jyrsinterän ympärille ([16-12]:2 = 2).

1

Valmista ensin kaava. Merkitse levyyn koukkujen paikat ja jätä koukun ympärille ilmaa. Tässä tapauksessa ilmaa jätetään 2 mm, ja reikä sijoitetaan 10 cm:n etäisyydelle levyn alareunasta, mikä vastaa kaavan alapuolelle tulevan laudan leveyttä.

2

Sahaa reikä ulkoreunaa pitkin. Käytä pistosahaa ja hio reikä puhtaaksi hiomapaperilla.

3

Kiinnitä (10 cm) leveä ohjainlauta kaavan taakse. Laudan pitää olla suo rassa kulmassa kaavan reikään nähden. Nyt käytössäsi on hyvä apuväli ne. Asenna se aluskaton reunaan, ennen kuin jyrsit.

4

Merkitse kattoon, mihin kohtiin kourukoukut sijoittuvat. Välit eivät saa olla pidempiä kuin 60 cm. Jos katossa on sisäkulma, aloita merkinnät siitä, jotta saat kulmakouruille tarpeeksi tukea.

5

Työnnä apuväline katon reunaan ja anna sen myötäillä sivun merkki-viivaa. Kiinnitä väline parilla ruuvilla, jotta se ei liiku jyrsiessäsi.

6

Jyrsi kourukoukuille urat merkkiviivojesi mukaan. Säädä tätä ennen jyrsintäsyvyys niin, että se vastaa koukkujen paksuutta. Mitta on 4 -6 mm riippuen kourujen koosta.

02
Kourukoukkujen taivuttaminen 6 Vaihe

Jotta vesi valuisi syöksytorviin, sadevesi-kouruihin on asennettava 1,5-2 mm kaatoa/metri. Tässä tapauksessa kaato aikaansaadaan taivuttamalla kourukou-kut eri pituisiksi. Selvitä, kuinka monta koukkua tarvitset. Ne pitää sijoittaa korkeintaan 60 cm:n etäisyyksin ja vieretysten samaan linjaan.

Laske tarvittava kaato ja merkitse se kourukoukkuihin. Tässä kohteessa asennetaan 11 m sadevesikourua ja koukkuja tarvitaan 18 kappaletta.

Asenna kourukoukut pienin välein j a merkitse niihin kaato, ennen kuin t aivutat niitä.

1

Aseta kaikkien kourukoukkujen pitkä sivu tasaiselle alustalle lähekkäin toisiaan. Kuvassa on 18 kouru-kouk kua, jotka on tarkoitus sijoittaa tasaisin välein vajaa 11 metriä pitkälle katolle.

2

Ota kaato huomioon kouru-koukkuja käsitellessäsi. Kaatoa tulee olla 1,5 mm/metri eli 11 m pitkällä katolla 16,5 mm. Merkitse suorakulman tai teräsviivaimen mukaan. Numeroi koukut, jotta niiden järjestys säilyy samana.

3

Taivuta ensimmäinen kouru-kouk ku. Kiinnitä kouruntaivuttaja lautaan ja kokeile sitä, kunnes löydät oikean kulman. Kourun etureunan täytyy jäädä 1-2 mm takareunan alle, jotta kouruista yli-vuotava vesi ei valu taaksepäin julkisivulle.

4

Taivuta kaikki kourukoukut merkkiviivojen mukaan. Laita ne takaisin rivijärjestykseen niiden käytön mukaan. Huomaa, että mitä lyhyempi koukun suora osa on, sitä suurempi kaato kouruun tulee.

5

Pidä osat rivijärjestyksessä. Kaikki kourukoukut ovat erilaisia, joten ne on asennettava takaisin järjestyksessä.

TÄRKEÄÄ! Vaakatasossa matalimmalle jäävän koukun suora osa on kaikkein lyhin. Tämä koukku tulee lähimmäksi syöksykourun suppiloa.

6

Kiinnitä kaikki kourukoukut uriin. Aloita uloimmista koukuista ja kiristä koukkujen väliin naru, jotta saat lisää ohjaustukea päätyjen välissä olevien koukkujen asentamiseen.

03
Sovita ja asenna sadevesikourut 7 Vaihe

Olipa kourusi tehty muovista, sinkistä, teräksestä tai alumiinista, ne on sovitet-tava oikeaan pituuteen. Liian pitkät kou-rut on lyhennettävä, ja tästä selviää par-haiten rautasahalla, jossa on materiaaliin sopiva sahanterä.

Jos osat ovat liian lyhyitä, kouru on koottava palasista. Tämä onnistuu liitoskappaleilla, jotka painetaan kourun ympärille, ja syöksyputken kappaleilla, jotka työnnetään toistensa sisään. Jotkut mallit kootaan erikoisputkiliitoksilla. Tarkista asia, kun tilaat sadevesikourut.

1

Merkitse kouruihin, mistä kohtaa ne on sahattava. Kunhan teet merkki­ viivan lyijykynällä, selviät tehtävästä hyvin, vaikka joutuisit lyhentämään kourua läheltä päätyä tai sisäkulmaa, kuten tässä.

2

Sahaa kouru mittaan rautasahalla. Älä käytä kulmahiomakonetta alusink­ ki kouruihin, koska lämpö vaurioittaa kou­ rua. Kulmahiomakoneelle ei ole tar vetta, sillä materiaalia on helppo sahata käsin.

3

Viilaa terävät reunat (jäysteet) sileiksi, jotta liitoksista tulee tiiviit. Jäysteet saa helposti poistettua parilla hienohampaisen viilan vedolla. Varo, että et naarmuta kourun muuta pintaa.

4

Yhdistäminen sujuu helposti. Työnnä kouruosat lähes yhteen ja asen na liitoskappale. Se on puolipyöreä kap pale, jonka sisäpinta on pinnoitettu kumilla.

5

Asenna kulma ensin, jos kouruissa on sellainen kohta, ja jatka siitä päätyjä kohti. Huomaa, että kulmaosaa kannattelee kaksi kourukoukkua, jotka on sijoitettu melko lähekkäin.

6

Kiinnitä räystäspelti paikalleen, kun olet asentanut kourut. Räystäspelti naulataan alumiininauloilla, ja se on verhoiltu bitumilla, jotta katon bitumi­ huopa tarttuu siihen kiinni.

7

Räystäspelti johtaa veden katolta kouruihin niin, että vesi ei valu seinälle. Tämän vuoksi räystäspellin täytyy työntyä tarkasti kourun takareunan yli.

04
Kourujen ja syöksy-putkien asennus 11 Vaihe

Jos sadevesikouru on yli 6 m pitkä, tarvi-taan ehkä useampi kuin yksi syöksy-putki, jotta kourut selviävät suurista sadevesimääristä. Lue aiheesta lisää kouruvalmistajien verkkosivuilta.

Tässä katon yhden lappeen pinta-ala on noin 55 neliömetriä. Sadevesikouru-jen ja syöksyputkien tulee selvitä kaato-sateista (yli 15 mm sadetta puolen tun-nin ajan), mikä vastaa tällä kattopinnalla noin 875 vesilitraa. Muista siis tutkia val-mistajien verkkosivuilta laskelmat, joista selviää, kuinka suurikokoiset sadevesi-kourut kattosi vaatii.

1

Mittaa syöksyputken paikka mittaamalla päädystä sisäänpäin. Syöksyputki sijoitetaan suoraan sadevesikaivon kohdalle.

2

Sahaa kouruun reikä syöksy-putkelle leikkaamalla rautasahalla kouruun kaksi viistoviiltoa. Viilaa reuna sileäksi, jotta siihen ei jää jäysteitä.

3

Taivuta reuna pihdeillä niin, että vesi valuu vapaasti putkea pitkin sadevesikaivoon. Riittää, kun taivutat pari ulommaista millimetriä papukaijapihdeillä.

4

Asenna syöksyputken suppilo suoraan reiän kohdalle ja taivuta suppilon pienet liuskat kourun ympärille. Suppiloa ei liimata, vaan se pysyy jo näin paikoillaan.

5

Aseta kouru paikalleen kouru-koukkuihin niin, että suppilon taivutetut liuskat tulevat seinää vasten. Näin ne eivät näy maasta katsottaessa.

6

Liimaa päätykappaleet vanalla kouruliimaa. Se tiivistää ja liimaa liitoskohdat heti. Muista poistaa kourun pinnasta rasva ja lika, ennen kuin liimaat.

7

Työnnä päätykappale kouruun ja pyyhi ylimääräinen liima liinalla pois molemmista sivuista. Tee se heti, sillä kun liima on kovettunut, sitä ei voi leikata kuin veitsellä.

8

Pitele putkikiinnikettä paikallaan ja mittaa etäisyys (A) seinästä syöksysuppiloon. Näin voit sovittaa mutkapalan, joka yhdistyy pystysyöksyputkeen.

9

Yhdistä liitoskappale ja kiinnitä se syöksyputkeen. Pidä vesivaakaa putken sivulla, jotta voit tarkistaa, että etäisyys (A) reiästä liitoskappaleeseen ja putkeen tulevaan kiinnikekohtaan täsmää.

10

Asenna liitoskappale ja mittaa etäisyys sadevesikaivoon. Lyhennä tai jatka pystysyöksyputken pituutta tarpeen mukaan.

11

Merkitse putkikiinnikkeiden paikat ja ruuvaa ne kiinni. Asenna lopuksi syöksyputki ja jatka sitten muiden syöksyputkien asentamisella.

Materiaalit

Musta, sinkitty teräskouru (tässä Icopal):
• 6 sadevesikourua á 600 cm
• 36 kourukoukkua á 21 cm
• 3 yhdistelmäpalaa
• 2 kpl 90 asteen kulmapalaa
• 6 päätypalaa
• 4 syöksysuppiloa
• 4 syöksyputkea á 250 cm
• 4 mutkapalaa
• 8 kourukiinnikettä

Lisäksi:
• Kouruliimaa
• Räystäspelti
• Alumiininauloja
• 15 mm:n vaneria ohjainlautaa varten
• Ruuveja

Erikoistyökalut

• Yläjyrsin
• Kourukoukkujen taivutin

Vie aikaa

Viikonlopun aikana ehtii jyrsiä ja asentaa 30 m sadevesikouruja.

Hinta

Noin 30 €/ sadevesikouru-metri sisältäen kaiken. Tässä kohteessa hinnaksi tuli yhteensä noin 1 200 €.

Vaikeusaste

Jos osaat käyttää yläjyrsintä, selviät tästä hankkeesta helposti. Harjoittele jyrsimistä tarvittaessa etukäteen levynpalaan.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Rännit