Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Näin asennat huopapaanut

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Huopapaanut ovat kalliimpia kuin tavallinen rullahuopa, mutta paanut näyttävät paremmilta. Paanujen asentaminen on itse asiassa helpompaa kuin tavallisen rullahuovan, sillä paanuja ei tarvitse lämmittää. Katso tästä, miten rakennat siistin katon huopapaanuista.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 viikkoa
Hinta
3.000 €/200 m2

Bitumihuopalaatat asennetaan hieman toistensa päälle vanhojen puupaanujen tapaan. Kuviointi elävöittää yksitoikkoista kattopintaa.

Johdanto

Sana huopakatto ei yleensä tuo mieleen tyylikkyyttä. Huopapaanut eroavat kuitenkin perinteisestä kattohuovasta. Huopapaanut muistuttavat vanhanaikaista paanukattoa, mutta huopapaanuja on yhtä helppo käyttää kuin tavallista huopaa. Huopapaanujen asentaminen on helpompaa kuin tavallisen rullahuovan, sillä paanuja ei tarvitse lämmittää.

Asentaminen vaatii oikeat olosuhteet

Huolellinen valmistelu on huopapaanujen asentamisen salaisuus. On tärkeää, että aluskate on rakennettu oikein. Myös sää on tärkeä, sillä paanuja ei kannata asentaa alle 10 asteen lämpötilassa. Paanuja ei kannata asentaa myöskään liian kuumalla. Paras asennuslämpötila on noin 16 - 20 astetta.

Paanujen asentaminen ilman naulapistoolia on hullutta

Paanut naulataan kiinni aluskatteeeseen. Työhön kannattaa hankkia huopanaulain. Naulain on kallis, joten se kannattaa vuokrata. 200 neliön huopapaanukattoon menee noin 6000 naulaa. Toinen vaihtoehto on hakata kaikki naulat kattoon vasaralla.

Erivärisiä huopapaanuja

Huopapaanuja on monia eri värejä. Voit ostaa myös kuvioituja paanuja.

Huopapaanuissa on kova ydin

Huopapaanut ovat vahvoja ja kestäviä, sillä niiden ydin on lujaa lasikuitua, joka on päällystetty bitumilla. Pinnassa on kivipölyä, joka suojaa kattoa ultraviolettisäteilyltä. Huopapaanukatto on paitsi halpa ja kestävä, myös helppo rakentaa itse.

Bitumikattolaatat vaativat aluskatteen. Kattolaatan alle tulee aina asentaa aluskate. Aluskate on kuvissa merkitty vaaleanharmaaksi bitumilaattojen asennustavan havainnollistamiseksi paremmin.

Ohjeet

Aloitus

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Ennen kuin ryhtyy asentamaan bitumi-laattoja katolle, kannattaa kattoon piir-tää päätyjen tuulilaudasta toiseen useita vaakaviivoja harjan ja räystään suuntai-sesti. Näin merkkiviivat ovat bitumi-laattoja asennettaessa kaiken aikaa apu-na harjaa kohti edettäessä. Kannattaa tarkistaa mieluummin muutaman ker-ran liian usein kuin liian harvoin, että laattarivit ovat linjassa harjalle edetessä.

Aloita alhaalta keskeltä kattoa. Merkitse bitumilaattojen linja kahdella rinnakkaisella pystyviivalla, jotka sijoittu-vat tarkasti 16,6 cm päähän toisistaan.

1

Etsi katon keskikohta mittaamalla tuulilaudasta toiseen ja piirtämällä alus-kattoon vaakaviivat esimerkiksi alareunaan ja harjalle. Mittaa keskikohdasta molem-mille puolille 8,3 cm ja vedä kaksi pysty-viivaa harjalta räystäälle. Aloita työ tästä.

2

Poista ensimmäisestä räystäslevystä suojamuovi. Purista saumauspistoolista kaksi vanaa kattoliimaa räystäspellille. Näin räystäslevyt saadaan varmasti räystäspeltiin kiinni.

3

Aseta räystäslevy paikoilleen räystään etureunaa vasten ja pysty-linjaa myötäillen. Kun räystäslevy myötäilee viivaa (A), asennetaan ensimmäinen bitu-milaatta myötäilemään toista merkkiviivaa (B). Näin laatat limittyvät oikeaoppisesti.

4

Kaikki levyt, sekä räystäslevyt että bitumilaatat, naulataan kiinni. Räystäslevyt tiivistetään lisäksi kattoliimalla, koska ne asetetaan tiiviisti toisiaan vasten ilman että niitä limitetään.

Sisätaitteet

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Katon sisätaitteet, jotka yhdistävät katon ja esimerkiksi talon keskelle sijoittuvan eteisosan, työstetään tavallisesta bitu-mikermistä. Alus- ja pintakatteen voi hyvin leikata tarvittavaan pituuteen jo valmiiksi, mutta katetta on helpompi käsitellä, jos sen leikkaa kappaleiksi. Aloita alhaalta ja työskentele ylöspäin limittämällä liitokset 5 cm:n leveydeltä.

Taitteiden alus- ja pintakermit on naulattava tiiviisti kiinni alustaan, jotta kumpikaan niistä ei valu tai siirry pai-kaltaan helteisen kesäpäivän päätteeksi.

1

Aluskatteen voi levittää muun katon kanssa samaan aikaan tai erik-seen, kuten kuvassa tehdään. Kate saa yltää vähintään 30 cm sisätaitteen yli molem-mista reunoista. Liimaa kiinni kattokitillä.

2

Leikkaa kermin alareuna niin, että se myötäilee räystäslevyä ja -peltiä. Käytä katkoteräveistä ja suorareunaista ohjainta leikkaamisen apuna, niin saat leikkuulinjasta siistin ja suoran.

3

Pursota sisätaitteen aluskermin pohjalle kattokittiä ennen kuin kiinnität pintakermin. Limitä mahdolliset pintakermin saumat aluskermiin nähden.

4

Paina pintakermi kunnolla keskelle taitetta ja viimeistele naulaamalla kaikki kappaleet tiiviisti kiinni reunasta. Kun taite myöhemmässä vaiheessa päällystetään bitumilaatoilla, reunat suljetaan kattokitillä.

5

Aluskermi yltää 50 cm taitteen molemmille sivuille, pintakermi 30 cm taitteen keskikohdan molemmille sivuille.

Loppu kattopinta

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Emme paneudu tässä aluskermin asen-nukseen, sillä se on oma lukunsa, vaan aloitamme suoraan bitumikattolaattojen asennuksesta. Aluskermi on värjätty vaalean harmaaksi, jotta bitumilaattojen asennustapa näkyisi paremmin.

Merkitse läpivientien suojusten paikat voimakkaalla merkintävärillä, jottet vauhtiin päästyäsi kata koko kattoa ennen kuin läpiviennit on tehty.

Bitumikattolaatoissa on pieniä väri-sävyeroja pakkauksesta toiseen. Tämän vuoksi kannattaa avata kolme neljä pakettia ja sekoittaa sisällöt keske-nään, ennen kuin vie laatat katolle.

1

Asenna ensimmäiset bitumikatto-laatat. Räystäslevy on nyt asennettu toisen liitunaruviivan (A) mukaan, joten nyt bitumilaatat asennetaan toisen merkki-viivan (B) mukaan. Alareunan pitää myötäillä räystäspeltiä.

2

Tarkista kattopinta ajoittain hieman etäämmältä katsoen. Kun bitumilaatat on asetettu oikein, ne peittävät räystäslevyn sileät pinnat. Jos jokin laatta on vinossa, se voidaan irrottaa ja korvata uudella.

3

Leikkaa sisätaitteen bitumilaatat. Raaputa laattoihin merkkiviiva suora-reunaista ohjainta tai lautaa seuraten, ja käytä ohjainta tai lautaa sitten alustana, kun leikkaat laatat, jottet riko taitetta.

4

Taita bitumilaatat kolmiorimojen ja tuulilautojen reunan yli samoin kuin aluskermi. Anna laattojen yltää 10-20 mm tuulilaudan reunan yli ja leikkaa bitumilaatan reuna katkoteräveitsellä.

Läpiviennit

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Keittiön ja kylpyhuoneen ilmastointiput-kien läpiviennit työntyvät usein katon läpi. Nyt läpiviennit varustetaan suojilla, joiden paikat on jo aikaisemmin mer-kitty kattopintaan.

Läpivientireikää tehtäessä on syytä varmistaa, että juuri sen alla ei ole katto-tuolia. Poraa ensin reikä 10 mm poralla, työnnä reiästä pistosahan terä läpi ja sahaa aukko.

Kondensoitumisen minimoimiseksi kannattaa valita eristetty läpivientisuo-jus. Tällaista ei ole käytetty esimerkki-kohteessa, mutta asennustapa on pitkälti samankaltainen.

1

Sijoita läpivientien suojus katolle ja sivele sen kaulukseen kattokittiä. Kauluksen alaosa kiinnitetään alemman bi-tumilaattarivin päälle, yläosa katetaan kauluksen päälle liimattavalla bitumilaatalla.

2

Suojuksen kaulus ruuvataan aluskermiin kiinni. Tämän jälkeen alemmat bitumilaatat sovitetaan suojuksen ympärille ja painetaan paikalleen.

3

Lopuksi suojus varustetaan päällysosalla. Varmista, että päällysosa tulee suoraan, ja ruuvaa se kiinni tuotepakettiin sisältyvillä ruuveilla.

Harjan tuuletus

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kaikkien kattorakenteiden pitää tuulet-tua lahon ja sienivaurioiden estämiseksi.

Jos ullakkoa on myöhemmin tarkoitus käyttää, kattorakenteiden tuuletus on järjestettävä. Aluskaton ja eristeiden vä-liin on jätettävä vähintään 100 mm:n tuuletusrako ja päätyihin tehdään pois-toaukot. Harjalle voi asentaa tuulettimet.

Harjatuulettimia on erilaisia, ja monet niistä muistuttavat toisiaan. Vilpen Airidge Felt -on eräs hyvin toimivista malleista. Sen jokainen osa on kooltaan 59 x 32,5 cm. 30 mm korkeiden sivujen suuntaisesti on sijoitettu tiheät tuuletus-ritilät, jotka takaavat ilmanvaihdon.

1

Leikkaa harjalle noin 40 mm leveä aukko. Kattorakenteen täytyy tuulettua käytetyistä eristemääristä riippumatta, jotta kosteus- ja sienivaurioilta voidaan säästyä.

2

Leikkaa ja taita harjalevyt katon kaltevuuteen sopivaan kulmaan. Puhdista harjalevyjen pinta varmuuden vuoksi rasvasta, jotta bitumikermi tarttuu niihin varmasti hyvin.

3

Taitetut harjalevyt ovat valmiita asennettaviksi. Taivuta kaikki levyt tähän tapaan maassa seistessäsi, niin et joudu seisomaan katolla tätä tekemässä.

4

Ensimmäistä tuuletuslevyä voi joutua leikkaamaan kulmahiomakoneella niin, että se sopii kolmiolistan yli menevään jiiriin ja tuulilautaa vasten. Kiinnitä harjatuuletinlevy pikaliittimillä.

5

Kiinnitä loput tuuletinlevyt harjalle ja kiinnitä ne nauloilla tai ruuveilla naulanrei’istä. Esimerkissä on kiristetty naru 10 mm harjan yläpuolelle päädystä päätyyn asennusavuksi.

6

Kiinnitä pintakermi tuuletin-levyjen päälle. Airidge Felt -tuuletinlevyjä käytettäessä kermin voi naulata merkittyä linjaa pitkin, mutta kermin voi hyvin myös liimata kattokitillä.

7

Valmis harja tuuletuslevyineen. Maasta käsin katsottuna harjan käteviä tuuletuslevyjä hädin tuskin näkee.

Kattoportaat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Nuohoojan pitää päästä piipulle, ja jos haluaa estää uuden ja hienon bitumi-laattakaton likaantumisen, katolle voi asentaa kattoportaat. Vaatimukset täyt-tävistä portaista voi kysyä lisätietoja oman paikkakunnan nuohoojilta.

Vedä räystäältä harjalle naru ja jaa porrasaskelmien väliset etäisyydet niin, että ne sopivat bitumilaattojen kuvioin-tiin ja kokoon. Kunnon kattoportaat näyttävät siisteiltä ja, mikä tärkeintä, tekevät katolla liikkumisesta turvallista.

1

Sivele askelmien takapintaan kattokittiä, ennen kuin ruuvaat askelmat kiinni. Sivele kittiä niin paljon, että sitä on tiivisti myös ruuvin reiän ympärille, mutta älä niin paljon, että ruuvi puristaa jotenkin kattopintaa.

2

Ruuvaa porrasaskelmat kattoon kiinni. Käytä portaiden mukana tulleita ruuveja kumi- ja aluslevyineen, ja kiristä ne kunnolla. Jokaisen askelman pitää kestää täysikokoisen nuohoojan paino.

Peiteprofiilit

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Päätyjen tuulilaudat on tehty puusta, ja niitä pitää tietysti suojata. Kun bitumi-laatat on nostettu tuulilautojen reunan yli, asennetaan peiteprofiilit reunan päälle. Ne ovat pieniä alumiinista tehtyjä kiskoja, joita myydään valkoisena, mustana ja alumiininvärisenä metrimittaan.

Leikkaa profiilin toiseen päähän pieni viilto niin, että saat profiilit sopimaan toisiinsa harjan kohdalla. Profiileja voi-joutua leikkaamaan hieman myös harjan tuuletinlevyihin sopiviksi.

Alumiiniprofiilia on helpoin leikata peltisaksilla. Ruuvaa tai naulaa profiilit kiinni tuulilautoihin.

1

Paina peiteprofiilit tuulilautojen päälle niin, että ne peittävät kermin ja bitumilaattakatteen. Harjalla toinen prof ili asettuu hieman toisen prof ilin päälle. Prof ilit ruuvataan tai naulataan tuulilautaan kiinni.

2

Ruuvaa tai naulaa peiteprofiilit kiinni. Sivele kaikkiin liitoksiin varmuuden vuoksi nokare kattokittiä, jotta niistä tulee varmasti täysin tiiviit.

3

Peiteprofiilit sovitetaan harjaan. Prof ilia pitää hieman leikata, jotta se istuu harjan tuuletuslevyyn.

Materiaalit

• Bitumikattolaattoja (Icopal)
• Pintakate sisätaitteita ja hormia varten
• Aluskate, YAP 2200
• Räystäs- ja harjalevyt
• Kattokittiä (Icopal)
• 6000 huopanaulaa (Paslode)
• 20 harjan tuuletuslevyä
• 20 peiteprofiilia, musta
• 12 kattoporrasta

Lisäksi:
• 3 läpivientien suojusta (Icopal)

Erikoistyökalut

• Naulain huopanauloja varten (Paslode)

Vie aikaa

Noin neljä viikkoa

Hinta

Noin 3 000 € / noin 200 m2:n kattopinta-ala.

Vaikeusaste

Työ vaatii miettimistä, huolellisuutta ja mielellään huopanaulaimen, jotta lopputuloksesta tulee hieno. Vaikeinta on selvitä piipun ja kattotaitteiden kattamisesta.

Piirustus

Näin aloitat oikeassa järjestyksessä

Piirroksesta näkyvät harjan ja räystään suuntaiset vaakaviivat ja katon alareunan keskikohdasta lähtevät kaksi pystylinjaa (A + B). Pystylinjojen välillä pitää olla 16,6 cm etäisyyttä. 2-3 vaakalinjaa (C) myötäilevät räystäspeltiä ja harjaa niin, että ylin rivi sijoittuu täysin suoraan harjan myötäisesti.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Bitumilaatat (A) nostetaan kolmio-listan (B) ja tuulilaudan (C) reunan yli. Peiteprofiilia (D) kiinni pitävät naulat pitävät myös bitumilaatat kiinni.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Näin asennat huopapaanut
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin