Irtopontti on uraan ujutettava listanpala, joka pitää levyt kiinni toisissaan.

Irtopontti on uraan ujutettava listanpala, joka pitää levyt kiinni toisissaan.

Ongelma

Miten liitän puulevyt reunoistaan yhteen?

Ratkaisu

Yksi pitävimmistä tavoista liittää levyt reunat reunatusten on käyttää irtoponttia eli irtolistaa.

Tarvitset yläjyrsimen, jossa on uraterä. Jyrsi sillä ura molempien levyjen reunaan. Irtopontin voit sahata vanerilevystä jasen on oltava paksuudeltaan samansuuruinen kuin jyrsitty ura.

Jyrsi ura levyn keskelle mutta muista jyrsiä molempien levyjen samalle puolelle (joko ylä- tai alapuolelle). Muutoin tuloksesta voi tulla epätasainen. Liimaa irtopontti levyjen uriin. Se pitää levyt kiinni toisissaan ja tekee liitoksesta pitävän.