4 siistiä ja helppoa puuliitosta

Ihailetko lujia puuliitoksia ja tyylikkäästi koottuja kalusteita? Puuliitosten tekeminen ei ole niin vaikeaa kuin moni luulee. Voit tehdä vankkoja runkoja ja näyttäviä kalusteliitoksia tämän jutun ohjeiden ja muutaman työkalun avulla.

Johdanto

Tiivis ja siististi viimeistelty puuliitos näyttää uskomattoman hyvältä. Tyylikkäitä puuliitoksia on etenkin vanhoissa kalusteissa, joiden hinnat liikkuvat tuhansissa euroissa. Moni tee se itse -rakentaja arkailee puuliitosten käyttöä, vaikka niiden tekeminen sopii kaikille, joilla on jonkin verran kokemusta puutöistä.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Upeat puusepänliitokset ilman rautoja

Kieli keskellä suuta

Voit tehdä tyylikkäitä puu-liitoksia omassa verstaassasi tämän jutun ohjeiden avulla. Se ei ole helppoa, ja etenkin taltan käyttö pitää hallita hyvin. Puuliitoksissa tarkkuus on kaikki kaikessa. Siistien puu liitosten tekemiseen tarvitaan kokemuksen lisäksi periksi-antamatonta asennetta.

Tässä jutussa esitellään neljä puuliitosta, jotka sopivat sekä kalusteiden rakentamiseen että runkotöihin. Jutussa käytetään kaluste liitoksiin sopivia työ kaluja, joten käytä isompia välinei-tä, jos rakennat runkoja järeämmästä puutavarasta.

Ohjeet

01
Loviliitos 5 Vaihe

Loviliitos on erittäin kestävä puuliitos, jossa kaksi puuta liimataan kiinni toisiinsa isoilta pinnoilta. Loviliitoksen tapit ja lovet ovat yleensä yhtä leveitä. Nämä rimat ovat kooltaan 43x43 milliä, ja ne on jaettu viiteen 8,6 milliä paksuun osaan. Loviliitoksella yhdistettävät puut ovat yleensä samanlaisia. Rässä jutussa käytetään erivärisiä rimoja, jotta liitoksen rakenne näkyy paremmin. Lovet ja tapit tehdään aluksi vaaleaan puuhun. Rimat sopivat yhteen täydellisesti, kun tummaan puuhun tehdään vastaavat tapit ja lovet.

  • Tuolin- ja pöydänjalkoihin
  • Kestäviin ja koristeellisiin kehyksiin
1

Piirrä rimoihin lovien syvyys ja tappien pituus. Molemmat vastaavat rimojen paksuutta. Naarmuta molempien rimojen päihin urat piirtomitalla. Molem-piin puihin tulee samanlaiset merkinnät. Merkitse poistettavat osat rukseilla virheiden välttämiseksi.

2

Sahaa tarkasti merkkiviivoja pitkin. Muista sahata ura viivan poistettavan osan puolelle, jotta liitoksesta tulee tiivis.

3

Aseta taltta sahausuraan ja suuntaa se viistosti loven keskelle. Veistä lovesta noin kaksi kolmasosaa, käännä puu ympäri ja poista viimeinen kolmasosa.

4

Veistä epätasaisuudet pois taltalla, jotta tapeista ja lovista tulee tasaiset.

5

Sahaa ja veistä toinen rima samalla tavalla. Voit irrottaa tämän osan reunimmaiset palat myös sahalla. Levitä liimaa molempiin rimoihin ja paina ne vastakkain. Tarkista suorakulmalla, että rimat ovat suorassa kulmassa. Hio rimat, kun liima on kuivunut.

02
Sinkkaliitos 7 Vaihe

Sinkkaliitosta ei ole tarkoitettu alun perin koristeeksi, vaan sitä on käytetty muun muassa kestävien laatikoiden tekemiseen. Nykyään sinkkaliitoksia tehdään lähinnä ulkonäkösyistä.

Tappien määrästä ei ole sääntöjä, eikä kaikkien tappien ja lovien tarvitse olla yhtä isoja. Sinkkaliitoksen tapit ja lovet sahataan 12-15 asteen kulmassa, jotta ne lukittuvat lujasti kiinni toisiinsa.

  • Hyllyjen laatikoihin
  • Vetolaatikoihin
  • Ikkunan- ja ovenkarmeihin

Loviosa (vaalea puu)

1

Tarkista, että puun pää on suora-kulmainen. Mittaa puun paksuus, lisää mittaan millimetri ja piirrä puun päähän viiva. Piirrä viivat kummankin puun molemmille puolille.

2

Piirrä puuhun haluamasi määrä lovia ja tappeja. Aloita piirtämällä pieni tappi molempiin reunoihin. Piirrä niiden väliin tapit ja lovet yhtä kauas toisistaan. Merkitse ääriviivat tarkasti terävällä purasimella.

3

Piirrä merkkiviivat pystysuorassa puun molemmille puolille. Vedä viivat puun poikki menevään viivaan asti.

4

Sahaa pystysuorassa viivaan asti. Sahaa aina loven puolelta eli viivan siltä puolelta, jossa on ruksi. Liitoksesta tulee tiukka ja tiivis, kun molemmat puolet sahataan samalla periaatteella.

5

Kohdista taltta viivaan, pidä työ-kalua pystyssä ja lyö talttaa pari milliä alaspäin. Siisti loven reuna.

6

Poista puuta kahden kolmasosan syvyydeltä ja siisti lovi. Jätä laudan päähän noin viisi milliä ehjää puuta. Se tukee puuta, kun sitä veistetään toiselta puolelta.

7

Käännä puu ympäri ja aloita veistäminen kopauttamalla talttaa pari milliä alaspäin. Poista puu loven kohdalta ja tarkista, että reunat ovat siistit ja tasaiset. Veistä kaikki epätasaisuudet huolellisesti pois.

03
Tappiosa (tumma puu) 4 Vaihe

1

Piirrä tappiosa loviosan mukaan. Aseta loviosa suoraan kulmaan tappi osan päälle ja naarmuta tappien ääri viivat purasimella. Tarkista kääntö-kulmalla, että kulmat ovat samanlaiset. Piirrä puun päähän viiva ja merkitse tapit myös puun toiselle puolelle. Sahaa viivojen oikealta puolelta.

2

Sahaa vinot reunaosat pois puun reunoilta. Veistä tapit samalla tavalla kuin loviosassa.

3

Kokeile, miten osat sopivat yhteen. Liitoksen pitää olla tiukka. Veistä pois pienet epätasaisuudet.

4

Levitä puuliimaa molempiin osiin ja yhdistä ne lopullisesti. Tarkista kulmien suoruus. Pyyhi pois ylimääräinen liima ja katkaise tapit puun pään tasolle.

04
Kiilatappi 5 Vaihe

Tappi tekee liitoksesta lujan ja näyttää laadukkaalta käsityöltä. Kiila laajentaa tappia ja painaa sen tiukasti loven pohjaa ja yläreunaa vasten. Tapin leveys on enintään kolmasosa puun paksuudesta.

  • tuolinjalkoihin ja muihin kalusteliitoksiin
  • tikkaisiin
  • aitoihin

Tappiosa (tumma puu)

1

Mittaa ja merkitse. Tapin pitää olla noin millin lovea pitempi, jotta tapin pää jää loven päälle. Nämä rimat ovat 75 milliä leveitä, joten niihin piirretään viivat 76 milliä puun päästä. Piirrä viivat kummankin puun molemmille puolille.

2

Piirrä tappiosan reunoihin 13 milliä paksut lovet. Rima on 47 milliä paksu, joten lovien väliin jää tilaa 17 milliä paksulle tapille. Sahaa reunat pois käsisahalla tai sirkkelillä.

3

Säädä sirkkelin syvyysrajoitin siten, että terä sahaa puusta 13 milliä. Sahaa uria vieri viereen puun päästä viivaan asti. Käännä puu ympäri ja sahaa toinen puoli samalla tavalla.

Aseta riman taakse puukapula, jotta terä yltää joka paikassa yhtä syvälle.

4

Poista ylimääräinen puu taltalla ja tasoita tapin reunat raspilla.

5

Sahaa tapin päälle ja alapuolelle 7-8 milliä syvät pykälät. Käytä niiden tekemiseen sirkkeliä ja raspia.

05
Reikäosa (vaalea puu) 7 Vaihe

1

Piirrä tappi reikäosaan. Voit veistää tapin reiän taltalla, mutta tässä käytetään porakonetelinettä ja 16 millin lattaterää.

2

Poraa kaksi reikää puun keskelle. Kohdista reikien keskikohdat 8 mil-liä tapin reunojen sisäpuolelle. Poraa reiät 16 millin terällä. Poraa lopuksi kolmas reikä edellisten väliin. Lopeta poraaminen, kun keskityskärki yltää puun läpi. Käännä puu toisin päin ja poraa reikä loppuun toiselta puolelta.

3

Paina taltta pystysuorassa reiän läpi. Se on helppo ja nopea keino tehdä reiästä suora.

4

Pyöristä tappi, jotta se painuu reikään. Muotoile tapin reunat raspilla ja hiomapaperilla. Toinen vaihtoehto on veistää reikä nelikulmaiseksi taltalla.

5

Sahaa tappiin kaksi lovea noin sentin päähän ylä- ja alareunoista. Sahaa lovet pykälään asti. Levennä loven alkua sahaamalla siihen kaksi vierekkäistä uraa.

6

Tarkista, että tappi sopii reikään tiiviisti. Levitä tappiin liimaa ja paina osia vastakkain, kunnes liima pursuaa ulos liitoksesta. Tarkista, että osat ovat suorassa kulmassa toisiinsa nähden.

7

Levitä kiiloihin liimaa ja lyö ne loviin. Sahaa kiilat poikki, kun liima on kuivunut kokonaan. Lyhennä tapit riman päädyn tasolle.

06
Reunasinkka 4 Vaihe

Puun reunaan tehty sinkkaliitoksen muotoinen tappi upotetaan vastakappaleen puoliväliin asti. Liitos on lujempi kuin tavallinen loviliitos, ja se pitää osat lähes yhtä tehokkaasti kuin tavallinen sinkkaliitos.

  • kalusteliitoksiin
  • runkotöihin

Tappiosa (tumma puu)

1

Merkitse puun päähän viiva tapin alapään tasolle. Tapin pituuden pitää vastata puun leveyttä.

2

Sahaa katkaisusirkkelillä uria vieri viereen. Säädä terä niin, että se painuu puun puoliväliin asti. Älä sahaa liian syvältä, jotta liitoksesta tulee siisti. Jos puu jää liian paksuksi, sitä on helppo sahata hieman lisää.

3

Piirrä tappi. Tämä tappi on tehty piirtämällä merkit tapin alareunan tasolle 8 milliä puun reunasta ja vetämällä merkeistä viivat molempiin nurkkiin. Sahaa ylimääräiset osat pois esimerkiksi vanerisahalla.

4

Sahaa suorassa kulmassa kummaltakin puolelta ja irrota vinot reunaosat.

07
Lovisa (vaalea puu) 3 Vaihe

1

Piirrä loven muoto tapin mukaan. Se on kätevä tapa varmistaa, että liitoksesta tulee tiivis.

2

Käännä sirkkelin terä samaan kulmaan tapin kanssa. Sahaa toinen puoli, käännä terä toiseen suuntaan ja sahaa tappi valmiiksi.

3

Yhdistä osat kokeeksi. Siisti pinnat, jotta osat päätyvät samalle tasolle. Viimeistele liitos liimalla ja puristimilla.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Sahaa helposti kovaa puuta

VINKIT: Syvyysrajoitin käsisahaan

Materiaalit

Puunuija A on erinomainen työkalu taltan naputtamiseen.

Japaninsaha B sopii kalusteliitosten tekemiseen. Sahan ohut terä tekee siistiä jälkeä, ja selkärauta pitää terän suorassa. Voit käyttää japaninsahan sijaan selkäsahaa tai pienihampaista vanerisahaa.

Liitosten tekemiseen tarvitaan hyviä, teräviä ja erikokoisia talttoja C.

Piirtomitta D on loistava (muttei pakollinen) väline lovien ja tappien piirtämiseen.

Kääntökulma E on lähes korvaamaton apuväline sinkkaliitosten piirtämiseen.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.