Upeat puusepänliitokset ilman rautoja

Naulalevyt ja kulmaraudat ovat käteviä, mutta eivät näytä kovin hyviltä. Raudat voi korvata kokonaan siisteillä ja todella lujilla puusepänliitoksilla..

Johdanto

Puusepänliitokset voivat olla joko huomaamattomia tai näkyviä. Liitokset voivat korostaa sitä, että kokoamiseen ole käytetty lainkaan rautoja tai olla täysin huomaamattomia.
Yhteistä kaikille puusepänliitoksille on, että osat voi yhdistää toisiinsa puutapilla.

Loviliitos

Loviliitos on kaikkein helpoin luja puusepänliitos. Loviliitos tehdään poistamalla toisesta osasta keskimmäinen kolmasosa. Toisesta osasta poistetaan uloimmat kolmannekset, ja tappi työnnetään kiinni loveen. Yhteen liitettyinä osat muodostavat todella lujan liitoksen.

Loviliitos sopii sekä 90 asteen kulmaan että vinoihin kulmiin. Tapeilla toisiinsa liitetyt osat eivät irtoa enää koskaan.

Tappiliitos

Tappiliitos muistuttaa loviliitosta, mutta puun päähän sahataan tappi, ja toiseen osaan tehdään taltalla ja poralla tappiin sopiva kolo. Osien pitää sopia tiukasti yhteen, ja ne voi lukita toisiinsa molempien osien läpi menevällä tapilla.

Sormiliitos ja erikoislapaliitos

Sormiliitos ja erikoislapaliitos ovat lujia liitoksia, jotka sopivat taitavalle puusepälle. Liitokset ovat uskomattoman kestäviä ja etenkin kaksivärisinä varsin näyttäviä, mutta vaativat paljon sorminäppäryyttä.

Etenkin erikoislapaliitos sopii lähinnä ammattilaisille, mutta toisaalta harjoitus tekee mestarin. Jos haluat kokeilla erikoislapaliitoksen tekemistä, löydät ohjeet tästä jutusta muiden puusepänliitosten kanssa.

Ohjeet

01
90 asteen litsi- eli loviliitos 5 Vaihe

Loviliitos on helpoin tapa työstää todella vankka puuliitos silloin, kun heloja, nauloja ja ruuveja ei haluta käyttää.

Loviliitoksen salaisuutena on jakaa koottavat päädyt kolmasosiin. Yhdestä puukap-paleesta poistetaan keskimmäinen kolmannes, toisesta kaksi uloimmaista kolman-nesta. Kun näin on tehty, kappaleet yhdistetään toisiinsa.

1

Aseta puukappaleet päällekkäin ja merkitse, missä kohdin ne risteävät etu- ja takapuolella. Vedä viiva kappaleen ympäri.

2

Vedä viiva molempien palkkien pää-hän. jotta tiedät, mikä osa sahataan pois. Tee merkkiviiva 1/3 etäisyydelle molem-mista reunoista.

3

Sahaa sivut pois yhdestä palkista niin, että jäljelle jää keskimmäiset 1/3.

4

Poista toisesta palkista keskimmäi-nen 1/3 talttaa käyttäen.

5

Yhdistä palkit ja poista ylijäämä. Vii -meis tele tapeilla (kts. tappien tietolaatikko).

02
Loviliitos 7 Vaihe

Yksinkertainen ja hyvin kestävä liitos, joka tässä tehdään viistoon yläpaarteeseen. Voit käyt tää sitä myös moniin muihin liitoksiin, esim. ikkunoissa.

Loviliitosta ei tarvitse tehdä suoraan kulmaan kahden kappaleen päätypuuhun, kuten juuri näytimme. Voit tehdä sen myös viistoon keskelle kappaletta. Näin kiinnität pihavajan yläpaarteen alapaarteeseen.

Liiitos on erittäin vahva. Se estää paarretta leviä-mästä, kun katto asennetaan päälle.

1

Piirrä yläpaarteen päätyyn 1/3 le-veyksien kohdalle viivat. Tee kaava, niin saat ylä- ja alapaarteeseen yhdenmukaiset merkinnät.

2

Sahaa yläpaarteesta pois reunimmai-set 1/3. Aseta paarteet päällekkäin, jotta näet niiden oikean risteyskulman.

3

Poista paarteesta uloimmat kolman-nekset sahaamalla rivin yhdensuuntaisia viiltoja ja talttaamalla alueet auki.

4

Merkitse toiseen paarteeseen lovikohta. Pitele tappia lovelle tarkoitussa kohdassa ja piirrä merkkiviivat sen ympäri.

5

Poraa lovi kierreporalla haluamaasi kulmaan. Tässä kulma on 40°. Kiristä paarteen sivuun apulauta haluamaasi kulmaan, jotta voit ohjata poraa.

6

Siisti loven sivut leveällä (ja pitkällä) taltalla. Varo, että lovesta ei tule tappia suurempi, sillä tapin pitää istua tiukasti lovessa.

7

Pyöristä tapin reunat ja teroita sitä hiukan, ennen kuin yhdistät kappaleet. Muussa tapauksessa sitä on hyvin vaikea saada naputeltua tiukasti loveen. Viimeistele poikittaistapilla (kts. tietolaatikko).

03
Tappiliitos 7 Vaihe

Mestarirakentajat ovat käyttäneet tätä läpitappi-liitosta jo ammoisista ajoista alkaen. Nyt opit työstämään sen itse.

Tappiliitos on helppo, ja jos se on tehty oikein, liitos kes-tää lähes ”maailman tappiin”. Tapin on sovittava tiukasti reikäänsä, jotta osat eivät heilu, ja jos haluat olla täysin varma liitoksen pitävyydestä, iske siihen poikittaistappi.

Poikittaistappi vetää tapin syvälle tapinreikään.

1

Merkitse tappi. Sen pituuden tulee olla 1/2 kappaleen paksuudesta ja paksuuden 1/3.

2

Sahaa tappi sahaamalla kappaleen pää-dystä sisäänpäin sivujen myötäisesti. Poista irti sahaamasi kaksi palaa.

3

Sahaa tapin kaikilta sivuilta 5 mm pois, .jotta saat tapinreiän kätkettyä kappaleen sisään.

4

Merkitse tapinreikä kappaleeseen, johon tappi isketään. Huomaa, että tappi on pienempi kuin muu osa kappaleetta.

5

Poraa tapille reikä merkkiviivan sisä-puolelle ja poista puuainesta taltalla. Muista pysyä viivojen sisäpuolella, jotta tappi istuu tiukasti reiässä.

6

Tee tappiin merkki poikittaistappia varten pistämällä lapioporalla eriporattuun poikittaistapinreikään.

7

Poraa tappiin reikä poikittaistapille, mutta poraa 2 mm syvemmälle sisään kuin äsken tekemäsi merkki osoittaa. Näin saat kappaleet tiukasti toisiinsa kiinni, kun isket poikittaistapin reikään.

04
Pyrstöhakaliitos 7 Vaihe

Vaikka pyrstöhakaliitos näyttää vaativalta, sitä ei ole erityisen vaikeaa työstää. Liitoksen muodon ansiosta kappaleita ei saa vedettyä toisistaan irti.

Pyrstöhakaliitos on melko helppotekoinen. Mittoja ei tarvita, vaan riittää, että piirrät merkinnät työstettyäsi ensin lavan. Liitos sopii kohteisiin, joihin voi kohdistua ulospäin suuntautuvaa vetoa, kuten tähän kattopaarteeseen.

Lohenpyrstön muodon ansiosta kappaleita ei voi vetää toisistaan irti.

1

Aseta paarteet ristikkäin oikeaan kulmaan. Merkitse molemmat osat ja sahaa vaakapaarteen pääty pois.

2

Jaa vaakapaarteen pääty kolmeen osaan ja sahaa viivoja pitkin. Pysähdy, kun osut sivupinnan merkintään.

3

Sahaa paarteesta 2/3 pois käsisahalla. Näin olet valmistanut ”lavan”, joka on 1/3 kappaleen paksuudesta.

4

Sovita pyrstöhakaa sahaamalla lapaan kolmiomainen lovi. Kulmalla ei ole merkitystä, riittää kun teet vain merkki-viivan ja sahaat palan irti.

5

Piirrä pyrstöhaan lapa paarteeseen, johon se on tarkoitus sovittaa. Tee tämä asettamalla 1. työvaiheessa tekemäsi lapa merkkiviivan päälle.

6

Sahaa pyrstöhaka. Sahaa ensin lu-kuisia yhdensuuntaisia viiltoja katkaisu/ jiirisahalla tai käsisahalla. Katkaise kaikki palat pois.

7

Siisti pinta taltalla. Käytä leveintä talttaasi ja aseta se täysin vaakasuo raan, jotta pinnasta tulee tasainen. Jäljellä on enää osien yhdistäminen ja liitoksen varmistaminen poikittaistapilla.

05
Erikoislapaliitos 7 Vaihe

Oletko valmis tekemään erikoisliitoksia? Jos hallitset tämän erikoislapaliitoksen teon, voit jatkaa puutavaraa ammattilaisten tapaan.

Erikoislapaliitoksen teko ei onnistu aloittelijalta, mutta jos harjoittelet sen tekemistä ylijäämäpuuhun, saat nopeasti tuntuman siitä, miten osat liittyvät toisiinsa. Tämän jälkeen työ käy paljon oletettua helpommin.

Kun puolikkaat kappaleet yhdistetään, niiden väliin lyödään kiila molemmin puolin. Kiilat lukitsevat liitoksen lopullisesti.

1

Tee toisen kappaleen päätyyn kuvan kaltaiset merkinnät. Nämä mitat on tehty 100 x 100 mm:n puutavaraan.

2

Sahaa rivi viiltoja tummennetulle alueelle. Uloimman palan voi sahata pois sahaamalla päädystä sisäänpäin.

3

Poista loput palat taltalla. Varmista, että pinnasta tulee täysin tasainen.

4

Tee merkinnät lovetun alueen poh jaan. Ensin 20 x 20 mm:n ura poikittain pohjaan, sen jälkeen pystyura (syvyys 20 mm, leveys 15 mm).

5

Poista puuaines kahdesta urasta monitoimityökalun ja taltan avulla.

6

Sahaa nyt kappaleen päätyyn. Käännä kappale takasivu ylöspäin ja merkitse 20 x 42 mm:n alue molempiin sivuihin. piirrä myös 40 mm:n merkkiviiva ulkosivua pitkin. Poista palat monitoimityökalulla.

7

Työstä liitoksesta tarkka kopio jatko-kappaleeseen, jolla puuta on tarkoitus jatkaa. Älä mittaa vaan piirrä tekemäsi loveus. Valmista lopuksi kaksi lukituskiilaa, joiden leveys on 16 mm ja pituus 100 mm. Kokoa kappaleet toisiinsa ja iske kiilat liitokseen kappaleiden molemmilta sivuilta.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät monitoimityökalua

Videolla esitellään työkalun kätevät toiminnot ja tarvikkeet, joilla voi sahata, veistää, lyhentää, jyrsiä ja hioa paikoissa, joihin muut työkalut eivät mahdu. Konetta voi käyttää muun muassa puun, muovin, metallin ja laattasaumojen kanssa.

Video

VINKIT: Syvyysrajoitin käsisahaan

Video

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Puutyöt