Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Ei ole mitenkään harvinaista, että pihatien päässä on kaksi portintolppaa mutta ei porttia. Tällöin on rakennettava portti, joka sopii tolppien väliin. Tässä esimerkissä tilanne on juuri päinvastainen. On löytynyt upea vanha kaksoisportti, ja sen ym-pärille on nyt valettava vankat tolpat.

XXL-kokoisia tolppia ei löydä valmii-na. Ne on valettava paikan päällä, joten ensin rakennetaan 70 x 70 cm kokoinen perusta ja salaojitetaan sen alusta. Tolpat tehdään 30 x 30 cm kokoon.

Jos tolpat tehdään vain yhtä porttia varten, tolppien ei tarvitse olla näin jä-reitä. Kaksoisportin keskiosaan kohdistuu kuitenkin paljon painetta, joten tolpilta vaaditaan vankkuutta. Portti ei saa roikkua tolpissa tai osua keskeltä maahan, muuten siitä tulee vino. Jos ei ole aikaisemmin valanut, tolpat kannattaa valaa yksi kerrallaan. Tällöin yhden portin saa paikalleen ennen toisen tolpan valamista.