Tukeva kaksoisportti

Kaksoisportti pitää joko tukea keskeltä tai perustaa kahden vankan tolpan varaan. Seuraavassa valetaan XXL-kokoiset tolpat.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
100 euroa

Johdanto

Ei ole mitenkään harvinaista, että pihatien päässä on kaksi portintolppaa mutta ei porttia. Tällöin on rakennettava portti, joka sopii tolppien väliin. Tässä esimerkissä tilanne on juuri päinvastainen. On löytynyt upea vanha kaksoisportti, ja sen ym-pärille on nyt valettava vankat tolpat.

XXL-kokoisia tolppia ei löydä valmii-na. Ne on valettava paikan päällä, joten ensin rakennetaan 70 x 70 cm kokoinen perusta ja salaojitetaan sen alusta. Tolpat tehdään 30 x 30 cm kokoon.

Jos tolpat tehdään vain yhtä porttia varten, tolppien ei tarvitse olla näin jä-reitä. Kaksoisportin keskiosaan kohdistuu kuitenkin paljon painetta, joten tolpilta vaaditaan vankkuutta. Portti ei saa roikkua tolpissa tai osua keskeltä maahan, muuten siitä tulee vino. Jos ei ole aikaisemmin valanut, tolpat kannattaa valaa yksi kerrallaan. Tällöin yhden portin saa paikalleen ennen toisen tolpan valamista.

Ohjeet

01
Valmistele kuopat 2 Vaihe

Mittaa ensin, mihin tolpat sijoitetaan. Porttien leveys on tiedossa, mutta myös niiden saranatyyppi pitää tietää. Lisäksi on tiedettävä lukon mitat. Tämän jäl-keen tiedetään porttien kokonaisleveys.

Esimerkissä käytetään kierretankoa tavallisten tallisaranoiden sijaan. Ratkai-susta on paljon etua: tolppien ja porttien etäisyyttä voidaan tarvittaesssa säätää.

Tolppien kuopat kaivetaan roudatto-maan syvyyteen. Kummankin kuopan koko on 70 x 70 cm. Pohjalle tehdään salaojitus, ennen kuin tolppien perustan valumuotti rakennetaan.

1

Mittaa, mihin tolpat valetaan, ja merkitse paikka maahan. Tarkan tolpan paikan löytämiseksi on tiedettävä myös porttien saranoiden ja lukon mitat.

2

Kaiva kuoppa kerrallaan ja täytä pohja soralla tai pienillä kivillä. Tämä toimii salaojituksena ja luo hyvän pohjan valulle. Tamppaa soraa tai kiviä hieman, jotta pinnasta tulee tasainen.

02
Raudoitustangot 3 Vaihe

1

Kiinnitä raudoitustangot työpöy-tään ja taivuta ne putken avulla. Raudat vakauttavat betonia, erityisesti perustan ja tolppien rajakohdassa. Betoni vetäytyy kovettuessaan ja synnyttää halkeamia, joita raudoitus ehkäisee.

2

Taivuta tankoa niin, että siitä muodostuu neliömäinen kehikko. Kehikosta tehdään 100 mm tolpan ulko-mittoja pienempi. Tämän kehikon pitää siis olla kooltaan 20 x 20 cm.

Kehikko sidotaan teräslangalla.

3

Taivuta neljään tankoon koukut yläpäähän. Koukkuja käytetään myöhemmin raudoitustankojen vetämisek-si ylös. Lyhennä raudoitustankoja niin, että ne painuvat vähintään 3 cm betoniin. Tangot upotetaan varmuuden vuoksi 5 cm:iin.

Tangot käännetään pohjalla niin, että ne osoittavat viistosti kulmiin.

03
Rakenna valumuotti 4 Vaihe

Valumuotti rakennetaan 12 mm valuvanerista. Se on tavallista vaneria kalliimpaa, mutta helposti työstettävää sileän, tumman pintansa vuoksi.

Muotin sisämitat ovat 30 x 30 cm, joten kahden sivun leveys on 300 mm ja kahden muun sivun 300 mm plus 2 x levyjen paksuus eli 324 mm.

Korkeus sovitetaan kuopan syvyyteen ja tolppien korkeuteen. Nämä tolpat asennetaan 110 cm:n korkeudelle maanpin-nasta.

Kuopan syvyys on 60 cm, joten valumuotin korkeudeksi tulee 170 cm. Rimat, jotka pitävät valumuotin kasassa, katkaistaan 55 cm pituuteen.

1

Sahaa vaneri ja rimat mittaan. Vaneri kiinnitetään rimoihin 20 cm:n välein 4 x 45 mm ruuveilla. Rimat ovat niin pitkiä, että niiden kiinnittämiseen vaakari-moihin 6 x 80 mm ruuveilla jää hyvin tilaa.

2

Vanerin sisäpinnan saumat teipataan yhteen. Kuvassa käyte-tään maalarinteippiä, sillä se tuottaa siisteimmän reunan ja takaa, että kosteus ei valu sivujen läpi ulos valun aikana.

3

Kiinnitä muotin yhteen sivuun neljännespyörölistat. Tämä teh-dään vain esteettisistä syistä, jotta tolpista ei tule täysin neliskanttisia ylhäältä alas. Lis-tat ruuvataan tai naulataan, kuvassa on valittu 1,7 x 40 mm galvanoidut naulat.

4

Asenna viimeiset sivukappaleet paikalleen ja ruuvaa rimat kiinni. Työskentelytilaa ei ole enää paljon jäljellä.

VINKKI: Koristelista on helpompi kiinnittää, ennen kuin asentaa sivu-kappaleen ja ruuvaa sen kiinni.

04
Vala perusta 2 Vaihe

Perustan betoni sekoitetaan sementistä, hiekasta ja sorasta suhteessa 1:2:3. Seos saa mielellään olla hieman paksua, joten käytä vettä säästeliäästi.

Pieniä määriä voi sekoittaa muuraus-sangossa, kottikärryissä tai ison, sileän, maahan asennetun levyn päällä. Kohteeseen vuokrattiin uusi hieno betoni-mylly paikallisesta konevuokraamosta.

Betoniseosta saa valmiiksi sekoitet-tuna, mutta betonin sekoittaminen itse tulee yleensä paljon edullisemmaksi.

Betonin pitää saada kovettua noin kolme viikkoa saavuttaakseen varmasti täyden lujuutensa.

1

Täytä betonimylly hiekalla, soralla ja sementillä. Tämän jälkeen lisätään vesi. Sementtisäkissä yleensä lukee, kuinka paljon vettä tarvitaan. Betonimyllyn voi vuokrata konevuokraamosta.

2

Kaada betoniseos valumuottiin. Raudoitustangot nostetaan ylös niin, että valumuotin pohjaan jää etäisyyttä noin 5 cm. ”Töki” betonia niin, että ilma-kuplat katoavat. Kuvassa työhön käytetään lapiota, myös rimanpätkä toimii hyvin.

05
Vala tolpat 5 Vaihe

Kun perusta on kuivunut pari päivää, voidaan aloittaa tolppien valaminen.

Valumuotti viedään perustalle. Muot-tia on hankala käsitellä, joten sen siirto onnistuu parhaiten nokkakärryillä.

Tolppien betoni sekoitetaan yhdestä osasta sementtiä ja kolmesta osasta soraa. Ennen kuin betoniseos kaadetaan muottiin, pitää portin saranat kiinnittä-välle kierretangolle porata reikä. Reiän pitää yltää valumuotin läpi, jotta sen kautta voi vetää sähköputken.

Nyt voidaan valaa. Myöhemmin valu-muottia täytettäessä betoniseosta täry-tetään, jotta siitä saadaan ilma pois.

1

Aseta valumuotti perustalle. Tarkista, että se seisoo oikein suhteessa raudoitustankoihin. Kun muotti on paikal-laan, poraa reikä portin saranalle (kierre-tangolle). Mittaa ensin saranoiden sijainti portissa ja siirrä mitta valumuottiin.

2

Vedä 16 mm sähköputki reikien läpi. Putki poistetaan myöhemmin. Sen tehtävänä on tehdä tilaa yhtä paksulle kierretangolle.

3

Tärytä betoni. Vuokrasimme tätä varten betonitäryttimen. Ilmakuplat heikentävät betonia.

TÄRKEÄÄ! Sekä betonin täytön että täryttämisen aikana on oltava tarkkana, että valumuotti ei siirry paikaltaan.

4

Kun valumuotti on lähes täynnä, aseta betoniin raudoitustanko. Käytä 8, 10 tai 12 mm rautatankoa. Kuvassa käytetään neljää tankoa. Ne ylettyvät lähes pohjaan asti, mutta jokaisen tangon päälle ja alle pitää jäädä vähintään 3 cm betonia.

5

Viimeinen betonierä saa mielellään olla vähän aiempia kuivempaa, sillä kosteus nousee ylös, kun betoni kuivuu. Muotin reunat pyöristetään. Tolppa näyttää siistiltä, ja vesi valuu nopeammin alas sen päältä.

06
Poista valumuotti 5 Vaihe

Valumuotin voi poistaa parin vuorokau-den päästä. Betonin kovettuessa sähkö-putkea kannattaa hieman heilutella. Täl-löin se on helpompi vetää ulos juuri ennen kuin valumuotti poistetaan.

Valumuotti on poistettava varovasti, sillä betoni voi yhä olla reunoiltaan murenevaa. Jos mahdollista, muotti on paras poistaa vetämällä sitä joko ylös-päin tai yhteen sivusuuntaan. Tällöin reunat eivät vaurioidu niin helposti.

Jäljellä on enää kierretankojen taivut-taminen niin, että ne saadaan reikään, johon sähköputki asetettiin. Tangot tai-vutetaan toisessa päässä 90° kulmaan.

1

Sähköputki vedetään ulos. Jos putkea heiluttelee hieman betonin kovettuessa, se on helpompi vetää ulos. Muussa tapauksessa voi käyttää putkipihtejä putken irrottamiseen.

2

Pura valumuotti varovasti. Tolpassa voi yhä olla hyvin murenevat reunat, joten ole varovainen. Ruuvit voi uusiokäyttää, jos tolpat valaa yksi kerrallaan.

3

Kuvan valumuotti piti sahata kappaleiksi sen poistamiseksi. Jos näin on tarpeen toimia, sahaa rimat yhdeltä sivulta kerrallaan.

4

Taivuta kierretangon toinen pää 90 asteen kulmaan. Asenna raudoi-tustanko muttereineen ja aluslevyineen reikään ja ruuvaa tankoon toisella puolella mutteri. Nyt portin voi asentaa paikalleen.

5

Tallisaranan kiinnitysosa ruuvataan tai isketään yleensä tolppaan kiinni. Me päätimme kiinnittää saranan kokonaan valetun tolpan läpi. Se on hyvin vankka. Kiinnitysosa tehdään raudoitustangosta, joka kiinnitetään pultilla tolpan molemmilta puolita.

Materiaalit

• Sementtiä
• Betoniseos (valmisbetonia) tarvitt.
• Soraa tai pikkukiviä (salaojaan)
• 12 mm valuvaneria
• Lautoja (tai vastaavia)
• Koristelista, tarv. (tässä neljännespyörölista)
• 4 x 45 mm ja 6 x 80 mm ruuveja
• 1,7 x 40 mm galvanoituja nauloja
• 16 mm kierretanko, mutterit ja aluslevyt
• Raudoitusterästä ja teräslankaa
• 16 mm sähköputkea

Erikoistyökalut

• Betonisekoitin, betonitärytin

Vie aikaa

2-3 päivää + kovettumisaika

Hinta

Noin 100 €

Vaikeusaste

Paikan päällä valaminen on vaikeampaa kuin pelkkä tolpan valaminen. Mitat on otettava tarkasti. Tolpat voi olla parempi valaa yksitellen.

3D-malli

3D-malli

Tukevat pariovet

Portit on kiinnitetty tukeviin tolppiin.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Valumuotin rakentaminen

Valumuotti on tehty 12 millin muottivanerista ja laudoista.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Perustus

Harjateräkset on upotettu betoniin noin 5 senttiä muotin pohjan yläpuolelle.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Muotin irrottaminen

Sähköputket vedetään pois ja valumuotti puretaan.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kierretty rauta on asennettu

Kierretty rauta asennetaan sähköasentajan putken reikään ja asennetaan 90 asteen kulmaan.

Avaa 3D-malli

Video

VINKIT: Betonia ilman ilmakuplia

VINKIT: Helppo syvyysrajoitin teipistä

VINKIT: Voitele valumuotti öljyllä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …