Ensimmäinen tiilikerros

Vaikka työpiirustus olisi hyvin yksityiskohtainen, muurari asettaa ensimmäisen tiilikerroksen aina aluksi perustuksille ilman laastia. Näin hän voi varmistaa, että piirustukset vastaavat todellisuutta.

Perustuksille asetetaan aluksi palanen bitumikermiä, kuten normaalisti rakennettaessa. Sitten tiilet asetetaan silmämääräisesti paikalleen. Kun kaikki tiilet ovat paikallaan, ne järjestetään niin, että ne ulottuvat 1,5 cm perustusten yli.

Sitten tarkistetaan muurin leveys molemmista päistä. Mittojen pitää tietenkin olla yhtä suuret, joten toista puolta voi joutua hiukan siirtämään. Tiilten etäisyyden eli saumanleveyden voi määrittää kahdella tavalla. Ihanteellinen saumanleveys muurattaessa on 12 mm.

Jos käytetään apuna taittomitan kahta niveltä, saadaan 11, 5 millimetrin saumanleveys. Se on yksinkertainen ja helppo menetelmä, joka soveltuu kaikenkokoisille tiilille. Tarkempi keino on käyttää moduulimittaa.

Suomalaisen normaalitiilen pituus on 270 mm, ja sen kanssa käytetään 10 mm saumanleveyttä, modulitiilen pituus on 285 mm ja saumanleveys 15 mm ja hormitiilen pituus on 257 mm ja saumanleveys 11 mm.

Siitä voi päätellä, että viimeisen tiilen on tultava 28:lla jaollisen luvun kohdalle. Tässä esimerkissä, jossa käytetään viittä tiiltä, kokonaismitan on siis oltava 140 cm.

Koska tiilet ovat luonnonmateriaalia, niiden pituus voi vaihdella muutaman millimetrin verran. Siksi pitää varmistaa, että kokonaismitta pitää paikkansa, kun taas yksittäiset erot voi tasoittaa saumanleveydessä.

    Muut lukevat juuri nyt …