Levennä oviaukkoa, niin saat lisää valoa

Jos oven sisältävä kiviseinä ei ole kantava, oviaukkoa voi helposti leventää. Tätä varten ei välttämättä tarvitse edes muurata mitään.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
80 euroa

Ovi poistetaan ja kivet naputellaan irti, jotta aukosta saadaan isompi ja huoneesta valoisampi.

Johdanto

Kun esimerkin talo rakennettiin, aikakaudelle oli yleistä, että kaikkien huoneiden välissä oli ovi. Huoneita lämmitet-tiin kaakeliuuneilla, ja lämmön haluttiin pysyvän huoneen sisällä. Nykyään lämmön halutaan leviä-vän koko taloon ja ovia pidetään auki. Monet poistavat turhia ovia ja tekevät seinään mieluummin isomman aukon. Huoneisiin saadaan enemmän valoa ja huoneista syntyy yhtenäisempi kokonaisuus. Myös ruokavieraita mahtuu enem-män, kun tilaan voidaan sijoittaa huoneesta toiseen jatkuva pitkä ruokapöytä.

Jos seinä on kantava, aukon teko on jätettävä ammattilaisille tai ainakin annettava ammatti-laisten ohjata omaa työskentelyä. Kantavan seinän purkaminen vaatii myös taloyhtiön luvan.

Jos seinä ei ole kantava, sen voi purkaa itse. Esimerkin työmene-telmä ei vaadi muuraamista eikä perinteistä rappaamista. Liitoskohta katetaan nimittäin puu- / kipsilevyrungolla, ja rappaami-sesta selvitään kipsilaastilla.

Huoneet on yhdistetty toisiinsa leveällä huoneiden välisellä aukolla.

Ohjeet

01
Purkutyöt 5 Vaihe

Levitä oviaukon molemmille puolille ensin kovalevyjä, joilla voit suojata lattiaa. Teippaa kaikki levyliitokset, jotta levyt eivät siirry.

Esimerkissä karmi poistetaan koko-naisena, ellei sitä aiota uusiokäyttää, karmin voi katkoa purkuvaiheessa. Oven päällä oleva rappaus naputellaan irti ja tiiliskivet poistetaan. Kun oven päällys-palkki on esillä, se sahataan poikki ja poistetaan. Aukon ympärillä olevat tiilis-kivet naputellaan irti, ja niitä poistetaan niin paljon, että aukkokoosta tulee toi-vottu. Reunat siistitään suoriksi.

1

Poista oven ympärillä olevat peitelistat. Käytä pistosahaa tai puukkosahaa naulojen katkaisemiseksi. Tällöin saat karmin irrotettua kokonaisena uusiokäytöä varten. Voit myös sahata sen osiin ja purkaa, jos sitä ei uusiokäytetä.

2

Poista karmi. Kun naulat on katkaistu ja puukiilat naputeltu irti, karmin saa irrotettua kokonaisena. Nyt sen voi uusiokäyttää tai vaikka myydä.

3

Poista oviaukon päällyspalkin päällä olevat tiiliskivet. Naputa tiilet irti moskalla ja irrota ne. Palkin voi sahata käsisahalla jäljelle jätettävän reunalinjan myötäiseksi. Varo mahdollisen vahvikeverkon nauloja.

4

Mittaa oviaukon koko. Leikkaa pinta katkoteräveitsellä viivaa pitkin rajoit-taaksesi rappauspinnan vaurioita. Naputa poistettavaksi halutut tiiliskivet irti mos-kalla. Aloita ylhäältä ja irrota tiiliä n. 30 cm etäisyydelle toivotusta aukon reunasta.

5

Sahaa oviaukko kivisahanterällä. Kun tiiliskivet on poistettu, aukon reunojen tiiliskivissä on ns. pystyham-mastus. Rosoiset kivet siistitään suoriksi kivisahanterällä tai puukkosahan erikoisterällä.

02
Reunat kuntoon 7 Vaihe

Aukon ympärillä olevat reunat rakennetaan puusta, jotta rakenne voidaan rapata umpeen eikä seinää tarvitse muurata.

Aukon yläpuolelle rakennetaan lis-toista ja palkista puurunko, joka verhoil-laan kipsilevyillä. Puurunko rakennetaan kiinnittämällä katon rajaan rima, johon palkki kiinnitetään.

Sivuille asennetaan myös palkit ja reunalevyt rakenteeksi, joka vastaa sei-nän paksuutta. Tämän jälkeen reunat rapataan kipsilaastilla. Kun rappaus on kuiva, pinnan kipsilaastikerros hiotaan ennen kuin se lopuksi maalataan. Uudet pinnat kannattaa käsitellä tartuntaaineella ennen maalaamista.

1

Kiinnitä katon rajaan rima (A) kolon keskelle. Rako on syvä, sillä rapatun katon alle on asennettu laudoitus, joka on käsitelty kipsilaastilla. Tämän vuoksi rimat kiinnitetään ensin poikittain, jotta riman alareuna saadaan katonrajan tasoon.

2

Aseta palkki (G) aukon reunaan. Jos tiilireuna on epätasainen, koloja täytetään puulla. Kuvassa kivireunaan ruuvataan kiinni kolme pystypalkkia. Oikaise palkkia tarvittaessa muovikiilojen avulla ja kiiinnitä se karminauloilla.

Pienemmät reiät täytetään palkkipaloilla, jotka liimataan ja ruuvataan kiinni.

3

Aukon reunojen puurunko on tehty palkeista. Aukon päälle on sijoitettu kaksi palkkia (B) ja niiden väliin kolme pystyjäykistettä (C), yhdet reunoille ja yksi keskelle. Aukko peite-tään kipsilevyillä.

4

Ruuvaa yllä olevan palkin (B) alle listat (D). Listoilla varmistetaan, että kipsilevyt saadaan seinän tasoon. Käytä kipsilevyn palaa tarkistaaksesi, että listat asettuvat oikeaan tasoon.

5

Leikkaa kipsilevyt (E) mittaan ja kiinnitä ne ruuveilla aukon päälle viistetty saumareuna alaspäin. Levyt ruuvataan listoihin kiinni. Kiinnitä kipsilevyt kipsilevyruuveilla 20 cm välein.

Puurunkorakenteen voi tarvittaessa täyttää eristeellä äänieristyksen parantamiseksi.

6

Kiinnitä reunalevyt (F). Levyt leikataan niin, että niiden leveys vastaa seinän paksuutta. Liimaa ja ruuvaa levyt ylhäältä listoihin ja sivuilta palkkeihin kiinni.

7

Rappaa koko rakenne kipsilaas-tilla. Sivele pintaan ensin akryylitartunta-aine, joka varmistaa kiinnittymisen. Erityisesti kiviseinä ja rapattava reuna on tärkeä käsitel-lä. Kun aine on kuivunut, levitä kipsilaasti.

Materiaalit

• 3,2 mm kovalevyä (suojaamiseen)
• Rima (A) á 50 x 50 mm
• Palkki (B), (C) ja (G) á 45 x 92 mm
• Listoja (D) á 25 x 50 mm
• Kipsilevyjä (E) á 13 mm
• Mdf-levyjä (F) a 12 mm reunalevyiksi
• Eristettä (tarv.)

Lisäksi:
• Kipsilaastia /tartunta-ainetta
• Kipsitasoite
• Pu-liimaa
• Muovikiiloja
• 5 x 80 mm ruuveja
• 4 x 50 mm ruuveja
• 8 x 80 mm karminauloja
• 35 mm kipsiruuveja
• Pohjustetta
• Muovimaalia
• Akryylisaumamassa (tarv.)

Erikoistyökalut

• Moska
• Teräslasta
• Muurarin vasara
• Kiviseinäsaha

Vie aikaa

2-3 päivää (kuivumis-aikoineen noin viikko)

Hinta

Noin 80 €

Vaikeusaste

Tätä menetelmää käyttäen ei tarvitse muurata. Rappaami-seen voivat osallistua kaikki.

Piirustus

Aukon päällä oleva seinä

Kiinnitä katon rajaan rima (A). Kiinnitä siihen palkki (B), johon kiinni-tetään kolme alapalkkiin (B) yhdistettävää pystyjäykistettä (C). Ruuvaa palkkiin listoja (D) niin, että ne vastaa-vat seinän paksuutta. Täytä aukko tarv. eris-teillä ja kiinnitä kipsile-vyt (E). Liimaa ja ruuvaa reunalevyt (F) päälle.

Aukon päällä oleva seinä

Sivukappaleet

Palkki (G) asetetaan kiilojen avulla pystyyn kiviseinää vasten. Kiinnitä palkki kiviseinään karminauloila. Liimaa ja ruuvaa reunalevyt (F) kiinni palkkiin. Rappaa palkin ja kiviseinän välinen rako kipsi-laastilla, kun olet ensin täyttänyt raon eristeellä.

Sivukappaleet

Vinkit & niksit

Näin purat seinän turvallisesti

Ennen kuin purkaa seinän, on syytä varmistaa, että seinä ei ole kantava tai rakennetta jäykistävä. Jos ei ole asiasta varma, kannattaa kysyä ammattilaiselta.

Kun on selvittänyt, että seinän voi purkaa, poistetaan ensin ovi ja karmi, jotta kiviseinää voidaan purkaa oviaukon ylä-puolelta ja toiselta sivulta. Myös oven päällyspalkki poistetaan. Kiviseinää puretaan kunnes aukko on halutun levyi-nen. Oviaukon ympärille rakennetaan puurunko, joka kiin-nitetään seinään ja kattoon. Runko päällystetään kipsile-vyillä, jotta seinää ei tarvitse muurata. Oviaukon yläpuolella olevan uuden seinäpinnan voi rakentaa puusta ja kipsi-levyistä. Koko rakenne rapataan kipsilaastilla, jotta pin-noista saadaan tasaiset. Lopuksi pinnat maalataan.

Ovi ja karmi poistetaan, jotta seinää voidaan purkaa sen verran, että oviaukosta saadaan halutun kokoinen.

Uuden aukon ympärille rakennetaan puurunko, joka verhoillaan kipsillä, rapataan ja maalataan.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …