Katso, mitä lasitiilistä voi rakentaa

Lasitiilistä tehdyn suihkutilan on moni nähnyt, mutta lasia voi käyttää monella muullakin tavalla. Esittelemme muutamia lasitiilen käyttötapoja. Näin pääset alkuun vaihe vaiheelta Lasitiilillä on helppo oppia rakentamaan, vaikka sitä ei olisi tehnyt koskaan aikaisemmin. Esittelemme tee itse -ystävällisimmät keinot käyttämällä liimaa ja listoja. Seuraa vaihe vaiheelta -ohjeitamme, niin voit ryhtyä töihin.

Lasitiiliseinä valmistuu helposti Quicktech-asennusjärjestelmällä.

Johdanto

Lasitiiliä käytetään useimmiten kylpyhuo-neissa, mutta niitä voi hyödyntää myös asunnon muissa tiloissa. Näyttävän näköiset lasitiilet luovat tyylikkään vaikutelman ja päästävät samalla tilaan lisää valoa. Valoa ei pääse sisään yhtä paljon kuin tavallisen ikkunan kautta, mutta se hei -jastuu kaarevapintaisesta lasitiilistä aivan erityisen kauniilla tavalla.

Lasitiilillä voi rikkoa suurta ja yksitoikkois-ta seinäpintaa, jatkaa seinää tai rakentaa kokonaisen lasitiiliseinän esimerkiksi olo-huoneeseen, keittiöön tai eteiseen. Lasista voi rakentaa myös vain puolikkaan seinän, ja kun asentaa levyn lasin päälle, on tullut tehneeksi baaritiskin tai keittiösaarekkeen. Toisaalta seinistä irti olevan keittiösaarekkeen voi myös valmistaa kokonaan lasitiilistä. Tiiliä voi hyödyntää niin sisä- kuin ulkoseiniinkin.

Tässä tapauksessa pelkkä mielikuvitus ei kuitenkaan aseta rajoja sille, mihin kaikkeen lasitiiliä voi käyttää. Tiilillä itsellään on nimit-täin myös omat käyttörajoituksensa. Niiden kantokyky tai eristyskyky ei esimerkiksi ole kovin kummoinen.

Näin pääset alkuun - vaihe vaiheelta

■ Lasitiilillä on helppo oppia rakentamaan, vaikka sitä ei olisi tehnyt koskaan aikaisemmin.

■ Esittelemme tee itse -ystävällisimmät keinot käyttämällä liimaa ja listoja.

■ Seuraa vaihe vaiheelta -ohjeitamme, niin voit ryhtyä töihin.

Ohjeet

01
Työn eteneminen - vaihe vaiheelta valmistelut 2 Vaihe

Lasitiilillä rakennettaessa on tärkeää, että tiilet ovat suoralla alustalla. Hyvin vinolle alustalle ei lasiseinää kannata rakentaa, koska loppu-tuloksesta ei voi tulla tyydyttävää. Pienemmän vinouden alustassa voi toki hyvin suoristaa.

Kun rakennetaan lasiseinää seinää vasten kuten tässä, on tärkeää, että myös seinä on suora.

Ennen lasitiilillä rakentamisen aloit-tamista tulee lattiaan ja seinään asentaa listat, joihin tiilet voidaan kiinnittää. Kiinnityslistat joko liimataan tai ruuva-taan kiinni seiniin ja lattiaan.

1

Tarkista alustan suoruus. Korkeintaan senttimetrin mittaisen pienen vinouden saa hyvinkin korjattua samalla liimalla, jota käytetään myös itse lasiseinän rakentamiseen.

2

Tee koeasennus, jotta saat selville seinän mitat. Aseta kiinnityslistat pystyyn tiilien väliin. Tee merkinnät vaakasuoriin kiinnityslistoihin. Muista vähentää mitasta 5 mm, jotta seinän reunaan jää tilaa pystylistalle.

02
1. Lasitiilirivi 5 Vaihe

1

Asenna seinään ja lattiaan kiinni-tyslistat niihin kohtiin, joihin lasitiili-seinä on tarkoitus laittaa. Tässä kiinnitäm-me listat liimalla, mutta ne voi myös ruuva-ta kiinni. Listojen kiinnittämisen jälkeen aloitetaan tiiliseinän rakentaminen.

Levitä liimaa sekä listaan että lattiaan.

2

Jos lattia ei ole aivan suora, voit tu-kea kiinnityslistan kiiloilla vaakatasoon. Lasitiilien kiinnittämiseen tarkoitettua eri-koisliimaa ei kannata säästellä. Jos listan alla on paljon liimaa, sen tulee antaa kovettua 1 vrk:n ennen kuin työtä jatketaan.

3

Kiinnitä 1. tiilirivi nurkista kahdella juovalla liimaa. Tiiltä ei paineta liimaan vaan se asetetaan kiinnityslistan päälle lattialla ja painetaan seinällä olevaa kiinni-tyslistaa vasten. Seuraavan lasitiilen pysty-reunaan liimataan lyhyt kiinnityslista.

Lasitiilien viiva-koodit käänne-tään ylöspäin alimmissa riveis-sä, jotta ne eivät jää näkyviin.

4

Pystykiinnityslistojen ei tule ylettyä aivan yläreunaan saakka. Muutoin tilaa ei jää vaakakiinnityslistalle, joka liimataan lasitiilirivin päälle. Pystylistojen pituus on 12-18 cm.

5

Ensimmäisen rivin päälle liima-taan kiinnityslista, johon laitetaan kaksi juovaa liimaa noin sentin päähän reu-noista. Lista painetaan tiiliriviin liimapuoli alaspäin tukevalla otteella. Jokaisen rivin vaaka- ja pystysuoruus on tarkistettava.

Kiinnityslistojen ylijäämäpalojakin voi hyödyntää, mutta niiden on katettava vähintään kolme tiiltä. Tiilen keskelle ei saa koskaan tehdä liitosta.

03
Seuraavat rivit 3 Vaihe

1

Nyt on seuraavan tiilirivin vuoro. Listoihin levitettävien liimajuovien on oltava paksuja, jotta tiilet tarttuvat hyvin. VINKKI: Liima kovettuu niin hitaasti, että seinässä olevia pieniä vinoumia voi suoristaa vielä pari tuntia pystytyksen jälkeenkin.

Poista ylimää-räinen liima heti kostealla liinalla. Kovettuneen liiman voi raaputtaa pois.

2

Pidä kuudennen tiilirivin jälkeen tauko, jotta liima ehtii kovettua kunnolla. Näin vältytään seinän siirtymisen vaaralta. TÄRKEÄÄ! Liiman tulee kovettua vähin-tään 12 tuntia ennen kuin työtä jatketaan.

3

Liimaa valmiin lasiseinän reunoi-hin kiinnityslistat, jos haluat viimeis-tellä seinän teräskiskoilla kuten tässä. Listat toimivat myös kiinni liimattavien teräskisko-jen alustoina. Tarkista, että seinä on sekä vaaka- että pystysuorassa.

Seinän vapaasti seisova pääty jäy-kistetään kahdella puristimilla kiinni-tetyllä laudalla.

04
Saumaus 3 Vaihe

1

Sekoita klinkkerisaumauslaasti ja vedä se lasiseinään saumauslevyllä tai kumilastalla. Saumojen tulee täyttyä koko-naan laastilla pl. lattian ja seinän vastainen sauma, joka täytetään myöhemmin siliko-nilla. Levitä laasti tasaisesti kostealla sienellä.

Vältä painamista seinää vasten. Liiman pitää kuivua 3 viikkoa ennen kuin rakenne on tarpeeksi vakaa.

2

Ylimääräinen saumauslaasti poistetaan laattasienellä vetämällä sitä vinottain lasiseinän päältä. Laatta-sientä on huuhdeltava jokaisen vedon jälkeen, jotta se ei jätä jälkeensä saumauslaastijuovia.

Poista laastin pin-taan jättämä huntu kuivalla liinalla. Pyyhi varovasti, jotta kostea laasti jakaantuu tasai-sesti tiilien väliin.

3

Seinän ja lattian vastaiset saumat täytetään silikonilla, koska niistä on tultava joustavat. Kannattaa valita laastin kanssa samanväristä silikonia. VINKKI: Vaaleanharmaa, pinnaltaan kar-keahko laasti sopii useimpiin kohteisiin.

Silikoni suoristetaan pienellä saumauspalalla.

05
Viimeistely 3 Vaihe

1

Teräskisko kiinnitetään tiiliseinän reunan kiinnityslistoihin liimalla ja silikonilla. Teräskiskon reunaan vedetään siisti viiva silikonia, jotta kiskon ja tiilen väli-sestä saumasta tulee vesitiivis. Tämän jälkeen liimaa levitetään kiskon keskelle.

Suojaava muovi-kalvo jätetään kiskoon silikonin ja sen jälkeen liiman levittämisen ajaksi.

2

Teräskisko painetaan paikoilleen seinän reunoihin. Kannattaa suojata seinä maalarinteipillä teräskiskojen sivuil-ta, jotta silikonia ei joutuisi lasitiilille. Kiskoa voi tarvittaessa pitää paikallaan myös maalarinteipillä, kunnes liima on kuivunut.

Kiskojen toinen pää on tehty jiiriin, jotta liitoksesta tulee tiivis. Siihen laitetaan ylimääräinen juova silikonia. Lopuksi poistetaan kalvo.

3

Seinä on valmis. Sen ehtisi tehdä valmiiksi yhden työ-päivän aikana, mutta työn edetessä pidettävien kuivumistaukojen vuoksi työ jakautuu 3-4 työpäivälle.

Muista, että lasiseinän saa altistaa sivuilta tulevalle rasitukselle vasta kolmen viikon kuluttua, jolloin liima on täysin kovettunut.

Vinkit & niksit

Lasitiilet sisäseinässä

Lasitiilien käyttö sisäseinissä lisää valon määrää ja luo kauniin vaikutelman. Tiilillä voi esimerkiksi rakentaa neliskulmaisen sisäikkunan. Voit myös upottaa seinän sisään vain muutaman tiilikerroksen joko keskelle seinää tai seinän yläreunaan. Valitusta vaihtoehdosta riippumatta täytyy aina muistaa, että lasitiiliä ei pitäisi koskaan kuormittaa liikaa.

Lasitiilet pystyvät kannattelemaan omaa painoaan korkeintaan 250 cm:n korkeudelle. Ne eivät kestä sitä, että niiden päälle rakennetaan suoraan esimerkiksi tavallisilla tiilillä. Lasitiilirakennelma seinässä on verrat-tavissa ikkunaan, ja sitä varten on tehtävä ikkunaa muistuttava aukko - sillä erotuk-sella, että lasitiilistä valmistetun aukon saa suljettua vasta sitten, kun tiiliä on rakennettu toivottuun korkeuteen saakka. Tämän jälkeen rakentamista yläsuuntaan jatketaan laitta-malla lasitiilien päälle poikittainen tuki aivan kuten ikkuna-aukkoonkin. Tiiliseinässä tällainen poikittaistuki on yleensä tiilipalkki. Kevytbetonillekin on olemassa poikkitukia.

Kipsiseinään voi käyttää rimoja ja teräsprofiileja. ”Ikkuna-aukon” lasitiilien ympärille laitetaan esim. 10 mm:n polystyreenistä lii-kuntasaumat, jotka viimeistellään silikonilla.

Lasitiilet ulkoseinässä

Lasitiilillä voidaan rakentaa myös ulko-seinää, mutta on huomattava, että taval-listen lasitiilien eristävyys vastaa normaalisti vain neljännestä lämpölasin eristyskyvystä. Näin ulkoseinän mate-riaaliksi kannattaa valita lasitiiliä, joiden onteloissa on kaasua. Niiden eristävyys on aivan lämpölasin luokkaa, minkä vuoksi ne ovat myös jonkin verran kalliimpia.

Lisäksi on otettava huomioon se, että useimmissa tapauksissa ulko-seinien lasitiilillä ei pystytä eristeistä johtuen täyttämään koko tilaa. Tämän vuoksi kannattaa lait-taa lasitiilet linjaan ulkosei-nän kanssa ja asentaa ikkuna-lauta ja kehyslistat sisäpuo-lelle. Näin ulkopuolelle ei tarvitse asentaa ikkunapenkkiä.

Ulkoseinän lasitiiliseinä aiheuttaa huomattavan tasoeron, koska seinä on eristeestä johtuen paksumpi.

Kiinnitä tiilet väliseinään

Lasitiiliseinä rakennetaan seiniin ja lat-tiaan kiinnitettyihin listoihin. Liima on kestävää ja tavallisimpiin rakennus-materiaaleihin (kuten betoni, tiili ja puu) hyvin tarttuvaa. Lasitiiliseinä ei saa koskaan olla suoraan kiinni vierei-sessä materiaalissa. Se kootaan liikunta-saumalla seiniin ja lattiaan siltä varalta, että seinä, lattia tai molemmat voivat elää halkaisematta lasiseinää. Liikuntasauma voidaan tehdä polysty-reenistä (polystyreenivaahto), ja sauman ulkoreunat viimeistellään silikonilla.

Päästä valo koko seinän läpi

Jos päätät rakentaa lasitiilillä kokonaisen seinän, valitse seinään vain kokonaisia tii-liä. Lasitiiliä ei voida leikata, joten tässä tapauksessa seinä on aina sovitettava lasitiiliin. Lasitiiliä on onneksi saatavana useita eri kokoja.

Lasitiilet eivät saa ulottua aivan kattoon asti, koska silloin ei jää tilaa liimata ylimpiä tiiliä kiinnityslistoihin.

Lasitiiliseinän tulee olla tasaisella pinnalla. Jos kyseessä on puulattia, on tiiliseinän alusta tuettava hyvin.

Lasitiilistä seinää ei tule koskaan pystyttää kelluvalle puulattialle.

Lasiseinän viimeistely

Lasitiilisen seinän päätyreunoihin voi asentaa seinän kanssa samanlevyisen kiskon ruostumattomasta teräksestä tai ne voi vii-Lasiseinän meistellä samanlevyisellä lasimosaiikilla tai laatoilla. Reunat voi viimeistellä myös työn yhteydessä pyöreäreunaisilla lasitiilillä.

Reuna on viimeistelty mosaiikkilaa-toista koostuvalla pilarilla. Helpompi tapa on kiinnittää laatat päätyreunaan.

Siniharmaiden laattojen leveys on sama kuin tiilireunan ja korkeus sama kuin tiilien, joten saumat ovat linjassa.

Lasin ja teräksen hoito

Jos tiiliin on jäänyt saumauspölyä, seinän voi puhdistaa lasiin ja kaa-keleihin tarkoitetulla pesuaineella, mutta vasta sen jälkeen, kun laasti on täysin kuivunut. Kuivuminen kestää noin vuorokauden.

Ruostumattomalle teräspinnalle ruiskutetaan metallivahaa, joka kuivataan ja kiillotetaan puhtaalla liinalla. Mattapintaisissa tai harjatus-ta teräksestä tehdyissä kiskoissa sormenjäljet eivät näy yhtä hyvin.

Laastia kaariin

Lasitiilinen seinä voidaan koota myös sementtilaastilla, mutta se vaatii useampia taukoja, koska laastin täytyy antaa kuivua. Kaarevan seinän rakentaminen vaatii laastin käyttöä.

Keittiösaareke lasitiilistä

Myös suoria seiniä voidaan koota aivan samaan tapaan kuin tämä keittiön puo-liseinä. Se muistuttaa kahta erillään sei-sovaa jalkaa, joiden päälle on nostettu levy. Mutta seinästä irrallaan olevat lasitiilirakennelmat eivät ole tar-peeksi vakaita, käytettiin niissä sitten liimaa tai laastia. Tämä puoliseinä on U-kirjaimen muotoinen ja yhdistetty muurattuun puoliseinään rakenteen vakauttamiseksi. Alustan on oltava tasainen myös laastilla rakennettaessa.

Rakenna kaareva lasiseinä

Tässä esitetyn kaltaisen kaarevan suih-kunurkkauksen rakentamiseen käyte-tään laastia. Yksittäisten tiilten välinen etäisyys on yhdellä puolella pitkä ja toisella lyhyt, joten liiman ja kiinnityslisto-jen käyttö ei onnistu. Kiinnittämiseen voi käyttää joko kalkkisementtilaastia tai erikoismassaa.

Lasiseinä vahvistettiin joka toisen tii-lirivin jälkeen vaakatasoisilla neljän mm:n ruostumattomilla raudoitus-tangoilla. Ne porataan kiinni lasiseinää tukevaan seinään ja ankkuroidaan sili-konilla tai liimalla. Pystysuunnassa seinä raudoitetaan vastaavasti tan-goilla joka toisen tiilikerran jälkeen. Työn edetessä on pidettävä taukoja, jotta laasti ehtii kuivua. Tämän vuoksi rivejä saa muurata korkeintaan kolme kerrosta työpäivän aikana. Ylimääräi-nen laasti on poistettava saumoista ja tii-let puhdistettava ennen kuin laasti tart-tuu kiinni. Seinä voidaan saumoittaa työn edetessä tai vasta sen valmistut-tua kokonaan. Seinän ja lattian vastaisiin saumoihin käytetään silikonia.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Muuraus