Isot laatat hallintaan

Klinkkerilattiasta pitää saada täysin tasainen. Epätasaisuudet näky vät, ja rakoihin kertyy nopeasti likaa. Ongelma ratkeaa tasokiinnikkeillä. Asiantuntija näyttää, miten niitä käytetään.

Johdanto

Isot klinkkerit ovat suosittuja. Näyttää hienolta, kun yksi ainoa klinkkeri voi kattaa keittiön tai kylpyhuoneen lat-tiastaperäti kolmanneksen. Tämä edel-lyttää, että klinkkerit on asennettu siististi.

Isoja klinkkereitä on vaikea asentaa. Ne asettuvat helposti keskenään eritasoon. Vaikka kyse olisi vain yhdestä tai kahdesta millimetristä, jo pienetkin vinoudet näkyvät harmittavan selvästi isoilla klinkkeripinnoilla.

Ongelman voi ratkaista muovikiinnik-keillä. Niiden kanssa käytettävät pienet kiilat auttavat vetämään klinkkeritsamaan tasoon, jolloin koko klinkkeri-pinnasta tulee varmasti tasainen.

Kiinnikkeitä on eri merkkisiä. Tässä käytettävät maksavat kiiloineen noin 15 €/30 kpl. Isoilla pinnoilla kiinnikkeille tulee toki hintaa, mutta kallis klinkkeri-lattia on varmasti sen arvoinen.

Ohjeet

01
Tee näin 9 Vaihe

1

Toimintaperiaate: Kiinnikkeiden ”ankkurit” työnnetään klinkkerin alle. Kiila nostaa klinkkerin oikeaan tasoon.

2

Ensimmäinen kiinnike. Työnnä kiinnikkeen alaosan eli ankkurin toinen reuna klinkkerin alle 3-5 cm:n päähän kulmasta. Lattia on tätä ennen oikaistu ja laastipinta työstetty hammaslastalla.

3

Seuraava kiinnike. Sijoita seuraava kiinnike ensimmäistä kiinnikettä lähinnä olevan kulman toiselle puolelle, yhtä etäälle kulmasta kuin ensimmäinenkin. Kiinnikettä voi työntää paikalleen lastalla.

4

Seuraava klinkkeri. Asenna nyt seuraava klinkkeri tiiviisti ensimmäistä klinkkeriä vasten kiinnikkeen ankkurin päälle. Paina klinkkeriä laastiin niin, että se asettuu tasaisesti.

5

Seuraavat neliömetrit. Asenna useampia klinkkereitä samaa toiminta-järjestystä noudattaen neliömetri kerral-laan. Kaikkiin kulmiin tulee kiinnikkeet, erityisen isoissa klinkkereissä myös keskelle.

6

Välikkeet. Varsinaisen tehtävänsä lisäksi kiinnikkeet toimivat välikkeinä, joilla klinkkereiden väiin saadaan parin milimetrin levyiset saumat.

7

Tasoon saattaminen. Kiinnikkeiden nerous paljastuu, kun työnnät ankkurin koloon kiilan. Se pakottaa kaksi vierekkäistä laattaa tarkalleen samaan tasoon.

8

Tarkistus. Tarkista, että laatat ovat samassa tasossa. Käytä suorakulmaa, teräs-viivainta tai vesivaakaa. Jos epätasaisuuksia löytyy, paina kiilaa syvemmälle koloon.

9

Potkaise lopuksi. Kun laattalaasti on vuorokauden kuluttua täysin kovettunut, voit potkaista kiinnikkeitä. Kiinnike murtuu hieman laatan yläreunan alapuolelta.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …