Tapetoi kuin mestari

Seuraavaksi maalari näyttää, miten ammattilainen kiinnittää seinälle pohjapaperin ja kuviotapetin.

Aluksi seinästä otetaan mitat pohjapaperia varten. Paperin leveys on 56 cm, joten tähän tulee kolme ja puoli vuotaa. Sitten mitataan vuotien pituus. Tapetointipöydälle rullataan nyt neljä vuotaa pohjapaperia niin, että ne ovat noin 5 cm pitempiä kuin seinän korkeus.

Kulmat taitellaan koirankorville. Sama tehdään jokaisen vuodan kaikille kulmille. Taitetut kulmat helpottavat tapetin asettelua, ja taitokset poistuvat, kun tapetti kiinnitetään paikalleen. Seuraavaksi pohjapaperi käännetään, ja koko vuodalle sivellään liisteriä keskeltä reunoille päin.

Sitten se taitellaan kokoon niin, että kaksi kolmasosaa jää yläosaan ja yksi kolmasosa alapuolelle liisteri liisteriä vasten. Alaosaan voi tehdä myös pienen taitoksen niin, ettei lattialistalle valu liikaa liisteriä.

Tämän jälkeen vuota voidaan taittaa vielä kaksi kertaa, minkä jälkeen se pannaan sivuun. Sama tehdään kolmelle muulle vuodalle.Pohjapaperi asetetaan katonrajaan niin, että se ulottuu 2-3 cm seinää korkeammalle. Kun se kiinnitetään, pidetään vasenta reunaa koholla niin, että paperi tulee oikeaa reunaa vasten.

Se tarkoittaa, että oikea reuna kiinnitetään aina ensin, ja sen jälkeen paperi harjataan kiinni oikealta vasemmalle. Pistorasioiden kohdalla tapettiin leikataan reikä pistorasian keskikohtaan, josta leikataan molempiin suuntiin rasian reunoja pitkin. Näin tapetti seuraa tarkkaan pistorasian reunoja.

Loput vuodasta levitetään auki, ja pohjapaperin alaosa harjataan kiinni seinään. Alhaalla olevan pistorasian kohdalla tapetin reuna revitään tasaiseksi lastan avulla. Ylimääräinen pohjapaperi revitään samalla tavoin lattialistaa pitkin.

Keskellä seinää olevan pistorasian kohdalla asetetaan lasta reunaa vasten, josta sen voi leikata terävällä katkoteräveitsellä. Yläreunassa revitään tasainen reuna 60 cm levyisen lastan avulla. Kun pohjapaperi on paikallaan, on tärkeää puhdistaa tapettiliisteri pistorasioista, lattialistoista ja kattolistasta, ennen kuin se kuivuu.

Kiinnitettäessä toista pohjapaperivuotaa reuna asetetaan ensimmäisen vuodan reunaa vasten. Ne eivät saa tulla päällekkäin, eikä niiden väliin saa jäädä tyhjää. On siis oltava huolellinen, ettei saumaan tule rakoa.

Kun pohjapaperi on kiinnitetty koko seinälle, sen on annettava kuivua noin 12 tuntia ennen varsinaisen tapetin kiinnittämistä. Tämän tapetin kuvio toistuu vuodalla. Siksi ensimmäiseksi on selvitettävä kuvion pituus, joka tässä on 46 cm. Maalari katkaisee tapetin kuvion alusta. Sama tehdään jokaiselle vuodalle.

Näin varmistetaan, että kuviot sopivat yhteen vuodasta toiseen.Neljä vuotaa leikataan viiden kuvion pituuden kohdalta, joka vastaa 2,3 metriä. Maalari asettelee neljä vuotaa niin, että koko pöytä peittyy. Näin pöydälle ei pääse liisteriä, joka voisi tarttua tapetin etupuolelle.

Kun kaikki neljä vuotaa on leikattu, kulmat taitellaan samalla tavoin kuin pohjapaperissa. Tapetti käännetään niin, että takapuoli tulee ylöspäin, minkä jälkeen siihen sivellään liisteriä.

Kun ensimmäinen vuota on liisteröity, se taitetaan kokoon samalla tavoin kuin pohjapaperi eli kaksi kolmasosaa yläpäästä ja yksi kolmasosa alapäästä, jolloin eri päät on helppo erottaa. Tapetin annetaan nyt venyä 5 – 10 minuuttia ennen kiinnittämistä.

Ovenpielet ovat harvoin täysin suorassa, joten aluksi on hyvä asettaa vesivaaka ovilistaa vasten ja tarkistaa, miten vinossa se on. Tämä lista viettää oven suuntaan, joten se on leveimmillään alhaalla. Siksi lattian alareunaan tehdään merkki 52 cm:n kohdalle, joka vastaa tapetin leveyttä.

Vesivaa'an avulla pisteestä piirretään viiva ylöspäin sille kohdalle, johon ensimmäisen vuodan reuna tulee. Ensimmäinen vuota asetetaan paikalleen merkintää pitkin. Se on merkitty tässä valkoisella viivalla. Kun tapetti on kohdallaan koko matkalta, se painetaan seinään tapettiharjalla.

Pistorasialle leikataan taas aukko leikkaamalla ensin reikä keskelle ja leikkaamalla sitten reunoja pitkin. Alareunassa, jossa pistorasia on aivan lattialistaa vasten, tapetti leikataan terävällä katkoteräveitsellä. Samalla leikataan pois ylimääräinen tapetti.

Leveää lastaa pidetään lattialistaa vasten niin että reunasta tulee täysin suora.Keskellä seinää olevan pistorasian kohdalla lastaa pidetään pistorasiaa vasten niin, että leikkaus tulee suoraan ja tapetti tulee tiiviisti pistorasiaa vasten.

Seuraavaksi leikataan pois ylimääräinen tapetti yläreunasta ja sivulta, ja kun lattialista ja pistorasia pyyhitään kostealla sienellä, ensimmäinen vuota on valmis.

Toista vuotaa kiinnitettäessä on oltava tarkkana, että kuvio sopii ensimmäiseen vuotaan. Vasta kun vierekkäiset kuviot ovat täysin kohdallaan, tapetti harjataan saumasta vasemmalle niin, että tapetti on tukevasti kiinni seinässä.

Ylimääräinen tapetti leikataan pois ylä- ja alareunasta, ja vuotien välinen sauma pyyhitään niin, että saumassa oleva liisteri lähtee pois.

Sama toistetaan, kunnes tullaan nurkkaan.Vaikka vuota näyttäisikin menevän kätevästi nurkkaan, se ei tule ammattilaiselle kysymykseenkään, sillä tapetti lähes varmasti irtoaa seinästä ja pingottuu kaarelle. Siksi on mitattava suikaleen leveys ylä- ja alareunasta ja vuota leikataan sen mukaan.

Suikaletta kiinnitettäessä on taas huolehdittava siitä, että kuvio tulee kohdalleen.Seuraava vuota kiinnitetään pienen suikaleen viereen, mutta sitä ei harjata kiinni seinään, ennen kuin maalari on tarkistanut luotilangalla, että se on aivan pystysuorassa.

Vasta sitten tapetti harjataan kiinni. Lopusta puuttuu kapea 2 cm:n levyinen vuota, joka leikataan ja kiinnitetään paikalleen. Nyt kun koko seinä on tapetoitu, työ on valmis.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Tapetointi