Terävä Ketju turvallisuuden vuoksi

Kulunut ketju sahaa huonosti, ja sahaa joutuu painamaan. Tämä tekee työskentelystä kuitenkin aina vaarallista.

Vaikeusaste
Vie aikaa
10 minutter
Hinta
40 euroa

Johdanto

Terävät työkalut eivät ole vain tehokkaampia, vaan myös turvallisempia ja varmempia käyttää. Kysy vaikka kokilta, teurastajalta tai puusepältä. Sama koskee ketjusahan ketjua. Jokaisella metsurilla on aina sahassaan vasta viilattu, terävä ketju. Tehokkaassa ketjussa on aina terävä leikkaus ja sopiva korkeusero leikkuuhampaiden ja purupiin kesken - eli niiden pienten tappien, jotka sijaitsevat hampaiden edessä. Jos terävä ketju ei ota kiinni, se johtuu yleensä siitä, että hampaista on tullut jo niin matalat, että purupiin huippuja on viilattava. Näytämme, miten teroitat ketjun Stihlin kätevän viilanpidikkeen avulla.

Ennen:
Tylsä hammas, jossa on pyöristyneet reunat.
Purupii on lähes yhtä korkea kuin leikkuuhammas.

Jälkeen:
Hammas on teroitettu oikeaan kulmaan.
Purupii on hiottu matalammaksi niin, että leikkuuhammas voi ”purra” isompia paloja.

Vie aikaa

Noin 10 minuuttia

Hinta

Stihlin 2-in-1 -viilanpidike maksaa noin 30 €, purupiin korkeusmittari ei maksa juuri mitään. Jos annat teroitus-työn ammattilaisen hoidetta-vaksi, työ maksaa sahan elin-iän aikana vähintään 40 €.

Vaikeusaste

Ketjusahan teroittaminen ei ole vaikea tehtävä, kun seuraat ohjeitamme.

Ohjeet

Aivan ensimmäiseksi ketjusaha on kiinnitettävä tukevasti ruuvipenkkiin. Jos käytössäsi ei ole ruuvipenkkiä, yritä löytää jokin toinen vastaava kiinnitys-ratkaisu: esimerkiksityöpöytä tai pari vankkaa puristinta.

Kun saha on kunnolla kiinni, tarkista ketjun kireys: sen pitää pyöriä ympäri (tai muuten se on liian kireällä), mutta se ei saa roikkua laipan alla (jolloin se on liian löysällä). Ketjua voi yleensä kiristää tai löysätä kääntämällä sahan rungossa ole vaa kiekkoa. Lue käyttöohjeet.

Muista, että teroitat vain joka toisen hampaan, käännät sen jälkeen sahan ja teroitat ne, joiden yli hyppäsit äsken.

1

Tarkista, että ketju on sopivan kireällä. Sen on pystyttävä pyörimään ympäri, mutta se ei saa roikkua laipan alla. Jos se roikkuu, sitä on kiristettävä (kts. sahan käyttöohjeet).

2

Merkitse ensimmäinen teroi-tettava hammas esimerkiksi tussilla. Näin tiedät, milloin olet teroittanut joka toisen hampaan koko ketjun pituudelta, ja voit kääntää sahan ja teroittaa vastakkaiset hampaat.

3

Aseta viilanpidike ensimmäisen hampaan päälle. Pidikkeessä on ohjekuva, joka osoittaa, miten päin pidike pitää kääntää. Ohjekuvan sahan tulee olla samaan suuntaan kuin ruuvi penkkiin kiinnitetyn sahan.

4

Pidä viilanpidikettä vaaka suorassa ja viilaa hampaat ja pu ru piit ta-saisesti painaen ja rauhallisin liik kein eteen-päin viilaten. Viilaa joka toista ham mas ta 2-5 vetoa. Jatka ketjun ym pä ri. Kään nä saha ja käsittele samoin loput hampaat.

5

Tarkista purupiin korkeus mittarilla. Jos purupii työntyy ylös pienestä mittarin lovesta, viilaa se tasoon lattaviilallla. Nän purupiin korkeustaso on sellainen, että leikkuuhammas pystyy pureutumaan kunnolla kiinni.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Moottorisaha