Katsaus 5 minuutissa - Pihdit

Millainen työ, sellaiset pihdit - pienistä elektroniikkapihdeistä suuren luokan putkipihteihin. Tässä katsaus eri pihtimalleihin.

Rakennustarvikeliikkeistä löytyy hyllykaupalla eri ko-koisia ja mallisia pihtejä. Nykyajan pihdeissä on ergo-nominen kahva, joka on usein päällystetty liukumat-tomaksi. Jotkut pihdeistä on eristetty kestämään jopa 1000 volttia, toisilla voi katkaista kovaa pianolankaa. Mallit voi jakaa kolmeen pääluokkaan: leikkaaviin pihteihin, pitele-viin pihteihin ja yleispihteihin. Esittelemme tässä pihtimal-lit, joille on yleensä eniten käyttöä. Nyrkkisääntönä on, että halvinta tuotetta ei kannata valinta. Laatu maksaa, mutta tulee lopulta edullisemmaksi kuin halpa ja huono tuote.

Kärkipihdit/lattapihdit
Kärkipihtien leuoissa on sileä pinta ja niiden leuat kapenevat kärkeä kohti, lattapihtien leuat sen sijaan ovat neliskulmaisemmat. Useimmilla kärkipihdeillä voi leikata ja katkaista rauta-, kupari- ja messinkilankaa, tä-hän lattapihdit eivät kykene. Molempia on saatavana eri muotoisina riippuen käyttötarkoituksesta; esim. hienomekaaniikkaan tarvitaan omat pihtinsä. Kärkipihtien leuat voivat olla myös taivutetut.

Putkipihdit
Lvis-asentajan suosikkityökalu, jota voi käyttää sekä putken pitä-miseen paikallaan että liitosten kiris-tämiseen. Leuat säädetään ja luki-taan haluttuun asentoon säätö-ruuvista. Putkipih-tejä käytetään kaikkeen putkista muttereihin, ja niissä on hyvä työstömomentti.

Sivuleikkurit
Sivuleikkurit ovat yksi taval-lisimmista pihtimalleista. Niitä on saatavilla monen kokoisina. Joissakin mal-leissa on vaihde ja erikois-karkaistut leuat, joilla voi katkaista kovaa pianolan-kaa ja vahvaa piikkilankaa. Toiset mallit sopivat peh-meämpiin materiaaleihin. Jokaisessa työkalupakissa pitäisi olla vähintään yhdet sivuleikkurit.

Yleispihdit
Yleispihdeillä voi leikata ja pitää kiinni. Uritetut leuat on jaettu kahtia: uloin osa sopii tasaisiin materiaaleihin, ja sisempi osa on tarkoitettu putkille. Yleispihdit ovat sekä sivuleikkurit, kärkipihdit että putkipihdit. Niillä pitäisi voida leikata jopa 2 mm teräslankaa.

Popniittipihdit
Sokko-, veto- eli popniittipihtejä käytetään erilaisten kappaleiden yhdistämiseen niiteillä. Hienoutena on, että kappaleita voi käsitellä vain yhdeltä puolelta niitä yhdistettäessä.

Kuorimapihdit
Sähköasentajan kuorimapihdit ovat kätevä työkalu myös nikkarille, kun on kuorittava sähköjohdon päätä. Kun pihdit on säädetty johdon paksuuteen, ne napsauttavat muovisuojuksen vauhdilla poikki vaurioittamatta kuitenkaan kuparisäikeitä.

Moniotepihdit
Kun tarvitaan hyvää pitoa, moniote- tai papukaijapihdeille ei ole vertaista. Niillä ei kuitenkaan voi katkaista mitään. Kehittyneimmissä malleissa on hyvin suuri leukaväli ja automaattinen lukitus, joten niitä voi käyttää sekä pihteinä että kantokahvana. Leukavälin saa säädettyä nopeasti, usein vain painamalla napista, ja hyvissä malleissa on vähintään 10 erilaista säätömahdollisuutta. 30 cm pitkissä moniotepihdeissä on noin 55 mm leveä leukaväli ja 15-16 kiinteää säätöasentoa. Moniotepihdeistä on tarjolla monta eri kokoa ja laatuluokkaa.

Tartuntapihdit
Näissä omalaatuisissa pihdeissä on ominaisuuksia, jotka tekevät niistä erityisen sopivat nikkarille. Pihdeillä voi pitää kiinni sekä pyöreistä että sileistä kappaleista. Tartuntapihtejä käytetään mm. hitsattaessa ja metallilevyjä työstettäessä. Leukoja voi säätää ja ne voi lukita.

Päätypihdit/sivupihdit
Kuvan päätypihdeissä on terävät leuat, joten niillä voi kat-kaista esim. pianolankaa. Pitkät kahvat yhdistyvät pieneen päähän. Tällöin syntyy niin suuri momentti, että esim. teräslangan katkaisuun ei tarvita paljon voimaa. Tämän kaltaiset pihdit sopivat erityisen hyvin myös nau-lojen ulos vetämiseen. Sivupihdit muistuttavat paljon päätyleikkureita, mutta niillä voi katkoa vain tavallista rautalankaa. Pihdeillä mm. katkotaan piikkilankaa ja sidotaan rautalankaa raudoituksen ympärille.

Ruotsalainen keksijä J.P. Johansson, joka keksi myös jakoavaimen, patentoi putkipihdit vuonna 1888. Ne korvaavat monta kiintoavainta ja sopivat monen kokoisiin putkiin ja muttereihin.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Käsityökalut