Upea, pyöreä puuterassi

Tämä upea lankkuterassi on pyöreä tai oikeastaan 24-kulmainen. Sitä ei ole erityisen helppo tehdä, mutta siitä tulee ainutlaatuinen ja materiaalin hävikki on vähäinen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 viikkoa
Hinta
Noin 160 euroa

Johdanto

Perheen uuden talon erikoinen kulmaovi ja sen edessä sijaitseva pylväs loivat pohjan jännittävälle ja erilaiselle terassiratkaisulle. Pylvään innoittamana syntyi ajatus terassista, joka on keskitetty pylvään ympärille ja osittain katettu. Ajatuksena oli jättää suurin osa terassista kattamatta, jolloin terassilla voisi joko nauttia auringosta tai vetäytyä varjoon.

Alun perin suunnitelmissa oli täysin pyöreä terassi, joka muodostuisi ympyrän keskiön ja reunojen välille asennettavista kiilamaisista lankuista. Lankkujen sahaaminen riittävän tarkasti osoittautui kuitenkin liian työlääksi, joten täysin pyöreän terassin sijasta päätettiin rakentaa 24-kulmainen terassi, joka
vaikuttaa pyöreältä.

Ipepuutulpilla peitettyjen ruuvinkantojen ansiosta ipepuinen terassi näyttää ylelliseltä ja merihenkiseltä. Kalliiden materiaalien vuoksi terassista tuli kallis, ja sen voi rakentaa edullisemminkin.

Ohjeet

01
Palkkirakenne 8 Vaihe

Terassilaudat ovat terassin reunan suun-taisia ja ne lepäävät terassin keskiosaan osoittavilla palkeilla. Rakenne koostuu 100 x 100 mm:n palkeista, jotka muodos-tavat sopivan suuren pinnan lautojen kokoamista varten. Monien erikokoisten lautojen sahaaminen oikean mittaisiksi sujuu melko helposti, kun kiinnität yh-den kolmikulmaisen kentän laudat ker-rallaan ja annat lautojen jatkua seuraa-vaan kenttään ennen kuin katkaiset koko kentän laudat pyörösahalla. Irti sahattuja osia voidaan käyttää ympäri kään-nettyinä seuraavassa kentässä, koska niiden kulmat ovat juuri oikeanlaiset. Näin materiaalihävikki pysyy pienenä.

1

Valmistele palkkirakenne. Aloita asettelemalla betonikivistä pyöreä polku ja piirrä ympyrä, jonka säde on 380 cm. Jaa ympyrä 24 osaan ja määritä mitat reunatukiin (A) asti.

2

Sahaa 24 yhtä pitkää reunatukea (A). Aseta ne paikalleen terassin reunan myötäisesti ja säädä niiden korkeus asettamalla tarvittaessa niiden alle palat aluskatetta. Kiinnitä reunatuet betoni-kiviin karminauloilla.

3

Kiinnitä neljä päätytukea (B) keskelle. Jos sinulla ei ole tämän kaltaista perustusta, sinun on luotava sellainen. Säädä tuet reunatukien (A) kanssa samalle tasolle panemalla tukien alle aluskatetta tai muovipaloja.

4

Aseta ensimmäinen palkki (C1) paikalleen ja kiinnitä se kahdella 6 x 140 mm:n ruuvilla kahden reunatuen (A) sauman kohdalta. Silloin reunatuet pysyvät kiinni toisissaan. Käytä pieniä muovipaloja korkeuden säätämiseen.

Pienillä muovipaloilla säädetään korkeutta.

5

Keskellä palkkien (C) on oltava päätytukien (B) varassa. Säädä yläpuolet erittäin tarkasti samalle korkeudelle muovipalojen avulla. Kiinnitä palkit 6 x 140 mm:n ruuveilla.

6

Aseta 2. palkki (C2) suoraan kul-maan 1. palkin (C1) kanssa (kts. piirros). Aseta 3. palkki (C3) edellisten palkkien keskelle. Aseta lopuksi kaksi lyhyttä palkkia (C4) C2- ja C3-palkkien väliin.

Tarkasta yläreunojen korkeus oikolaudalla ja säädä tarvittaessa korkeus muovipalojen avulla.

7

Pylvään ympärillä ei ole tilaa kaikille palkeille. Ruuvaa siksi pitkien palkkien alle välituet (D), jotta lyhyillä palkeilla (C4) olisi tuki.

8

Ulkoreunalla palkkien jänneväli on liian pitkä laudoille. Aseta välituet (E) laatoille (H), jotta voit asentaa lyhyet palkit (F) lautojen tueksi.

02
Terassilaudat 8 Vaihe

Terassin laudat ovat ipepuuta, joka soveltuu ominaisuuksiltaan erityisen hyvin terassilaudaksi. Ipepuu on äärim-mäisen kovaa, ja laudat ovat erittäin muodonpitäviä. Ipepuun käyttäminen on kuitenkin kallis ratkaisu. Voit hyvin rakentaa terassin edullisemmistakin kovapuulankuista, jolloin säästät noin 25-40 €/m2. Ipepuun öljypitoisuus on suuri, joten laudat voi jättää käsittele-mättä, jos haluaa niiden pinnan patinoi-tuvan hopeanharmaaksi kuten tiikki. Lautojen koko on 25 x 140 mm. Ne on höylätty neljältä sivulta ja särmätty neljältä reunalta, joten lautojen kumpi tahansa puoli voidaan asettaa ylöspäin.

1

Aseta ensin reunalaudat (J) koko terassin ympärille. Sahaa laudat molem-mista päistään 82,5º:een kulmaan. Tue laudat niin, että niiden yläreuna on samassa tasossa palkkien kanssa, ja ruuvaa ne kiinni.

2

Ensimmäisessä kentässä ei ole mitään, mikä tukisi lautoja. Ruuvaa palkin yläosaan rima lautojen tueksi.

3

Aloita kentän laudoittaminen asettamalla uloin lauta (K). Aseta välilista edellisen kentän lautoja vasten. Sahaa laudan päät 82,5 º asteen kulmaan ja ruuvaa se kiinni niin, että se ulottuu 2 cm:n verran reunalaudan yli.

4

Aseta nyt laudat koko kenttään, esiporaa reiät ja asenna laudat niin, että hyödynnät ne mahdollisimman tarkkaan. Käytä edellisestä kentästä jääneitä paloja ja täydennä uusilla laudoilla. Viimei-sessä kentässä laudat sovitetaan yksitellen.

5

Tarkasta lautojen suunta usein käyttämällä pahvista kulmaohjainta. Kts. ohje “Tee kulmaohjain A4-pahvista”. Varmista myös, että lautojen välit ovat samansuuntaiset. Ruuvaa laudat kiinni.

6

Aseta pitkä ohjauskisko (tai pitkä suora lauta) uloimman laudan päästä terassin keskiosaa kohti. Ruuvaa se kiinni lautojen väleihin. Sahaa pyörösahalla.

7

Pyörösaha sahaa vain suoraan lautojen läpi. Katkaise poikkilaudat noin 40 cm:n päästä pylväästä (tai terassin keskustasta, jos pylvästä ei ole). Aseta terassin keskiosaan kiilaan sahatut laudat.

8

Siirrettävän poraustelineen avulla voit porata nyt reiät lautojen pää-hän. Ota huomioon, että poraustelineen tukilistan on päästävä kulkemaan palkin päältä, kun asetat telinettä paikalleen.

03
Tarkat reiät 4 Vaihe

Siirrettävästä poraustelineestä on suuri etu, kun reiät on porattava tarkasti. Poraustelineen avulla saat poratuksi lau-taan aina kohtisuoria reikiä. Kaikkien reikien syvyys on täsmälleen sama, jol-loin se sopii tulpille.

Voit tehdä tulpat itse, mutta niiden asentaminen onnistuu helpoimmin, kun käytät valmiina ostettavia puutulppia, jotka on tehty samanlaisesta puusta kuin terassilaudat.

Tulppien halkaisija on 15 mm. Hanki kaksivaiheinen pora, joka poraa samassa työvaiheessa tarkan reiän tulppaa var-ten ja laudan läpi reiän ruuvia varten.

1

Aseta 2-vaiheinen terä porakonee-seen, joka on asennettu siirrettävään telineeseen. Ruuvaa puulista ja joitakin muovipaloja poraustelineen pohjaan, jotta etäisyys reunasta säilyy samana.

2

Nyt voit porata tarkkoja reikiä 2,5 cm:n etäisyydelle laudan päästä. Säädä syvyysrajoitin niin, että tulpalle on juuri sopivasti tilaa.

3

Lisää PU-liimaa tulpanreikiin. Kun laudan reikien läpi on kiinnitetty ruuvit, tulpanreikiin on lisättävä liimaa. Liima on parasta levittää pienellä ja jäykällä siveltimellä.

4

Lyö tulppa reikään. Vasaran ja tulpan välissä kannattaa pitää esimerkiksi taivutettua lattatankoa. Silloin vasaraan ei tartu liimaa.

04
Kaide 8 Vaihe

Kun terassi on tämän esimerkin tapaan vain yhden askelman korkeudella maasta, kuvassa näkyvän kaltainen, koko terassin mittainen kaide ei ole tur-vallisuuden kannalta tarpeellinen. Tässä kaide on pelkkä koriste, joka voidaan jät-tää haluttaessa rakentamatta.

Jos terassi sijaitsee korkealla maasta, terassia ympäröivä kaide saattaa olla tarpeen. Silloin putkien lisäksi voidaan tilata pystysuora teräksinen umpikaide. Kuvien putkissa on valmiina neljä reikää lasinpidikkeitä varten. Näin kaiteeseen voidaan myöhemmin tarvittaessa asentaa helposti lasitus, joka muuttaa kaiteen ylelliseksi tuulensuojaksi.

1

Kuvassa ovat yhden kaidetta kannattelevan putken osat. Oikealla näkyy putki; vasemmalla näkyvät kiinnitys-laippa ja peitelaatta. Pienessä kuvassa näkyy kaidepuun yläkiinnike.

2

Työnnä kiinnityslaippa putkeen ja kiinnitä se. Aseta putki rakojen ris-teyskohdan päälle. Poraa lautojen läpi 10 mm:n poralla ja sen jälkeen 6 mm:n poralla.

3

Kiinnitä kiinnityslaippa kolmella 10 x 80 mm:n kuusiokantaisella puuruuvilla. Kiristä ruuvit ja säädä putki pysty-suoraan asentoon käyttämällä tarvittaessa apuna muovipaloja.

4

Mukana toimitettu peitelaatta peittää terassiin kiinnitetyn kiinnityslaipan ja viimeistelee putken alaosan tyylikkäästi ja pelkistetysti.

5

Sahaa kaidepuiden molemmat päät 82,5º:een kulmaan, jolloin ne sopivat kahden putken keskikohtien välille. Kahden päätyyn asennettavan kaidepuun on ulo-tuttava kuitenkin hieman päätytolppien yli.

6

Jyrsi lamellijyrsimellä ura kunkin kaidepuukappaleen kumpaankin pää-hän. Älä jyrsi uraa kaidepuukappaleiden reunojen yli, koska silloin niihin tulee reikä.

7

Kaidepuu on asetettu paikalleen putkien päälle. Ruuvaa liitoslevy kiinni kaidepuun alle. Kokeile ennen osien liimaamista, miten ne sopivat toisiinsa. Kuvassa näkyy irrallinen lamelli ja urassa oleva lamelli.

8

Levitä PU-liimaa liimattaville pinnoille ja lamellille. Kokoa kaidepuut ja asenna viimeinen ruuvi liitoslevyn läpi. Pyyhi liika liima heti pois. Hio kaidepuu ja öljyä se useaan kertaan seuraavana päivänä.

Materiaalit

Pyöreän terassin materiaalit:

50 x 100 mm:n painekyll. mäntyä:
• 24 reunatukea (A), à 100 cm
• 4 päätytukea (B), à 60 cm
• 8 välitukea (D), à 60 cm
• 24 lyhyttä palkkia (F), à 210 cm

100 x 100 mm:n painekyll. mäntyä:
• 4 seinätukea (G), à 250 cm
• 24 palkkia (C), à 380 cm
• 8 välitukea (E), à 170 cm

Lisäksi:
• Laattoja (H), reunakiviä ja betonia
• 8 x 100 mm:n karmiruuveja
• 150 mm paisuntapultteja
• 6 x 140 mm:n ruost. teräsruuveja
• Muovipaloja ja -kiiloja
• Aluskatekermiä

25 x 140 mm:n ipe-terassilautoja:
• 576 kpl, pituus sovitettu, yht. 45 m2 (www.timberman.fi )

Lisäksi:
• 8 x 33 mm:n höylätt. mäntylistoja
• 4 x 60 mm:n ruostumatt. ruuveja
• Ipepuisia tulppia
• PU-liimaa

Erikoistyökalut

• Pyörösaha ohjainkiskolla
• Porateline ja 2–vaiheinen pora
tulppareikien tekoon

45 x 70 mm:n ipe-puuta
• 14 kaidepuuta, à 100 cm

Lisäksi:
• 15 kaideputkea (Crosinox)
• 42 kuusiokant. puuruuvia, 10 x 80 mm
• PU-liimaa
• Lamelleja

Erikoistyökalut

• Lamellijyrsin

Vie aikaa

2-3 viikkoa

Hinta

Terassi: Hinta on valitusta materiaalista riippuen 80-160 euroa neliömetriltä. Tässä esitetty kaidepuu maksaa n. 120 euroa osalta.

Vaikeusaste

Tämä on vaativa projekti, jossa osat on mitattava ja sahattava huolellisesti.

Piirustus

Rungon rakenne

Ulkoreunatuet (A) lepäävät polun betonikivillä, välituet (E) kuivabetoniin asete-tuilla betonilaatoilla (H). Terassipaikka merkitään piirtämällä terassin ympäri be-tonikiviin kehä, jonka säde on tässä 380 cm. Vedä naru pisteestä(1) pisteeseen (2) ja aseta ensimmäiset kaksi palkkia (C1) sen mukaan. Seuraavien kahden pal-kin (C2) on oltava suorassa kulmassa edellisiin nähden. Joka lohkon keskelle si-joitetaan palkki (C3). Jokainen lohko jaetaan 3:een osaan kahdella palkilla (C4).

Rungon rakenne

Tee kulmaohjain a4:sta

Työn aikana pitää tarkistaa, että kaikkien lautojen kulma on oikea: täsmälleen 82,5º. Tähän tarvitset kulmaohjainta, jonka voit tehdä A4-kokoisesta pahviar-kista. Tee merkintä 3,9 cm:n päähän arkin oikeanpuoleisesta lyhyestä pysty-reunasta ja vedä siitä viiva arkin vasempaan alakulmaan. Leikkaa pieni kolmio irti ja tarkista arkin loppuosan avulla, että laudat ovat aina oikeassa kulmassa.

Tee kulmaohjain a4:sta

Kaideputken yläosaan on liimattu pidike, joka koostuu ruuvattavasta rautatangosta ja kaidepuita kannatte-levasta liitoslevystä. Lisätietoja kaiteesta: www.tunnelmantuojat.eu

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Vinkit & niksit

Terassin sovittaminen sijainnin mukaan

Hienosti kulmaan sopiva neljännes-ympyräterassi.

Talon sivulle sijoitettu puoli-ympyräterassi.

Talon kulmaan sijoi-tettu pelkistetty versio 3/4-ympyräterassista.

Erilleen tontille sijoitettu ympyräterassi.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi