Säilytystila korkean terassin alla

Jos terassisi on korkea, sen alla olevaa tilaa kannattaa hyödyntää. Jos terassin ympärille tekee rimaverhouksen ja siihen luukun, voi saada suojatun säilytystilan. Luukku on suljettuna näkymätön, joten se säilyttää upean kokonaisvaikutelman.

Vaikeusaste
Vie aikaa
9 päivää
Hinta
100 euroa/m2

Johdanto

Korkean terassin jatkoksi rakennetaan puurunko, jotta terassista tulee isompi ja terassin alle saadaan lisää säilytystilaa.

Terassin ympärille tehdään rimoitus ja ovi, josta terassin alle pääsee helposti. Ovea ei käytännössä erota, kun se on suljettu.

Näytämme, miten teet tukevan rungon. Vaiheittain etenevät kuvat on jaettu selkeisiin kappaleisiin, ja ne näyttävät koko projektin alusta loppuun.

 • Kantava rakenne
 • Pohja
 • Sivut
 • Ovi
 • Rimoitus

Saat lisäksi piirustukset, joissa näkyy terassin kantava rakenne. Saat myös yksityiskohtaisen materiaalilistan. Saat myös 3D-kuvia, joita voit käyttää yksityiskohtien tarkistamiseen.

Ohjeet

01
Kantava rakenne 5 Vaihe

Jos terassisi on korkea, sen alla olevaa tilaa kannattaa käyttää esimerkiksi puutarhatyökalujen säilytykseen. Tässä lähtökohtana on betoniperustukseen valettu korkea terassi, jolle pääsee portaita pitkin. Terassia pidennetään, jotta siitä tulisi suurempi ja sen alle muodostuisi säilytystilaa. On hyvä, jos voi rakentaa olemassa olevien rakenteiden päälle tai ympärille. Näin niiden poistamiseen ei tarvitse käyttää aikaa.

Rakennettavan kantavan rakenteen korkeus on sama kuin olemassa olevan betoniperustuksen korkeus.

1

Tee mittaukset terassia varten. Tässä asennetaan palkki jokaisesta seinästä niin, että ne muodostavat kulman. Jos mittaat toisen palkin pituudeksi 120 cm ja toisen 160 cm, saat suoran kulman, kun kahden pisteen välillä on 200 cm.

2

Asenna rima (A) pystysuoraan seinälle kohtaan, johon haluat terassin päättyvän. Tässä se on portaiden pää. Tämän jälkeen rimaa käytetään lähtökohtana terassin kantavalle rakenteelle.

3

Kokoa rakennelma. Aseta tolppa (B) kohtaan, johon haluat kulman, jotta pisteet voidaan yhdistää poikkipalkeilla. Tolppa sijaitsee väliaikaisesti kiveyksellä, ja se ankkuroidaan myöhemmin ruuvipaaluilla.

4

Varmista, että rakenne on vaakasuorassa. Tarvittaessa hienosäädön voi tehdä ohuilla muovikiiloilla.

5

Rakenne ankkuroidaan ruuvipaaluilla, jotka kiinnitetään poikkipalkkeihin (C). Ruuvipaaluja varten tarvitsee poistaa vain muutama kivi. Tolpat asetetaan muovikiilojen päälle, jotta niihin ei pääse kosteutta.

02
Alusta 5 Vaihe

Nykyisen betoniterassin ja uuden puurakenteen korkeus on sama. Siksi lisäämme koolauspuita, jotka ulottuvat sekä olemassa olevan terassin että uuden puurakenteen päälle.

Koolauspuut eivät saa olla niin korkeita, että terassin ovea ei saa auki. Siksi niiden koko on tässä 30 x 48 mm. Terassin uudessa osassa koolauspuut ruuvataan kiinni lattiapalkkeihin.

Koolauspuiden päälle laitetaan aluskatekangas. Se varmistaa, että terassin alle tuleva säilytystila pysyy kuivana.

1

Asenna terassin koolauspuut (F). Käytämme materiaalia, jonka pystyy asentamaan vanhan terassin päälle ilman, että kosteus vahingoittaa sitä.

2

Aseta aluskatekangas koolauspuiden (F) päälle, jotta vesi pääsee valumaan pois rakenteesta. Kangas pitää terassin alla olevan tilan kuivana. Koolauspuut (F) sijaitsevat keskikohdaltaan 50 sentin etäisyydellä toisistaan.

3

Alakatekangasta rullataan koolauspuiden (F) päälle. Kankaat ovat pituussuunnassa tasaisesti talon seinää vasten, mutta roikkuvat alaspäin koolauspuiden välissä pihaan päin olevassa päädyssä. Tällöin vesi pääsee valumaan pois pienen kaadon myötä. Kankaat asetetaan limittäin ja niitataan kiinni.

4

Asenna naru, joka ohjaa terassilautojen (L) asennusta. Naru asetetaan siten, että se sopii koko laudan kanssa seinää vasten.

5

Kiinnitä terassilaudat (L). Käytä lautojen välissä välikappaleita, jotta ne asettuvat samalle etäisyydelle toisistaan (tässä 4 mm).

03
Sivut 4 Vaihe

Terassin alla olevan tilan on oltava kuiva. Siksi myös sivut verhoillaan aluskatekankaalla sateelta ja tuulelta suojaamiseksi.

Aluskatekangas niitataan kiinni. Käyttää voi myös huopanauloja, mutta nitojan käyttö on nopeampaa.

Kun aluskatekangas on paikoillaan, rimaverhouksen tolpat pystytetään. Ne maalataan mustiksi ennen asentamista - maalaaminen on helpointa tehdä ensin. Musta väri luo tyylikkään taustan vaaleammalle rimaverhoukselle.

1

Sivut verhoillaan aluskatekankaalla pitämään vesi ja tuuli poissa. Kangas leikataan sopivaksi mattoveitsellä tai saksilla.

2

Kangas niitataan nitojalla. Se on helppoa ja nopeaa. Ole erityisen huolellinen kohdissa, joista vesi valuu pois. Varmista, ettei vettä pääse rakenteisiin.

3

Asenna tolpat (K) rimaverhousta varten. Ne kiinnitetään pitkillä ruuveilla kantavan rakenteen yläosaan - aluskatekankaan päälle.

4

Kohdista tolpat (K) pystysuoraan tasaisin välein. Pidä tolpat tilapäisesti paikoillaan esimerkiksi apupöytien avulla.

04
Luukku 6 Vaihe

Kantavaan rakenteeseen on tehty aukko. Jotta korkean terassin alapuolinen tila olisi helposti käytettävissä, siihen tarvitaan luukku.

Luukku koostuu 48 x 98 millin kehyksestä, joka verhoillaan vanerilevyllä. Tuloksena on jäykkä ja tukeva luukku, joka ei roiku.

Kun asennat luukkua, kiilaa se ja aseta se vaakatasoon. Se kiinnitetään ensin vain yhdellä saranan ruuvilla. Näin hienosäätö on mahdollista ennen lopullista kiinnittämistä.

Myös luukku verhoillaan aluskatekankaalla.

1

Asenna koolauspuut (B) luukun kohdalle. Aseta pysty suorat koolauspuut aukon molemmille puolille. Saranat ruuvataan myöhemmin toiselle sivulle. On tärkeää, että luukun saranat tulevat tukevalle alustalle.

2

Tee luukku. Tässä kehyksen koko on 48 x 98 mm (G ja H), ja se verhoillaan vanerilevyllä. Saat hyvän työkorkeuden, kun asetat vanerilevyn kahden pukin päälle ja rakennat kehyksen siinä.

3

Leikkaa vanerilevy (J) luukun kehykseen sopivaksi. Tässä käytetään ohjainkiskolla varustettua upotussahaa. Siten leikkausjäljestä tulee siisti ja suora.

4

Tue luukkua, jotta se nousee irti alustasta. Aseta sarana luukun ja koolauspuun (B) väliin toiselle puolelle. Kun sijainti on hyvä, merkitse koolauspuuhun kohta, johon sarana kiinnitetään.

5

Saranat ruuvataan luukkuun ja koolauspuuhun (B). Avaa luukku kokonaan ja kiilaa se paikalleen parilla muovikiilalla vastakkaisesta päästä. Aloita yhdellä ruuvilla ja tarkista, että luukku on suorassa, ennen kuin ruuvaat loput kiinni.

6

Asenna luukkuun myös aluskatekangasta asennuksen jälkeen. Näin rimojen taakse muodostuu samanlainen pinta kaikkialle.

05
Rimaverhous 6 Vaihe

Rimaverhous tehdään siihen päähän, jossa säilytystila on. Se tarjoaa yksityisyyttä ja muodostaa säilytys tilaan tyylikkäät seinät.

Kaikki sopii harmonisesti yhteen. Luukku ei näy juuri lainkaan, koska se sahataan irti seinään jo asennetuista rimoista.

Rimaverhousta asennettaessa on tärkeää, että kaikki rimat ovat yhtä kaukana toisistaan. Jos ensimmäisen riman saa asennettua huolellisesti täysin suoraan, se toimii hyvänä lähtökohtana loppujen rimojen asentamiselle.

1

Ensimmäinen rima (M) asetetaan siten, että se on samassa tasossa terassin lattian kanssa. Varmista, että se on täysin suorassa. Tämä helpottaa seuraavien rimojen asennusta.

2

Rima (M) ruuvataan kiinni tolppiin (K), kun se on oikein paikallaan. Kiinnitä tarvittaessa lista terassilattian päälle mittamerkiksi ensimmäiselle rimalle.

3

Aseta välikappaleita rimojen (M) väleihin siten, että ne tulevat yhtä kauaksi toisistaan. Tässä rimat ovat 6 millin välein ja 3 millin päässä rimoista ulkokulmassa, jossa ne kohtaavat.

4

Mittaa luukku saranoista kulmaan asti. Leikkauskohta tulee sijoittaa noin 2 millin päähän luukun pystysuorasta reunasta. Tarkista vesivaa’alla, että leikkauskohta on pystysuorassa ja seuraa luukun sivua.

5

Luukku sahataan irti, jotta terassin alapuolista tilaa pääsee hyödyntämään. Tässä käytetään upotussahaa ja pitkää, suoraa lautaa. Rimoihin jäävästä sahausjäljestä tulee lähes näkymätön. Lopuksi asennetaan loput rimat.

6

Katkaise tolpat (K) pituussuunnassa rimaverhouksen (M) asennuksen jälkeen. Se onnistuu helposti käsisahalla. Aseta välikappale ylimmän riman reunaan, jotta sahasta ei jää jälkiä.

Materiaalit

48 x 98 mm kyllästettyä puuta:

 • Seinänpuoleiset lyhyet tolpat (A)
 • Terassin alapuoliset lyhyet tolpat (B)
 • Poikkipalkit (C)
 • Luukun kehys (G ja H)
 • Verhouksen pitkät tolpat (K)

48 x 123 mm kyllästettyä puuta:

 • Tolppien väliset poikkipalkit (D)
 • Lattiapalkit (E)

30 x 48 mm rimaa:

 • Koolauspuut (F)

28 x 120 mm terassilautaa:

 • Terassin lattia (L)

12 x 30 mm verhousrimaa:

 • Vaakasuuntaiseen rimaverhoukseen (M)

9 mm vanerilevy:

 • Levy luukkua (J) varten

Lisäksi:

 • Palkkikenkiä
 • Saranoita luukkua varten
 • Ruuvipaaluja, 10 x 10 x 57 cm
 • Aluskatekangasta
 • Niittejä, 18 x 35 mm
 • Terassiruuveja, 6 x 60 mm
 • Ruuveja, 5 x 40, 80 ja 120 mm

Erikoistyökalut

 • Nitoja

Vie aikaa

Noin 5-6 päivää rakenteen ja 2-3 päivää hiomisen ja öljykäsittelyn osalta.

Hinta

Noin 80-100 euroa neliömetriä kohti.

Vaikeusaste

Tämä projekti sopii useimmille kokemattomillekin.

Piirustus

Rakenteen kokoaminen

Olemassa olevaa korkeaa terassia pidennetään puurakenteella, jolloin terassista tulee suurempi ja sen alle muodostuu säilytystilaa.

Rakenteen kokoaminen

3D-malli

3D-malli

Kantava rakenne

Korkean terassin jatkoksi rakennetaan puurunko, jotta terassista tulee isompi ja terassin alle saadaan lisää säilytystilaa.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Pystytolppa seinään

Seinään kiinnitetään pystytolppa kantavaa rakennetta varten. Poikkilankut asennetaan palkkikengillä.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Pystytys ruuvipaaluiilla

Ruuvipaalut tukevat alapalkkia.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Ovi jäykistetään levyllä

Oven etupuolelle asennetaan rimat ja taakse vanerilevy, joka jäykistää rakenteen.

Avaa 3D-malli

Video

Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Terassilautojen katkaiseminen

Upotussahalla ja ohjainkiskolla reunasta tulee suora

Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Puuterassi