Rakenna erillinen terassi

Joskus puutarhan paras paikka on rauhallinen kulmaus, joskus tuulinen avara piha. Rakennamme terassin, joka voidaan sijoittaa irralleen talosta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
1.200 euroa

Öljyämätön terassi harmaantuu nopeasti ja istuu hienosti maisemaan. Reunojen tammilaudat nousevat kauniisti terassipinnasta esiin.

Johdanto

Koska näköalaa ei saa tuotua talon sisälle, rakennamme ulos terassin. Vaikka talosta on mukava astella suoraan terassille, terassi voidaan sijoittaa myös hieman talosta erilleen lähemmäksi luontoa: rauhalliseen kulmaukseen, ison tammen varjoon tai, kuten tässä, kohtaan josta on näköala vuorille. Paikka ei ole esteenä, sillä terassi rakennetaan hieman kaltevalle maalle. Osa sen sokke-lista lepää soralle asennettujen laattojen päällä, osa on nostettu ylemmäksi tolppakengillä.

Terassi tehdään tummasta bangkirai-puusta ja terassin reunat tammesta. Jotta puuta voitaisiin suojata kosteu-delta helposti, asennamme sen terassikiiloille, jotka ruuvataan lautojen alapin-taan ja joilla terassi saadaan nostettua hieman irti sokkelista.

Ohjeet

01
Sokkeli kootaan 6 Vaihe

Sokkeli muodostuu painekyllästetyistä mäntylaudoista, joita voi tarpeen mukaan ja hieman mukaillen käyttää lähes kaikkiin puuterasseihin.

Tässä kohteessa kaikki mitat on sovitettu bangkirai-lautojen 240 cm:n pituuteen ja tammilautojen 145 mm:n leveyteen. Lautojen väliin jätetään kauttaaltaan 6 mm rakoa. Ilmaraoilla varmistetaan, että sadevesi valuu terassilta pois. Jos raot ovat liian kapeat, vesi jää niihin ja imeytyy ajan myötä lautoihin.

Reilut 40 cm:n kannatinvälit sopivat hyvin 25 mm:n paksuisiin bangkirai-ja tammilautoihin.

1

Maa kaivetaan pois terassin alta. Kaikki pintamaa on poistettava, jotta alustasta saadaan vakaa ja sora voidaan levittää. 2,5 m3 multaa voi poistaa miehekkäästi lapiolla, mutta et varmasti kadu, jos saat koneen kaivamaan puolestasi.

2

Kaikki sokkelilaudat lyhennetään oikeaan pituuteen. Pitkät kappaleet sahataan yleensä merkkiviivaa pitkin, mutta lyhyet poikkilaudat (D) saa sahattua nopeiten ja kätevimmin asentamalla stopparin 25 cm:n päähän sahanterästä.

Katkaisu-/jiirisaha on lähes välttämätön työkalu, sillä puu on kovaa. Saha jättää erittäin siistin viillon.

3

Sokkelin kulmat kootaan kulmaraudoilla (J). Kaikkiin helan reikiin ei ruuvata ruuveja, vaan ruuvit sijoitetaan niin, että puu ei halkea. Käytä heloissa ruostumattomia teräsruuveja, ne kestävät pisimpään painekyllästetyssä puussa.

4

Sokkeli ruuvataan yhteen. Ensin kootaan kehikot (A ja B) kulmaraudoil-la, sen jälkeen sijoitetaan pitkät palkit (C) palkkikenkiin (K) ja lopulta asennetaan lyhyet poikkipalkit (D) ja kulmapalkit (E) paikoilleen 120 mm:n ruuveilla.

5

Sokkeli asetaan paikalleen tiivistetyn sorakerroksen päälle. Soralle on aseteltu laattoja palkkeja varten. Sokkeli puristetaan suoraan kulmaan - kun vinomitat ovat yhtä pitkät, sokkelin kulmat ovat täysin suorat.

6

Palkkien ja laattojen väliin sijoite-taan alushuopaa ylös nousevan kos-teuden torjumiseksi. Korkeutta säädetään tarvittaessa useammalla huopapalalla tai kiilalla, ja ne kiinnitetään, kun sokkeli on täysin vaaterissa ja tuettu joka puolelta.

02
Ankkurointi 7 Vaihe

Aina terassia ei sijoiteta täysin tasaiseen maastoon, jossa terassi saadaan varmasti vaateriin pelkillä alushuopapaloilla tai kiiloilla. Tässä kohteessa terassi rakennetaan paikkaan, jossa alustan korkeuserot nostavat terassin toisen pitkänsi-vunpään toista sivua ylemmäksi. Terassin alla oleviin isoihin kiviin porataan reiät, joihin neljä tukevaa pilarikenkää kiinnitetään.

Työ sujuu helpommin kuin kuvien perusteella ehkä luulisi. Tätä varten on kuitenkin hankittava vahva poravasara ja 22 mm:n kivipora. Vanhan porakoneesi vasaratoiminnolla et nimittäin tästä tehtävästä selviä.

1

Kiviin porataan reiät poravasaralla ja 22 mm:n poralla. Reiät voi mitoittaa hieman kivien mukaan, kunhan ne sijoitetaan vähintään 50 mm palkkien sisäreunasta sisäänpäin ja sijoitetaan tasaisesti riviin.

2

Reiät puhalletaan huolella pölystä puhtaiksi, jotta liima kiinnittyy kunnolla ja pilarikengät pysyvät pystyssä.

VINKKI: Painallus kompressorin tuottamaa paineilmaa on tässä omiaan.

3

Reiät täytetään puoliksi injektiomassalla. Sen jälkeen on 5-10 mi-nuuttia aikaa asettaa pilarikengät paikalleen, hieman lämpötilasta riippuen. Käytämme Fischerin FIS VS 300 -injektiomassaa, joka sopii hyvin tähän tehtävään.

4

Pilarikenkä (L) painetaan reikään, kunnes massaa tulee reiästä ulos.

VINKKI: Kuten huomaat, terassin reuna on kiinnitetty palkkiin, jonka kiilasimme toisesta päästä laatoille. Terassin on oltava täysin vaaterissa, kun se kiinnitetään pilarikenkiin.

5

Sokkelin alla oleva palkki (H1) ruu-vataan pilarikenkään (L), kun massa on vielä pehmää. Palkki kiinnitetään puristimilla sokkeliin massan kuivumisen ajaksi. Puristimet ja väliaikainen tuki poistetaan 3 tunnin kuluttua.

6

Jos pilarikenkä ei yllä kantavan palkin (H1) korkeudelle, pilarikengän ja palkin väliin asetetaan pystytolppa (H2). Tolppaan tehdään jiirisahalla lovi, johon palkki asetetaan ennen kuin ne liitetään ruuveilla toisiinsa. Tolppa ruuvataan kenkään kiinni.

7

Lopuksi sokkeli ja kantavat palkit kootaan kulmaraudoilla - samanlaisilla, joilla kehys koottiin, tai hieman pienemmillä. Sen jälkeen poistetaan viimeiset tuet ja puristimet. Rungon voi nyt kattaa.

03
Terassilaudoitus 8 Vaihe

Nyt ryhdymme työstämään terassin näkyvää pintaa, terassilaudoitusta.

Reunat rakennetaan tammesta, laudoituksen muu osa FSC-sertifioidusta bangkirai-puusta (toki muukin puulaji käy). Molemmat ovat kestäviä lajeja, joiden käyttöikää voidaan pidentää pitämällä puu kuivana.

Terassin kastumiselta ei voi välttyä, mutta sadevesi voidaan ohjata nopeasti pois ja taata puupinnalle mahdollisuus kuivua. Tämän vuoksi jätämme lautojen väliin leveät saumat, jotta vesi ei seiso laudoilla. Käytämme myös terassikiin-nikkeitä, jotka nostavat laudoituksen irti rungosta ja joista ei jää ruuvinreikiä lautojen päällipintaan.

1

Tammiset reunalaudat (F) sahataan pituuteen. Lautojen väliin jätetään 5-6 mm rakoa, jotta saumoihin ei kerry kosteutta. Jos puu on hyvin kuivaa, jätetään isompi ra-ko, jotta laudat voivat elää rakojen umpeutumatta. Laudat yltävät 30 mm sokkelin yli.

2

Ylimääräinen poikkipalkki (D) asetetaan kohtaan, jossa reunalaudat eivät kata koko pituutta, vaan niitä joudutaan jatkamaan. Tällä tavoin molempien lautojen alle saadaan tuki, eikä lautoja tule asennettua liian tiiviisti toisiinsa kiinni.

3

Kiinnike ruuvataan terassilaudan alapintaan. Tähän tarvitaan vain kaksi ruuvia. Kiinnikkeen joustava osa varmistaa, että kiinnike ja ruuvit myötäilevät puuta sen eläessä sään vaihteluiden mukaan. Kiinnike kiinnitetään palkin reunaan.

4

Reunimmaiset laudat kiinnitetään ensin. Kiinnikkeet on katkaistu siten, että ne eivät tule reunan yli. Lauta ruuvataan kiinnikkeeseen toisesta reunasta. Kun se on asettunut, kiinnitetään päädyt ja painetaan loppulauta paikoilleen ennen loppuruuveja.

5

Laudat kiinnitetään vain toisesta reunasta - toisessa reunassa kiinnikkeet painetaan viereisen laudan alle. Päällipintaan ei näin tule ruuvinreikiä, ja puu voi elää leveyssuunnassa ilman että ruuvit repeytyvät.

6

Kiinnikkeet limitetään viereiseen lautaan nähden, jotta kiinnikkeet jakautuvat kannattimille tasaisesti. Jos jokin kiinnike tuli vinoon, kiinnikkeen joustavan osan ansiosta sitä voi taivuttaa tarvittaessa hieman toiseen suuntaan.

7

Koska terassilaudat painetaan paikoilleen ennen kuin ne ruuvataan kiinni, ne pysyvät harvoin aloillaan 3 metrin pituudeltaan. Kiinteä 6 mm:n rako saadaan aikaan kiiloilla - tai kuten tässä ruuvitaltalla - ja esim. painamalla lautaa sisäänpäin taltalla.

8

Myös reunalautoihin täytyy jättää rakoa. Vaikka bangkirai-laudat on sahattu samaan pituuteen, niitä voi joutua lyhentämään aavistuksen. Se on helpoin tehdä katkaisu-/jiirisahalla.

04
Sivujen pystytys 3 Vaihe

1

Pystysivut (F2) asennetaan viimeiseksi. Ne kiinnitetään ensin 60 mm:n ruuveilla yläpuolelta uloimpien lautojen läpi (F1). Tässä sallimme ruuvien kiinnittä-misen yläpuolelta, mutta parasta olisi upot-taa ruuvit ja peittää reiät puutapeilla.

2

Sitten sivut kiinnitetään sokkeliin 5 x 60 mm ruostumattomilla ruuveilla.

VINKKI: Asensimme terassin alle kuitukan-kaan esteeksi rikkaruohoille. Tämä tehtiin mielenrauhan vuoksi, sillä terassin alla on niin vähän valoa, ettei rikkaruoho kasva siellä.

3

Saumaleveydet voivat kulmissa vaatia hieman säätämistä. Tästä selviää yläjyrsimellä ja 6 mm:n urajyrsinterällä, jota kuljetetaan saumaa pitkin. Sauman leveys vaihtelee hieman vuosien mittaan ja sään vaihteluiden mukaan.

05
Kaiteet vesiputkista 2 Vaihe

Tälle terassille rakennettiin kaiteet vesiputkista, jotka metallimies leikkasi ja kierteytti meille. Kaiteet eivät juuri tuo turvaa, mutta niitä vasten on mukava seistä ja nojata.

1

Kaiteet koottiin kiinnikkeillä ja keskimmäinen tolppa pultattiin kiinni sokkelin sisäpintaan.

2

Kun ensimmäiset reunalaudat on asennettu, kaiteita kohotetaan, mutta ne voidaan yhä pultata kiinni.

Materiaalit

45 x 120 mm painekyllästettyä puuta:
• 2 pitkää sivua (A) á 371,5 cm
• 2 lyhyttä sivua (B) á 286 cm
• 6 palkkia (C) á 362,5 cm
• 22 poikkipalkkia (D) á 25 cm
• 4 kulmapalkkia (E) á 40 cm

25 x 145 mm tammea tmv:
• Reunalautoja (F), yht. 40 m

25 x 145 mm bangkiraita:
• 21 terassilautaa (G) á 240 cm

95 x 95 mm painek.puuta:
• Kannattimet (H) (tarv.)

Lisäksi:
• 4 kulmahelaa (J) á 100 x 100 mm (tai useampi)
• 12 tolppajalkaa (K) á 45 x 97 mm, ulospäin käänt.
• 200-300 helaruuvia, ruostumatt., á 5,0 x 40 mm
• Noin 190 terassihelaa (Wolfcraft) ruuveineen
• Ruostumattomia A4 ruuveja, noin 300 kpl, á 5,0 x 120 mm ja 100 kpl, á 5,0 x 60 mm
• Alushuopaa
• 4 tolppajalkaa (L) (tarv.)
• Ankkurointiliimaa (kiveen)

Vie aikaa

Noin viikko.

Hinta

Noin 1200 €, josta noin 400 € kuluu terassikiinnikkeisiin.

Vaikeusaste

Tämä on suurehko urakka, jossa kokemuksesta on apua.

Piirustus

3D-malli

3D-malli

Puuterassi keskellä pihaa

Terassin voi rakentaa myös kaltevalle pihalle.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Tolppakengät kivissä

Läheltä näkyy, että tolppakengät on porattu isoihin kiviin.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Perustus laattojen varaan

Rakenteen voi tukea laattojen varaan.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Tilaa yksityiskohdille

Voit tehdä pohjaan tilaa myös kasveille ja puille.

Avaa 3D-malli

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

TEKNIIKAT: Terassilankkujen tukeminen

Säädettävillä kiiloilla saat lankut suoraan

TEKNIIKAT: Tulpilla peitetyt terassiruuvit

Tulppateräsarjalla saat täydellisen tuloksen

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi