Näyttävä terassi pienin keinoin

Upea, vankoista lankuista tehty puuterassi kestää vuosikaudet. Seuraavassa saat ohjeet terassiin, jonka laudoitus on tehty viistoon. Terassi näyttää erityisen kauniilta, ja lisäksi viistoratkaisu säästää puuta, aikaa ja rahaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
6 päivää
Hinta
900 euroa

Puuterassilla on mukava kulkea avojaloin. Terassi houkuttelee koko perheen ulos nauttimaan.

Johdanto

Terassi rakennetaan puutavaraa säästäen asentamalla terassilaudat perinteistä poiketen viistoon. Pitkittäis- tai poikittaissuuntaan asennettavien lautojen sijaan laudoitus tehdään nyt viistoon. Tämä ei vielä kuitenkaan riitä, vaan katkaisemme laudat keskeltä ja käännämme niitä sisäänpäin useamman kerran niin, että ison yhtenäisen laudoituksen sijaan terassiin saadaan jännittävä mosaiikkimainen kuvio avoleikkauksin.

Voit itse valita, millaisia lautoja käytät, kunhat et valitse siperian lehtikuusta, jota on vaikea saada asettu-maan. Me käytämme erikoiskyllästettyjä lautoja, jotka eivät kyllästyksestä huolimatta ole vihreitä. Käytä lautoja, jotka on höylätty syrjistään, sillä yksi ratkaisun ideoista on joidenkin lautojen kääntäminen toisinpäin. Miten? Sen näet seuraavilta sivuilta.

Ohjeet

01
Oikaise alusta 2 Vaihe

Ennen kuin ryhdyt asentamaan puuterassia, varmista alustan vankkuus. Alustan rakenne on samanlainen kuin laatoituksissa eli tiivistettyä hiekkaa ja sen päällä kerros tasoitushiekkaa. Jos terassin paikalla on ennestään laatoitus, voit nostaa laatat pois ja käyttää alustan hyväksesi tai jättää laatat paikoilleen ja käyttää niitä puuterassin alustana.

Me poistimme vanhat laatat ja oikaisimme hiekkakerroksen pitkien kiskojen avulla. Hyödynsimme kipsiseinän teossa käytettäviä teräsrankoja. Ne ovat pitkiä ja suoria, ja niitä on helppo työntää hiekkapedillä. Lisäksi ne ovat halvempia ja helpompia hankkia kuin vesiputket.

1

Aseta kiskot hiekalle. Tarkista pitkällä vesivaa'alla, että kiskot asettuvat kuten pitää eli niin, että talosta poispäin tulee hieman kaatoa. Pidennä vesivaakaa tarvittaessa kiskolla. Aseta toinen kisko ensimmäisen suuntaisesti noin 1,5 m:n päähän.

2

Tasoita hiekkakerros kiskojen tasoon. Käytä pitkää lautaa, jos sinulla ei ole alumiinista ohjainkiskoa. Liikuta lautaa siksak-liikkein itseäsi kohden, niin saat hiekkakerroksesta täysin tasaisen.

02
Rakenna runko 9 Vaihe

Suorakulmainen puuterassin runko koostuu oikeastaan kahdesta neliömäisestä kehikosta, jotka on kiinnitetty toisiinsa keskeltä. Kulmat on tärkeää tehdä tarkasti 90 asteeseen, muussa tapauksessa viistoliitosten kanssa tulee myöhemmin ongelmia.

Erikoisrakenne viistoon asennettuine terassilautoineen vaatii erityistuen. Molempiin kehikoihin kiinnitetään tämän vuoksi ristisuunnassa tuplalankut. Ne vakauttavat kehikoita ja tukevat viistoon sahattuja lautoja. Kiilaa palkit betonilaatoille ja aseta laattojen ja palkkien väliin bitumihuopapalat, niin kosteus ei siirry betonista puurakenteeseen.

1

Aseta ensimmäinen palkki (A) yhteen kulmaan ja tarkista, että kulma on varmasti 90°. Käytä isoa suorakulmainta tai puulevyä, jonka olet sahannut suoraan kulmaan.

2

Kiinnitä palkki (A) seinään. Poraa ensin 6,5 mm:n reikä palkin läpi seinään. Kiinnitä palkki sitten 7,5 x 112 mm:n karmiruuveilla.

3

Asenna seuraava palkki (B) ja tue se laatoille ja bitumihuovalle. Jos et pysty kokoamaan kulmaa ulkopuolelta, kokoa se kulmahelalla ja helaruuveilla kulman sisäpuolelta.

4

Jatka seuraavaan palkkiin (C). Tue myös tämä laattojen ja bitumihuopapalan päälle, ennen kuin liität kulman yhteen 5 x 90 mm ruuveilla.

5

Kiinnitä keskipalkki (D) 5 x 90 mm:n ruuveilla. Se koostuu kahdesta palkista, jotka on liimattu ja ruuvattu yhteen 4,8 x 75 mm ruuveilla. Palkki on asennettu 5 mm välikkeiden päälle niin, että se saadaan samaan tasoon palkin C kanssa.

6

Voit kiinnittää keskipalkin (D) myös kulmaraudalla. Sijoita kulmaraudat palkkien alareunaan, jotta ne eivät ole tiellä, kun kiinnität ristikkäispalkin ruuveilla hetken kuluttua.

7

Ristikkäispalkki (E) kiinnitetään kulmiin. Se on koottu samaan tapaan kuin palkki D. Ruuvit kiinnitetään viistoon. Nyt voit huomata, miksi kulmaraudat oli sijoitettava alareunaan. Näin viistoon ruuvattaville ruuveille on tilaa.

8

Näin ensimmäinen neliömäinen kehikko on paikallaan. Tästä terassista tehdään tuplasti suurempi, joten jatkamme kehikkoa oikealta puolelta toisella neliömäisellä kehikolla.

9

Kiinnitä nyt keskipalkit (kannattimet) (F) suorassa kulmassa kehikon sivuihin niin, että palkin keskeltä seuraavan keskelle on etäisyyttä 60 cm. Näin varmistat, että terassilaudat kestävät varmasti kuormitusta.

03
Asenna laudat 9 Vaihe

Terassin hienoutena on, että ensimmäisessä osiossa leikattavat laudanpätkät käytetään seuraavassa osiossa. Ole tarkkana, että etäisyydet pysyvät yhtenäi-sinä, sillä terassin kauneus perustuu nimenomaan viivasuoriin linjoihin.

Kiinnitämme kaikki osat ruostumattomilla terassiruuveilla, sillä kokemuksemme mukaan nk. ulkokäyttöön tarkoitut ruuvit ruostuvat ajan myötä. Ruostumattomat ruuvit maksavat hieman enemmän mutta eivät vaadi esiporausta itseleikkaavan kärkensä ja senkkaavan kantansa ansiosta. Upota ruuvit lautojen tasoon mutta älä sen syvemmälle, jotta niistä ei synny vettä kerääviä syvänteitä.

1

Aseta ensimmäiset laudat 4 mm:n raoin. Käytä muovivälikkeitä, jotta rako pysyy samankokoisena kauttaaltaan. Reunimmainen lauta ulottuu 10 mm alla olevan palkin reunan yli, jos tila sallii.

2

Ruuvaa laudat kiinni yläpäädystään ja ristikkäispalkkiin. Kiinnitä loput ruuvit myöhemmin. Älä kiinnitä ruuveja osioon 2., sillä tällöin lautojen kiertäminen vaikeutuu hieman.

3

Merkitse ristikkäisviiltolinja, kun laudat on asennettu ja ne kattavat 1. osion kokonaan. Sijoita viiva keskelle ristikkäispalkkia. Emme sahaa aivan kulmaan asti, sillä kulmassa laudat asennetaan poikittain (puhtaasti kosmeettisista syistä).

4

Sahaa nyt pitkä viisto viilto pyörösahalla ja ohjainkiskolla. Jos et omista sellaista, voit käyttää teräsrimaa tai pitkää, suoraa lautaa. Säädä sahanterä niin, että se katkaisee laudat mutta ei ylety alla oleviin palkkeihin asti.

5

Jätä laudat aloilleen, kun olet katkaissut ne. Ne on tarkoitus vain kääntää ympäri, kiertää 90° ja ruuvata sitten kiinni terassin seuraavaan osioon.

6

Aloita uloimmasta laudasta, jonka pitää työntyä 10 mm etureunan yli. Lautojen väli on yhä 4 mm, mutta viistosaumaan (keltaiset välikkeet) on jätettävä 5 mm rakoa.

7

Kun kaikki laudat on asennettu, ne kiinnitetään ruuveilla myös kannattimiin. Voit nähdä rakojen läpi, miten ne sijoittuvat. Merkitse lautoihin viivat, niin saat ruuvit suoriin riveihin.

8

Sahaa lautojen päät. Jälleen on sahattava keskeltä tuplapalkkia, sillä rakennamme suorakulmaista terassia. Jos terassista ei haluta suurempaa, sahaa laudat niin, että ne ylettyvät 10 mm reunan yli.

9

Viimeistele kauniisti. Jos tilaa on, voit sahata taloa tai aitaa vasten tulevat lautapäädyt. Muussa tapauksessa joudut sahaamaan ne etukäteen yksitellen. Huomaa poikittaislaudoin tehty viimeistely, joka korostaa terassin linjoja.

Materiaalit

45 x 95 mm painekyll. lankkuja:
• 2 palkkia (A) á 360 cm
• 2 palkkia (B) á 360 cm
• 2 palkkia (C) á 360 cm
• 2 keskipalkkia (D) á 360 cm
• 4 ristikkäispalkkia (E) á 500 cm
• 20 kannatinta (F), yhteensä 36 metriä

28 x 120 mm terassilautoja (tässä erikoiskyllästettyjä lautoja):
• 60 lautaa á 390 cm

Lisäksi:
• 25 betonilaattaa
• Karmiruuveja, 7,5 x 112 mm
• Ruostumattomia terassiruuveja, 4,8 x 75 mm
• Ruostumatt. ruuveja, 5 x 90 mm
• Kulmaheloja
• Helaruuveja, 35 mm
• PU-liimaa
• Muovivälikkeitä, 4 mm ja 5 mm
• Bitumihuopaa
• 25 mm asennusprofiileja (Danogips) á 380 cm

Erikoistyökalut
• Pyörösaha + ohjainkisko

Vie aikaa

Varaa työhön 4–6 päivää + mahdollisiin kaivuu- ja pohjatöihin tarvittava aika.

Hinta

Erikoiskyllästetystä puutavarasta tehtynä: noin 1 300 €. Painekyllästetystä puutavarasta tehtynä: noin 900 €.

Vaikeusaste

Sahaa pitkät ristikkäislinjat tarkasti. Muilta osin tämän terassin rakentaminen ei ole erityisen vaikeaa.

Piirustus

Rungon rakenne

Runko rakennetaan kahdesta neliö-mäisestä kehikosta, jotka on yhdistetty keskipal-killa (D). Voit rakentaa vain yhden kehikon tai sijoittaa useampia sekä eteen että sivuille, periaate on sama, kunhan muistat käyttää tupla-palkkeja kehikoiden välisissä liitok-sissa. Tämän terassin mitat ovat 360 x 720 cm. Voit itse sovittaa mittoja toiveidesi mukaan.

Rungon rakenne

Lautojen asennus

  1. osiosta ylijääneet (katkaistut) laudat käännetään ja käytetään osiossa 2. Tämä onnistuu, jos laudat ovat samanlaisia sekä etu- että takapinnaltaan ja jos sinua ei haittaa se, ettei lautojen ydinpuoli ole kaikissa lau-doissa samaan suuntaan.
Lautojen asennus

3D-malli

3D-malli

Puuterassa vinolla laudoituksella

Lähennä kuvaa ja katso, miten viistot laudat on tehty.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kaksinkertaiset runkolankut

Keskimmäinen ja vinot lankut ovat kaksinkertaiset, jotta laudat saavat tukea.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Keskimmäinen neliö

Terassin keskimmäinen osa on 5 lyhyestä laudasta tehty neliö.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Lautojen väliset raot

Jätä lautojen väliin 5-8 milliä leveät raot.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Tulpilla peitetyt terassiruuvit

Tulppateräsarjalla saat täydellisen tuloksen

TEKNIIKAT: Ovenkarmin säätäminen

Tarkasti mitattu karmi sopii oviaukkoon

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi