Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Terassi rakennetaan puutavaraa säästäen asentamalla terassilaudat perinteistä poiketen viistoon. Pitkittäis- tai poikittaissuuntaan asennettavien lautojen sijaan laudoitus tehdään nyt viistoon. Tämä ei vielä kuitenkaan riitä, vaan katkaisemme laudat keskeltä ja käännämme niitä sisäänpäin useamman kerran niin, että ison yhtenäisen laudoituksen sijaan terassiin saadaan jännittävä mosaiikkimainen kuvio avoleikkauksin.