Moduuleista rakennettu terassi

Oletko kyllästynyt vanhaan laattaterassiisi? Vanhan terassin päälle voi hyvin rakentaa uuden, jos laatat on asennettu tukevasti. Me rakensimme puulattian ovien ja ikkunoiden levyisistä moduuleista. Lopputulos on siisti ja kaunis.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
850 euroa

Terassilaudoitus muodostuu moduuleista. Ne painavat jonkin verran, mutta niiden siirtäminen paikoilleen onnistuu yksinkin.

Johdanto

Ihana terassi talon jatkona toimii ylimääräisenä huoneena säiden niin salliessa. Se nostaa talon arvoa ja asukkaiden elämänlaatua. Tämä vanha laatoista valmistettu terassi oli ollut paikoillaan viimeiset 20 vuotta. Asukkaat olivat kyllästyneet siihen ja halusivat tilalle puisen terassin.

Helpoin ta on jättää vanhat laatat alle ja rakentaa uusi te rassi niiden päälle. Laatat ovat ajan kuluessa mu kautuneet paikoilleen ja niissä on oikea kaato ta losta poispäin, joten niistä saa tukevan alustan te rassin tukipuiden kiinnittämiseen. Säästyimme myös vanhojen kivilaattojen poistamisen vaivalta.

Ei näkyviä ruuveja

Terassi on valmistettu kolmesta moduulista, joi-den leveys vastaa puutarhan oven ja ikkunaruutu-jen leveyttä. Moduulit ulottuvat hieman vanhan terassin ulkopuolelle, joten laitoimme moduuleille laattojen päihin tukitolpat. Näin syntyy vaikutelma pienten kivien päällä leijuvasta terassista osana japanilaistyyppistä puutarhaa. Moduulien käy-tön etuna on myös se, että kuluneiden ja vaurioi-tuneiden osien vaihto on tarvittaessa helppoa.

Moduulit kootaan alapuolelta, joten uudessa puulattiassa ei ole näkyviä ruuveja ja ruuvinreikiä. Puuseppä leikkasi puolestamme pitkittäislaudat, jotta leikkauksesta tuli mahdollisimman tasainen. Hinta on äärimmäisen pieni verrattuna siihen ärtymykseen, joka mahdollisista vinoista leikkauksista olisi syntynyt.

Ohjeet

01
Tolpat ja tukipuut 8 Vaihe

Ensin otamme terassin mitat päättääk-semme viiden lattiamoduulin koot. Niiden tulee sopia puutarhan vastaisen julkisivun oviin ja ikkunoihin. Mitattaes-sa on hyvä muistaa, että seinät voivat olla vinot, joten mittauksessa on oltava tarkkana. Jos vähennät pienimmästä mitasta kaksi senttimetriä, sinulla on hieman pelivaraa aseteltaessa moduu-leja paikoilleen. Tukipuita sijoitettaessa kannattaa rakentaa suuri kulma, jotta voit mitata tukipuiden tolppien paikat tarkalleen. Tukipuita paikoilleen nostet-taessa kannattaa olla kärsivällinen. Lattian perustasta täytyy saada yhtä tukeva joka kohdassa.

1

Mittaa ja kaiva tolppien (E) paikat. Ne tulevat ikkunaruutujen liitosten kohdalle, joten asetamme kulman tähän ja kulman lyhyen sivun talon suuntaisesti. Kulmaa kannattaa käyttää uudestaan laitettaessa tolppia kuoppiin.

Suurella kulmalla tolppien paikat on helpompaa mitata.

2

Kaiva tolpille kuopat. Syvyyden tulee olla 90 senttimetriä (roudaton syvyys). Näin laskeutumisen vaara on pienin ja tolpilla on hyvät tuet.

3

Lehtipuiset tolpat (E) sahataan oikeaan pituuteen katkaisu-/ jiirisahalla. Voit käyttää myös käsisahaa.

VINKKI: Käytä kahta A4-paperiarkkia merkitessäsi sahauslinjan.

4

Sekoita tolppien (E) ympärille tuleva betoni. Myös tukipuiden alle tulevien kiilojen paikallaan pitämiseen voi käyttää hieman betonia.

5

Kaadon avulla vesi valuu paremmin pois laudoilta. Kaadon voi toteuttaa laittamalla palan tukipuun päällä olevan vesivaa’an alle, jotta saat kaadon vaateriin. Tässä kaato on 0,5 cm.

6

Täytä tolppien (E) ympärys betonilla. Tolpan on oltava suorassa ja betonia täytetään noin puoliväliin saakka, jotta tuesta tulee vahva. Betoni tampa-taan tiiviiksi tylpällä listalla. Kuoppaan kaadetaan soraa. Sekin tampataan tiiviiksi.

7

Valmista tukipuille (F) perusta. Tue tukipuut muovikiiloilla, jotta ne tukevat koko moduulin alustaa yhtä tasaisesti. Ruuvaa kiilat kiinni vanhoihin laattoihin tai vala ne betoniin, jotta ne eivät pääse liikkumaan.

8

Valmista tukipuut (G) pitkittäisille laudoille (D). Myös nämä tukipuut (G) tuetaan laattoihin kiinni ruuvattavilla kiiloilla. Moduulit tuetaan keskeltä alhaalta ja sivuilta tolppien päällä olevilla tukipuilla, jotta lattia ei jousta.

02
Sahaa ja kokoa 7 Vaihe

Viiden moduulin terassilaudat täytyy sahata. Kaikki moduulit ovat suorakul-maisia ja yhtä pitkiä, mutta niiden leveydet vaihtelevat erikokoisten ikku-naruutujen mukaan. Tämän vuoksi valmistamme ristivanerilevystä muotin, jonka kahdella sivulla olevat reunalistat muodostavat kulman. Kaikkia osia on helpompaa hallita kahden kiinteän sivun avulla - leveyttä on kuitenkin samalla mahdollista vaihdella.

Poikkilautojen välit tuetaan paloilla moduulien etäisyyden tasaamiseksi ja veden poistumisen helpottamiseksi. Kokosimme moduulit alapuolelta välttääksemme päälle päin näkyviä ruuveja valmiissa lattiassa.

1

Sahaa poikittaislaudat (A) oikeaan mittaan katkaisu-/jiirisahalla ja pysäytintä hyödyntäen (hyllynkannatin). Poikkilautojen (A) leveys on moduulin leveys miinus kaksi pitkittäistä terassilautaa (B).

2

Sahaa pitkittäin tulevat laudat (B) ja (D). Me annoimme puusepän sahata näkyvät laudat (B) varmistaaksemme kauniin lopputuloksen ja sahasimme ainoastaan tukilaudat (D) itse.

3

Merkitse (B). Tämä on välttämätöntä, jotta samasta laudasta halkaistut pitkittäis-laudat osuvat vierekkäin. Kokoa moduuli sitten muottiin, jossa on kaksi kiinteää reunaa.

Muista pitkittäislautojen järjestystä valitessasi, että moduulit kootaan alapuolelta ja käännetään.

4

Aseta pitkittäislaudat (B) ja poikkilaudat (A) muottiin. Asettele lopuksi alta tukevat laudat (C) peittämään poikittais-laudat (B) ja lautojen (A) päät ja kiinnitä puristimella.

Moduuleja kootessa käytetään väleihin 4 mm:n paloja. Ilmarako lautojen välissä mahdollistaa veden poistumisen.

5

Ruuvaa tukilauta (C) kiinni lautoihin A ja B. Ruuvit kiinnitetään alapuolelta, jotta valmiin lattian pinnassa ei näkyisi ruuveja.

VINKKI: Kannattaa esiporata. Puu on kovaa ja ruuvit saattavat helposti vääntyä.

6

Sahaa alta tukevat laudat (C ja D), kun moduuli on koottu. Jos ne on sahattu mittaan ennen moduulin kokoamista, voi lautojen liikkumisesta aiheutua ongelmia.

7

Aseta moduulit paikoilleen. Muista varoa sormia, sillä moduulit ovat raskaita. Jätä tasaiset ilmaraot moduulien väliin ja asenna moduulit suorassa kulmassa taloon nähden.

Materiaalit

Terassilautoja ipe-puusta (kovapuu):
• Poikittaisia (A), 27 x 120 x V mm
• Pitkittäisiä (B), 27 x 60 x W mm (puolitettu terassilauta, 27 x 120 x W mm)
• Alta tukevia (C), 27 x 120 x W mm
• Alta tukevia (D), 27 x 60 x W mm (puolitettu terassilauta, 27 x 120 x W mm)

Lisäksi:
• 2 lehtikuusitolppaa (E) á 330 cm, halkaisija 120 mm, sahataan 6:ksi tolpaksi
• 6 tukipuuta (F), painekyllästettyä lautaa, 27 x 120 x W mm (tässä ÷15 cm)
• 5 tukipuuta (G), 27 x 60 x W mm (÷15cm)
• 1 ristivanerilevy, 1,6 x 120 x 230 cm
• 2 reunalistaa, 135 ja 230 cm pitkät
• Paloja väliin, 4 mm
• 1 säkki valmisbetonia
• Erikokoisia kiiloja
• Pinnoitettuja ruuveja, 4x35 ja 6x100 mm

V = moduulin leveys (tässä ikkunoiden välinen etäisyys) miinus poikkilautojen (B) leveys
W = terassin leveys

Vie aikaa

1-2 pv tolppiin ja tukipuihin. 1-2 pv moduuleihin.

Hinta

N. 850 € (ipe-puusta)

Vaikeusaste

Ole huolellinen sekä mittaamisen että tukipuiden asennuksen kanssa. On varsin kiusallista, jos lattia alkaa ajan myötä ”keikkua”.

Piirustus

Moduulin rakenne

Moduuli koostuu kahdesta pitkittäislaudasta (B), joiden välillä on poikittaislaudat (A). Jokaisen pitkittäislaudan alla on leveämpi lauta, johon ylemmät laudat on kiinnitetty alapuolelta ruuvattavin ruuvein. Keskellä poikittaislautojen alla on lattialle vielä lisätukea tuova kapeampi lauta. Moduulien leveys on tässä välillä 92 ja 134 cm. Kokonaiskoko on 140 x 250 cm. Näin moduuleja on helppoa käsitellä ja tukea.

Moduulin rakenne

Video

TEKNIIKAT: Terassilankkujen tukeminen

Pesuaine ja hankaaminen puhdistavat pintaa syvemmältä

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Vinkit & niksit

Tiikin ja ipen hoito ja käsittely

Ulkomaisia, tummista lehtipuista tehtyjä kalusteita nimitetään kovapuukalusteiksi. Jotkut kovapuulajit elävät voimakkaasti.
Puu tarvitsee suojakseen pintakäsitte-lyä. Ipen ja tiikin ominaisuudet ovat melko samanlaiset, joten niitä myös huolletaan samalla tavalla. Tiikille ja muille koville, öljyisille puulajeille suositellaan pinta-käsittelyksi öljyämistä.
Puuöljyjä on sekä synteettisiä että kasviöljypohjaisia. Merkkejä ja tuotenimiä löytyy useita, esimerkiksi tiikkiöljy. Lisäaineiden ja liuottimien avulla eri puuöljyihin on saatu homeenesto ja kuivumisen nopeutumisominaisuuksia.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi