Terassi muuttuu vajaksi

Terassi on avonaisena puutarhassa koko kesän. Puoli terassia on avoinna auringolle ja kesätuulille, toinen puoli on suojassa katon alla kolmen seinän sisällä. Talvella koko ihanuus muuttuu säilytystilaksi!

Vaikeusaste
Vie aikaa
8 päivää
Hinta
1.400 euro

Johdanto

Talvella se muistuttaa mitä tahansa puutarhavajaa. Pulpettikattoinen vaja on sopivan kokoinen ja yksinkertainen. Siinä ei ole ikkunoita, vaan ainoastaan yksinkertainen ovi matalalla takaseinustalla. Ainoa koriste ovat seiniä tukevat, ristikkorakennusta muistuttavat laudat.

Tyylikäs vaja puutarhatyökalujen, huonekalujen, aurinkovarjojen ja suurten kukkaruukkujen säilyttämiseen. Siinä varmaan kaikki? Kunnes eräänä lämpimänä kevätpäivänä löydät perheen istumassa aurinkoterassilla juuri siinä, missä vajan paikka oli. Puolet terassista on avoinna, toinen puoli on katettu katolla ja suojassa tuulelta matalien seinien takana.

Vaatimaton vaja on puhjennut kukkaan: koko sen korkea etuosa on laskettu alas vajan eteen ja muutettu avonaiseksi patioksi, ja itse vaja toimii katettuna terassina.

Tilaa vaihtelulle

Ajatus terassin yhdistämisestä vajaan kummitteli mielessämme kauan ennen kuin rakensimme tämän version.

Vaja on rakennettu vanerilevyihin sovitettuun puurunkoon. Katto on valoa läpäisevää trapetsilevyä, joten ikkunoita ei tarvita. Niiden sijaan jaoimme päätykentät vaakasuunnassa kahteen osaan, jolloin sivuseinien yläosan voi laskea alas. Mallia voi tietenkin itse kehitellä mitä erilaisimmiksi versioiksi mitä erilaisemmissa kokoluokissa.

Vajan rakenteen on oltava tarpeeksi jäykkä. Me käytimme sen takia levyjä lautojen sijaan. Alastaitettavan etuosan keveyden varmistimme kokoamalla sen kolmesta erillisestä osasta.

Ohjeet

01
Perustus ja lattia 5 Vaihe

Vajan terassilaudoista tehty lattia naula-taan kolmeen jykevään, välipalkein toisiinsa yhdistettyyn lattiapalkkiin.

Lattiapalkit asetetaan jokainen omaan perustukseensa valettuun pilari-kenkään. Käytimme halpoja muoviput-kia betonin pitämiseksi maanpinnan yläpuolella, mutta voit valita myös jon-kun muunlaisen pilariperustuksen.

Lattialautoja ei aseteta pelkästään yli metrin etäisyyksin asennettujen lattia-palkkien päälle, vaan lattiapalkkien vä-liin asetettuihin välkpalkkeihin, joiden keskinäinen etäisyys on 66,5 cm.

Neljäs palkki sijoitetaan terassiksi laskettavan osan tueksi ja kiinnitetään pai-koilleen edustan valmistumisen jälkeen.

1

Pilarikengät valetaan betoniin. Kengät kannattelevat rakennuksen perustusta ja nostavat sen maasta irti. 90 cm:n syvyisten aukkojen valun lisäksi valoimme 10 cm maanpinnan yläpuolelle käyttäen muoviputkea muottina.

2

Lattiapalkit (A) asetetaan pilari-kenkiin ja kiinnitetään 6 x 40 mm:n kuusiokantaruuveilla. Kaikkien lattiapalkkien yläreuna kannattaa suoristaa vielä kertaalleen vesivaakaa apuna käyttäen ennen kuin ne kiinnitetään lopullisesti.

3

Välipalkit (B) sahataan ja asetetaan kenkiin. Välipalkkien yläreunan tulee olla täysin linjassa lattiapalkkien kans-sa. Kengät ja välipalkit kannattaa kiinnittää puristimilla ennen kenkien kiinnitystä. En-sin ruuvataan lattiapalkit, siten välipalkit.

4

Lattiapalkit sahataan mittaan. Ne on ostettu ylimittaisina ja sahauksen kanssa kannattaa odottaa. Uloimmat välipalkit ovat 5 cm:n päässä lattiapalkkien päistä, jotta palkkikengälle jää tilaa ja ruuvit eivät pääse halkaisemaan palkkeja.

5

Lattia (C) ruuvataan tai naulataan välipalkkeihin 10 mm:n ruuvi/naula-välein. Painekyllästettyyn puuhun käytetään ruostumattomia ruuveja. Lattia laitetaan linjaan lattiapalkkien kanssa ja lautojen päät suoristetaan lopuksi.

02
Runko ilman heloja 7 Vaihe

Runko kootaan täysin ilman näkyviä heloja. Niiden sijaan käytetään kierre-tangoista ja poikittaisholkeista tehtyjä liitoksia (kuten esim. Ikean kalusteissa).

Etuna ei ole ainoastaan se, että avoi-messa rakenteessa ei näy lainkaan rakennusheloja, vaan myös se, että kul-maraudat seinien sisänurkissa veisivät tilaa kentät täyttäviltä levyiltä ja suoja-listoilta, joiden varaan levyt kiinnittyvät.

Katto on terassista pois päin kalteva. Trapetsilevyt lepäävät niiden ruoteiden varassa, joiden keskinäinen etäisyys on korkeintaan 60 senttimetriä. Ruoteet ruuvataan paarteisiin, joihin tehdään lovet. Paarteet asettuvat lovien varaan seinäpalkkien päälle.

1

Tolpat (D ja F) varustetaan molem-mista päistään kierretangoilla. Tolpan päähän porataan 13 mm:n reikä tarkasti tähdäten. Poikittaisholkkien reiät porataan 28 mm:n poralla kaikki samalta puolelta, mutta ei kokonaan tolpan läpi.

2

Lattiaan tulevat reiät, joiden läpi tolpat kiinnitetään, porataan 13 mm:n poralla. Jotta mittaus olisi helpom-paa ja pitkistä sivuista tulisi yhtä pitkät, pai-kat merkitään ensin yhteen ja sitten toiseen palkkiin jännitettävän apulaudan avulla.

3

Tolppa nostetaan paikoilleen ja kierretanko viedään reiän läpi. Tolppaa käännetään siten, että poikittais-holkin reikä on sisälle päin. Palkin ala-puolelta tolppa jännitetään paikoilleen aluslaattaan 12 mm:n mutterilla.

4

Kaikki pitkän sivun tolpat (D ja F) nostetaan ja kiinnitetään paikoil-leen. Lyhyiden sivujen tolpat (E) nostetaan vasta sitten, kun paarteet (H) ovat paikoil-laan, jotta tolpat voidaan sahata mittaan paarteiden avulla ennen kiinnittämistä.

5

Nyt nostetaan seinäpalkit (G) - ja nyt voit nauttia laudasta, jonka avulla porasit reiät pohjaan. Poraamalla tankojen reiät laudan avulla varmistat, että tolppien etäisyys ylhäällä ja alhaalla on täysin sama. Palkit kiinnitetään paikoilleen.

6

Sitten on kattopaarteiden (H) vuoro. Ensin tolpat suoristetaan ja jäykistetään paikoilleen vinotuilla. Paarteet lovitetaan ja kiinnitetään 5 x 150 mm:n ruuveilla (esipo-raa). Aseta paarre kevyesti paikoilleen, tee merkinnät ja sahaa paarteet sen mukaan.

7

Lyhyiden sivujen keskelle tulevat kaksi viimeistä tolppaa (E) saha-taan mittaan. Nämä tolpat kiinnitetään kierretangoilla vain alhaalta. Ylhäälle saha-taan lovi puoliväliin tolppaa. Tolpat ja paarteet liitetään 5 x 90 mm:n ruuveilla.

03
Valoa antava katto 4 Vaihe

1

Kattoruoteet (J) nostetaan paikoil-leen ja ruuvataan kiinni. Voit tehdä ulos työntyvästä osasta pidemmän, jos levyt mahdollistavat sen, mutta ruoteet eivät saa olla 60 cm kauempana toisistaan. Ruodelautojen päät sahataan suoriksi.

2

Trapetsilevyt kiinnitetään. Levyjen tulee olla vähintään yhden aallon verran päällekkäin. Pakkauksessa tulleet ruuvit tiivisterenkaineen kiinnitetään joka toiselle aallonharjalle. Älä jännitä niitä liian tiukalle. Usein ruuvit peitetään lopuksi ruuvinsuojilla.

3

Katonreuna viimeistellään tuuli- ja räystäslaudoilla (K1 ja K2). Päädyissä ylimmät laudat ruuvataan ensin ruoteiden päihin, sitten toinen lauta ruuvataan ensim-mäiseen sisäpuolelta. Räystäslaudat ruuva-taan paarteisiin sisimmästä alkaen.

4

Takaseinän ja päätykenttien sisäpuolelle kiinnitetään suoja-listat (S). Vanerilevyt ruuvataan listoihin kiinni. Päätyihin saranoidut levyt toimivat ovena. Listojen tulee olla linjassa tolppien sisäreunojen kanssa.

04
Vajan sivut 6 Vaihe

Vajan sivut suljetaan laudoilla vahviste-tuilla levyillä. Levyt liimataan ja ruuva-taan paikoilleen. Me maalasimme levyt ennen vahvistamista. Vain kaksi taka-seinän kentistä suljetaan kiinni. Kolmas, oven muodostava kenttä (R), vahviste-taan pystylaudalla ja jaetaan kahteen sii-peen, joita saranat pystyvät paremmin kannattelemaan. Myös neljä päätykent-tää jaetaan kahteen osaan, mutta nyt vaakalinjassa. Alin osa ruuvataan kiinni, ja ylin osa saranoidaan alaosaansa. Kaksi etulevyä kiinnitetään saranoin pohjaan 10-12 mm:n keskinäisin etäisyyksin: taitettuasi ne alaspäin voit ottaa mitat ylimpään palkkiin (A1) ja kiinnittää sen paikoilleen.

1

Takaseinän kaksi kiinteää kenttää (N) asetetaan paikoilleen ensin. Tarkista vesivaa´alla ennen kuin kiinnität levyt paikoilleen suojalistoihin neljällä 5 x 50 mm:n ruuvilla molemmilta puolilta: näin vajan rakenteet jäykistyvät toden teolla.

2

Ovikenttä (R) on sahattu poikki pystysuoran vahvistuksen vierestä, jotta sivut voidaan saranoida yksitellen tai liittää toisiinsa saranoin, kuten me päätimme tehdä. Saranat ovat jykeviä lehtisaranoita.

3

Oven (R) oikea puoli kiinnitetään tolpan etuosaan kolmella sara-nalla ja lukitaan ylhäältä ja alhaalta lukko-pulteilla. Tämän jälkeen saranoimme oven vasemman puolen oikeaan puoliskoon. Ovi suljetaan työntösalvalla.

4

Päätykappaleet (L ja M) jaetaan vaakalinjassa ja pohja ruuvataan kiinni suojalistoihin 5 x 50 mm:n ruuveilla. Jälleen on muistettava tarkistaa raken-nelman suoruus vesivaa´alla, koska nyt vaja jäykistetään toiselta puoleltaan.

5

Päätykappaleiden ylimmät osat kiinnitetään lehtisaranoin, jotta ne voidaan laskea alas ja terassin katetusta osasta tulee vähemmän pimeä ja suljettu. Suljettuina luukkuja pitää tolppien sisä-puolelta paikoillaan kaksi lukkopulttia.

6

Etukappaleet ruuvataan kiinni pohjapalkkiin. Rakennus pitää vielä maalata A1 ja viimeistellä loput yksityiskohdat.

Materiaalit

LATTIAAN

100 x 100 mm:n painekyll. tolppia:

 • 4 lattiapalkkia (A) ja (A1) à 372 cm

50 x 100 mm:n painekyll. tolppia:

 • 12 välipalkkia (B) à 122,5 cm

28 x 120 mm:n terassilautoja:

 • 22 lattialautaa (C) à 372 cm

Lisäksi:

 • 12 muoviputkea, à 50 cm, noin Ø 10 cm
 • Noin ½ m3 betonia (1 osa sementtia, 3 osaa soraa ja 5 osaa hiekkaa)
 • 12 pilarikenkää 100 mm:n tolpille
 • 6 x 40 mm:n kuusiokoloruuveja (pilarik.)
 • 24 palkkikenkää 50 mm:n tolpille
 • 5 x 40 mm ruuveja (palkkikenkiin)
 • 4,5 x 60 mm ruostumattomia, itsesenkkaavia ruuveja (lattiaan)

RUNKOON JA KATTOON

100 x 100 mm:n painekyll.tolppia:

 • 4 tolppaa (D) edustaan, à 210 cm
 • 2 tolppaa (E) sivuihin, à 210 cm (sovita)
 • 4 tolppaa (F) takaseinään, à 170 cm
 • 2 seinäpalkkia (G) à 382 cm (sovita pituus)

50 x 100 mm:n sahatavaraa

 • 6 paarretta (H), à 320 cm

33 x 70 mm:n ruoderimoja:

 • 6 ruodetta (J) à 410 cm

25 x 125 mm:n painekyll. puutavaraa:

 • 4 tuulilautaa (K1)
 • 4 räystäslautaa (K2)

21 x 21 mm mäntyä:

 • Kaikkiaan noin 40 m suojalistaa (S)

Lisäksi:

 • 18 kpl 25 x 50 mm poikittaisholkkia 12 mm:n kierteellä
 • 8 kpl 12 mm:n kierrerautaa, á 23cm
 • 10 kpl 12 mm:n kierrerautaa, á 27cm
 • 18 kpl 12 mm:n muttereita
 • 18 kpl 12 mm:n aluslaattoja
 • 5 x 150 mm:n ruuveja (kattoparruille)
 • 5 x 90 mm:n ruuveja (ruoteille)
 • 4,5 x 70 mm:n ruuveja (tuuli- ja räystäsl.)
 • 4 trapetsikattolevyä
 • Ruuveja ja aluslaattoja kattolevyihin
 • 4,5 x 50 mm:n ruuveja suojalistoihin

2 KPL KORKEAA PÄÄTYKENTTÄÄ (L)

12 mm:n filmivaneria:

 • 2 levyä (L) 122 x 244 cm, sovitetaan yläreunaan piirroksen mukaisesti

25 x 125 mm:n mäntyä tai kuusta:

 • 4 vaakasuoraa kehysosaa (L1), à 122 cm
 • 6 pystysuoraa kehysosaa alas (L2), à 91,2 cm
 • 6 pystysuoraa kehysosaa ylös (L3), à 90 cm - sovitetaan koottaessa
 • 2 vinoa kehysosaa ylimmäksi (L4), à 124 cm - sovitetaan koottaessa

2 KPL MATALAA PÄÄTYKENTTÄÄ (M)

12 mm:n filmivaneria:

 • 2 levyä (M), à 122 x 244 cm, sovitetaan yläreunaan piirroksen mukaisesti

25 x 125 mm:n mäntyä tai kuusta:

 • 4 vaakasuoraa kehysosaa (M1), à 122 cm
 • 6 pystysuoraa kehysosaa alas (M2) à 91,2 cm
 • 6 pystysuoraa kehysosaa ylös (M3), à 70 cm - sovitetaan koottaessa
 • 2 vinoa kehysosaa ylimmäksi (M4), à 124 cm - sovitetaan koottaessa

2 KPL KENTTIÄ TAKASEINÄÄN (N)

12 mm:n filmivaneria:

 • 2 levyä (N) à 111 x 169 cm

25 x 125 mm:n mäntyä tai kuusta:

 • 4 vaakasuoraa kehysosaa (N1), à 111 cm
 • 4 pystysuoraa kehysosaa (N2), à 144 cm
 • 2 vaakakehysosaa keskelle (N3), à 86 cm

1 OVIKENTTÄ TAKASEINÄÄN (R)**

12 mm:n filmivaneria:

 • 1 levy (R), 111 x 169 cm

25 x 125 mm:n mäntyä tai kuusta

 • 2 vaakasuoraa kehysosaa (R1), à 111 cm
 • 3 pystysuoraa kehysosaa (R2), à 144 cm
 • 2 vaakakehysosaa keskelle (R3), à 36,7 cm

3 KPL ETULEVYJÄ (P)

18 mm:n filmivaneria:

 • 3 levyä (P) à 122 x 215 cm

38 x 125 mm:n painekyllästettyä puuta:

 • 6 vaakasuoraa kehysosaa (P1) à 122 cm
 • 9 pystysuoraa kehysosaa (P2) à 190 cm
 • 6 vaakakehysosaa keskelle (P3) à 42,2 cm

LISÄKSI SIVUILLE:

Ruuvillisia lehtisaranoita

 • 12 kpl 30 x 30 mm:n saranoita sivuluukkuihin
 • 9 kpl 75 x 100 mm:m saranoita etulevyihin
 • 6 kpl 50 x 50 mm:n saranoita takaoviin

Muut helat :

 • 16 kpl 32 x 105 mm:n galvanoituja lukkopultteja, 1 galvanoitu työntösalpa

Muut ruuvit:

 • 4,5 x 30 mm:n ruostumattomia ruuveja päätyihin ja takaseinustaan
 • 4,5 x 50 mm:n ruostum. ruuveja etulevyihin

Vie aikaa

4-8 päivää (+ kuivumisaika). Riippuu paljon rutiinista.

Hinta

Noin 1400 €

Vaikeusaste

Ole tarkkana, kun otat mittojasi, jotta saat levyt varmasti sopimaan kenttiin. Yleisesti ottaen kyseessä on enemmänkin iso kuin vaikea projekti.

Piirustus

12-jalkainen terassi

Vajassa on neljä lattiapalkkia, kolme sen alla ja yksi yksittäinen, jonka varassa avolattia lepää. Jokainen niistä asetetaan betoniin valettavaan kolmeen pilarikenkään. Lattia- ja välipohjapalkkeihin voit käyttää painekyllästettyä puuta. Sovita mitat aina omien materiaaliesi mukaan.

12-jalkainen terassi

Pilarikenkä valetaan paikoilleen

Pilarikenkä valetaan paikoilleen

Rakenna kokonaan ilman näkyviä heloja

Runko kootaan täysin ilman rakennusheloja. Niiden sijaan käytetään pystysuorien tolppien sisään laitettavia kierretankoja, jotka kiinnitetään poikittaisholkeilla. Sen jälkeen työnnetään lattiapalkkien läpi ja lukitaan muttereilla. Periaate on varmaan-kin tuttu monista huonekaluista, joissa kiinnitys tapahtuu lastulevyyn. Tässä saadaan tukeva kiinnitys päätypuuhun, johon ruuvit muuten kiinnittyvät huonosti.

Rakenna kokonaan ilman näkyviä heloja

Katolla katettu runko

Vajan runko rakennetaan 122 x 244 cm:n mittaiseen vanerilevyyn sopivasta 100 x 100 mm:n puutavarasta. Kattolevyjä ja ruoteita kannattelevat seinäpalkeilla lepäävät 50 x 100 mm:n paarteet. Huomioi palkkien vahvuudessa oman alueesi lumikuormitus.

Katolla katettu runko

Seinät valmistellaan verstaalla

Seininä on vanerilevyt, joita vahvistetaan laudoilla ennen runkoon kiinnitystä. Laudat liimataan ja ruuvataan paikoilleen: pelkät ruuvit ovat liian lyhyet pitääkseen lautoja paikoillaan.

Seinät valmistellaan verstaalla

Video

TEKNIIKAT: Putkeen valetut tolppakengät

Siten saat tolppakengät vaakasuoraan ja samaan linjaan keskenään

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Mittaa reunasta reunaan

VINKIT: Väännä puu suoraksi

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puuterassi