Korkean terassin remontti

Vanha korotettu terassi istui ihan hyvin puu-tarhaan, mutta koska vuodet olivat jättäneet siihen jälkensä, päätimme piristää sen ilmettä. Tuloksena on sekä harmoninen kokonaisuus että paljon uutta lisätilaa terassin alapuolella.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
1300 euroa

Johdanto

Edelliset asukkaat olivat toimineetihan oikein rakentaessaan ison terassin, jonne pääsee kulkemaan suoraan talon sisältä.Terassi on loivassa rinteessä ja tarjoaa mahtavat näkymät ja oikotien puutarhaan – ja suuren katetun varas-totilan.

Ajatuksessa ei ollut mitään vikaa, mutta toteutus jätti toivomisen varaa. Terassi oli jotenkin irrallaan ympäristöstä. Koska lattia ja kaiteet olivat nähneet parhaat päivänsä, päätimme kohottaa terassin uudelle tasolle uudistamalla sen ilmeen.

Verhoilimme vanhan rungon tyylik-käällä kovapuulla, korvasimme kaitei-den pitkät laudat eleganteilla elemen-teillä ja viimeistelimme terassin alaosan vaakarimasäleiköllä. Kova urakka – mutta työ tekijäänsä kiittää.

Ohjeet

Ennen
Vanhojen kaieiden pitkät leveät laudat antavat raskaan vaikutelman.

Jälkeen
Säleikkö terassin alla luo harmoniaa puutarhaan.

Rungon vahvistus

1

Vanhat kaiteet irrotetaan pala palalta, jotta rakenne ei väänny ja irrottaminen sujuisi helpommin. Maltti on valttia - esimerkiksi lattiaa ja portaita ei kannata purkaa heti kokonaan, koska se hankaloittaa liikkumista töiden aikana.

2

Ennen varsinaista vanhan terassin purkua, se tuetaan tukipuilla, jotka kiinnitetään kulmatolppiin. Kun kaiteet purkaa pieninä paloina, työn voi tehdä yksin.

3

Tolpat sahataan palkiston tasoon. Vain kulmatolpat jätetään täyteen korkeuteensa. Muut tolpat korvataan lyhyillä kaidepylväillä, jotta kalanruoto-kuvioiset elementit saadaan suurin piirtein yhtä pitkiksi.

Pitkäteräinen pistosaha yltää tolpan läpi.

4

Uudet kaidepylväät (A) kiinni-tetään palkkeihin (D ja F) 10 mm:n pulteilla. Kiinnitä puristimella, ennen kuin poraat pultille reiän pylvään ja palkin läpi. Pultin kanta upotetaan lusikkaporan avulla.

Tarkista, että kaide-pylväät ovat vaakasuorassa ennen poraamista.

5

Pultit lyödään sisään vasaralla ja kiinnitetään. Käytä räikkä-väännintä työn helpottamiseksi.

VINKKI: Jos palkiston pystylinja ei ole suora, oikaise pylväitä välikkeillä.

Pultit upotetaan edestä ja kiriste-tään takaa.

6

Sitten on aika purkaa vanha lattia. Edessämme on malliesimerkki siitä, miten kova työ olisi maalata pahoin kulunut ulkopuulattia uudestaan siistiin kuntoon.

7

Useimmat palkit on vaihdettava. Pystytolpat olivat kestäneet hyvin vuosien taakan, mutta vaakasuorat alkoivat jo lahota. Ne ovat olleet vesikosketuksessa, ja kosteus on päässyt pureutumaan lattialautoihin.

8

Palkit kiinnitetään kulma-raudoilla. Rautoja käytetään palkkien molemmilla puolilla. Käytä tarkoitukseen sopivia ruuveja ja varo ruuvaamasta liian lähelle reunaa, jotta puu ei halkeaisi.

9

Vanhat portaat saavat myös kyytiä. Uusiin portaisiin rakennetaan askelmat samasta puusta kuin terassin lattia. Portaat myötäilevät nyt terassia koko pituudeltaan ilman porrastasannetta.

Kovapuulattia

1

Ensin asennamme kaksi reuna-lautaa palkkien päälle. Kummassakin on oltava pylväisiin sopiva leikkaus. Merkitse lovet suorakulman avulla. Vesisuojaksi 5 mm:n ilmarako.

2

Pylväiden lovet sahataan pistosahalla. Sen sijaan, että terää yritetään kääntää kulmassa, on parempi sahata loivasti takimmaiseen kulmaan, kääntää saha ja sahata takakulma - ja tehdä sivuleikkaukset viimeiseksi.

3

Laudat kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla. Pienellä lisärahalla saat kierteittäviä porakärkiruuveja, jolloin ei tarvitse esiporata reikiä tai upottaa ruuveja. Myös aikaa säästyy.

4

Kun kolmas reunalauta on lovettu ja paikoillaan, alkaa lautojen kiin-nittäminen - nyt työ etenee nopeasti ja vaivattomasti, sillä kaksi poikittaista reuna-lautaa on lyhentänyt pintaa niin paljon, että lautojen pituus on täsmälleen oikea.

5

Pidä asennusvälit tasaisina välikkeiden avulla. Saumarakojen leveys lasketaan kokonaisleveyden ja lautojen lukumäärän mukaan. Sopiva leveys on kuitenkin 6-12 mm, jotta sadepisarat mahtuvat raoista läpi.

6

Jos et saa lautaa kiinni välikkeeseen, ota taltta avuksesi.

VINKKI: Jos lauta ei anna periksi, tee lovi palkkiin ja työnnä lauta paikalleen kiilan avulla.

7

Viimeiseen pitkään lautaan tehdään myös pylväslovi. Jos laskelmat ja asennusvälit ovat oikeat, tilanne on hallinnassa - mutta tarvittaessa on hyvä mitata uudestaan ennen leikkaamista.

8

Terassillamme on myös pieni por-rastasanne. Jätimme toisen reuna-laudan pois, jotta meidän ei tarvitsisi rakentaa ylimääräistä tukea toisten lautojen alle.

9

Lattia on asennettu - ja periaat-teessa käyttövalmis. Tumma kova-puu on usein niin öljypitoista, että muuta suojaa ei tarvita, mutta hyvän öljyn avulla tumma hohde voi säilyä pitempään. Urien ansiosta lattia ei ole niin liukas märkänä.

Kaiteet kootaan

1

Kaiteiden kehikot kootaan 5 x 100 mm:n ruuveilla. Osat (K ja L) kiinnitetään oikeassa kulmassa; tämä onnistuu kiinnit-tämällä ne levyn päälle suorassa kulmassa. Esiporaa, jotta puu ei pääse halkeamaan - ellet käytä itsesenkkaavia ruuveja.

2

Verhouslaudat ja kehikot maala-taan ennen niiden kokoamista. Laudat (M) sahataan 45°:n kulmassa toisesta päästä ennen niiden naulaamista 2,2 x 45 mm:n kuumasinkityillä nauloilla. Luontevin-ta on aloittaa keskimmäisen riman päästä.

3

Seuraavat laudat naulataan 10 mm:n välein. Ilmaraot saadaan kätevästi 10 mm:n välikkeillä. Tässä vaiheessa vain keskimmäisen laudan päätyreuna on kiinnitetty.

4

Lautoja ei katkaista pituuteensa ennen kuin koko elementti on koottu. Tästä syystä hukkapaloja tulee hyvin vähän huolimatta lukuisista lyhyistä ja vinoista paloista - useimmat päätypalat voidaan käyttää seuraavissa elementeissä.

5

Reunat sahataan pitkällä vedolla pyörösahalla. Kiskon avulla tämä sujuu leikiten. Tukilaudan avulla saa myös pelkällä pyöräsahalla hyvän ja siistin lopputuloksen.

6

Elementti kiinnitetään kahden pylvään väliin, samaan tasoon niiden yläreunan kanssa. Käytä yhden käden puristinta, sillä se helpottaa työtä. Voit käyttää myös ruuvipuristinta.

7

Kaide-elementti kiinnitetään kahdella 5 x 100 mm:n ruuvilla molemmista päistä. Jätä pieni ilmarako elementin ja pylvään väliin; käytä välikkeitä oikean välin mittaamiseksi.

8

Kaiteet on nopea koota, kun elementit ensin on maalattu ja saatu valmiiksi. Lattian ja kaiteen väliin on varattu 25 mm:n ilmarako - se on riittävä ja estää myös onnettomuudet.

Seinän vieressä olevat pylväät kiinnite-tään 10 x 160 mm:n karminauloilla.

9

Kaidepuut sahataan (J) ja kiinni-tetään pylväisiin ja tolppiin. Käy-tämme samaa kovapuuta kuin lattiaankin, mutta sahaamme puutavaran 120 mm:n leveyteen - näin rakenteesta tulee ilmava. Muista kääntää sileä puoli ylöspäin.

Listoitus

1

Ensin peitämme palkit vaakasuoraan asennettavilla 21 x 95 mm:n reunalau-doilla (N). Lautoja on raskas pidellä samalla kun ruuvaa porakoneella. Laudat voi pitää paikoillaan puristimella ja tukikappaleella ennen niiden kiinnittämistä.

2

Reunalaudat tasataan vasta, kun ne on kiinnitetty 5 x 60 mm:n ruostumat-tomilla ruuveilla. Näin on helpompi saada sivut samaan tasoon. Hio reuna vielä hiek-kapaperilla, mielellään tehokkaan koneen avulla (esimerkiksi nauhahiomakoneella).

3

Säleikkö on tuettava hyvin - kahden tolpan väli on aivan liian pitkä. 50 x 100 mm:n palkeilla alarakenteesta (P ja O) saadaan tukeva. Kiinnittäminen aloitetaan alhaalta. Palkit ruuvataan kiinni puristinta apuna käyttäen.

4

Tukea tuovan pohjapalkin avulla kiinnitämme pystysuoran keskimmäisen poikkipuun (Q) etusivuun. Käytä siinäkin kulmarautaa - älä laita liian monta ruuvia. Kiinnitä etupuolelta alimmaisen reunalaudan taakse.

5

Säleikkö (R) kiinnitetään 2,5 x 55 mm:n kuumasinkityillä nauloilla. Asennusväli on noin 50 mm, käytä välikkeitä. Tarvittaessa voit kiinnittää toiselle puolelle tukilaudan.

50 mm:n välikkeet

6

Tarkista aina välillä, että välit pysyvät tasaisina. Välikkeistä huolimatta on oltava tarkkana.

7

Rimat katkaistaan koko korkeudel-taan. Rimat on itse asiassa kiinnitetty kulmatolpassa olevaan ylimääräiseen rimaan. Jos tolpat eivät ole täysin linjassa ja pystysuorassa, ongelma on helppo korjata ylhäältä alas asti kulkevalla rimalla.

8

Säleikkö maalataan 2-3 kertaa peittävällä puunsuojalla. Ja näin terassi on käyttövalmis, rappuja lukuun ottamatta. Rappujen rakentami-sesta kerrotaan myöhemmässä Tee Itse-lehden numerossa.

Materiaalit

100 x 100 mm:n painekyll. tolppia
• 9 uutta kaidepylvästä (A) á 122 cm
• 2 uutta kaidepylvästä seinää vasten (B) á 90 cm

75 x 150 mm:n sahatavaraa:
• 7 palkkia (C) á 360 cm

Palkkeja (olemassa olevat)
• 1 palkki (D), 462 cm
• 2 palkkia (E) á 125 cm
• 2 palkkia (F) á 420 cm
• 1 palkki (G), 103,5 cm

21 x 145 mm:n terassilautaa (tässä itaubaa):
• Yht. noin 108 m lattialautaa (H)

21 x 120 mm:n terassilautaa: (sahataan 21 x 145 mm:n terassilaudoista)
• Yhteensä noin 14 m kaidepuuta (J)

33 x 54 mm:n höylättyä kuusta:
• 35 pystysuoraa kehikko-osaa (K) á 76,7 cm
• Yhteensä noin 35 m vaakasuoriin osiin (L)

18 x 95 mm:n höylättyä kuusta:
• Yhteensä noin 110 m säleikköön (M)

21 x 95 mm:n painekyll. terassilautaa:
• Yhteensä noin 40 m reunalautaa (N)

50 x 100 mm:n palkkeja
• 1 tukipuu (O), 341 cm
• 1 tukipuu (P), 91 cm
• 1 tukipuu (Q), 195 cm

25 x 50 mm:n listaa
• Yhteensä noin 140 m peitelistaa (R)

Lisäksi:
• 4,0 x 40 mm:n 5,0 x 60 mm:n ja 5,0 x 100 mm:n haponkestäviä nauloja
• 5,0 x 40 mm:n helaruuveja
• 5,0 x 60 mm:n ruostumatt. kovapuuruuveja
• 2,2 x 45 mm:n ja 2,5 x 55 mm:n kuumasinkittyjä nauloja
• 50 x 50 mm:n kulmarautoja
• 10 x 200 mm:n kuumasink. pultteja
• 10 x 160 mm:n karminauloja
• Betonianturat (S) (olemassa olevat)
• Täysinpeittävää puunsuojaa

Vie aikaa

Reilu viikko - plus viimeistely ja maalin kuivuminen.

Hinta

Noin 1 300 €

Vaikeusaste

Kokeneelle nikkarille kohtalaisen helppo tehtävä, mutta improvisointikykyä tarvitaan.

Piirustus

Terassi osaksi puutarhaa

Uuden terassin rakentamisessa hyödynnämme vanhaa runkoa. Oheinen piirros (mitat mm) sopii myös kokonaan uuden korotetun terassin rakentamiseen.

Terassi osaksi puutarhaa

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puuterassi