Pitkäikäinen terassi

Talvisäiden armoilla olleen puuterassin keväthuolto ei ole mukavaa. Pystyyn nostettava terassi on suojassa lumelta ja pitää pintansa pidempään.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
2,50 €/m2

Kaunis terassi käännetään alas vastaanottamaan kesänviettäjät.

Johdanto

Kesäterassi luo mukavasti lisäviihtyisyyttä kesämökille. Sillä on leppoisaa nauttia lämpimistä kesäilloista hyvässä seurassa tai vain paistatella päivää hyvän kirjan kera itsekseen. Kauniisti tehty terassi kaunistaa myös mökkiä. Haittapuolena on kuitenkin, että talvi jättää jälkensä puun pintaan. Sade, räntä, lumi ja vaihtelevat pakkasolosuhteet kuormittavat puuta rankasti.

Siksi olemme laatineet ohjeet pystyyn nostettavan terassin rakentamiseksi. Tällainen terassi on suojassa talven ankarilta sääolosuhteilta.

Kun panet kesämökin talviteloille tai jätät mökin tyhjilleen viikoksi tai pidemmäksi aikaa, terassi on helppo nostaa pystyasentoon mökin seinää vasten, jolloin se on suojassa lumi- ja vesisateelta.

Terassi ei tällöin altistu kosteudelle yhtä paljon kuin maassa maatessaan, ja sen käyttöikä pitenee huomattavasti. Kun vielä kiinnität terassin pystyyn mökin seinää vasten riippulukolla, se suojaa mökkiä samalla myös tunkeutujilta.

Ohjeet

01
Aloita kehikosta 7 Vaihe

Aluksi rakennetaan tukeva kehikko, joka kestää terassin painon. Koska esimerkis-sämme käytetään lehtikuusta, ongelmia tuottaa pitkä kannatinpalkki (C), sillä lehtikuusella on taipumus vääntyä. On helpompi hankkia kaksi 3 metrin lank-kua kuin yksi 6 metrin lankku. Lehtikuusen voi hyvin korvata kestopuulla (AB).

Tämän vuoksi kokoamme kannatin-palkin kahdesta lankusta tekemällä keskelle loviliitoksen (keskimmäisen kannattimen kohdalle). Sahaamme lankkujen päätyyn 30 cm:n pituisen loven liitoskohtaa varten.

Terassin syvyydeksi tulee 124,50 cm. Voit rakentaa syvemmänkin terassin, kunhan vain jaksat nostaa sen pystyyn.

1

Sijoita vaakakannakkeen (A) ylä-reuna noin 10 cm oviaukon ala-reunan alapuolelle. Se vastaa kahden terassilaudan paksuutta + 5 cm:n etäisyyttä sisäänkäynnistä. Poraa ruuvinreiät kannattimeen porakoneella.

2

Kiinnitä vaakakannake seinän alaosaan pulttiruuveilla 80 cm:n välein. Esimerkissä on käytetty kahdeksaa 150 mm:n aluslevyllistä ruuvia.

3

Vala pilarikengät betoniin ja sijoita ne siten, että kannatinpalkin (C) etuosa on 110 cm:n päässä seinästä. Mukauta korkeutta siten, että vaakakannakkeen (A) ja kannatinpalkin (C) yläosat ovat suorassa.

4

Kokoa kannatinpalkki (C) ruuvi-puristimien avulla. Pane liitoskohta palkkikengän kohdalle ja poraa reiät helan kahden reiän läpi 8 mm:n terällä. Poraa vielä yksi reikä kummallekin puolelle helaa keskelle palkin syrjää.

5

Kiinnitä loviliitos yhteensä neljällä 8 x 110 mm:n pultilla ja mutterilla, joista kaksi kiinnittää palkin helaan. Muut helat kiinnitetään palkkiin kahdella pultilla ja mutterilla. Tarkista toistuvasti vesivaa'alla, että palkki on suorassa.

Levitä liitokseen pu-liimaa ennen sen puristamista.

6

Kiinnitä poikkikannattimet ruuvein palkkikenkiin, jotka sijoitetaan siten, että kannattimien yläosa on samalla tasolla vaakakannakkeen (A) ja kannatinpalkin (C) yläosan kanssa. Kiinnitä B1 kulmahelalla, pultilla ja mutterilla.

7

Kiinnitä palkkikengät kannatin-palkkiin (C) ja vaakakannakkeeseen (A) 5 x 35 mm:n helaruuveilla, joilla myös poikkikannattimet kiinnitetään.

02
Rakenna kansi 2 Vaihe

Terassin kannen osiot rakennetaan 28 x 120 mm:n terassilaudoista, joiden jänneväli voi olla enintään 60 cm. Esi-merkissä on käytetty lehtikuusta. Laudat (G1, G2, G3 ja G4) sahataan pituuteen. Jokaiseen osioon tarvitaan yhdeksän lautaa. Eripituisia lautoja tarvitaan pal-jon, joten jokaisen osion laudat kannattaa merkitä samalla merkillä.

Poikkilaudat (F) sahataan pituuteen (106,20 cm). Ne kiinnitetään ruuvein terassilautojen taustapuolelle, jotta terassin kanteen ei tule näkyviä ruuveja. Kuhunkin liitokseen tarvitaan neljä 4,5 x 50 mm:n A4-luokan ruostumatonta ja haponkestävää ruuvia.

1

Pane terassilaudat (G) tasaiselle työtasolle. Jätä lautojen väliin timpurinkynän kapeamman sivun levyinen rako. Käytä välikappaleita. Lautojen päätypuu asetetaan tarkalleen linjaan, ja poikkilaudat (F) kiinnitetään 4,5 x 50 mm:n A4-ruuvein.

2

Kiinnitä osion etuosaan pieni helmalauta (H). Se peittää poikki-lautojen päädyt sekä kannattimen ja terassilautojen välisen aukon. Osiossa 1 helmalauta tulee myös ulkoreunaan (H1) 115 mm ulos takaosasta seinän vieressä.

03
Kiinnitä kansi 4 Vaihe

Ennen kuin osiot kiinnitetään, seinän viereen koko terassin leveydeltä ja toiseen päätyyn on kiinnitettävä lauta (E). Siihen kiinnitetään osioiden saranat. Lisäksi laudan tehtävänä on pitää osiot hieman viistossa seinää kohti, jotta terassi ei pääse rämähtämään alas hel-posti. Ennen laudan kiinnittämistä tuki-laudat on tuettava samaan tasoon osioi-den poikkilautojen kanssa.

Tuet (D) valmistetaan osista kokonai-sen laudan sijasta, sillä se tulee edulli-semmaksi. Lehtikuusilaudat eivät nimit-täin ole kovin halpoja. Lopputuloksen kannalta on tärkeää, että tukien etu-reunassa on helmalauta.

1

Kiinnitä tuet (D) poikkilautoihin (B) ja vaakakannakkeeseen 4,5 x 50 mm:n ruuveilla.

2

Tarkista, että seinä on suora oikolaudalla tai narulla. Jos seinäs-sä on vinoja kohtia, oikaise ne esimeriksi panemalla tukien taakse välikappaleet. Etureunojen tulee olla tasassa.

3

Kiinnitä koko seinän pituudelta kulkevat terassilaudat (E) ja (E1) 4,5 x 50 mm:n kokoisilla A4-luokan ruuveilla terassilautojen (E) ja E1) alla oleviin tuki-lautoihin (D). Sahaa sisänurkkaan tulevat lautojen päädyt 45 astetta viistoon.

4

Kiinnitä jokainen osio kahdella 80 x 80 mm:n lehtisaranalla, jotka sijoitetaan 15 cm:n päähän kummastakin sivusta. Kiinnitä saranat tukiin ja poikki-lautoihin terassilautojen läpi. Käytä kiinni-tykseen 4,5 x 50 mm:n A4-ruuveja.

Osioiden lautojen ja sivujen väleihin pannaan 5 mm:n välikappaleet.

Materiaalit

Kehikko

48 x 98 mm:n mitallistettu sahatavara:

 • 1 vaakakannaketta (A), 525,20 cm
 • 8 kannatinta (B) à 96 cm
 • 1 kannatin (B1), 105 cm

90 x 90 mm:n lankkuja:

 • 2 kannatinpalkkia (C) à 300 cm

28 x 120 mm:n terassilautoja:

 • 3 kiinnitintä (D) à 25 cm
 • 3 kiinnitintä (D) à 50 cm
 • 1 kiinnitin (D2) à 110 cm

Lisäksi:

 • 5 pilarikenkää
 • 16 palkkikenkää kannattimille à 45 x 96 mm
 • 2 kulmahelaa, 55 x 70 mm (B1:lle)
 • 5 x 35 mm:n helaruuveja
 • 5 lukon kiinnikettä à 85 x 38 mm
 • 2 pulttia à 8 x 60 mm
 • 8 pulttia ja mutteria à 8 x 170 mm
 • 4 pulttia ja mutteria à 8 x 110 mm
 • 8 aluslevyllistä pulttiruuvia à 8 x 150 mm
 • Pu-liimaa

Erikoistyökalut

 • Katkaisu- tai jiirisaha
 • Sähköpora

Kansi

28 x 120 mm:n terassilautoja (höyl.)

 • 1 lauta seinää vasten (E), 540 cm
 • 1 lauta seinää vasten (E1), 124,50 cm
 • 9 poikkilautaa (F) à 106,20 cm
 • 9 lautaa (G1) à 119,50 cm
 • 9 lautaa (G2) à 180 cm
 • 9 lautaa (G3) à 119,50 cm
 • 9 lautaa (G4) à 107 cm

28 x 120 mm:n terassilautoja (halkaistu 28 x 60 mm:n kokoon)

 • 5 helmalautaa (H) à 1165 mm, 1190 mm, 1195 mm, 1235 mm ja 1800 mm

Lisäksi:

 • 300 A4-luokan ruuvia à 4,5 x 50 mm
 • 8 lehtisaranaa à 80 x 80 mm

Vie aikaa

Varaa työhön 4–5 päivää, sillä aikaa kuluu myös pilarikenkien valamiseen.

Hinta

Noin 2,50 €/jm (lehtikuusi)

Vaikeusaste

Kun otat mitat ja kokoat terassin tarkasti, projekti ei ole vaikea.

Kehikko

Vaakakannake (A) kiinnitetään mökin seinään ja kannatinpalkki (C) maahan valettuihin pilarikenkiin. Kannatin-palkki (C) koostuu kahdesta palkista, jotka on kiinnitetty keskeltä loviliitoksella. Poikkikannattimet (B ja B1) kiinni-tetään vaakakannakkeeseen (A) ja palkkiin (C) palkkikengillä ja kulmaheloilla.

Kehikko kiinnitetään seinään ja valettuihin pilarikenkiin. Piirroksen mitat millimetreissä.

Kehikko

Kokoa kansi

Kukin osio koostuu yhdeksästä lau-dasta, jotka on kiinnitetty alapuolelta kahdella poikkilaudalla. Koko pituu-delta kulkee helmalauta. Osiot kiinni-tetään koko seinän vierustalla kulke-vaan lautaan (E) saranoin ja voidaan nostaa pystyasentoon.

Kokoa kansi

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Terassi