Oikaise vinot terassilaatat – se on näin helppoa

Palauta pystyyn nousseet, karkuun luisuneet ja vajonneet terassilaatat takaisin ruotuun. Se on helppoa, ja tasainen terassi kestää pitkään.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 tunti/m2
Hinta
8 euroa/m2

Johdanto

Jos terassi aaltoilee tai on täynnä rik-karuohoja, on vain yksi keino korjata asia: laatat pitää poistaa ja asentaa uudelleen, jotta terassi tulee kuntoon.

Ongelmat johtuvat siitä, että kaikkea irtomultaa ei ole poistettu ennen laattaalustan perustamista tai saumoihin on ehkä laitettu rantahiekkaa oikean sau-mahiekan sijasta. Nämä ratkaisut johta-vat kolmeen asiaan:

Ensinnäkin multa-maa elää maapohjaa enemmän ja vajoaa näin helpommin.

Toiseksi hienojyväi-sestä rantahiekasta ei koskaan tule vesi-tiivistä, vaan sadevesi valuu sen läpi ja pehmentää alustan - jolloin se vajoaa.

Kolmanneksi rikkaruohot asettuvat saumojen pehmeään rantahiekkaan ja pääsevät rehottamaan.

Irtomulta pitää poistaa kiinteään maahan saakka ja korvata vähintään 10 cm:n kantavalla murskekerroksella, joka tärytetään huolella. Tämän päälle tulee pienempää mursketta ja ohut tasoitushiekkakerros. Saumat sauma-taan oikeal-la saumahiekalla, jonka jyvät ovat erikokoisia ja josta täryttämällä muodostuu napakka sauma. Saumasta tulee niin kova, että vesi ei pääse siitä läpi eivätkä rikkaruohot pysty kasva-maan siinä. Näin syntyy kestävä alusta.

LUE LISÄÄ: Saumahiekka - käytä sitä tämän takia!

Väärin ja oikein tehty laattapäällyste

Väärin asennettu laatoitus muistuttaa hieman kärjistäen vas. kuvan tilannetta. Ohut murskekerros on laitettu suoraan multa-maan päälle, minkä seurauksena päällyste on vajonnut. Saumat on täytetty rantahie-kalla, joka on huuhtoutunut sateen mukana pois. Osa tasoitushiekastakin on huuhtoutunut pois rankkasateessa. Niissä kohdin, missä hiekkaa on vielä jäljellä, kasvaa rikkaruoho.

Väärin

Oikein

Ohjeet

01
Poista kivet ja sora 3 Vaihe

Ongelma on liian iso korjattavaksi vain paikoitellen, joten kivet joudutaan nosta-maan pois ja aloittamaan alustasta. Useimmissa tapauksissa tasoitushiekka-kerros ja laatat voidaan käyttää uudel-leen, mikä on hyvä pitää mielessä laattoja poistettaessa. Tarkista, onko kantavan murskekerroksen alla multamaata. Jos on, se on ilman muuta poistettava. Muuten riittää kun alusta oikaistaan - edellyttäen, että murskekerros on riittävän paksu (vähintään 10 cm).

1

Kaikki laatat poistetaan. Irrota kivet rautakangen avulla, ja siirrä ne laatoituksen sivulle pinoihin.
VINKKI: Ennen kuin pinoat laatat, puhdis-ta niiden reunat ja pohja sorasta. Näin ne ovat valmiita käytettäväksi uudelleen.

2

Pienet pihakivet voi lapioida pois. Pitkällä ja kapealla pistolapiolla voi nopeasti poistaa rivin pihakiviä, sillä sen avulla voi nostaa useamman kiven kerral-laan. Vaihtoehtoisesti kivet voi poistaa tavallisella lapiolla.

3

Tasoitushiekka poistetaan huo-lella, jotta se voidaan uusiokäyttää. Tasoitushiekka on kivien alla oleva ohut hiekkakerros, ja vain tämä kerros poistetaan. Jos mukana nousee kiviä ja maamöykkyjä, tasoituksessa voi myöh. ilmetä ongelmia.

02
Merkitse korkeus 4 Vaihe

1

Selvitä valmiin päällysteen oikea korkeus. Tässä tapauksessa ritilän yläreuna oli samalla korkeudella kuin valmiin terassin haluttu korkeus. Käy-timme rotaatiolaseria korkeuden merkitsemiseen. Vuokralaite maksaa n. 40 €/vrk.

Mittaa etäisyys laserlinjalta (punainen viiva) ritilään. Tässä mitta on 17,5 cm.

2

Siirrä mitta keppiin, joita isketään maahan 2-3 metrin välein päällysteen ulkopuolelle. Ritilän korkeus voidaan merki-tä keppeihin nivelmitan ja laserlinjan avulla.

Siirrä laserin ja ritilän välinen etäisyys (tässä 17,5 cm) laserlinjan korkeusetäisyy-deksi keppiin, niin saat päällyste-korkeuden.

3

Laske terassin kaato. Jos terassi on rakennusta vasten, mittaa rakennuksesta suorakulma jokaiselle kepille. Kaadon pitää olla vähintään 1 cm/m, ja koska kepille on matkaa 3 m, kaadon määräksi tulee 3 cm.

4

Kiristä naru päällysteen kaatoa vastaavalle linjalle, tässä tapauk-sessa ritilältä kepille. Naru, joka ilmaisee valmista korkeutta, voi toimia tarkistusmittana työn aikana. Kiristä naru tarvittaessa useammasta kohdasta kiinni.

03
Oikaise alusta 5 Vaihe

1

Levitä murske haravalla tasaisesti koko alueelle, kunnes pinta on noin 12 cm narun alapuolella. Täryttäminen laskee pintaa vielä 1-2 cm. Maapohja kannattaa täryttää ennen kuin sille levitetään soraa, muuten se voi vajota.

Murskekerroksen pitää olla väh.10 cm.

2

Murske tärytetään tasotärytti-mellä kovaksi ja tasaiseksi, jolloin pinnasta on 11-12 cm narulle. Tasotäryt-timen voi vuokrata, noin 60 kg painava kone on sopiva. Jos sora on kovin kuivaa, sitä kannattaa kostuttaa.

Kuivaa mursketta ei voi tiivistää kunnolla, joten se kannattaa kostuttaa.

3

Tärytetyn murskeen päälle tulee tasoitushiekkaa. Tähän voit käyttää aiemmin poistamaasi tasoitushiekkaa. Jos sitä ei ole tarpeeksi, joudut tilaamaan lisää hiekkaa.

4

Levitä tasoitushiekka haravalla tasaisesti. Me asennamme laattojen väliin mukulakiviä, joiden paksuus on noin 10 cm, joten tasoitushiekkakerroksesta tehdään 6-7 cm paksu, jotta kivet saadaan samaan tasoon laattojen kanssa.

Hiekkakerroksessa pitää olla sama kaato kuin valmiissa terassissa.

5

Hiekka tärytetään tasotärytti-mellä ja korkeus tarkistetaan. Pinnan pitää olla 1 cm ylikorkea, joten jos laatat ovat 5 cm paksuja, etäisyys naruun on 4 cm. Möyhi hiekkaa tarvittaessa, jotta laatat asettuvat paremmin paikoilleen.

04
Oikaise hiekkapinta 4 Vaihe

1

Paina hiekkaan kaksi putkea niin, että ne ovat rinnakkain hyvällä etäisyy-dellä toisistaan ja poikittain päällysteen kaatoon nähden. Kaiva hiekkaan pieni ”oja” putkelle. Jos laatat ovat 50 mm paksuja, putken ja narun väliin jää 45 mm.

2

Tarkista vesivaa'alla. Kun putket ovat poikittain päällysteen kaatoon nähden, ne pitää saada täysin vaateriin. Suoruutta säädetään lisäämällä tai poista-malla hieman hiekkaa. Kun putket ovat kuten pitääkin, pinta tasoitetaan varovasti.

3

Hiekka oikaistaan ohjainkiskolla tai pitkällä suoralla laudalla. Vedä kiskoa putkien yli edestakaisin ja työs-kentele kulmiin ja reunoihin saakka. Jos putket eivät ole tarpeeksi pitkät, siirrä niitä hiekassa varovasti. Tarkista vesivaa’alla.

4

Siirrä putkia yksi kerrallaan. Jos päällystetty alue on niin leveä, että et voi oikaista hiekkakerrosta yhdellä kertaa, siirrä sisempää putkea ulomman putken toiselle puolelle. Putkia säädetään kuten äsken, ja oikaisua jatketaan seur. alueella.

05
Asenna laatat 3 Vaihe

1

Mittaa ja asenna ensimmäinen laattarivi paikoilleen ohjausnarua seuraten. Näitä laattoja asennetaan 4 x 4 kpl neliölle. Jokaisen neliön väliin jätetään 10 cm tilaa mukulakiviä varten.

2

Kaikki laatat asennetaan paikoil-leen ennen mukulakivien asennusta. Vältä sekoittamasta hiekkakerrosta kävele-mällä jo asennettujen laattojen päällä. Käytä ohjainkiskoa (10 cm) suunnan ja etäisyyden säilyttämiseksi neliöiden välillä.

3

Täytä raot mukulakivillä. Kuviosta tulee siistein, jos saat asennettua rivien risteyskohtiin kokonaiset kivet.
VINKKI: Käytä moskaa hiekan kaivamiseen ja kivien naputtele-miseen paikoilleen tämän jälkeen.

06
Täytä saumat 4 Vaihe

Kun kaikki kivet on asennettu, täytetään saumat. Sauma kokoaa päällysteen ja saa sen näyttämään valmiilta. Mutta ei riitä, että sauma näyttää hyvältä. Sen pitää lukita laatat tiiviisti, jotta päällyste ei vajoa. Kunnon saumoissa eivät rikka-ruohotkaan pääse kasvamaan.

Monet käyttävät tavallista rantahiek-kaa laattojen saumoihin, mutta se on todella huono idea. Kun käytät oikeaa saumahiekkaa, saat saumoista tiiviit. Laattojen alla oleva hiekka pysyy kuivana eikä päällyste vajoa. Tiivis sauma yhdessä saumahiekan korkean pH-arvon kanssa pitää myös rikkaruohot poissa saumaväleistä.

1

Tee säkkiin pieni reikä ja valuta hiekka laatoille. Kannattaa toki keskittää hiekka saumakohtiin, mutta äärettömän tarkkana ei välttämättä tarvitse olla. Loppu-hiekka saadaan saumoihin harjaamalla.

2

Harjaa saumahiekka saumoihin. Täytä saumat varmasti kokonaan. Paras keino on harjata hiekkaa edestakaisin saumojen yli kaikkiin suuntiin.

3

Harjaa päällyste puhtaaksi hiekasta ja aja sen yli tasotäryttimellä. Tärytys pakkaa saumahiekan saumojen pohjalle. Samalla laatat ja pihakivet painu-vat aloilleen. Lisää saumahiekkaa ja tärytä, kunnes saumat ovat täynnä.

4

Saumoista lei pintaa tärytetä kunnolla. Jos saumat eivät ole tiiviitä, päällyste ei kestä kauan. Tämän vuoksi hiekkaa pitää lisätä ja täryttää, kunnes saumat ovat täynnä eivätkä ne enää vajoa. Tämä voi tarkoittaa 4-6 tärytyskertaa.

Materiaalit

Päällyste:

  • Saumahiekkaa

Alusta:

  • Mursketta (kahta erikokoista)
  • Tasoitushiekkaa

Erikoistyökalut

  • Tasotärytin
  • Moska
  • Rotaatiolaser tai vesiletku
  • Rautaputkia
  • Ohjainkisko tai suora, tasakulmainen lauta

Vie aikaa

Riippuu fyysisestä kunnostasi. Noin tunti/m2.

Hinta

Noin 8 €/m2 murskeeseen ja saumahiekkaan ja noin 40 €/vrk tasotäryttimen vuokraan.

Vaikeusaste

Tehtävä ei ole vaikea, mutta vaatii kovaa fyysistä työtä.

Piirustus

Alusta kerroksittain

Laattapäällysteen (ei ajotien) ihannealusta näkyy kuvassa. Ensi töiksi on kaivettava niin syvälle maahan, että kaikki pehmeä multa-aines saadaan poistettua ja jäljellä on vain kiinteä maapohja. Sen päälle asennetaan vähin-tään 10 cm:n murskekerros (enemmän, jos maata poistetaan paljon) ja lopuksi 3-10 cm:n kerros tasoitushiekkaa. Monet luulevat, että tasoitushiekan päälle tulee kuitukangas, mutta näin ei pidä tehdä. Kuitukangas estää laattoja aset-tumasta aloilleen ja ne alkavat heilua.

Alusta kerroksittain

Video

TEKNIIKAT: Kaato kiveykselle

Kaato on helppo mitata noppakoron avulla

TYÖKALUT: Näin käytät pyörivää laseria

Tällä videolla näytetään, miten käytät ja säädät pyörivää laseria. Laite heijastaa ympärilleen yhtenäisen viivan ja tarkan pisteen yhteen suuntaan. Kun olet opetellut käyttämään pyörivää laseria, voit merkitä helposti tarkat korkomerkit pitkille etäisyyksille. Siitä on hyötyä esimerkiksi lattian ja terassin tekemisessä.

VINKIT: Niksi linjalangalle

TEKNIIKAT: Asennushiekkakerros laatoille

Pinnasta tulee tasainen kahden putken ja suoran laudan avulla

VINKIT: Pudota laatta paikalleen

TEKNIIKAT: Kivien ja laattojen saumaaminen

Oikea asennushiekka tekee kiveyksestä vahvan

Vinkit & niksit

Rotaatiolaserin vaihtoehto on läpinäyvä muoviletku, joitakin keppejä ja hieman vettä. Iske kepit maahan molemmille puolille laatoitusta ja kaada letkuun vettä kunnes se on lähes täynnä. Vedenpinta on letkun molemmissä päissä aina samalla korkeudella, joten pitämällä letkunpäitä tasaisesti keppejä vasten ja merkitsemällä vedenpinnan korkeuden viivalla pääsee samaan tulokseen kuin laserilla.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Laattaterassi