Laattaterassi noppakivireunuksin

Graniittisilla noppakivillä reunustetun laattaterassin teko vaatii hieman osaamista mutta onnistuu hyvin, kun seuraa ohjeitamme. Terassista tulee näyttävä ja tasainen, ja se on helppo pitää rikkaruohoista ja levästä puhtaana monta vuotta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
35 €/m2

Terassi tehdään puu-tarhan kulmaan, mihin ei yleensä tuule liikaa.

Johdanto

Pihaterassin tekeminen neliömäisistä betonilaatoista voi kuulostaa lähes liiankin tylsältä, mutta siinä on omat hyvät puolensa. Neliömäisistä betonilaatoista oikeaoppisesti tehty terassi kestää nimittäin lopun ikäsi. Tätä terassia ei tehdä uusimpien trendien mukaan. Kun terassin ilme viimeistellään lohkotuin noppakivireunuksin, terassista tulee persoonallinen ilman että se näyttää miltään muotivillitykseltä. Terassilla on tilaa myös kalusteille ja kukkaruukuille. Kun päällyste on valittu, on löydettävä terassin paikka.

Se saisi sijaita sopivan lähellä taloa, naapureilta suojassa mutta kuitenkin auringossa, ja tarvittaessa varjossa ja tuulensuojassa. Paikan valintaan kannattaa paneutua huolella ja käyttää siihen riittävästi aikaa, sillä kun terassi on tehty, se on siinä pysyvästi. Ohjeitamme noudattamalla sade, pakkanen tai muurahaiset eivät pääse kitkuttanaan terassia paikaltaan.

Kaksi erilaista kiveä

Terassi rakentuu vastakohdista: täysin suorista betoni-laatoista ja karkeasti louhituista noppakivistä.

Monet suosivat yksinkertaista ja tasaisen suoraa, mutkatonta terassipäällys-tettä. Ensinnäkin siksi, että kalusteet on helpompi sijoittaa tasaiselle alustalle, ja toisaalta sen vuoksi, että terassille sijoitettavat kalusteet ja esineet tuovat jo itsessään väriä, joten terassipäällys-teen kuvio saisi mielellään olla rauhal-linen. Me teemme terassin neliömalli-sista valetuista betonilaatoista ja reunustamme alueen kahdella karkeasti louhituilla noppakivirivillä.

Ohjeet

01
Merkitse ja kaiva 6 Vaihe

1

Etene järjestelmällisesti, kun merkitset alueen. Merkitsemme ensin terassin etunurkan iskemällä maahan tolpan 5,2 metrin päähän pensasaidasta: tämä etäi-syys vastaa 10 laattaa ja kahta noppakiviriviä. Aidan kohdalle ei tule reunusta.

2

Vedämme kahden uuden kepin väliin narun äsken maahan iskemämme kepin kautta ja vajan julkisivun myötäisesti. Naru osoittaa terassin etureunan. Ensimmäinen keppi poistetaan, sillä se olisi myöhemmin tiellä.

3

Nyt merkitään sivut. Ensin vajan sivun myötäisesti, suoraan kulmaan etureunan naruun nähden. Naru sijoitetaan kahden kepin väliin niin pitkälle ulos, että kepit eivät vaikeuta työtä. Toinen sivu tulee 6,4 metrin päähän: 12 laattaa ja 4 kiveä.

4

Nurmikkoa poistetaan parin senttimetrin alueelta narujen ulkopuolelta, jotta pohjasta saadaan kauttaaltaan hyvä.

VINKKI: Siirrä turve erikseen, niin turpeesta ja mullasta on helpompi päästä eroon, käytätpä niitä itse tai toimitat muualle.

5

Korkeus mitataan. Vuokrasimme vaaituslaitteen, joka helpottaa työtä, mutta korkeuden voi merkitä myös narulla suunnitellun terassialueen kohdalle tietylle korkeudelle. Pintaan tehdään 1 cm:n kaato metrille ja laatoitus päättyy nurmen tasoon.

6

Kaiva niin tarkasti kuin mah-dollista kiinteään maa-alustaan asti. Poistamme terassialueelta maata 20 cm:n syvyyteen ja oikaisemme pinnan. Alustan voi
varmuuden vuoksi vielä täryttää tai tampata kertaalleen.

VINKKI: Aseta alueelle pinnan oikaisua helpottavia mittakeppejä jo etukäteen.

02
Työstä hyvä alusta 6 Vaihe

Laatoituksen tärkein rakenneosa on se, joka lopulta jää piiloon.

Työ alkaa kaiken irtomaan poistamisella, jotta alustasta saadaan kiinteä. Nyt alustasta työstetään tukeva ja sen päälle rakennetaan pinta, jolle laatat saadaan asennettua täysin suoraan.

Alusta koostuu kahdesta kerroksesta. Alimpana on paksu kantava kerros kivistä soraa, jonka karkeus on jopa 32 mm. Vaihtelevan sorakarkeuden ansiosta sorakerros pysyy hyvin muodossaan. Kerrosta on kuitenkin mahdoton oikaista tarkasti, joten sen päälle asennetaan 3-5 cm asennushiekkaa, jonka karkeus on enintään 8 mm. Pinta oikaistaan kahden pitkän vesiputken avulla.

1

Kantava murske levitetään alustalle. Karkeaa mursketta pitäisi olla vähintään 10 cm:n kerros, ja se tärytetään kahteen kertaan. Ensimmäisen kerran pinta tärytetään 5-6 cm:n kerroksen jälkeen, jotta maapohjasta saadaan varmasti tiivis.

2

Tärytykseen käytetään 80 kg:n tasotärytintä, joka on riittävän raskas päällysteille, joita ei kuormiteta autoilla. Oikaise pinta tarvittaessa haravalla ja tärytä toistamiseen. Jos sora on kuivaa, kostuta sitä hieman, jotta se pakkaantuu hyvin.

3

Asennushiekka levitetään ja tampataan kevyesti - sitä ei tärytetä liian kovaksi, sillä täytyy jättää tilaa saumo-jen täyttöä varten. Voit käyttää paria rautaputkea apuna pinnan oikaisussa. Upota putket uriinsa.

Putket asennetaan rinnakkain, jotta oikaisulautaa voidaan vetää ristiin rastiin niiden yli.

4

Putket oikaistaan asentoonsa painamalla hiekkaa niiden ympärille, kunnes putkien pinta on laatan paksuuden verran alempana kuin terassin lopullinen pinta. Muista tehdä kaato, joka johtaa sadeveden päällysteeltä pois.

5

Nyt asennushiekka voidaan oikais-ta millimetrin tarkasti vetämällä oikaisulautaa tai pitkää vesivaakaa alustan yli putkien päältä. Hiekka ”haraa vastaan”, joten ohjaa lautaa sivulta sivulle, jolloin se samalla poistaa ylijäämähiekkaa. Toista työvaihe.

6

Poista putket, täytä urat hiekalla ja tasoita urat piiloon.

VINKKI: Jos terassisi on niin leveä, ettei sitä voi oikaista kerralla, aseta yksi putki keskelle aluetta ja toinen putki sen sivulle ja oikaise yksi alue kerrallaan.

03
Asenna laatat ensin 4 Vaihe

Nyt alusta on kunnossa laattojen asennusta varten. Tämän jälkeen terassi onkin lähes valmis.

Raskaat laatat on tärkeä saada asen-nettua oikeille paikoilleen heti ensi yrittämällä, jotta hyvin tehty alusta ei vaurioidu. Tue laattaa naapurilaatan reunaa vasten ja laske se sitten rauhallisesti kallistaen paikalleen.

Kun tekniikan oppii, laatta laskeutuu niin, että naapurilaatan väliin jää kol-men millimetrin sauma. Se sopii hyvin, sillä näin laattojen väliin jää juuri sopivasti tilaa tiiviille saumoille, jotka estävät veden imeytymisen laattojen väliin ja vaikeuttavat rikkaruohojen itämistä.

1

Ensimmäinen laatta kallistetaan paikalleen ohjauslaudan avulla. Lauta asetetaan 20 cm:n päähän terassin reunanarusta. Toinen merkki tehdään 20 cm:n päähän toisesta narusta, jotta terassin molemmille sivuille jää tilaa kahdelle kiviriville.

2

Loput laatat kallistetaan paikoil-leen samalla tavoin: Sijoita laatta oikeaan kohtaan reuna lautaa vasten painettuna - ja myöhemmin naapurilaattaa vasten - ja laske se varovasti paikalleen. Tarkista, että 3 mm:n saumalle jää tilaa.

3

Laattoja voi leikata kulmahiomakoneella ja timanttilaikalla. Muista suojalasit ja kuulosuojaimet sekä hanskat, sillä leikatessa lentää pieniä, teräviä siruja. Laatan pitää olla leikatessa tasaisella alustalla joko lautojen tai sorapinnan päällä.

4

Junttaamme laattoja hieman paikalleen laudanpätkää apuna käyttäen, jotta laatat eivät halkea. Kun koko päällyste on valmis, terassi tärytetään pohjalevyllisellä täryttimellä, jotta kivet saadaan oikaistua ja saumat tiivistettyä.

04
Tee reunukset 5 Vaihe

Nyt asennamme noppakivet kahteen riviin kolmelle puolelle terassia.

Kivien koko ja muoto vaihtelee, joten niitä ei voi vain ”pudottaa” paikalleen tasaiselle alustalle. Jokainen kivi naputellaan alustaan oikeaan syvyyteensä. Joudut kokeilemaan useampaa kiveä löy-tääksesi sen, joka sopii parhaiten ja tuot-taa siisteimmän sauman. Kivien koko vaihtelee (8-10 cm), joten kivien välisistä saumoista tulee selvästi leveämpiä kuin betonilaattojen välisistä saumoista.

Lopuksi saumat täytetään. Jos ne jäävät irtonaisiksi, koko terassi alkaa myö-hemmin liikkua. Rantahiekka ei käy - hiekassa pitää olla eri kokoisia kiviä, jotta saumoista saadaan tiiviit ja kiinteät.

1

Kerää betonilaatoille kasa noppa-kiviä, niin sinulla on mistä valita. Kivet ovat luonnontuote ja eroavat toisistaan aika lailla. Ne ovat myös vähän laattoja korkeampia, joten joudut hieman kaapimaan hiekkaa, jotta saat kivet oikealle korkeudelle.

2

Valitse kivet ja naputtele ne paikoilleen moskalla. Käytä jokaisen kiven kääntelyyn ja asetteluun aikaa, jotta saat luotua kaksi siistiä kiviriviä, joiden päällipinta on ensi alkuun senttimetrin verran laattoja ylempänä.

3

Täytä saumat ja naputa kiviä alaspäin pitkän laudan avulla. Tämä vaihe vie hieman aikaa, mutta viimeistelee terassisi ulkonäön. Kaikki kivet ovat lopulta laattojen kanssa samassa tasossa, kun olet urakan päätteeksi täryttänyt koko terassin.

4

Kivivälit täytetään asennushiekalla nurmen reunaan asti. Lisää hieman saumaushiekkaa saumojen tiivistämiseksi.

VINKKI: Ruohon ja kivien väliin voi asettaa reunukseksi kovaa muovia, joka estää ruohon levittäytymistä saumoihin.

5

Nyt saumat suljetaan kokonaan, jotta ne eivät ime vettä ja heikennä alustaa. Harjaa saumaushiekkaa ristiin ras-tiin kunnes saumat ovat täynnä, poista irtohiekka ja tärytä terassi täryttimellä, jossa on pohjalevy, jotta reunat eivät vaurioidu.

Lisää hiekkaa seuraavina viikkoina, mutta siivoa ylijäämähiekka pois, sillä se saattaa värjätä pinnan.

Materiaalit

• Kantavaa mursketta (0–32 mm)
• Asennushiekkaa (0–8 mm)
• Laattoja (50 x 50 cm)
• Mukulakiviä (10 x 10 cm)
• Saumaushiekkaa (0–4 mm)

Erikoistyökalut

• Vaaituslaite / laservesivaaka
• 2 pitkää vesiputkea
• Ohjauslauta / pitkä vesivaaka
• Levytärytin, 80 kg
• Juntta tai muu vastaava työkalu
• Moska
• Kulmahiomakone

Vie aikaa

Varaa työhön 1 lomaviikko.

Hinta

Noin 1 100 € / 32 m2

Vaikeusaste

On tiedettävä mitä tekee, muuten lopputuloksesta ei tule hyvä. Tehtävä ei ole kuitenkaan liian vaikea, se on pikemminkin vain työläs.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.