Korjaa lahot kaiteet

Jos parvekkeen tai kattoterassin aidassa on lahoa, aita pitää korjata. Katso, miten nopeasti voit rakentaa pohjoismaiseen tyyliin sopivat vankat ja turvalliset kaiteet.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
120 euroa

Johdanto

LUE LISÄÄ: Tämä pitää tietää terassin kaiteen rakentamisesta

Lahonnut kaide on hengenvaarallinen, jos se on kiinnitetty parvekkeen, parven tai kattoterassin ympärille. Se pitäisikin vaihtaa uuteen heti kun huomataan, että puuosat eivät enää ole kunnossa. Esimerkkimme kaiteet olivat niin huonokuntoiset, että kattoterassia ei oltu käytetty enää moneen vuoteen.

Kaikki vanhat osat poistetaan ja korvataan uusilla, jotka sopivat talon tyyliin. Esimerkissä rakennetaan kolme tolppaa ja kaksi kaideosiota. Rakennustyyli on kopioitu perinteisestä pohjoismaisesta piha-aidasta, mutta rakennetta on vahvistettu käyttämällä järeämpää puutavaraa. Piha-aitaan halutaan usein käyttää kauttaaltaan pienempää puutavaraa.

ENNEN: Vanha katon läpi kiinnitetty kaide oli lahonnut kriittisistä kohdista. Tämän vuoksi kaiteet piti poistaa kokonaan.

JÂLKEEN: Uudet kaiteet ovat tukevat, vaikka niitä ei ole kiinnitetty kattopalkkeihin. Hieno ratkaisu, joka istuu talon tyyliin.

Ohjeet

01
Poista vanhat kaiteet 2 Vaihe

Vanhojen kaiteiden korkeus tuntui sopivalta, joten sekä korkeus että pituus mitattiin ennen kuin kaiteet sahattiin pieniksi kappaleiksi ja poistettiin. Kaide oli alunperin kiinnitetty kattotiilien läpi talon kannatinpalkkeihin.

Tämä on huono ratkaisu, joten paikkaamme katossa olevat reiät uusilla tiilillä. Ala-kerran kuistin katto toimii parvekkeen alustana. Katto puhdistetaan ja tiiviste-tään, jotta uudet tolpat voidaan asentaa.

1

Kaiteet sahataan kappaleiksi käsi- tai puukkosahalla. Kappaleet lasketaan varovasti parvekkeelta alas.

VINKKI: Varmista, ettei puussa ole nauloja ja ruuveja tms. ennen kuin sahaat käsisahalla.

2

Katto pestään. Vanhat kaiteet oli kiinnitetty nauloilla ja tiivistetty terval-la. Nämä poistetaan ja katto hiotaan, jotta alustasta saadaan tasainen ja kiinteä myö-hempää tiivistemassan käyttöä varten.

02
Sahaa laudat tolpiksi ja päällyslaudaksi 5 Vaihe

Tolpat rakennetaan vankoista 33 x 145 ja 33 x 70 mm höylätyistä mäntylaudoista. Neljä tolppaa kootaan 6 x 80 mm ruuveilla.

Jos laudat taipuvat hieman, ne kään-netään ja asennetaan niin, että ne taipu-vat ulospäin. Muuten on vaarana, että tolpan sivuun jää koottaessa rako.

Kaiteiden yläpäät suljetaan päällys-laudalla. Se viimeistelee kaiteen ilmeen ja suojaa kaiteiden päätypuuta.

1

Laudat (A ja B) sahataan mittaan. Tässä käytetään 33 mm paksuja lautoja, sillä ne vakauttavat rakennetta paremmin kuin tavalliset 21 tai 28 mm paksut laudat.

2

Kahteen leveään lautaan (B) mer-kitään ruuvien paikat. Jokaiseen tolppaan tulee viisi ruuvia kaikille pitkille sivuille. Sijoita ruuvit 15 mm:n päähän reunas-ta. Esiporaa 6 mm poralla ja upota kannat.

3

Sijoita kapeat laudat leveiden väliin ja ruuvaa osat yhteen. Käytä kaikkiin kohtiin 6 x 80 mm ruuveja.

4

Jokainen tolppa suljetaan päältä "hatulla" (C). Sitä varten 45 x 170 mm soirosta sahataan 170 x 170 mm neliöitä, joiden yläreunat viistetään.

Reunat viistetään (45°) noin puoleen laudan paksuudesta.

5

Alapintaan sahataan ura koko levyn ympäri. Se toimii tippanokkana, ja takaa, että sadevesi tippuu tolpasta pois eikä valu tolpan sisään.

Uran syvyys on vain muutama millimetri. Se sijoitetaan mahdollisimman reunaan.

03
Tolppien kiinnitys parvekkeeseen 5 Vaihe

Kattopinta on nyt puhdas ja siisti tolp-pien asennusta varten. Jokaisen tolpan alle laitetaan bitumihuopakaistale, jotta kosteus ei pääse imeytymään puun pää-typintaan. Myös katolle asennetaan bitu-mihuopapala, jolla sinetöidään vanhan kaiteen jättämät reiät. Bitumin sijaan voi käyttää aluskermiä.

Tolpat kiinnitetään (pienin välein) alustaan vankoilla kulmaraudoilla.

1

Puun käyttöiän pidentämiseksi tolppien alle naulataan bitumihuopapalat. Käytä galvanoituja huopanauloja.

2

Leikkaa pala bitumihuopaa ja sijoita se niin, että se peittää vanhan kaiteen korjauskohdan. Merkitse palan paikka lyijykynällä ja nosta pala vielä pois.

3

Tiivistä alue tiivistemassalla. Purista massaa yhtenäisenä vanana koko paikka-alueen reunojen ja reikäkoh-dan ympärille. Paina huopapala kiinni.

4

Mittaa ja sijoita kulmarauta. Kulmarauta asetetaan tiivistemassan päälle ja kiinnitetään naulauslevyruuveilla.

TÄRKEÄÄ! Käytä ulkokäyttöön tarkoitet-tua kulmarautaa (ruostumatonta terästä).

5

Aseta tolppa kiilapalojen päälle ja kiinnitä se kulmarautaan naulauslevy-ruuveilla. Poista kiilat vasta, kun kaide on tukevasti kiinni.

04
Uudet kaiteet kootaan ja pystytetään 8 Vaihe

Kaiteissa on vaakalautoja ja pysty-pinnoja. Vaakalaudat asetetaan pysty-pinnojen ylä- ja alapuolelle, joten lautoja tarvitaan kaksi.

Jokaisen kaideosion päälle kiinnite-tään käsijohde. Sen pitää olla leveämpi kuin osioiden yläosa, mutta kapeampi kuin tolpat. Käytämme 45 x 120 mm puutavaraa, joka pyöristetään päältä sähköhöylällä ja hiomakoneella.

1

Laudat asennetaan ja uloimmat pinnat kiinnitetään. Kiinnitä jokai-nen liitos vain yhdellä ruuvilla, kunnes olet tarkistanut, että ristimitat ovat yhtä pitkät.

2

Kiinnitä kaikki pinnat kahdella ruuvilla jokaisesta liitoksesta. Käytämme 4,2 x 41 mm ruuveja. Säilytä sama pinnaväli koko kaiteen pituudelta.

3

Kun pinnojen toisen puolen vaakalaudat on kiinnitetty, osio on valmis, ja se voidaan asentaa kahden tolpan väliin. Tarkista, että osio sopii paikalleen.

4

Tarkista, että osio on vaaterissa ja ruuvaa se kiinni levyruuveilla.

VINKKI: Jos tolpat näyttävät liian korkeilta vaakaosioihin nähden, niitä voi yhä lyhentää.

5

Alhaalla ei ole tilaa ruuvata osiota kiinni kulmarautaan. Tämän vuoksi vaakalaudat kiinnitetään kahdella viistoon kiinnitettävällä ruuvilla tolppaan, yksi ruuvi kummaltakin puolelta.

6

Käsijohteet (F) höylätään pinnalta kaareviksi. Piirrä apuviivat laudan pituussuunnassa höyläystä varten. Hio pinta lopuksi täysin tasaiseksi ja sileäksi.

7

Käsijohde kiinnitetään alapuo-lelta, jotta sen yläpintaan ei jää ruuvien reikiä. Jos haluaa porata yläpuo-lelta, ruuvien reiät pitää tasoittaa ja maalata, jotta niistä ei mene sadevesi sisään.

8

Lopuksi tolpat varustetaan hatulla. Myös se ruuvataan alapuo-lelta kiinni. Hatun voi myös liimata ja ruu-vata kiinni yläpuolelta ja peittää tämän jälkeen ruuvien reiät tasoitteella ja maalilla.

Materiaalit

• 33 x 70 mm höyl. mäntyä (A), tolpat
• 33 x 145 mm höyl. mäntyä (B), tolpat
• 45 x 170 mm höyl. mäntyä (C), hattu
• 22 x 45 mm höyl. mäntyä (D), pinnat
• 22 x 70 mm höyl. mäntyä (E), vaakalaudat
• 45 x 120 mm höyl. mäntyä (F), käsijohde
• Isoja kulmarautoja, 40 x 90 x 90 mm
• Pieniä kulmarautoja, 20 x 40 x 40 mm
• 6 x 80 ja 4 x 55 mm Climate-ruuveja
• 5 x 40 mm naulauslevyruuveja
• 4,2 x 41 mm ruuveja (pinnoihin)
• Oksalakkaa, pohja- ja pintamaalia
• Bitumihuopaa, huopanauloja, tiivistettä

Vie aikaa

Uuden aidan ehtii rakentaa viikonlopussa, jos öljy ja pohjuste kuivuvat nopeasti.

Hinta

4,5 metriä kaidetta/ noin 120 €, sis. maalit.

Vaikeusaste

Kaiteet on melko helppo rakentaa. Vaikeinta on kiinnittää tolpat alustaan niin, että rakenteesta tulee täysin vakaa.

Piirustus

Vinkit & niksit

Sulje oksakohdat ennen kuin maalaat

Ennen kuin kaiteet pohjustetaan ja maa-lataan, ne käsitellään oksalakalla. Oksakoh-dat pitäisi käsitellä vähintään kahteen ker-taan, ja lakatun kohdan pitää kuivua kunnolla ennen toista käsittelyä. Nämä tolpat päätet-tiin pintakäsitellä vasta, kun ne on koottu. Käsittely olisi kuitenkin paras tehdä ennen kokoamista, jotta puu kestää pidempään.

Oksakohdat lukitaan kahdella oksalakka-kerroksella, jotta pihka ei tule maalin läpi.

Tolpat käsitellään paksulla kerroksella öljy-pohjaista pohjamaalia ja pintamaalataan.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …