Rakenna oma komposiittiterassi ja unohda terassin huolto

Jos rakennat terassisi komposiitista, saat terassin, joka kestää, etkä sinä joudu sitä huoltamaan. Et myöskään joudu tinkimään terassin ulkonäöstä tai laadusta, sillä komposiitti muistuttaa puuta, ja sillä on yhtä mukava kävellä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
80 €/m2

Johdanto

Komposiittilaudoista on muutamassa vuodessa tullut suosittu terassimateriaali. Me rakennamme ison terassin, joka sijoitetaan niin tiiviisti talon yhteyteen, että sille voidaan astua suoraan talosta. Hanke on suunniteltava huolellisesti, sillä kaikki laudat on tuettava terassin runkopalkeille.

Aloitamme siis huolellisilla mittauksilla ja tarkoilla työpiirustuksilla.

Terassi rakennetaan laadukkaasta komposiitista. Rakennamme sen vanhan laattaterassin päälle. Näin kiilat voidaan kiinnittää vanhaan terassiin niin, että ne eivät pääse liikkumaan.

Komposiitin väri

Puu harmaantuu ulkokäytössä. Myös komposiitti muuttaa väriään. Ensimmäisten 3–4 kk:n aikana lautojen ja reunalistojen väri haalistuu. Tämän jälkeen värimuutokset ovat valmistajan mukaan niin pieniä, että niitä ei lähes näe.

Komposiitti elää

Jos asennat 3,8 metriä pitkän laudan ja ulkolämpötila on 10 astetta, lauta venyy 6 mm, kun lämpötila vuoden kuumimpaan aikaan yltää 30 asteeseen.

TÄRKEÄÄ: Säilytä etäisyys

Komposiitti laajenee ja vetäytyy. Kun rakennat terassia tiiviisti talon yhteyteen, on tärkeää, että kaikkia kiinteitä kohteita vasten jätetään vähintään 15 mm rakoa. Tämä koskee esim. ulkoseinää/sokkelia, sadevesikaivoa ja tolppia. Kun kokoat lautoja pituussuunnassa, 6–10 mm:n rako riittää.

LUE LISÄÄ: Komposiittilauta

Ohjeet

01
Alustan tulee olla kiinteä ja tasainen 3 Vaihe

Terassi rakennetaan vanhalle laattaterassille, joten nyt emme työstä tasaista sorapohjaa tai tee tukipisteitä laatoille. Vaikka uusi terassi sijoittuu korkeam-malle, se ei aiheuta hankaluuksia kyn-nysten tai muiden rakenteiden kanssa. Jos alustana ei ole kiinteää pe rustaa, alustaa on vakautettava, jotta rakenne saadaan tukevasti tasaiselle alustalle.

Kun ensimmäiset kiilat ovat paikal-laan, otetaan mitta alustan korkeim-masta kohdasta, jossa palkkien päällä on vain pala bitumihuopaa. Viritämme narun, jotta korkeus pysyy hallinnassa.

1

Uudessa terassissa tulee olla noin 5 mm kaatoa talosta poispäin. Tarkistamme alustan ja oikaisemme sen, jos siinä on suuria epätasaisuuksia. Näin vältymme korkealta kiilaukselta.

2

Uuden terassin alle levitetään kuitukangas, jotta lautaväleihin ei kasva rikkaruohoja. Kiilat pitävät kankaan myö-hemmin paikallaan. Siihen asti käytämme kankaan painoina palkkeja ja kiviä.

3

Nyt kokoamme ensimmäiset kiilat. Niitä käytetään kaadon mittaamiseen, ja näin isoon terassiin kannattaa tehdä useita ”kiin-topisteitä”. Kiilat asetetaan bitumihuovalle ja ne kiinnitetään alustaan.

02
Komposiitti-palkkirakenne 5 Vaihe

Terassin rakenne voitaisiin tehdä painekyllästetystä puusta, mutta me päätimme käyttää komposiittia. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden kiilan väli saa olla korkeintaan 40 cm.

Tästä terassista tehdään niin pitkä, että lautoja on pakko jatkaa pituussuun-nassa. Ne kootaan kahdelle palkille, mikä on huomioitava jo runkoraken-netta tehtäessä. Näiden kahden palkin väliin tulee jättää vähintään 10 mm. Kasvatamme etäisyyttä hiukan varmuu-den vuoksi.

1

Ensimmäinen palkki asennetaan kiiloille. Poraamme palkin ja kiilan läpi sementtilaat-taan poravasaralla ja 8 mm:n kiviporalla. Laattaan asetetaan 8 mm:n tulppa ja kiila kiinnitetään ruuvilla.

2

Talon seinustaa vasten tuleva palkki kiilataan paikalleen. Päätyihin ja keskelle tulevat kiilat kiinnitetään laattoihin. Muut asetetaan vain bitumihuovalle, joka sulaa ajan myötä kiinni kiiloihin ja alustaan.

3

Loput palkit jaetaan tasaisesti alueelle. Kun molempien sivujen palkit ovat pai koil-laan, muut palkit on helppo kiilata. Useim -mat kiilat ruuvataan kiinni, jotta ne eivät liiku, ennen kuin laudat on asennettu.

4

Joitakin palkkeja on jatkettava pituus-suunnassa. Tässä tapauksessa näiden palkkien väliin pitää jättää vähintään 10 mm rakoa.

5

Kun palkit ovat paikoillaan, jokaisen pal-kin päätyyn voidaan asentaa kiinnike. Pian päästään asenta-maan terassilautoja.

03
Laudat asennetaan limittäin 7 Vaihe

Komposiittilaudat on koottava limittäin. Kahta vierekkäistä lautaa ei saa jatkaa samalla palkilla. Kuvion voi määrittää itse, mutta voit aloittaa kokonaisella laudalla ja seuraavan rivin puolikkaalla laudalla. Kolmas rivi aloitetaan jälleen kokonaisella laudalla jne. Näin kuvios-ta tulee rauhallinen, eikä palkkeja mene hukkaan, sillä kaikki lautojen pituussuunnan liitokset vaativat kaksi palkkiriviä.

Kahden laudan päätyjen väliin pitää jättää 6-10 mm rakoa, jotta laudoilla on tilaa laajentua.

1

Kaikissa laudoissa on kaksi puolta. Asennamme palkeille muutamia lautoja, jotta voimme valita terassiin haluamamme ilmeen. Laudan moniurainen puoli miellyt-tää enemmän, joten valitsemme sen.

2

Otamme mitan ensimmäistä lautaa var ten, jotta voimme katkaista sen oikeaan pituuteen. Komposiittilautoja on helppo sa ha ta katkaisu/jiirisahalla. Käytä kuulo-suojaimia ja suojalaseja.

3

Ensimmäinen lauta asetetaan paikalleen ja työnnetään varovasti kaikkiin pieniin kiinnikkeisiin (aloitusheloihin).

4

Jokainen lauta kiinnitetään jokaiseen palkkiin. Otamme pussillisen heloja ja täy tämme taskut ruuveilla. Käytämme porakonetta, 5 mm:n metalliporaa sekä kiinnittämiseen yhtä ruuvauskärkeä.

5

Seuraavat laudat asennetaan ja kiinnite-tään. Nyt työ etenee vauhdilla. Tarkistamme jatkuvasti, että kaikki kiilat ovat yhä paikoillaan, jotta terassiin saadaan oikea kaato ja laudat asettuvat vakaasti.

6

Kiristämme terassiin narun metrin välein. Sitä käytetään lautojen suoruuden tarkista-miseen -laudan ja narun välisen etäisyyden tulee olla yhtä suuri laudan molemmissa päissä. Lautoja oikaistaan, jos tarpeen.

7

Tämä terassi asennetaan talon kulmaa vasten, joten yhden laudan reunaa on kavennettava. Pitkä viilto voidaan tehdä pyörö- tai upotussahalla. Lovet ja pyöristyk-set on helpointa sahata pistosahalla.

04
Viimeistely 9 Vaihe

Kun viimeinenkin lauta on kiinnitetty, työ viimeistellään. Palkit sahataan oi-keaan pituuteen, loppuhelat asennetaan paikoilleen, laudat sahataan mittaan ja reunalistat asennetaan.

Tarkistamme sokkeliseinustalla sok ke lin ja lautojen välisen etäisyyden vielä kertaalleen, sillä sokkeli on harvoin täysin suora. Sokkelin ja laudan väliin PI-TÄÄ jäädä vähintään 15 mm kaikkialla.

Reunalistoihin ei voida piiloruuvata, joten reuna viimeistellään hieman eri tavoin. Valitsemme ruostumattomat ruu vit, upotamme ruuvienkannat ja kiinnitämme ne tasaisin välein.

1

Viimeinen lauta asennetaan täysin suoraan. Kiinnitämme laudan väliaikaisesti muutamilla kokoomaheloilla. Helat poistetaan, kun päätyhelat asennetaan.

2

Nyt palkit voidaan sahata oikeaan pituu-teen. Monitomityökalu on paras valinta tehtävään, mutta työstä selviää myös hie-nohampaisella käsisahalla tai pistosahalla.

3

Päätyhelat asennetaan kaikkiin niihin palkkeihin, joihin ei kiinnitetty väliaikaisia kokoomaheloja. Helat työnnetään palkin päätyyn, johon ne kiinnittyvät hyvin.

4

Esiporaamme jokaisen helan ja palkin läpi 6 mm:n metalliporalla ja painamme mukana tulevan koneruuvin reiästä läpi. Koneruuvi ja mutteri lukitsevat helan ja laudan palkkiin.

5

Kaikki päätyhelat jälkikiristetään kuusiokoloavaimella ja jakoavaimella. Nyt väliaikaiset kokoomahelat voidaan poistaa ja loput päätyhelat asentaa.

6

Nyt palkisto on valmis, joten laudat voidaan sahata pituuteen. Käytämme ohjainkiskollista upotussahaa, sillä se on kätevin väline. Vaihtoehtoisesti voisimme käyttää pyörösahaa ohjainkiskon kanssa.

7

Uloimman palkin sivuun kiinnitetään palkkipaloja. Näin reunalistat saadaan jo­ honkin kiinni. Ne kiinnitetään 30 cm:n välein.

8

Reunalistat valmistellaan. Kaikille ruuveil­ le esiporataan reiät ja ruuvinkannat upo­ tetaan, jotta ruuvit eivät näkyisi niin paljon. Jos reunalistat ovat liian korkeita, niitä voi kaventaa siltä sivulta, joka tulee alaspäin.

9

Reunalista kiinnitetään uloimman terassi­ laudan reunaan. Käytä esim. 50 mm pitkiä ruostumattomia linssikantaisia ruuveja. Reunalistoilla pitää olla tilaa elää, joten jätä 5 mm rakoa jokaisen listan päähän.

Materiaalit

 • Muovivälikkeitä/kiiloja
 • Ruuveja ja tulppia
 • Komposiittipalkkeja (ProDeck)
 • Kokoomaheloja
 • Komposiittiterassilautoja
 • Kiinnikkeitä (alku- ja päätyhelat)
 • Reunalistoja

Erikoistyökalut

 • Pora/ruuvikone (+ mielellään kulmatyöstöpää)
 • Pöytäpyörösaha (tarvitt.)
 • Monitoimityökalu (tarvitt.)

Vie aikaa

Hinta

Noin 80 €/m2. b

Vaikeusaste

Hanke ei ole vaikea, mutta palkki-rakenne on koottava huolellisesti, ja se on kiinnitettävä kunnolla alustaan.

Video

TEKNIIKAT: Terassilankkujen tukeminen

Säädettävillä kiiloilla saat lankut suoraan

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Vinkit & niksit

Ruuvit piiloon - käytämme alkuperäisheloja

Komposiittilautoja on tarjolla myös massiivisina, mutta me käytämme onttoja, molem min puolin uritettuja lauto ja. Tämän ansiosta laudat voidaan ruuvata kiinni heloilla niin, että ruuvit jäävät terassilautojen alle piiloon.

Heloilla on toinen-kin tärkeä etu: ne pitävät laudat hyvin kiinni rakenteessa, mutta sallivat lautojen laajen-tua ja vetäytyä pituussuun-nassa sen mukaan, kuinka ne kostuvat tai kuivuvat.

Palkin siihen sivuun, josta rakentaminen aloi-tetaan, asennetaan kiinnike. Sille esiporataan ensin reikä 5 mm:n metalliporalla. Kun kah den uloimman palkin kiinnikkeet on asennettu, linjaan kiristetään naru ohjaimeksi.

Komposiittilaudoissa ruuvit jäävät pii loon, sillä käytämme asiaan kuuluvia helo ja. Ensimmäiset niistä kiinnitetään ennen ensimmäisen terassilaudan asennusta. Loput kiinnitetään työn edetessä.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Terassi