Hieno purjekatos

Rakenna terassille upea pergolakehikko ja kata se purjekankaalla! Kankaan saa kätevästi esille, kun aurinko porottaa liikaa tai kun iltakaste laskeutuu kesken grillijuhlien.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
1500 euroa
Purjekatos terassille

Kätevän purjekangaskaton ansiosta terassin voi kattaa tarpeen mukaan. Muina aikoina voi nauttia auringon säteistä paljaan taivaan alla.

Johdanto

Ulkona on mukava istuskella, varsinkin, jos terassilla voi pysytellä kuivana sateellakin tai olla varjossa, vaikka aurinko porottaisi kirkkaalta taivaalta. Katoksen saa kuitenkin tarvittaessa myös auki. Ohjeidemme avulla voit rakentaa kätevän katoksen, jonka voit vetää myös sivuun, kun haluat nauttia auringosta taivaan täydeltä.

LUE LISÄÄ: Atettu terassi.

Katos on tehty Sunoffin markii-sista, joka liikkuu teräsvaijereilla ja jonka saa esiin käsivoimin. Katoksen kannattelemiseen tarvitaan teline, jonka voit rakentaa puutavarasta. Tässä telineenä toimii pergola. Voitrakentaa katoksen tarkasti esimerkkimme mukaan tässä käyttämis-tämme materiaaleista.

Kyseessä on luksusmalli, jonka toteutus vaatii näppäryyttä, sillä rakenteessa on paljon puuliitoksia, joiden teko pitää hallita. Harjoittele siis liitoksia muutamaan puupalkkiin, ennen kuin ryhdyt töihin, jotta tiedät varmasti, miten ne tehdään. Liitosten pitää olla tiukat, sillä ne isketään yhteen vasaralla.

Esimerkissä käyttämämme materi-aalit ovat hyvin laadukkaita. Siperian lehtikuusi on vahvaa ja kestävää. Se ei halkeile, ja sitä on mukava työstää. Sitkeä purjekangas on myös laadukasta, sillä se pysyy kauniina eikä repeä navakassakaan tuulessa.

Selviät hankkeesta halvemmalla ja helpommin, jos valitset painekylläste-tyn puutavaran Siperian lehtikuusen sijaan, naulauslevyt puuliitosten tilalle ja valkoiset muovipeitteet purjekankaan sijaan. Työ sujuu nopeammin ja kustannukset supistuvat noin 500 euroon.

Valitsitpa kumman ratkaisun tahansa, lopputuloksena on ainut-laatuinen katos, joka varmasti kerää ihailua. Rakenna se nyt, ettei naapurisi vain ehdi ensin!

Ohjeet

01
Tolppien tapitus yläsidepuuhun 3 Vaihe

8 metriä pitkät yläsidepuut (B) kootaan kahdesta yhteen lovitettavasta osasta - tämä näytetään kohdassa 3. Yläsidepuu lepää kolmen tolpan (A) päällä. Tolpat kiinnitetään tapeilla yläsidepuuhun.

Sahaa kaksi 6 cm syvää viiltoa tolpan alapäähän 3 cm reunasta. Sahaa sitten sivuilta sisään päin, jolloin syntyy 3 cm paksu tappi keskellä tolpan päätyä. Merkitse yläsidepuuhun 3 x 9 cm:n kolo, joka vastaa tappia. Talttaa kolo.

Purjekatos: Sahaa kaikki puutavara. 1

Sahaa kaikki puutavara. Tämän pergolan rakentami-seen tarvitaan kolme tolppaa (A), kolme kannatinpalkkia (D), kaksi yläsidepuuta (B) ja seitsemän poikkijäykistäjää (C), jotka saha-taan suoraan kulmaan.

Purjekatos: Työstä tappi kaikkiin pystytolppiin (A). 2

Työstä tappi kaikkiin pystytolppiin (A). Tappi sahataan niin, että puolet merkkiviivasta jää jäljelle. Tapin pituus vastaa 2/3 puutavaran koosta. Esimerkissä se on 6 cm.

Purjekatos: Talttaa yläsidepuun (B) tappien lovet auki. 3

Talttaa yläsidepuun (B) tappien lovet auki. Mittaa, mihin tolpat sijoittuvat, ja piirrä tappien kolot. Niiden pitää olla mitoiltaan 3 x 9 cm ja syvyydeltään 6,5 cm (5 mm tapin pituutta syvempiä).

02
Poikkijäykistäjien sahaus tolppiin 4 Vaihe

Jotta koko rakenteesta saataisiin jäykkä ja kannatinpalkeille tulisi hyvä tuki, tolp-pien ja kannatinpalkkien sekä tolppien ja yläsidepuiden väliin asennetaan poikkijäykistäjät.

Ensin sahaamme tolppien viistot lovet ja sitten sovitamme poikkijäykistäjät loviin. Työ sujuu sangen näppärästi, kun liitoskohdat piirretään ensin kaavalle.

Purjekatos: Aseta poikkijäykistäjä (C) kaavalle ja merkitse, miten sen molemmat päät sahataan viistoon. 1

Aseta poikkijäykistäjä (C) kaavalle ja merkitse, miten sen molemmat päät sahataan viistoon. Poikkijäykistäjä upotetaan 2 cm tolppaan (A) ja yläsidepuuhun, aivan kaavan mukaisesti.

Purjekatos: Aseta tolppa (A) kaavalle ja merkitse, mihin poikkijäykistäjän lovi sijoittuu. 2

Aseta tolppa (A) kaavalle ja merkitse, mihin poikkijäykistäjän lovi sijoittuu. Piirrä lovi kaikkiin kolmeen tolppaan ja yläsidepuuhun.

Purjekatos: Sahaa lovet käsisahalla. 3

Sahaa lovet käsisahalla. Sahaa ensin pitkä viistoviilto. Muista, että merkkiviivan paksuudesta pitää olla puolet jäljellä, kun olet sahannut valmiiksi.

Purjekatos: Sovita kulmaa. 4

Sovita kulmaa. Kun tolppaan yhdistetään kaksi poikkijäykistäjää - tässä tapauksessa kulmassa - poikkijäykistäjien kulmista on sahattava hieman pois.

03
Yläsidepuu kootaan lapaliitoksella 2 Vaihe

Jotta yläsidepuusta saataisiin täyspitkä, yhdistämme kaksi puupalkkia ns. lapaliitoksella. Lapa on pituudeltaan noin 1 1/2 x puutavaran paksuus, tässä tapauksessa 14 cm.

Purjekatos: Merkitse lapaliitos kahteen yläsidepuuhun (B). 1

Merkitse lapaliitos kahteen yläsidepuuhun (B). Sahaa sitten kaksi osaa puoliksi läpi tarkasti 14 cm päähän päädystä suoraan kulmaan.

Purjekatos: Sahaa yläsidepuun päähän poikkiviilto. 2

Sahaa yläsidepuun päähän poikkiviilto. Käytä hienohampaista sahaa pituussuuntaiseen viiltoon, niin sahaa on helppo ohjata. Kun yläsidepuu on asennettu, lavat yhdistetään alapuolelta ruuveilla.

04
Kannatinpalkit kiinnitetään lohenpyrstöliitoksin 5 Vaihe

Halusimme, että kannatin-palkki sijoittuu yläsidepuun päällä juuri tähän kohtaan, missä tolppa yhdistyy yläsi-depuuhun. Jotta palkki voi-daan sijoittaa siihen ilman naulauslevyä, on tehtävä nk. kantavaolkainen lohenpyrs-töliitos. Kun valitset tämän ratkaisun, kannatinpalkki, yläsidepuu ja tolppa yhdisty-vät 9 x 9 cm alueelta. Ratkaisu on yksinkertaisen kaunis, eikä niin vaikea tehdä kuin miltä se näyttää.

Purjekatos: Piirrä kannatinpalkkiin (D) ja yläsidepuuhun (B) merkkiviivat kuten kuvassa. 1

Piirrä kannatinpalkkiin (D) ja yläsidepuuhun (B) merkkiviivat kuten kuvassa. Varsinainen lohenpyrstöliitos on 1,5 cm paksu, kantava olkaosuus 3 cm.

Purjekatos: Poista ylimääräinen puuaines sahalla ja taltalla. 2

Poista ylimääräinen puuaines sahalla ja taltalla. Varo, ettet vahingossa poista liikaa puuainesta, sillä lohenpyrstön pitää istua tiukasti yläsidepuun loveen.

Purjekatos: Tältä palkin päädyn pitää näyttää. 3

Tältä palkin päädyn pitää näyttää. Näet lohenpyrstölavan, joka pitää palkin paikallaan, ja kantavan olkaosuuden, joka kannattelee palkin painoa.

Purjekatos: Yläsidepuun kolo näyttää tältä. 4

Yläsidepuun kolo näyttää tältä. Se on 1,5 cm ja 3 cm syvä ja sopii tiukasti palkin ympärille. Palkki asennetaan sen päälle vasta lopuksi.

Purjekatos: Valmis liitos. 5

Valmis liitos. Palkki (D) makaa yläsidepuun (B) päällä tarkasti siinä kohdassa, missä tolppa (A) on yhdistetty tapilla yläsidepuuhun. Kaunis ja kestävä liitos.

05
Pergolan kokoaminen 3 Vaihe

Tolpat, poikkijäykistäjät, yläsidepuut ja kannatinpalkit on nyt sahattu pituuteensa. Poikkijäykistäjät ovat valmiit ja lovet sahattu. Lapaliitokset ja lohenpyrstöliitos on työstetty ja tapit ja kolot tehty.

Nyt voit koota pergolan terassille. Ruuvaa ensin palk-kikengät seinään siihen kohtaan, johon kannatinpalkki kiinnitetään, ja aseta sitten kaikki rakenneosat asennuspaikalle. Ruuvaa kulmahelat terassiin kiinni, jos haluat ankkuroida tolpat.

Purjekatos: Kokoa ensimmäinen osio ylösalaisin. 1

Kokoa ensimmäinen osio ylösalaisin. Aloita asentamalla yläsidepuu (B) maahan ja iskemällä tolpat (A) tapin koloihin. Iske myös poikkijäykistäjät (C) paikoilleen.

Purjekatos: Käännä osio niin, että se seisoo oikein. 2

Käännä osio niin, että se seisoo oikein. Nyt voit aset-taa kannatinpalkin keskitolpan päälle. Yläsidepuun lopppuolikasta ei ole vielä asennettu.

Purjekatos: Asenna keskitolppa. 3

Asenna keskitolppa. Talon puolella se lepää palkkikengässä, ja ulkoreunassa lohenpyrstölapa kannattelee kannatinpalkkia ja tolppaa. Asenna 3. poikkijäykistäjä, joka kannattelee kannatinpalkkia.

06
Markiisien ompelu 5 Vaihe

Jokainen katososio koostuu yhdestä markiisista, joka on ommeltu 4 kaistaleesta.

Osioiden koko on 360 x 360 cm, ja kun katos on ommeltu, sen tulee olla saumavarojen vuoksi 4 cm pienempi jokaiselta sivultaan. Valmiin katoksen koko on siis 356 x 356 cm. Ostimme 30 m 145 cm leveää markiisia. Se on jäykkyytensä vuoksi hiukan työlästä ommella, mutta kestää hyvin aurinkoa ja sadetta.

Purjekatos: Aseta kangas isolle pöydälle, jotta voit leikata sen. 1

Aseta kangas isolle pöydälle, jotta voit leikata sen. Leikkaa ensin neljä kaistaletta á 375 cm ensim-mäistä katososiota varten.

Purjekatos: Yhdistä kaistaleet. 2

Yhdistä kaistaleet. Aseta kaistale pöydälle ja laita seuraava sen päälle limittäen sitä 3 cm niin, että alaspäin tulevat sivut tulevat toisiaan vasten. Ompele molemman kaistaleen läpi 3,5 cm päästä reunasta.

Purjekatos: Taita kangas ensim-mäisen sauman yli, jolloin taitoksessa on 3 kangaskerrosta. 3

Taita kangas ensim-mäisen sauman yli, jolloin taitoksessa on 3 kangaskerrosta. Poista neulat ja silitä taitos.

Purjekatos: Ompele toiseen kertaan. 4

Ompele toiseen kertaan. Ompele 2,5 cm päähän reunasta. Pyydä apua kankaan ohjaamiseen, niin voit keskittyä ompelemaan siististi, tasaisesti ja suoraan.

Purjekatos: Taita 3 cm leveä sauma kahden reunan suuntaisesti, työnnä neula läpi ja silitä sauma, ennen kuin ompelet sen 2,5 cm päästä reunasta. 5

Taita 3 cm leveä sauma kahden reunan suuntaisesti, työnnä neula läpi ja silitä sauma, ennen kuin ompelet sen 2,5 cm päästä reunasta.

07
Purjerenkaiden kiinnitys 5 Vaihe

Markiisi on saatava helposti terassin päälle, kun aurinko alkaa porottaa, kun kaatosade yllättää tai kun iltakaste laskeutuu. Katokseen on vedetty kolme vaijeria: yksi kummallekin sivulle ja yksi pitämään markiisi keskeltä paikallaan. Vaijerit vedetään aiemmin tehtyjen pystysaumojen renkaiden läpi.

Jotta teräsvaijerit eivät rik-koisi kangasta, kiinnitämme kankaaseen purjerenkaat kuten suojapeitteissäkin usein on tapana.

Purjekatos: Markiisi on saatava helposti terassin päälle, kun aurinko alkaa porottaa, kun kaatosade yllättää tai kun iltakaste laskeutuu.

Markiisi on asetettu nurmelle. Saumat on merkitty katkoviivoin ja vaijerit punaisin viivoin, jotta näet, miten ne sijoittuvat.

Purjekatos: Merkitse jokaiseen saumaan kolmen purjerenkaan paikka. 1

Merkitse jokaiseen saumaan kolmen purjerenkaan paikka. Kaksi ulointa asennetaan 4 cm kummastakin sivusta sisään päin, keskimmäi-nen tarkasti näiden keskelle.

Purjekatos: Tee renkaille reiät. 2

Tee renkaille reiät. Käytä 12 mm reikämeistiä. Laita kankaan alle alustaksi tukeva puulevy, joka ei vaurioita meistiä, kun isket sitä vasaralla.

Purjekatos: Aseta purjerenkaan sirkka kaulus ylöspäin lävistimen alustalle. 3

Aseta purjerenkaan sirkka kaulus ylöspäin lävistimen alustalle.

VINKKI: Osta lävistintyökalu ompeluliikkeestä tai esim. Clas Ohlsonilta.

Purjekatos: Vedä purjekangasta lävistimelle ja aseta sirkkaosa sen päälle. 4

Vedä purjekangasta lävistimelle ja aseta sirkkaosa sen päälle. Vie lävistin molempien renkaiden läpi ja iske työkalu alas niin, että renkaat yhdistyvät.

Purjekatos: Näin upealta näyttää, kun renkaat on yhdistetty. 5

Valmis. Näin upealta näyttää, kun renkaat on yhdistetty. Kun olet tehnyt kaikki reiät ja varustanut ne purjerenkailla, voit ripustaa katoksen paikalleen.

08
Markiisin vaijeriripustus 5 Vaihe

Jäljellä on enää markiisin ripustus. Jokainen osio riippuu kolmesta muovipinnoitetusta teräsvaijerista, jotka on kiinnitetty yläsidepuuhun ja seinään asennettuihin silmukkakiinnikkeisiin. Helojen ruuvit ruuvataan pohjaan asti vasta sitten, kun katos on asennettu ja vaijerit kiristetty. Näin katos voidaan kiristää vielä kertaalleen.

Purjekatos: Kiinnitä kolme silmukkakiinnikettä (B) yläsidepuuhun, 3 joka osioon. 1

Kiinnitä kolme silmukkakiinnikettä (B) yläsidepuuhun, 3 joka osioon. Yhdet sivuille ja yksi osion keskelle, tarkasti katoksen reikien kohdalle. Toista seinäreunassa.

Purjekatos: Aseta kangas muovipinnoitetuille vaijereille. 2

Aseta kangas muovipinnoitetuille vaijereille. Vedä vaijerit kiinnikkeiden läpi ja kiinnitä ne vahvoilla kaapelikiinnittimillä.

Purjekatos: Kiristä vaijerit. 3

Kiristä vaijerit. Vapauta kaapelikiinnittimet yksi kerrallaan ja vedä vaijeri tiukalle. Käytä kiintoavainta tai pihtejä ja kiristä vaijeri niin tiukaksi kuin saat, ennen kuin kiinnität kaapelikiinnittimen.

Purjekatos: Kokeile, miten katos liikkuu. 4

Kokeile, miten katos liikkuu. Vedä katosta edestakaisin ja tarkista, että se liikkuu siten kuin pitää, ja että vaijerit kulkevat kaikkien renkaiden läpi.

Purjekatos: Kiristä katos. 5

Kiristä katos. Kun vaijerit on asennettu ja lukittu, ruuvaa silmukkakiinnikkeet kokonaan kiinni. Näin saat samalla kiristettyä purjekangasta ruuvitaltan avulla.

Materiaalit

90 x 90 mm laminoitua siperiankuusta:
• 3 tolppaa (A) á 235 cm
• 2 yläsidepuuta (B) á 410 cm
• 7 poikkijäykistäjää (C) á 80 cm
• 3 kannatinpalkkia (D) á 390 cm

Markiisi, leveys 145 cm:
• 8 kaistaletta á 375 cm

Lisäksi:
• 3 palkkikenkää
• 6 muovipinnoitettua teräsvaijeria, á 400 cm
• 12 silmukkakiinnikettä
• 12 kaapelilukkoa
• 54 purjerengasta (messinkiä)

Erikoistyökalut
• Reikämeisti
• Lävistin
• Iso kierukkapora

Vie aikaa

Varaa hankkeeseen 2 viikkoa ompelu- ja maalaustöineen.

Hinta

Noin 1 500 €/tähän 2-osaiseen pergolaan. 500 €, jos valitset edullisemmat materiaalit.

Vaikeusaste

Rakenteen lukuisat puuliitokset saattavat mietityttää. Jos olet ensikertalainen, harjoittele liitosten tekoa etukäteen tai käytä naulauslevyjä.

Piirustus

Valmista kaava

Valmista ensin kaava, jonka mukaan voit sahata pergolan osat. Malli on helpoin valmistaa 1220 x 2440 mm vanerilevystä, johon piirretään tolppa (A), yläside-puu (B) ja poikki-jäykistäjä (C).

Keskitolpan kolmelle sivulle työstetään lovet poikkijäykistäjiä varten. Kulmatolppiin työstetään lovet keskitolpan ja talon puoleisille sivuille.

Valmista kaava

Näin ompelet katoksen

Ompele ensin 4 kaistaletta yhteen niin, että saumat kääntyvät ylöspäin. Ompele sitten ylimääräinen sauma keskelle jokais-ta kaistaletta. Ompele lopuksi sivuille 25 mm leveä sauma muiden saumojen suuntai-sesti. Nyt sinulla on 9 saumaa, joista voit ripustaa katoksen, kun olet kiinnittänyt pressurenkaat.

Näin ompelet katoksen

Video

3D-malli

Purjekatos: Lähennä kuvaa ja katso kaikki hienot liitokset ja yksityiskohdat.
3D-malli

Katos purjekankaalla

Lähennä kuvaa ja katso kaikki hienot liitokset ja yksityiskohdat.

Avaa 3D-malli

Purjekatos: Tolpat ovat jykeviä, mutta ne on kiinnitetty toisiinsa tapeilla.
3D-malli

Tolpat ja tapit

Tolpat ovat jykeviä, mutta ne on kiinnitetty toisiinsa tapeilla.

Avaa 3D-malli

Purjekatos: Myös vinotuet upotetaan tolppiin.
3D-malli

Viistoiksi sahatut tolpat

Myös vinotuet upotetaan tolppiin.

Avaa 3D-malli

Purjekatos: Tolpat, tai oikeastaa palkit, on yhdistetty tyylikkäästi
3D-malli

Pidennetyt kattopalkit

Tolpat, tai oikeastaa palkit, on yhdistetty tyylikkäästi

Avaa 3D-malli

Purjekatos: Kiinnitä huomiota ylimpään, pieneen tappiin ja varo, ettei se katkea!
3D-malli

Tyylikkäin yksityiskohta

Kiinnitä huomiota ylimpään, pieneen tappiin ja varo, ettei se katkea!

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Tolpat suoraan riviin

Linjalanka auttaa saamaan ne suoraan linjaan

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Käytä sahaa suorakulmana

VINKIT: Merkitse mitta tarkasti

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Katettu terassi