Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Helposti ullakolle

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Tikkailla varustettu ullakonluukku helpottaa ullakolle pääsyä. Luukku pitää lämpimät huonetilat tiiviisti erossa kylmästä ullakosta. Tikkaat saattavat vaatia palkkien sahaamista ja rakenteiden vahvistamista.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
500 euroa

Johdanto

On hurja ero, kiipeääkö ullakolle horjuvia ja huteria tikkaita pitkin vai vakaita alastaitettavia tikkaita, jotka on kiinnitetty tukevasti sara-noilla ullakonluukkuun.

Ullakkoon kiinnitettäviä taitettavia tikasmalleja on erilaisia, ja hyvällä onnella löydät sellaiset, jotka on helppo asentaa.

Tikkaista on muutakin hyötyä kuin vain ullakolle kipuamisen helpottuminen. Hyvässä ullakkotikasmallissa, kuten tässä asennettavassa Timbermanissa,on tilaa myös eristeille. Luukku sulkeutuu tiiviisti, joten lämpö ei arkaa alhaalta ullakolle eikä ullakon kylmänkostea ilma kulje alas huonetiloihin.

Valitsimme tähän suuren luukun, 80 x 120 cm. Tuotemalli ei ole halvimpia, mutta toisaalta sen leveys riittää peittämään vanhan luukun kokonaan, joten emme joudu korjaamaan välipohjan alapintaa uuden luukun asennustöiden yhteydessä.

Emme kuitenkaan ole aivan niin onnekkaita, että selviäisimme pelkällä aukon sahaamisella, luukun kiinnittämisellä ja katon ja ullakon välisen saumakohdan tiivistämisellä.

Palkkeja vahvistetaan

Palkit, joiden väliin uusi luukku sijoitetaan, sijaitsevat poikittain ullakon tikkaisiin nähden. Jotta tikkaat voidaan kääntää oikein, joudutaan yksi palkeista katkai-semaan. Tätä ei voi tehdä noin vain, sillä palkit kannattelevat välipohjan laudoitusta ja ovat tärkeä osa kattorakennetta.

Joudumme siis vahvistamaan palkkeja niin, että kantovoimia siirretään viereisille palkeille. Työstä kannattaa ottaa oppia, mutta oman katon rakennemuu-toksista on aina syytä keskustella ammattilaisen kanssa.

Vanhat leikkikalut on nyt helppo kantaa ullakolle talteen. Ullakonluukusta tuli lämpimämpi ja tiiviimpi.

Ohjeet

Aukko merkitään

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Alue raivataan puhtaaksi ja mitataan ennen luukun ostoa. Päädymme luukkuun, joka vaatii kuvassa etummaisena näkyvän palkin katkaisemista. Ostamme samalla puutavaraa, heloja ja ruuveja tulevia muutostöitä varten.

2

Vanhan luukun kehys poistetaan varovasti. Aikaa säästyy paljon, jos ulla-kon alapintaa ei tarvitse korjata uutta luuk-kua asennettaessa. Tämän vuoksi viillämme vanhaa kehystä pitkin katkoteräveitsellä ennen kuin sahaamme ja irrotamme sen.

3

Uuden luukun aukkokohta piirretään ja leikataan alapuolelta. Myös tässä on tarkoituksena ennalta ehkäistä ullakon alapintaan syntyvät vauriot kun ryhdymme sahaamaan lautoja ja palkkeja luukkua varten.

Vahvistaminen

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Jotta uudelle luukulle saataisiin tilaa palkkirakenteeseen, joudumme poista-maan osan palkkia. Tätä ei voida tehdä noin vain. Välipohja on kiinnitetty palk-keihin, ja palkit sitovat kattotuoleja ja jäykistävät niitä katon painoa ja tuulta vastaan. Tämän vuoksi rakennamme ennen aukon sahaamista korvaavan pal-kin, joka siirtää kuormitusta katkaistulta palkilta viereisille palkeille.

Korvaava ratkaisu kannattelee myös välipohjan laudoitusta, jota lyhennetään, sekä kehystä, johon uusi luukku sisään-taittuvine tikkaineen kiinnitetään.

1

Merkitsemme uuden aukon paikan välipohjan yläpintaan poraamalla kaikkiin kulmiin reiät välipohjan läpi. Aukon pitää olla hieman suurempi kuin uusi luukku, jotta luukun sivuille jää 15-20 mm tikkaiden mekanismia ja saumojen tiivistämistä varten.

2

Ullakon puolella kulmien paikat merkitään reikien mukaan. Nyt uusi tukirakenne voidaan rakentaa ennen uuden aukon sahaamista. Näin välipohjaa ei tarvitse tukea työn aikana eikä siihen tule vahingossa vaurioita.

3

Rakennamme uuden kehikon. Kaksi vaakalautaa (B) yltää vähintään 15 cm poikkipalkkien (X) yli. Uusi poikkipalkki (A) sovitetaan kahden uuden vaakapalkin väliin. Lyhyet sivukappaleet (C) sovitetaan aukkoon. Katso myös alla oleva piirros.

4

Vaakapalkit kiinnitetään vanhoihin palkkeihin 6 x 120 mm:n ruuveilla, sa-moin kuin uuteen poikkipalkkiin (A), katkaistuun palkkiin, kahteen poikkipalkkiin (X) ja sivukappaleisiin (C). Esiporaa 4 mm:n poralla.

5

Välipohjan laudat kiinnitetään uuteen poikkipalkkiin (A) naulaus-levyillä ja ruuveilla. Valitse ruuvipituus, joka ei mene lautojen läpi. Kehikko on valmis, ja uudelle luukulle voidaan nyt sahata aukko.

Uuden aukon teko

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Nyt uudelle luukulle voidaan sahata pistosahalla aukko. Seuraamme katkoteräveitsellä tehtyä viiltoa, jotta emme riko välipohjaa enempää kuin tarvitsee. Aukon koko selviää tikkaiden ohjeista, tiiviille saumalle pitää jättää tilaa.

2

Nyt lattiaparru katkaistaan. Tämä tehdään yläpuolelta käsisahalla. Kun parru on sahattu toiselta sivulta, se kiinnite-tään naulauslevyllä, jotta sitä ei tarvitse pidellä samalla kun toisen puolen parrua sahataan poikki.

3

Leikattu parrunpätkä irrotetaan, kun väliaikainen naulauslevy on poistettu. Nyt uusi 80 x 120 cm:n aukko on valmis luukkua ja tikkaita varten. Vankan luukun kiinnittävän kehikon valmistumisen myötä koko puurakenne on valmis.

Luukun asennus

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Kiinnitä tiivistenauhaa tikkaiden pitkille sivuille ja aukon lyhyille sivuille. Nauha liimautuu itsestään, kun keltainen suojapaperi poistetaan. Tee ensin kehikkoon ja aukon reunaan viivat, niin nauha on hel-pompi saada suoraan ja kulmista tulee tiiviit.

2

Välipohjan alle kiinnitetään lauta aukon päätyihin, jotta voimme asettaa tikkaat niitä vasten ja tarkistaa, että ne tulevat ullakon tasoon, kun ne kiinnitetään. Tuki-lautojen pitää yltää niin pitkälle ulos, että luukun voi avata tikkaiden ollessa kiinni.

3

Tikkaat nostetaan ullakolle ja lasketaan alas kahdelle tukilaudalle. Tässä vaiheessa työkaverista on apua, sillä tiivistenauhat eivät saisi vaurioitua.

4

Karmi kiilataan paikalleen sivuihin ja kiinnitetään 7,5 x 92 mm:n asennus-ruuveilla. Jokaiseen päätyyn tulee kolme ruuvia ja pitkiin sivuihin tasaisin välein kaksi. Etäisyys sivuihin jaetaan tasaisesti, ja kiilat asetetaan kohtiin, joihin ruuvit tulevat.

5

Nyt luukku voidaan avata ja tikkaat laskea alas. Osat tulevat valmiiksi koottuina, joten riittää, että asen-nat jouset ja ketjunivelet. Ne kantavat valta-osan painosta, kun luukku jatkossa avataan ja tikkaat lasketaan alas kipuamista varten.

Lyhennä tikkaat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Nyt pitää selvittää, kuinka paljon tikkaita pitää lyhentää, jotta ne sopivat kattokorkeuteen. Tikkaat vedetään alas ja alin nivel taitetaan taaksepäin. Pidä tikkaita niin, että askelmat ovat vaakasuorassa ja mittaa reisilankkujen etäisyys lattiaan.

2

Tikkaiden alin nivel lyhennetään, niin että se vastaa mittaamaasi pituut-ta miinus 2 cm, jonka tuotepakettiin sisälty-vät muoviset jalkatulpat vaativat. Jalkatul-pat asettuvat itsestään oikeaan kulmaan, kun reisilankku sahataan suoraan kulmaan.

3

Jouset säädetään tikkaiden uuden pituuden mukaan. Ne säädetään sopiviksi askelmien ollessa vaakasuorassa. Jos tikkaiden kulmaa halutaan muuttaa, jotta askelmia ei jouduttaisi sahaamaan, jousia voi säätää esim. koukkua kiertämällä.

Reunat tiivistetään

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Tiivistenauhan punainen suoja-muovi poistetaan varovasti, jotta nauha voi laajentua. Ole tarkkana, että nauha tulee suoraan, ja tarkista, että nauhat yhtyvät kulmissa tiiviisti toisiinsa.

2

Luukku viimeistellään valkoisilla peitelistoilla, jotka kiinnitetään karmiin pienillä uppokantanauloilla. Kulmiin on sahattu siististi jiirit, ja liitoksiin levitetään vana liimaa, jotteivät ne ala irvistellä aikojen saatossa.

3

Lopuksi halkeamiin ja naulanreikiin pursotetaan hieman akryylimassaa ennen maalausta. Luukussa ei tarvita kahvaa, sillä se kiinnittyy pikalukolla. Nyt helppo, varma ja tiivis kulkureitti ullakolle on valmis.

Materiaalit

45 x 145 mm palkkia
• 1 poikkipalkki (A), noin 120 cm
• 2 vaakapalkkia (B) á noin 210 cm
• 4 sivukappaletta (C), yht. noin 230 cm

Lisäksi:
• Ullakon tikkaat (tässä ”Timberman deluxe”, 80 x 120 cm, tiivistenauhalla)
• Kulmaraudat, 50 x 50 mm
• Helaruuveja
• Yleisruuveja, 6 x 120 mm
• Asennusruuveja, 7,5 x 92 mm
• 2 tukilautaa á 120 cm (tikkaiden tukemiseen niiden kiinnityksen ajan)
• Peitelistaa, esim. 14 x 65 mm mäntyä (tai Timbermanilta muovista peitelistaa)

Vie aikaa

1 kunnon työpäivä, riippuen muutosten tarpeesta ja olettaen, että välipohjaa ei tarvitse remontoida.

Hinta

Noin 500 €, pienemmät tikkaat saa puoleen hintaan

Vaikeusaste

Tikkailla varustettu ullakon-luukku on helppo asentaa. Mahdollisiin muutoksiin saa apua ammattilaisilta, perus-työstä selviää hyvin itse.

Piirustus

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Helposti ullakolle
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin