Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Laatoitetut ulkoportaat

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Betoniportaat kestävät kulutusta, mutta niistä tulee vieläkin lujemmat, jos ne päällystetään laatoilla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
80 €/m
Laatoitetut ulkoportaat

Johdanto

Laatat vahvistavat ulkoportaita

Ulkoportaiden laatoittamisesta on paljon hyötyä.

Laatoittaminen pidentää portaiden käyttöikää huomattavasti. Laatoitetut portaat ovat entistä vahvemmat, paremman näköiset ja tasapainoisemmat.

Kun valmistelut tehdään oikein, portaiden laatoittaminen onnistuu yhdessä viikonlopussa, jos työt aloitetaan perjantaina.

Ulkoportaiden laatoitus voi kestää jopa 50 vuotta. Se vaatii kuitenkin, että laatat asennetaan tasaisin välein ja saumataan oikein. Kosteus ei saa päästä tunkeutumaan betonin sisään.

Mittaa portaiden laatat

Jotta laatoitetut portaat näyttäisivät tasapainoisilta, oikein kuvion suunnitteluun ja laattojen mittaamiseen pitää käyttää riittävästi aikaa.

Kuvion pitää ennen kaikkea näyttää tasapainoiselta, jotta portaita on mukava katsella. Aloita mittaamalla ja luonnoksen tekemisellä. Piirrä pari kuviota ja kokeile, miltä niiden mukaan asennetut laatat näyttävät.

Käytä laattojen leikkaamiseen vesileikkuria ja hyvää terää. Älä leikkaa laatoista puolikasta pienempiä palasia. Valitse portaisiin sopivan kokoiset laatat, joita tarvitsee leikata mahdollisimman vähän.

Valmistele portaat

Varmista ennen laatoittamista, että portaissa on sopivat kaadot ja portaiden pinnat ovat tasaiset. Se on helppoa, jos portaat on tasoitettu uusiksi.

Ohjeet

Lauantai valmistelut

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kun suunnittelet portaiden laatoittamista, varaa riittävästi aikaa portaisiin parhaiten sopivan laatoituskuvion valitsemiseen. Kuvion pitää ennen muuta olla harmoninen, jotta portaita on mukava katsoa.

Ota ensin mitat ja työstä kuvioista malli. Voit piirtää pari kuviota, joita voit myöhemmin kokeilla portaisiin.

Näin saat kuvan siitä, millaiselta loppu-tulos voisi näyttää. Nämä klinkkerit ovat 60 x 30 cm, ja ne asennetaan niin, että niitä tarvitsee leikata mahdollisimman vähän. Koeta pyrkiä tähän, kun työstät kuviotasi. Klinkkereitä ei saa leikata lyhyemmiksi kuin puolet niiden pituudesta.

1

Ota portaista mitat, jotta voit piirtää tarkan mallin portaisiisi parhaiten sopivaa kuviota varten. Pidä klinkkereiden koko mielessä, kun työstät kuviota. Pyri käyttämään mahdollisimman montaa kokonaista klinkkeriä.

2

Tee portaille koeasennus. Voi olla, että paperilla parhaalta näyttävä kuvio ei välttämättä toimi käytännössä parhaiten. Koeasenna klinkkerit. Työstä koko kulma, sen avulla kuviosta saa jo kattavan kuvan.

3

Puhdista pinta teräsharjalla tai suoralla teräskiskolla ennen kuin levi-tät laattalaastin. Se kiinnittyy paremmin, jos pinta on hieman karkea. Poista pienet kohoumat vasaralla ja taltalla, jos pinta ei ole aivan suora. Puhdista pinta lopuksi.

4

Kostuta betonipinta vedellä. Pinnan pitää olla hieman kostea, jotta betoni ei ime vettä laastista. Vesi ei saa kuitenkaan jäädä seisomaan pinnalle. Pinnan pitää olla vain kostea.

Leikkaa klinkkerit

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Mittaa klinkkerit. Aloita ylimmästä askelmasta. Toisen sivun kulmaklinkke-ristä tulee 15 mm liian iso. Ylijäämä sijoite-taan sille sivulle, joka tulee ovea vasten.

Jos laatoitat myös nousut, pidä laattapalaa tässä, jotta näet, kuinka paljon päällilaatan pitää yltää reunan yli.

2

Leikkaa klinkkerit, kun olet mitannut ensimmäiselle askelmalle asennettavat klinkkerit. Varmista terän vesijäähdytys, jotta se ei pala kiinni.

Askelma

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Nämä portaat päällystetään klinkke-reillä sekä askelmien että nousujen koh-dalta - kahdella eri värillä. Työ helpot-tuu, jos kaikki klinkkerit ovat samanvä-risiä, tai jos vain askelmat laatoitetaan.

Työ aloitetaan ylimmästä askelmasta ja edetään askelma kerrallaan alaspäin. Sekoitamme myös laastia vain yhtä askelmaa varten kerrallaan, jotta se ei ehdi kuivua työn aikana. Nousut jäte-tään huomiselle, jotta laattalaasti ehtii kuivua. Pienemmissä portaissa ehtii laa-toittaa molemmat yhden päivän aikana.

Hammaslastan pitää sopia klinkkerei-den kokoon. Mitä suuremmat klinkkerit, sitä suurempi hammastuskoko, jotta laastia jää tarpeeksi portaiden pintaan.

1

Sekoita laattalaasti ja jaa se tasaisesti portaille. Seuraa pakkauksen ohjeita kun sekoitat, jotta koostumuksesta tulee oikea. Jaa laasti ensin muurauskauhalla ja sitten hammaslastalla, jolloin laasti levittyy varmasti tasaisesti.

2

Aseta klinkkerit laastiin. Paina niitä kevyesti, jotta ne puristuvat laastiin ja tarttuvat hyvin. Jos myös nousut laatoitetaan, tarkista laatanpalalla, kuinka paljon askelmien laatat sijoittuvat reunan yli.

3

Asenna loput askelmien klinkke-rit. Varmista, että ne tulevat samaan tasoon. Askelman eteen pitää jäädä pieni reunus. Tarkista suoruus vesivaa’alla. Voit tarvittaessa naputella klinkkereitä laastiin vasaran varrella.

Muut askelmat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Ennen kuin lopetat työt, pese portaat puhtaalla vedellä pehmeää saumaus-kumia käyttäen. Tarkista myös, jäikö saumoihin liikaa laattalaastia. Poista ylijäämä tarvittaessa ennen kuin se ehtii kuivua, jotta sauma-aineelle jää tilaa.

Kun ensimmäinen askelma on valmis, siirry askelma askelmalta alaspäin. Mit-taa seuraavan askelman klinkkerit, leikkaa ne ja aseta laastiin, jonka olet levittänyt portaalle.

Mitä suuremmat askelmat, sitä useampia klinkkereitä pitää hallita. Tällöin klinkkerit kannattaa asettaa rivijärjestykseen sitä mukaa kuin niitä leikkaa. Näin pysyy koko ajan kärryillä, miten klinkkerit sijoittuvat.

Askelmien mitoissa saattaa hyvin olla heittoa, ne voivat olla esimerkiksi sentin leveämmät askelman toisessa päässä. Ole siis tarkkana, kun otat mittoja.

1

Ota mitat seuraavan askelman klinkkereitä varten. Muista huomioida, että askelmien klinkkerit saavat työntyä aavistuksen etureunan yli, jos myös portaiden nousut laatoitetaan. Näin vesi ei kulkeudu askelmien alle.

2

Piirrä mitat siihen klinkkeriin, joka sijoitetaan edellistä nousua vasten. Katso ensin, kuinka paljon klinkke-ri työntyy reunan yli, ja siirrä sitten mitta laatan sisäreunaan. Tee näin kaikkien laat-tojen kanssa, niin etulinjasta tulee suora.

3

Levitä laattalaasti ja aseta klinkkerit. Paina jokaista klinkkeriä hieman laastiin, jotta ne tarttuvat hyvin. Tarkista jokaiselta askelmalta, että klinkkerit asettuvat pinnaltaan samaan tasoon ja että askelman etureuna on suora.

4

Käytä pitkää suoraa lautaa viimeiseen leveään askelmaan. Klinkkerien suoruus pitää tarkistaa. Jos vesivaaka ei ole tarpeeksi pitkä, voit asentaa sen pitkän suoran laudan päälle.

Nousut

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Nyt työstetään nousujen laatoitus. Etenemistapa on samanlainen kuin askelmien pinnalla: mittaa, leikkaa ja levitä laasti. Mutta koska klinkkerit asetetaan pystyyn, niitä pitää tukea alapuolelta parilla kiilalla, jotta ne eivät asetu suoraan alla olevan askelman päälle. Klinkkerit ovat nimittäin varsin painavia, joten niiden kunnollinen kiin-nittyminen nousujen pintaan vie aikaa.

1

Levitä laasti nousun pintaan, kun klinkkerit on mitattu ja leikattu. Nyt saatat tarvita lastan lyhyempää sivua.

2

Aseta klinkkeri nousua vasten ja tue se kiilalla, kunnes laasti on kuivunut. Näin varmistat, että saumalle jää tilaa. Sauma takaa, että klinkkereiden taakse ei pääse kosteutta.

Saumat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kun portaat ovat kuivuneet pari päivää, niitä voi käyttää tavalliseen tapaan.

Koska valitsimme askelmiin mustat klinkkerit ja nousuihin vaalean harmaat, tarvitsemme kahta eri väristä sauma-laastia.

Jälki näyttää hienoimmalta, jos saumalaasti on mahdollisimman samanväristä kuin klinkkeri. Jos kaikki portaiden klinkkerit ovat samanvärisiä, työ on hieman helpom-paa, etkä joudu odottamaan toisen sau-malaastin kuivumista ennen kuin voit jatkaa saumaamista toisella värillä.

Me saumaamme ensin askelmat mustalla saumalaastilla. Se likaa eniten, joten se on paras levittää ensimmäiseksi. Kun se on kuivunut, voimme jatkaa saumaamista vaalealla saumavärillä.

1

Sekoita saumalaasti ja levitä se askelmalle. Varmista, että aine levittyy hyvin saumoille levittämällä sitä kovalla kumisella hiertimellä viistosti saumojen yli. Sekoita saumalaasti askelma kerrallaan, ja noudata pakkauksen ohjeita.

2

Pese ylimääräinen saumalaasti pois puhtaalla vedellä. Käytä pehmeää saumauskumia. Sen pitää olla kostea, ei märkä, jotta et vahingossa pese saumalaastia pois. Tarkista, että kaikki saumat ovat täynnä. Voit vielä täyttää niitä.

3

Pese myös musta sauma-aine pois askelmilta. Nyt tarvitaan perusteellisuutta, jotta vaaleammat klinkkerit saadaan puhtaiksi, sillä musta sauma-aine likaa jonkin verran.

4

Nousut saumataan vaalealla sauma-aineella, kun musta sauma-aine on kuivunut, jotta värit eivät sekoitu. Kannattaa ensin antaa toisen sauma-aineen kuivua vuorokauden. Jos käytät samaa väriä kaikkialla, voit saumata yhdellä kertaa.

Pese ylimääräinen vaalea saumalaasti pois nousuilta.

5

Pese portaat kalkinpoistoaineella, kun saumat ovat kuivat, noin vuoro-kauden kuluttua. Vaikka klinkkerit pestään puhtaalla vedellä, niihin voi jäädä hieman kalkkijäänteitä. Kalkinpoistoaineella ne saa pois, ja pinnasta tulee hieno.

Materiaalit

• Klinkkerit
• Laattalaastia ja saumauslaasti (ulkokäyttöön)
• Kalkinpoistoainetta ja klinkkeriöljyä

Erikoistyökalut

• Porakoneen vispilä: Sillä on helppo sekoittaa sekä laasti että saumausmassa
• Muurauskauha: Laastin levittämiseen
• Saumarauta: Saumojen puhdistamiseen
• Hammaslasta: 4–5 mm:n hammastussopii tälle klinkkerimallille
• Hierrin (kova): Saumausaineen levittämiseen
• Saumauskumi (pehmeä): Saumausaineen puhdistamiseen
• Laattaleikkuri: Klinkkereiden leikkaamiseen

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

80 €/m

Piirustus

Portaiden kuviot 1

Kuvion keskipiste on kulmissa, kun taloon noustaan portaiden sivulta.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Portaiden kuviot 2

Jos portaita noustaan keskeltä ylös, keskipisteen voi sijoittaa keskelle ja asentaa kulmiin viistot linjat.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Video

TEKNIIKAT: Ulkolaattojen asentaminen

Pidä huoli, että laatat tarttuvat pohjaan täydellisesti

TEKNIIKAT: Kovaksi poltetut laatat

Vesileikkuri leikkaa laatat siististi

TEKNIIKAT: Ulkolaattojen saumaaminen

Työskentele nurkittain, jotta saumoista tulee siistit

VINKIT: Oikea saumalaastia laatoille

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Laatoitetut ulkoportaat
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin