Uudista lahot portaat

Annamme ohjeet vankkojen puurakenteisten ulkoportaiden tekoon. Ohjeista on hyötyä, jos aiot korjata lahonneita askelmia tai haluat rakentaa terassille kokonaan uudet rappuset. Tehtävä on helppo, sillä hankalia liitoksia ei tarvita.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päviä
Hinta
70 euroa

Vanhojen portaiden alin askelma oli lähes maassa kiinni. Askelma oli jo niin laho, että se lopulta lohkesi.

Johdanto

Ulkoportaissa voi sattua todella pahasti, jos ne ovat päässeet lahoamaan. Raput pitäisi korjata tai vaihtaa uusiin ennen kuin joku todella loukkaa niissä itsensä.

Vanhojen ulkoportaiden ongel-mana on usein se, että niitä ei ole rakennettu painekyllästetystä puusta. Kun kyllästämättömät puu-portaat ovat kosketuksessa maahan, niiden elinikä lyhenee merkittävästi.

Portaista ei välttämättä heti edes huomaa, että niissä olisi jotakin vikaa. Askelmat saattavat näyttää täysin hyväkuntoisilta. Askelmien alapinnassa tai puun sisällä saattaa kuitenkin olla lahoa. Askelmien kunto kannattaa testata astumalla säännöllisesti niiden päälle.

Jos haluat ulkoportaiden kestävän vuosikymmeniä, rakenna ne AB-luokan kestopuusta. Ohjeemme ovat yksinkertaiset, ja rakennustyöhön voi osallistua vaikka koko perhe.

Portaat tehdään 22,5 asteen kul-maan. Tämä kulma ei välttämättä ole sama kuin vanhoissa portaissasi. Lyhyissä portaissa on kuitenkin paljon mukavampi ja turvallisempi kulkea, jos ne ovat riittävän loivat. Varsinkin talvella, kun portaat saatta-vat olla myös liukkaat.

Ohjeet

Portaiden teko

Yleensä ulkoportaiden askelmat ulottu-vat tiiviisti sivuilla oleviin reisilankkui-hin kiinni. Tämä asettaa suuria vaati-muksia mittaamisen ja työstämisen tarkkuudelle, ainakin jos liitoksista halutaan saada tiiviit ja siistit.

Me päätimme jättää senttimetrin verran rakoa askelmien ja reisilankkujen väliin, mikä helpottaa liitosten tekoa. Rako estää myös kosteutta pääsemästä lankkua pitkin askelmien sisään.

Ja aivan rehellisesti sanottuna sentti-metrin rako askelman ja reisilankun välissä näyttää varsin tyylikkäältä, sillä se on samanlevyinen kuin kuhun-kin askelmaan käytettävien kahden laudan väliset raot.

1

Selvitä ensin portaiden korkeus. Pidä vesivaakaa siinä kohdassa, mistä portaiden on tarkoitus lähteä, ja mittaa etäisyys kohtaan, josta portaat alkavat.

2

Piirrä askelmien muoto ja sijainti lankkuihin (A) säätökulmaimen avulla. Sahaa lankku muotoonsa. Käytä mieluiten pyörösahaa, joka jättää siistin katkaisujäljen.

3

Sahaa kannatinlistat (C). Niiden molemmissa reunoissa täytyy olla 22,5 asteen kulma. Pituus on sama kuin askel-man leveys miinus 2 cm. Kiinnitä jokainen lista liimalla ja neljällä 6 x 100 mm:n ruuvilla.

4

Kiinnitä reisilankut väliaikaisesti paikoilleen. Lankku kiinnitetään en-sin ylhäältä. Kiilaa se alhaalta niin, että as-kelmien kannatinlistat ovat vaakasuorassa. Kiinnitä lankku sen jälkeen pilarikenkään.

5

Aseta askelmat (B) listojen päälle. Oikaise ne niin, että lankun ja askelman väliin jää 1 cm:n rako (käytä timpurinkynää apuna). Askelmat kiinnitetään kahdella 5 x 80 mm:n ruuvilla kummastakin päästä.

6

Ruuvaa reisilankut pilarikenkien sivuihin kiinni – jos tälle on tilaa. Muussa tapauksessa lankkujen kiinnityk-seen on käytettävä kulmarautoja ja ruuveja.

7

Lankku on kiinnitetty alaosasta väliaikaisesti pilarikenkään ruuvilla. Lopulliseen kiinnitykseen voit käyttää esimerkiksi kuusiokantaruuveja.

8

Kun olet koonnut portaat ja tarkistanut, että osat istuvat hyvin toisiinsa, irrota portaat puunsuojakäsittelyä varten.

Materiaalit

45 x 195 mm:n painekyllästettyä, höylättyä mäntyä:
• 2 reisilankkua (A)

45 x 145 mm:n painekyllästettyä, höylättyä mäntyä:
• 4 askelmaa (B)

45 x 70 mm:n painekyllästettyä, höylättyä mäntyä:
• 4 kannatinlistaa (C )

Lisäksi:
• 5 x 80 mm:n ruostumattomia teräsruuveja
• 6 x 100 mm:n ruostumattomia teräsruuveja
• PU-liimaa (laajentuvaa)
• Puunsuojaa tai puuöljyä
• Tarv. 2 kulmarautaa ja ruuveja
• 2 pilarikenkää (D)
• 8 x 40 mm:n kuusiokantaruuveja (ruostum.)
• Betonia (E)

Erikoistyökalut

• Säätökulmain

Vie aikaa

Näiden portaiden tekoon vajaa päivä (+ kuivumisaika).

Hinta

Noin 70 €

Vaikeusaste

Tarvitset tehokkaan pyörösahan, jolla saat kappaleet sahattua. Kokoaminen on helppoa.

Piirustus

Laske portaidesi nousu

Kun olet päättänyt portaidesi korkeuden, jaa luku nousujen määrällä (X). Jos haluat nousun olevan korkeintaan 18 cm - noin 15 cm on hyvä mitta -, saat näin selville tarvittavien askelmien määrän. Toinen tärkeä mitta on etäisyys maan tasosta reisilankkuun (A). Sen pitäisi olla vähintään 5 cm.

Laske portaidesi nousu

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.