Rakenna helpot ulkoportaat

Unohda hankalat reisilankkujen ja monimutkaisten rakenteiden sahaukset. Näytämme, miten portaat voi rakentaa vain sahaa ja pora-/ruuvikonetta käyttämällä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
250 euroa

Jokaiseen askelmaan asennetaan kolme terassilautaa (tässä bambua). Viimeiseen lautaan tehdään lovi ovea varten.

Johdanto

Portaiden rakentaminen on pienoi-nen haaste. Reisilankut pitää sahata ja kaikki osat maalata. Tämän takia monen talon edustalla näkee kuormalavoista kootut portaat hyvinkin pitkään, joskus jopa vuosia.

Portaiden teon ei kuitenkaan tarvitse olla niin työlästä. Reisilankut voi nimit-täin rakentaa vain asettamalla kaksi palkkia toistensa päälle ja kiinnittämällä ne toisiinsa terassilaudoilla. Tämä on helppoa, onnistuu nopeasti ja lopputu-loksesta tulee itse asiassa varsin siisti.

Palkit ovat vankkoja, ja niitä voi ostaa eri kokoisina 25 mm:n leveyseroin. Niistä on tämän vuoksi helppo löytää suurin piirtein sen kokoinen, joka sopii omien portaiden korkeuteen.

Askelmiin valittiin bambusta tehdyt terassilaudat. Ne ovat kovaa puuainesta ja selviävät ulkoilmassa. Kun niitä hieman hioo ja öljyää vuosittain, ne näyt-tävät koko kesän kuin uusilta.

Ruuvit upotetaan terassilautoihin, jotta portaita voi kulkea avojaloin louk-kaamatta itseään. Upota ruuvit kuiten-kin vain juuri ja juuri terassilautojen pin-nan alle. Jos ruuveja upottaa liikaa, ruu-vinreikiin kerääntyy helposti vettä, jol-loin puu alkaa ennen pitkää lahota.

Ohjeet

01
Portaiden mitoitus 3 Vaihe

Kun ryhtyy mitoittamaan portaita, on hyvä tietää, että palkkeja voi ostaa monessa eri koossa 25 mm:n välisin kokoeroin. Voi siis valita juuri omien portaiden korkeuteen sopivan levyistä puutavaraa.

Kuvan portaissa on kaksi askelmaa, joten lyhyt palkki asetettiin pidemmän päälle, jolloin saatiin kaksi askel-maa. Kun mitoitat palkkeja, jätä ne 5-10 cm lopullista pituutta pidemmiksi, jotta saat työstövaraa.

1

Mittaa portaiden leveys ja korkeus. Portaiden yläreunan pitää ulottua oven alakarmin alareunaan.

2

Tarkista alustan kaato. Aseta kaksi palkkia alustalle, yksi kummallekin sivulle, ja laita niiden päälle vesivaaka. Tarkista alustan kaltevuus. Oikaise palkkeja pienillä kiiloilla, kunnes ne ovat vaaterissa.

3

Aseta muut palkit paikoilleen ja oikaise myös ne pienten kiilojen avulla. Kun kaikki palkit ovat keske-nään vaaterissa, siirrä kiilapalat palkkien alle.

02
Työstä reisilankut 10 Vaihe

Reisilankut rakennetaan kah-desta päällekkäin asetettavasta palkista, pidempi alim-maksi ja lyhyt sen päälle, ja yhdistetään kulmaraudoilla. Jos liitoskohtaan piirtää poik-kipystyviivan, näkee helpos-ti, mistä palkit yhdistetään ja mitkä osat kuuluvat yhteen.

Palkit ovat 5-10 cm lopul-lista pituuttaan lyhyempiä, jotta jää hieman työstövaraa. Palkit sahataan mittaan vasta, kun on kokeiltu, miten palkit istuvat terassi-lautoihin.

1

Mittaa palkkien pituus. Tässä tarvitaan tilaa kolmel-le terassilaudalle (+ välit 5 mm) ja 5 mm:n sokkelille eli yhteen-sä 46,5 cm. Palkit ovat 10 mm lyhyempiä, sillä uloin lauta työntyy 10 mm palkkien yli.

2

Kiinnitä kulmarauta kumpaankin uloimpaan reisipalkkiin ja kiinnitä palkit sitten sokkeliin.

VINKKI: 3 mm:n kiila kulma-raudan alla antaa palkille liikkumavaraa ellei palkki ole suora.

3

Säädä välipalkit niin, että ne ovat linjassa. Aseta oikolauta, mittaa etäisyys seinästä ja merkitse, mistä kohtaa palkit sahataan. Palkkivälit ovat tässä 57 cm.

4

Sahaa sekä ylin että alin palkki pituuteen. Etu-reuna sahataan hieman vinoon siten, että se on yläreunasta 10 mm alareunaa pidempi. Näin reunat eivät ole niin alttiita kosteudelle.

5

Kiinnitä palkit toisiinsa pareittain naulauslevyillä. Sijoita levyt ulommaisten palk-kien sisäsivuille, jotta ne jäävät piiloon. Keskellä portaita levyt sijoitetaan molemmille sivuille kuormituksen vuoksi.

6

Kiinnitä uloimmat pal-kit ruuvilla, jotta osat pu-ristuvat yhteen. Ruuvi vahvistaa uloimpien palkkien liitosta, sillä niissä on vain yksi naulauslevy.

TÄRKEÄÄ! Käytä itseleikkaa-via ruuveja, jotta puu ei halkea.

7

Naulaa kiilat palkkien alle. Tee ensin merkki siihen kohtaan, johon kiila halutaan, ennen kuin käännät palkin ja kiinnität kiilan.

8

Kiinnitä palkkien päälle bitumihuopa-kaistale. Se on helppo kiinnittää naulaimella. Huopa estää veden pääsyn suoraan vaakarakenteisiin. Leikkaa huopaa taittoteräveitsellä.

9

Kiinnitä palkkien etureunaan väliaikai-sesti pitkä rima. Näin palkit eivät pääse liikahtamaan, kun ruuvaat terassilautoja kiinni.

10

Kun palkit ovat hyvin paikoillaan, niiden etureunaan kiinnite-tään pitkä rima ennen terassilautojen asennusta.

03
Askelmien asentaminen 4 Vaihe

1

Esiporaa reiät terassi-lautojen ruuveja varten. Merkitse etukäteen, mihin palkit sijoitetaan. Käytä rajoitti-mella varustettua upotusporaa, jotta voit upottaa ruuvit tekemättä rei’istä liian syviä.

2

Oikaise ensimmäinen lauta suorakulman avulla. Kun lauta on paikallaan ja ulot-tuu hieman palkin yli, varmista, että portaiden toiseenkin askelmaan tulee sama etäisyys suorakulmasta terassilautaan.

3

Asenna muut laudat. Oikaise keskimmäisiä palkkeja uloimman laudan mukaan ja kiinnitä kaikki ruuvit. Säilytä 5 mm:n raot lautojen välissä. Rakomittana voi käyttää kiilapalaa.

4

Yksinkertaiset portaat ovat lähes valmiit - jäljellä on vain reisilankkujen maalaus.

Materiaalit

• Palkkeja, 5 kpl, á 46,5 cm
• Palkkeja, 5 kpl, á 93 cm
• 20 mm terassilautoja, 6 kpl, á 238 cm
• Rima väliaikaiseen jäykistämiseen
• 2 kulmarautaa
• 8 naulauslevyä
• Kiilapaloja
• Bitumihuopakaistale
• Haponkest. A4-ruuveja, 4,5 x 60 mm

Erikoistyökalut
• Upotusporanterä syvyysrajoittimella
• Tarvittaessa hakasnaulain

Vie aikaa

Yksi päivä

Hinta

Noin 250 €

Vaikeusaste

Portaat ovat hyvä työkohde myös vähemmän kokeneille nikkareille. Ole tarkkana, kun oikaiset portaat terassin kaadon suhteen, jotta niistä tulee varmasti vakaat.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Ulkoportaat