Kellarinportaat päällystekivistä

Uusien kellarinportaiden teko ei välttämättä vaadi työlästä ja viikkoja kestävää valuhanketta. Katso, miten helposti teet ne päällystekivistä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
280 euroa

Johdanto

Betoniportaiden teko on helppo teh-tävä. Unohda hankalat valutyöt, muotit ja työläät sekoitusvaiheet. Riittää, kun hankit portaat, jotka työste-tään valetuista ja kovetetuista päällyste-kivistä ja niihin kytkeytyvistä reunaki-vistä, ja kokoat kaiken yhtä vaivattomasti koko legot. Sen lisäksi että työ on helppoa, voit samalla tehdä portaistasi myös jonkun muun väriset kuin har-maat. Ehkä varastostasi löytyy värillisiä laatoituskiviä, joita voi hyvin käyttää myös pääoven edustalla tai, kuten tässä kohteessa, kellarinoven ja tukimuurin ympärillä.

Kivet asennetaan lähes kuivaan hiekka- ja sementtiseokseen ja liimataan yhteen ulkokäyttöön tarkoitetulla laatta-laastilla. Näin saadaan vankka rakenne, jonka pohja kovettuu hyvin kuormitusta kestäväksi, ja samalla varmistetaan, että kivet eivät liu’u paikoiltaan. Kokeile itse!

Ohjeet

01
Purkutyöt 5 Vaihe

Ennen kuin uusien portaiden tekoon voi-daan ryhtyä, on purettava vanhat beto-niportaat.

Tässä tapauksessa myös yksi portaiden tukimuureista oli purettava, sillä se oli vajonnut niin paljon, että sitä ei voitu enää pelastaa.

Vuokraa konevuokraamosta työtä varten pieni poravasara ja iso piikkauskone,

kun ryhdyt vanhojen valettujen portaiden poistoon. Varaa työkalut ajoissa, niin voit olla varma, että saat ne käyttöösi sinä päivänä, kun aiot aloittaa työt. Vuokraus maksaa noin 20-40 €/ vuorokausi sisältäen kaikki tarvittavat piikkaus- ja talttaustyökalut.

1

Valmistaudu purkutöihin. Kuvassa poistetaan vanhaa rappausta ja maalia portaiden vieressä olevasta seinästä. Puhdistamiseen käytetään pientä, leveällä taltalla varustettua poravasaraa.

2

Kaiva tukimuuri irti maa-aineksesta. Portaiden vasemmalla puolella ollut matala muuri poistetaan portaiden lisäksi. Kaiva maata pois, jotta se ei valu kuoppaan, kun ryhdyt poistamaan betonia.

3

Poista portaisiin tukeutuvat laatat, jotta saat alueelle tarpeeksi työskentelytilaa piikkausta ja uusien portaiden rakentamista varten.

4

Aloita purkaminen ylhäältä. Huomaat nopeasti, kuinka suuria paloja iso piikkausvasara pystyy yhdellä kertaa irrottamaan. Poista irtonaiset betonipalat lopuksi. Muista suojalasit, kuulosuojaimet ja hengityssuojain.

5

Käytä pientä vasaraa lattiakaivon, ovikynnyksen ja muiden asennus-kohteiden ympärillä, jotta ne eivät rikkoudu. Poista betonipalat ja -murut sekä niin paljon alusmateriaalia, että saat hyvää tilaa uusia portaita varten.

02
Pohjatyöt 5 Vaihe

Valitsimme portaiden päällystekiviksi tiilenpunaiset kartanokivet. Tätä kivi-mallia valmistetaan erikokoisina, ja valitsimme tukimuuriin 70 mm paksuja, suorakaiteen ja neliön muotoisia kiviä. Ne sopivat hyvin yhteen 140 mm paksujen reunakivien kanssa, joista portaiden askelmat rakennetaan.

Voit hyvin rakentaa portaat myös toi-senlaisista kivistä. Tärkeintä on, että rakennetta tuetaan hyvin kuivabeto-nilla, ja että kivet liimataan yhteen ulko-käyttöön tarkoitetulla laattalaastilla, jotta ne eivät liu’u paikaltaan.

1

Levitä portaikon pohjalle ensin 10 cm maakosteaa betonia. Sekoita se 4 osasta kuivabetonia (0-16) ja 1 osasta sementtiä ja lisää siihen vain sen verran vettä, että saat väristä yhtenevän tumman, mutta voit nostella betoniseosta lapiolla.

2

Tamppaa betoni tiiviisti yhteen ja oikaise se laudanpalalla tai mieluiten rappauslastalla.

VINKKI: Jos tilaa on, voit oikaista pinnan kahdella putkiohjurilla. Muista, että lattia-kaivolle täytyy olla kaatoa 1-2 cm/metrillä.

3

Asenna nyt kivet (A) portaiden pohjalle. Aseta kivet limittäin (tässä käytämme puolikkaita kiviä), jotta kivet lukittuvat toisiinsa. Säädä kivet paikalleen vasaran avulla ja naputtele ne betoniin.

4

Aseta pari ensimmäistä tukimuurin kiveä (C) sorapedille. Varmista, että ne ovat suorassa kulmassa muuriin tai oveen nähden. Naputtele kivet kunnolla betoniin lekavasaralla. Tarkista, että muurin yläreuna on vaakasuora.

5

Mittaa etäisyys pohjasta yläreunaan kohdista, joista portaat alkavat ja päättyvät, ja laske askelkorkeus.

VINKKI: Laske korkeus niin, että ylin askelma työntyy noin 50 mm maanpinnan yli, jotta kellariin ei valu sadevettä.

03
1. Porrasaskelma 5 Vaihe

Askelmat rakennetaan 140 mm:n kor-kuisista reunakivistä. Jokaisessa askel-massa on kaksi kivikerrosta, joista alin on askelman suuntainen ja ylempi poikittain. Alempi kerros asetetaan beto-nille niin, että siitä tulee 70 mm korkea. Tämän päälle kiinnitetään laastilla seu-raava kerros niin, että askelman koko-naiskorkeus on 210 cm. Näin noususta saadaan helppokulkuinen.

Kun tiedät portaiden kokonaiskorkeu-den, voit laskea askelmakorkeuden - sen pitää olla 19-25 cm, jotta portaita on mukava kulkea. Säädä korkeutta nostamalla tai upottamalla alempaa kiviriviä joka askelmassa. Tässä rivikorkeuden tulisi olla 7 cm, jotta nousukorkeus olisi 21 cm.

1

Jokaisen askelman alempi kivikerros (C) määrää nousu-korkeuden. Tässä nousuksi tulee 21 cm, joten päällystekivi C työntyy 7 cm pohjasta ylös. Tue kiviä kuivabetonilla ja varmista, että ne asettuvat vaateriin.

2

Askelman ylin kivi (C) asetetaan toiseen suuntaan. Liimaa kivet yhteen ulkokäyttöön tarkoitetulla laattalaastilla, jotta ne eivät liu’u paikaltaan. Varo, että laastia ei jää näkyville pinnoille.

3

Kuivabetoni naputellaan tiiviiksi askelman alta ja takaa. Tarkista vesivaa’alla, että askelma on vaakasuora. Anna ylimmän kiven kallistua 2-3 mm eteenpäin etureunaa kohti, jotta vesi valuu askelmalta hyvin alas.

4

Jatka ylöspäin seuraavaan askelmaan. Täytä portaikkoa kuivabetonilla sitä mukaa, kun etenet askelmien rakentamisessa. Työstä muut askelmat samaan tapaan kuin alin askelma.

5

Tukimuuri myötäilee portaita. Tukimuurin kivet (C) liimataan yhteen. Päätimme limittää joka toisen kerroksen 70 x 140 x 140 kivillä (A). Tämän myötä kivet limittyvät 1/3 verran.

04
Muuri ja viimeistely 5 Vaihe

Kun pohja ja ensimmäinen askelma on valmis, työssä edetään ripeästi. Muuri ja askelmat rakennetaan samaan aikaan, ja askelmien alle ja taakse sekä tukimuurin taakse lisätään koko ajan kui-vabetonia. Betoni tiivistetään lekavasa-ralla. Tarkista vesivaa’alla, että muuri pysyy suorassa työn edetessä.

Lopuksi pohja täytetään saumalaas-tilla, jotta kivien väliin ei pääse vettä. Laita laastia myös ovikynnyksen alle, jotta vesi ei pääse sinnekään. Esimerkin laasti on niin hienoa, että sitä saadaan myös niiden päällystekivien väliin, joita ei saumata, kuten tässä esimerkissä.

1

Täytä tukimuurin takana oleva tyhjä tila kuivabetonilla sitä mukaan kun rakennat. Tiivistä betoni hyvin lekavasaralla eli moskalla, mutta varo, ettet paina muuria pois portaikon reunalta.

2

Aseta päällystekivi (A) ja (B) syrjälleen muurin ulkoreunaan kahteen ylimpään riviin, jotta muurista tulee leveämpi. Kiviä tuetaan betonilla alta ja ne liimataan tukimuurin ulko-reunaan laattalaastilla.

3

Viimeistele tukimuuri rivillä, jossa kivet on käännetty toiseen suuntaan. Aloita ulkoapäin ja sovita viimeinen kivi taloa kohti, jos tarpeen. Liimaa kivet kiinni laattalaastilla.

4

Vala kaivon ympärys korjaus-betonista, jos pohjalla on lattiakaivo, kuten esimerkissä. Näin vesi valuu viemäriä kohti eikä perustusten alle tai taloon.

5

Pohjalla olevien laattojen välit suljetaan saumalaastilla, joka muuttuu kovettuessaan joustavaksi ja tekee portaikon pohjasta vesitiiviin.

Materiaalit

70 x 140 x 140 mm Kartano-päällystekiviä
• 16 portaiden pohjalle (A)
• 3 tukimuuriin (A)
• 10 tukimuuriin (A)

70 x 140 x210 mm Kartano-päällystekiviä:
• 4 tukimuuriin (B)
• 10 porrasaskelmiin (B)

140 x 140 x 210 mm Kartano-reunakiviä:
• 40 porrasaskelmiin (C)
• 27 tukimuuriin (C)
• 8 reunuskiveä (C)

Lisäksi:
• 250 l kuivabetonia, 0-16 mm
• 5 säkkiä sementtiä
• 1 säkki saumalaastia
• 1 säkki korjausbetonia

Vie aikaa

Päivä purkutöihin ja kaksi päivää rakentamiseen riittää hyvin.

Hinta

Noin 280 € + konevuokrat

Vaikeusaste

Porraskivien pinoaminen sujuu yhtä helposti kuin legojen kokoaminen.

Piirustus

Käytimme näitä kiviä

Tarvitset vain kolmea erilaista kivimallia.

Käytimme näitä kiviä

Näin portaat rakennetaan

Neliömäiset kivet (A) pohjalle, suorakaiteen muo-toiset (B) yläosaan ja askelmiin reunakiviä (C).

Näin portaat rakennetaan

Näin tukimuuri rakennetaan

Muuri rakennetaan reunakivistä (C), ja ylintä riviä vahvistetaan päällystekivillä (A) ja (B).

Näin tukimuuri rakennetaan

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.