Kätevät portaat lovitetuista lankuista

Loviliitosten avulla portaat voi purkaa osiin, jos ne halutaan esimerkiksi varastoida talveksi. Rakennustapaa voi hyödyntää monessa muussakin hankkeessa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
150 euroa

Portailla on ihana istua, kun askelmat ovat tarpeeksi leveät. Portaat voi myös purkaa, kun mökki laitetaan talvikuntoon.

Johdanto

Joskus on kätevää, että rakenteen saa purettua ja koottua uudelleen. Esimerkiksi silloin, kun kukkalaatikot on tyhjennettävä ja varastoitava, puutarhapenkit on nostettava talveksi suojaan tai mökkiportaat on siirrettävä pois tieltä, kunnes terassinovesta on seuraavana kesänä jälleen tarve kulkea. Tällainen ratkaisu onnistuu käyttämällä rakennustapaa, jossa hyödynnetään kahta vakiomittaista lankkukokoa, joihin työstetään lovet, ja katkaisusahaa sekä terävää talt-taa. Siis yhtäkään tiukalle kiristettyä ruuvia tai liimaa ei tällä kertaa tarvita.

Esimerkissä rakennetaan kesämökin portaat. Portaissa on niin leveät askelmat, että ne jo itsessään muodostavat pie-nen mukavan terassin tai toimivat mökkilattian jatkona.

Koko perusta eli runko on rakennettu loviliitoksin, joten sen voi purkaa myös osiin. Ainoat kohdat, jotka ruuvataan kiinni, ovat askelmien laudat. Ne tehdään hienoista kovapui-sista terassilaudoista.

Ohjeet

01
Rakenna runko 8 Vaihe

Portaiden lankut ja alatuet on rakennettu 45 x 125 mm ja 45 x 145 mm laudoista. Laudat yhdistetään lovilla, jotka sopivat napakasti yhteen siten, että rakenteen voi tarvittaessa myös purkaa.

Portaat on helpointa valmistaa sarjatuotantona, jolloin mitoituksista ja lovista tulee varmasti samanlaiset ja kaikki osien lovet voidaan työstää katkaisusahalla ja taltalla.

Kannattimet (A) ja alatuet (B) sahataan toisesta päästään viistoon, lukitse-vat kappaleet (C) molemmista päistään. Säädä katkaisusaha 14 °:n jiiriin.

1

Sahaa osat. Voit työstää ”lovilaudat” piirroksen mittojen mukaan: 4 alatukea (B) 116 cm, 2 lukituskappaletta (C) 225 cm ja 4 kannatinta (A) 74 cm. Muista, että joidenkin osien päät sahataan jiiriin.

2

Sahaa lovet. Kaikkien lovien pitää olla 4,5 cm leveitä ja 4 cm syviä.

VINKKI: Sahaa kaikkiin loviin tiivis rivi viiltoja vieri viereen. Tämä helpottaa lovien talttaamista auki.

3

Poista puuaines taltalla. Pidä talttaa täysin pystysuorassa, varsinkin kun talttaat loven pohjan, jotta saat siitä täysin tasaisen.

4

Kokeile kaikkien osien loviliitoksia. Nyt huomaat, joudutko oikaisemaan joitakin lovia. Ne saavat olla mielellään hieman tiukkoja, mutta niitä ei pitäisi joutua hakkaamaan yhteen.

5

Oikaise lovia, jos ne eivät istu kunnolla. Talttaa varovasti, jotta liitoksista ei tule liian löysiä. Taltalla voit oikaista kohtia, joista pitää poistaa useita millimetrejä puuta.

6

Käytä katkaisusahaa kaikkein hienoimpiin sovituksiin. Sahaamalla sivuista aavistuksen pois voit oikaista loven millimetrin tarkasti.

7

Kokoa rakenne. Aseta neljä alatukea (B) alustalle, lukitse ne lukituskappaleilla (C) ja aseta lopuksi niiden päälle neljä kannatinta (A).

8

Siirrä rakenne paikalleen. Käytä terassilautoja apuna katsoaksesi, että kaikki on suorassa ja terassilaudalle jää oven alla tilaa. Jos tilaa on vähän, joudut höyläämään hieman kannattimista.

02
Liitokset ja askelmat 4 Vaihe

Pura nyt koko rakenne ja maalaa osat. Käytä puunsuojaa ja muista maalata myös lovikohdat kokonaan.

Voit suojata puuta vieläkin paremmin asettamalla neljän alatuen (A) alle bitumihuopakaistaleet. Näin kosteus ei nouse puuhun alapuolelta.

Tämän jälkeen tehdään kaksi leveää askelmaa. Ne koostuvat 21 x 145 mm terassilaudoista: alin askelma muodostuu kolmesta laudasta ja ylin viidestä. Näin portailla on hyvin istumatilaa. Noin 65 cm kannatinvälit ovat sopivat näin paksuja lautoja käytettäessä.

Jokainen askelma kootaan kolmella listalla. Listat ovat 56 mm korkeita.

1

Naulaa bitumihuopakaistaleet alatukien (B) alle. Käytä kattohuopanauloja ja varmista, että huopa kattaa koko laudan leveyden.

2

Kokoa runko. Jos kaikkia osia on mahdoton painaa yhteen yhdellä kertaa, napauta varovasti vasaralla, mutta käytä välissä puupalikkaa, jottei puuhun jää jälkiä.

3

Kokoa askelmat. Aseta kokoomalistat (D ja E) poikittain laudoille (F). Lautojen väli on 7 mm. Uloimpien listojen sisäpinnat jäävät 10 cm etäisyydelle reunoista, jotta ne kiristyvät kahden uloimman kannattimen (A) sisäsivuja vasten.

4

Aseta laudat paikoilleen. Lautojen alla olevat kokoomalistat (D ja E) saavat mielellään jäädä hieman puristuksiin kannattimia (A) vasten. Jos näin ei käy, varmista niiden liukumattomuus yhdellä ruuvilla.

Materiaalit

45 x 145 mm höylättyä lautaa:
• 4 kannatinta (A) á 74 cm

45 x 125 mm höylättyä lautaa:
• 4 alatukilautaa (B) á 116 cm
• 2 lukitusosaa (C) á 225 cm

21 x 55 mm listaa (esim. sip.kuusi):
• 2 liitoskappaletta (D) á 50 cm
• 2 liitoskappaletta (E) á 72 cm

21 x 145 mm terassilautoja:
• 8 askelmalautaa (F) á 212 cm

Lisäksi:
• Ruostumatt. ruuveja, 5 x 70 mm
• Bitumihuopaa
• Puunsuojaa

Erikoistyökalut
• Katkaisu-/jiirisaha

Vie aikaa

Varaa työhön noin päivä + maalin kuivumisaika.

Hinta

Noin 150 € jatoba-puusta tehdyillä terassilaudoilla.

Vaikeusaste

Mittaa ja sahaa tarkasti, niin työ sujuu helposti.

Piirustus

Multimedia

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.