Helpot ja komeat terassinportaat

Ikivanhoja työohjeita noudattaen voi rakentaa vähin materiaalein hyvät portaat. Näytämme, miten rakennat tummasta kovapuusta komeat portaat.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 tuntia
Hinta
300 euroa

Valmiit portaat hiotaan ja öljytään. Bangkirai on luonnostaan hyvin kestävää. Portaat pysyvät kunnossa 40–50 vuotta, mikäli ne puhdistetaan säännöllisesti ja käsitellään öljyllä silloin tällöin.

Johdanto

Uusi, tummista terassilaudoista tehty terassi levittäytyy näyttävän näköisenä korkealle kumpuilevan rinteen päälle.

Yhdistämme terassin 140 cm alempana olevaan nurmikkoon. Portaat rakennetaan samasta kovapuusta ja ruuvinreiät viimeistellään tiikistä tehdyin puutulpin. Eli työstämme hienot, mutta helppotekoiset klassiset puuportaat.

Portaat on yläpäästä kiinnitetty terassin runkoon, alhaalla ne on sijoitettu muutamalle tukevalle laatalla. Reisilankkuihin on käytetty mahdollisimman vähän puutavaraa.

Pienet kolmiot, jotka reisilankuista sahataan, käännetään ja uusiokäytetään, ja näin askelmista saadaan sahattuja lovia leveämmät. 23 cm leveiden askelmien alle riittää 15 cm leveät reisilankut.

Ennen kuin rakentaminen voidaan aloittaa, pitää selvittää tarvittavien askelmien määrä, niiden leveys ja portaiden jyrkkyys. Portaista tulee helposti epämukavat ja hankalat kulkea, mutta onneksi niistä voi samalla vaivalla tehdä myös luonnolliset ja turvalliset.

Noudatamme rakentamisessa askelmien syvyyden ja korkeuden suhteen klassista askelkaavaa ja muutamia muita perinteisiä ohjeita. Nämä ohjeet ovat aivan yhtä käyttökelpoiset, vaikka portaat päätettäisiin rakentaa painekyllästetystä puusta tai jostakin muusta puusta eksoottisen kovapuun sijaan.

Kaava hyville portaille

Portaiden perinteinen matemaattinen kaava perustuu 63 cm:n askelmapituu-teen tasamaalla. Kaava on: 1 x askelma + 2 x nousu = 63 cm.
Askelma on askelpituus askelmalla, nousu on askelman korkeus seuraavalle askelmalle. Jos nousu on 0, kaavan mukaan askelma on 63 cm ja pysty-nousu 31,5 cm jokaiselle askelmalle.
Pelkkä kaava ei vielä riitä. Onnistuneet portaat vaativat muutaman muun-kin ohjeen noudattamista, ja lopulta jäljellä on pari ratkaisua, joista valita.

Jotta kaavaa toimisi, portaissa pitää olla:

 • 15-20 cm:n nousu askelmien välillä
 • Askelma vähintään 21 cm
 • Porrasjyrkkyys korkeintaan 40 astetta
 • Riittävän pitkä etenemä isoille jaloille

1. hyvä ratkaisu: Portaat ovat 140 cm kor-keat. Jos askelmia tulee 7, nousut ovat 20 cm. Kaava on: 1 askelma + 2 x 20 cm = 63 cm. Eli askelma on 63 cm - 40 cm = 23 cm. Näin portaista tulee 161 cm pitkät ja melko jyrkät.

2. hyvä ratkaisu: Portaat ovat 140 cm kor-keat. Jos askelmia tulee 8, nousut ovat 17,5 cm. Kaava on: 1 askelma + 2 x 17,5 cm = 63 cm. Eli askelma on 63 cm - 35 cm = 28 cm. Näin portaista tulee 224 cm pitkät ja mukavat.

hyvä ratkaisu: Portaat ovat 140 cm korkeat. Jos askelmia tulee 9, nousut ovat 15,5 cm. Kaava on: 1 askelma + 2 x 15,5 cm = 63 cm. Eli askelma on 63 cm-31 cm = 32 cm. Portaista tulee 288 pitkät ja loivat.

Ohjeet

01
Reisilankut 4 Vaihe

Reisilankut valmistetaan 50 x 150 mm:n painekyllästetyistä lankuista. Ne ostetaan 240 cm pitkinä ja lyhennetään työn edetessä tarvittavaan pituuteen.

Jos terassi sijoitetaan jollekin muulle korkeudelle kuin 140 cm, kuten tässä, mittoja pitää luonnollisesti sovittaa.

Ensimmäisen reisilankun mitoitus tehdään porraskaavan mukaan. Tämän perusteella valitsimme tähän 23 cm leveät askelmat ja 20 cm:n nousut.

Kuten piirroksista näkyy (kts.ed.sivu), sahaamme reisilankuista vain puolet as-kelmaleveydestä, sen jälkeen käännäm-me sahatut kolmiot ja kiinnitämme ne lankkujen yläpintaan, jolloin askelmista saadaan täysileveät.

1

Sahaa kolmiot ensimmäisestä reisilankusta pisto- tai käsisahalla. Käännä kol-miot ja kiinnitä ne lankun yläpintaan pu-liimalla ja pitkällä ruuvilla, jolloin lankkujen vaakalinja pitenee. Ensimmäistä lankkua voidaan käyttää kaavana muille reisilankuille.

2

Hio lankku, kun liima on kuivunut. Pienet raot liitoskohdassa poistetaan, ja pinnat siistitään sen mukaan, kuinka hienoiksi ne haluaa viimeistellä.

3

Kiinnitä lankku terassin palkkiin palkkikengällä niin, että ylimmän as-kelman pinta tulee tarkasti terassin tasolle. Tässä reisilankkujen etäisyys on noin 60 cm. Palkkikenkien sijaan voi käyttää kulmarau-toja, pareittain molemmin puolin lankkua.

4

Tue lankut alhaalta alushuopa-palojen avulla täysin vaakaan ja keske-nään samalle tasolle. Huopapalat suojaavat puuta maakosteudelta. Alusta on tehty vankoista ja vakaista kivilaatoista.

02
Tulpat portaisiin 4 Vaihe

Jokainen seitsemästä askelmasta koostuu kahdesta laudasta, jotka kiinnite-tään kahdella ruuvilla kolmeen reisi-lankkuun. Yhteensä siis 84 ruuvia, joten vaikka portaat ovat lyhyet, työhön kannattaa kehittää järjestelmä.

Katamme hienojen kovapuulautojen ruuvinreiät puutulpilla. Osittain esteetti-sistä syistä, osittain käytännön syystä, sillä jokaisesta ruuvista jää pintaan pieni uppouma, johon vesi voi jäädä seiso-maan ja imeytyä puuhun.

Terassinteon jäljiltä käytössämme on sähköinen listasaha, poraohjain reikien kohdistamiseksi ja kotitekoinen syvyy-denrajoitin kierukkaporanterää varten. Tulpat työstetään kierukkaporalla.

1

Tulpat sahataan tiikkisestä pyörö-kepistä, jotta ne erottuvat kauniisti tummista bangkirai-laudoista. Tämä ei ole ehkä paras ratkaisu, mutta säästämme aikaa ja rahaa työstämällä tulpat pyörökepistä tiikkilankkujen sijaan.

2

Ruuvien reiät esiporataan pora-ohjaimen avulla. Se on lauta, johon on jo kertaalleen mitattu ja merkitty kaksi reikää, joiden läpi reiät porataan kaikkiin lautoihin. Reikien sijaintia ohjataan narulla.

3

Tulppien reiät tehdään 16 mm:n kierukkaporalla, joka työntyy onton pyörökepin läpi. Keppi toimii syvyyden-rajoittimena. Poranterä työntyy vain 10 mm kepin päästä, joten ruuveille jää puupintaa johon takertua.

4

Lauta ruuvataan kiinni ja tulpat liimataan ruuvinkantojen päälle. Pu-liimaa sivellään reiän sivuille. Se laajenee, joten liimaa ei laiteta pohjalle. Kun liima on kuivunut, tulppa sahataan laudan tasoon ja askelma hiotaan.

Materiaalit

50 x 150 mm painekylläst. puuta:

 • 3 reisilankkua á 240 cm

25 x 145 mm terrassilautoja (tässä bangkirai):

 • 14 askelmaa á 150 cm

Lisäksi:

 • 3 palkkikenkää, 50 x 91 mm
 • Ruostumatt. ruuveja, 4,5 x 60 mm
 • Ruost. 50 x 100 mm helaruuveja
 • 84 tiikkitulppaa (tarvitt. työstetty esim. pyörökepistä)
 • Puuöljyä
 • Pu-liimaa

Vie aikaa

1-2 päivää

Hinta

Noin 300 €/7 kpl bangkirai-porrasaskelmaa. Painekyll. puuta käytettäessä n. 100 €.

Vaikeusaste:

Yksinkertaisimmillaan portaat ovat helpot rakentaa, ja työn vaikeusastetta voi nostaa omien toiveiden ja kykyjen mukaan.

Piirustus

Klassiset portaat

7 askelmaa yhdistää maanpinnan ja terassin perinteiseen tapaan. Ratkaisua voi sovittaa omiin olosuhteisiin.

Klassiset portaat

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Ulkoportaat