Portaiden rakentaminen

Portaiden rakentaminen voi olla aika monimutkaista, varsinkin, jos haluaa, että niitä pitkin on hyvä kulkea. Tässä neuvotaan oikea tekniikka.

Tässä rakennetaan tähän laatikkoon sopivat portaat, mutta samanlaiset voi rakentaa vaikkapa terassille. Portaita rakennettaessa on muutamia perussääntöjä liittyen askelmien korkeuteen ja pituuteen, jotka on syytä ottaa huomioon, jotta niitä on hyvä kulkea.

Pääsääntönä on, että kahden nousun ja yhden etenemän yhteenlasketun pituuden pitäisi olla 63 senttimetriä, sillä 63 vastaa keskimääräistä askeleen pituutta. Etenemä, jota ei saa sekoittaa askelmasyvyyteen, on etäisyys askelman etureunasta seuraavan askelman etureunaan.

Tässä rakennetaan portaat, joissa on kolme askelmaa eli yhteensä neljä nousua.Portaiden korkeudeksi tulee 79 cm, josta tulee neljä 19,75 senttimetrin nousua. Nousu saa lisäksi olla enintään 21 cm.

Jos lasketaan, että kahden nousun ja askelman yhteispituuden pitäisi olla 62 cm, se tarkoittaa kahdella 19,75 senttimetrin nousulla 22,5 senttimetrin etenemää. Se on melko sopivan kokoinen askelma, jolla on hyvin tilaa jalalle.

Kun nousujen ja askelman mitat ovat selvillä, voidaan aloittaa merkintöjen tekeminen. Portaiden sivujen on oltava melko leveät. Tässä ne on tehty kahdesta isosta lankusta, jotka on liimattu yhteen niin, että niiden yhteinen leveys on 25 cm.

Sen sijaan, että merkinnät ja mitat tehtäisiin suoraan sivuihin, kirvesmies tekee ne ensin harmaalle pahville. Siitä on muun muassa se etu, että pahvia voi käyttää mallineena molempia sivuja varten. Aluksi ensimmäinen nousu ja askelma piirretään pahville kolmioviivaimella.

Sitten askelman pituus mitataan nivelmitalla. Sitten päästään piirtämään seuraava nousu, jonka pitää tulla suoraan kulmaan askelmaan nähden. Nousu mitataan taas nivelmitalla, ja näin jatketaan, kunnes kaikki askelmat on merkitty.

Askelmat on päätetty upottaa jonkin verran sivujen sisään, niin että jokaisen askelman alkuun lisätään 2,5 senttimetriä. Sitten piirretään viiva näiden pisteiden välille, ja viiva vastaa sivujen etureunaa.

Samanlainen viiva piirretään askelmien takareunaan. Laatikkoon on asennettu pieni uloke, jota tarvitaan, jotta viimeisestä askelmasta tulee sopivan syvyinen. Se mitataan ja merkitään mallineeseen. Sen jälkeen varjostetaan pois leikattava osa.

Portaiden alapäähän tulee tavallisesti tolppa kaidetta varten, joten tolpalle jätetään tilaa mallineessa niin, että ylimääräinen kolmio leikataan irti. Nyt malline on valmis leikattavaksi.

Se leikataan katkoteräveitsellä käyttämällä apuna kolmioviivainta ja lautaa.Seuraavaksi malline asetetaan laatikon viereen, mistä näkyy, onko ratkaisu toimiva. Malline asetetaan ensimmäiselle sivulle, ja naskalilla tehdään reikä kaikkiin askelman ja nousun yhtymäkohtiin sekä kaikkiin reunoihin.

Malline otetaan pois, ja nyt reikien välille on helppo piirtää viivat niin että malline on nyt siirretty sivuun. Yläreunaan merkitään myös kappale, joka pitää poistaa laatikon uloketta varten. Askelmissa käytetään 3 senttimetrin paksuisia lautoja, mikä merkitään sivuihin seuraavaksi.

Myös sivun takareuna merkitään. Nyt ensimmäisen sivun merkinnät on tehty, ja sama tehdään toiselle sivulle sillä erotuksella, että merkinnät tulevat toiselle puolelle. Siksi malline on myös käännettävä etupuoli alaspäin, ja ne kohdat, joihin naskalista ei ole tullut reikää, pitää merkitä lyijykynällä.

Toisen sivun merkintä tehdään nyt samalla tavalla kuin ensimmäisenkin. Kun merkinnät on tehty, leikataan sivut. Siihen on kätevintä käyttää pyörösahaa. Sillä ei kuitenkaan pääse joka paikkaan, ja sellaisissa kohdissa käytetään käsisahaa.

Kun sivut on leikattu, tarkistetaan, sopivatko ne laatikkoon. Ne sopivat. Askelmat voi kiinnittää monella tavalla. Tässä esitellään kaksi eri menetelmää. Ensimmäinen askelma kiinnitetään loveamalla.Lovesta tehdään 1,5 senttimetrin syvyinen, mikä merkitään lyijykynällä sivun kylkeen.

Sen jälkeen pyörösaha säädetään sahaamaan 1,5 senttimetrin syvyinen ura ja tarkistetaan, että se sopii viivaan. Sitten leikataan merkintöjä pitkin sekä lisäksi yhden kerran keskeltä. Näin lovi on helpompi hakata taltalla.

Loveaminen tehdään taltalla askelman etupäästä, minkä jälkeen puun pystyy poistamaan varovasti ja vähitellen pieninä palasina. Ennen kuin kirvesmies etenee sivun reunaan asti, hän asettaa sen pystyyn niin, että reunasta tulee aivan terävä.

Lopuksi siistitään loven reunat taltalla ja tarkistetaan, että askelma sopii loveen. Sama tehdään toiselle sivulle. Toinen keino on leikata sopivankokoisia listoja, jotka kiinnitetään sivuun askelman alle sitä kannattelemaan.

Sitä varten tehdään neljä puunkappaletta, jotka sahataan 45 asteen jiiriin, etteivät ne näytä liian silmiinpistäviltä. Tukikappaleeseen sivellään liimaa, ennen kuin se naulataan kiinni sivuun kahdella pitkällä uppokantanaulalla. On oltava tarkkana, että ne tulevat juuri merkinnän alle.

Ylimääräinen liima poistetaan, ja sivut ovat nyt valmiit.Seuraavaksi tehdään itse askelmat. Sivuta sahatun kappaleen avulla sivun paksuus merkitään portaiden kummallekin puolelle, ja sitten mitataan viivojen välinen etäisyys.

Se on 83,4 cm, joka vastaa askelman leveyttä. Kaksi ylintä askelmaa leikataan 83,4 senttimetrin pituisiksi, mutta alimmasta tulee 3 senttimetriä leveämpi, sillä se kiinnitetään loveen.

Zun askelmat on leikattu, portaat tarvitsee vain koota yhteen. Askelmat kiinnitetään 10 senttimetrin pituisilla ruuveilla sivulautojen sivusta. Jokainen askelma kiinnitetään kummaltakin puolelta kahdella ruuvilla.

Kun kaikki ruuvit on ruuvattu ja portaat on koottu, ne kiinnitetään laatikkoon. Portaat ovat nyt valmiit, ja jos niiden rakentamisessa on noudatettu perussääntöä, jonka mukaan kahden nousun ja askelman pituuden on oltava suunnilleen 63 senttimetriä, niillä on myös mukava kävellä.