Onko talossasi myrkkyä?

Myrkyt ja vaaralliset voivat olla peräisin sekä luonnosta että keinotekoisista materiaaleista. Onko talossasi vaarallisia kaasuja tai myrkyllisiä rakenteita? Mitä niille voi tehdä? Lue viittä vaarallista ainetta koskevat vastaukset täältä.

Onko talossasi myrkkyä?

Onko talossasi vaarallisia kaasuja tai myrkyllisiä rakenteita?

1. RADON – näkymätön salamurhaaja

Radon on luonnossa esiintyvä radioaktiivinen kaasu, jota nousee maasta. Radon on näkymätöntä, eikä sitä voi haistaa tai kuulla. Kaikissa taloissa on radonia, mutta joillakin alueilla pitoisuudet ovat korkeampia kuin muualla.

Radonia on eniten harjualueilla. Suomessa noin 300 ihmistä saa vuosittain keuhkosyövän radonista. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan radon on toiseksi yleisin keuhkosyövän syy tupakoinnin jälkeen. Radonista johtuva keuhkosyöpä kehittyy usein hitaasti. Yleensä syöpä puhkeaa 10–40 vuotta radonaltistuksen alkamisen jälkeen.

Onko talossa radonia?
Sisäilman radonpitoisuuden voi selvittää mittaamalla. Mittareita kannattaa käyttää pari kuukautta talviaikaan. Uudisrakennuksen radonpitoisuus ei saa ylittää 200 Bq (becquerelia) kuutiometrissä.

Mitä sille voi tehdä?
Jos talon sisäilman radonpitoisuus on 200–400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee muun muassa ilmanvaihdon parantamista ja muita helposti tehtäviä korjauksia. Tukesin mukaan alle 200 Bq/m3 pitoisuudet eivät anna aihetta toimiin

LUE LISÄÄ: Radon - Onko talosi vaaravyöhykkeessä?

2. LYIJY on tavallinen vanhan maalin lisäaine, ja se voi olla vaarallista

Onko talossasi myrkkyä?

Käytä suojahaalaria, hengityssuojainta ja hanskoja, kun remontoit lyijymaalilla maalattua seinää tai lattiaa.

Maaleihin sekoitettiin pitkään lyijyä, koska se peittää hyvin ja ehkäisee leväkasvustojen syntymistä. Lyijymaalien käyttäminen on ollut kiellettyä vuodesta 2001 lähtien, mutta lyijymaaleja on edelleen monissa kodeissa. Lyijy imeytyy elimistöön suun ja limakalvojen kautta sekä ihon läpi ja voi pahimmassa tapauksessa vahingoittaa keskushermostoa.

Onko kodissa lyijypitoista maalia?
Sitä on vaikea selvittää, mutta vanhat seinät ja lattiat on voitu joskus maalata lyijypitoisella maalilla.

Mitä sille voi tehdä?
On tärkeää ymmärtää, että lyijystä ei ole mitään haittaa niin kauan kuin se on piilossa tapetin, laastin tai toisen maalin alla. Ole kuitenkin varovainen, kun remontoit lyijymaalilla maalattua seinää, jotta et vedä lyijypitoista pölyä keuhkoihisi.

3. ASBESTI voi aiheuttaa syöpää

Ennen 1990-luvun alkua valmistetut varttikatteet ja muut mineriittilevyt voivat sisältää asbestia. Asbesti on yhteisnimitys useille luonnossa esiintyville kuitumineraaleille.

Asbesti on palamaton materiaali, jota käytettiin vuosikymmeniä eristämiseen ja palontorjuntaan. Asbestin ongelma on, että sen pienet kuidut ovat erittäin haitallisia keuhkoissa. Ne voivat aiheuttaa keuhkosyöpää ja keuhkoahtaumatautia. Asbestia on käytetty etenkin mineriittilevyjen valmistamiseen, mutta asbestia lisättiin 70- ja 80-luvuilla myös laasteihin, tasoitteisiin ja putkieristeisiin. Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Sitä ennen rakennettuihin taloihin pitää tehdä asbestikartoitus ennen purkutöitä.

Onko talossa asbestia?
Yleisen arvion mukaan lähes kaikissa 1960–1970-luvuilla rakennetuissa rakennuksissa on asbestia muodossa tai toisessa. Asbestia on käytetty Suomessa rakentamisessa jo 1920-luvulla. Jos talossa on vanha varttikatto tai mineriittivuoraus, niissä on luultavasti asbestia.

Mitä sille voi tehdä?
Asbesti on vaarallista vain, kun sitä käsitellään. Asbestin kuidut eivät leviä hengitysilmaan rakenteiden sisältä, mutta niitä pääsee sisäilmaan, kun eristeitä tai levyjä sahataan ja puretaan. Asbestinpurkutöitä saavat tehdä vain valtuutetut purkuliikkeet.

4. PCB on maailman vaarallisin ympäristömyrkky

PCB on lyhenne sanoista polyklooratut bifenyylit. PCB ei ole vain yksi aine vaan 209:n erilaisen yhdisteen ryhmänimi. PCB-yhdisteet kehitettiin 1920-luvulla, ja niitä käytettiin pitkään muun muassa saumausaineiden notkistamiseen. PCB-yhdisteiden epäillään aiheuttavan syöpää, heikentävän lisääntymiskykyä, haittaavan immuunipuolustusta ja hidastavan pikkulasten kehitystä.

Onko talossa pcb:tä?
PCB-yhdisteitä ei saa enää lisätä rakennusmateriaaleihin, mutta niitä käytettiin paljon vuosina 1950–1977. Jos talosi on rakennettu tai korjattu sinä aikana, jossakin päin taloa on suurella todennäköisyydellä PCB:tä.

Mitä sille voi tehdä?
PCB-yhdisteet luokitellaan terveydelle haitallisiksi aineksi, mikä pitää ottaa huomioon esimerkiksi vanhan julkisivun remontissa. PCB:tä sisältävät rakenteet pitää purkaa erikoistyönä, ja purkujäte on kerättävä tarkasti talteen ja toimitettava asianmukaisesti jatkosijoituspaikkaan.

5. Kivihiilipiki

Kivihiilipiki on kivihiilitervan tislausjäännös, jossa on satoja erilaisia yhdisteitä. Kivihiilipiestä vapautuu hengitysilmaan hiukkasmaisia ja höyrymäisiä aineita. Niistä terveydelle haitallisimpia ovat polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-aineet, jotka voivat aiheuttaa syöpää. Tuoreessa kivihiilipiessä on pistävä ratapölkyn haju, joka haihtuu hitaasti.

Kivihiilipikeä käytettiin kosteuden- ja vedeneristeenä etenkin talojen kellareissa 1800-luvun lopulta 1950-luvulle asti. Pikeä on myös tervapapereissa ja kattohuovissa.

Mitä sille voi tehdä?
Älä pura itse rakennetta, jossa voi olla kivihiilipikeä. Testauta aine laboratoriossa ja tilaa paikalle tarvittaessa asbestinpurkufirma. Ne ovat erikoistuneet myös pikirakenteiden purkamiseen.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Talo