Mummonmökin ilme verhoilua vaihtamalla

Kesämökin ilmeen muuttamiseen tarvitaan muutakin kuin punamultamaalia. Näytämme miten tavallisesta talosta saatiin uudella verhoilulla perinteinen mummonmökki.

Johdanto

Katso alla olevaa kuvaa: talo näyttää lähes aidolta mummon mökiltä - ruot- salaistyyliin tehtynä. Sivun ylä-reunassa olevista pikkukuvista näet myös projektimme alku-tilanteen: talo ei näytä kovin perinteiseltä eikä se välttämät-tä ole edes kovin kaunis.

Aivan tavallisesta kesämö-kistä saa kätevästi klassisem-man näköisen. Kun projektiin ryhtyy, mökin voi samalla eristää tehokkaammin. Tarvit-see vain tuntea perinteiset rakennusmenetelmät. Ja asian-tuntijamme tuntee ne. Tässä hän näyttää, miten saadaan aikaan perinteisen näköinen ruotsalaismökki valkoisine nurkka- ja ikkunalautoineen. Viimeistelyyn tarvitaan vielä hiukan nikkaroinnin iloa.

Jos olet sitä mieltä, että täl-lainen punainen tupa sopii vain kesämökiksi, voit kuitenkin op-pia monia uusia asioita tästä artikkelista. Lautoja saa mistä tahansa lautatarhasta. Tässä käytettävien koristelistojen sijasta voidaan käyttää neli-kulmaisia listoja - tai luopua listoista kokonaan.

Talon ulkopuolisesta eris-tämisestä ja erityisesti kylmä-siltojen minimoimisesta ker-roimme lehden edellisessä numerossa.

Kun näimme talon ensimmäisen kerran, siinä oli tiiliverhoilu.

Verhoilu poistettiin ja talon puurunko korjattiin.

Ohut kerros eristettä talon ulkoseiniin tuo lisää lämpöä.

Mummon mökin tunnelma luotiin vajaassa viikossa.

Ohjeet

01
Lautaverhoilu 8 Vaihe

Sahaamalla kaikki laudat mittojen mu-kaan sitä mukaa kun ne laitetaan pai-koilleen - käyttäen alaosassa ohjauslis-taa - verhoilun alareunasta tulee siisti. Laudat sahataan viistoon alareunois-taan, jotta vesi pääsee valumaan pois.

Lautojen väliin jätetään hiukan rakoa lautojen leveydestä ja julkisivun mitoista riippuen. Jos laudoitetaan esim. 140 cm leveä seinänosa, 140 jaetaan 17:llä (lauto-jen leveys) ja nähdään, että tarvitaan 8,2 lautaa. Käytämme kuitenkin kahdeksaa lautaa. 8 lautaa kertaa 17 cm on 136 cm. Lisäksi pitäisi vielä peittää 4 cm, joka jae-taan 9:ksi lautojen väliin jääväksi raoksi. Kunkin raon leveys on näin 0,44 cm.

1

Pitkä lauta kiinnitetään stoppa-riksi. Lauta kiinnitetään 5 cm alimman kakkoskakkosen alapuolelle. Kiinnitä lauta useasta kohdasta kakkoskakkoseen, jottei se pääse roikkumaan. Lauta poistetaan vasta kun koko laudoitus on valmis.

2

Aloitamme ikkunan ja nurkan välistä. Muista, että ikkunan peitelaudat, jotka laitetaan paikoilleen myöhemmin, tulevat noin 2-3 cm laudoituksen päälle.

3

Lautojen välinen etäisyys mitataan. Saadun mitan perusteella lasketaan, kuinka monta lautaa tarvitaan ja kuinka leveä rako lautojen väliin jää.

4

Tarkkuus ei ole kovin tärkeää. Ei haittaa, vaikka laudat eivät tulisi aivan tasan katonrajassa. Reunaan laitetaan peitelista, jolloin lautojen epätasaiset päät eivät näy.

5

Jotta alhaalla olevien metallilisto-jen kohdalla saadaan ilmarako (betonipinnan rajakohdassa), laitetaan metallilistan yläpuolelle apulista laudoituk-sen ajaksi. Tässä on käytetty 22 x 45 mm:n listaa, joka poistetaan myöhemmin.

6

Toinen pääty on valmis. Nurkka-laudat puuttuvat, mutta ne maalataan valkoisiksi vasta kun muu laudoitus on maalattu punamultamaalilla.

7

Seinät maalataan kahdesti ennen kuin koristelistat laitetaan pai-koilleen. Näin vältytään siltä, että listojen kohdalle jää vaaleat raidat, kun puu kuivuu ja elää lämpötilojen mukaan.

8

Nurkkiin naulataan kaksi lautaa. Toinen niistä on mitoiltaan 22 x 145 mm ja toinen vain 22 x 120 mm. Mutta koska leveämpi lauta menee nurkassa kapeam-man laudan yli, ne näyttävät yhtä leveiltä.

02
Peitelaudat 7 Vaihe

Nyt pääsemme yksityiskohtiin, jotka tekevät mökistä perinteisen näköisen.

Aloitamme ikkunoiden ja oven ympä-rille tulevista peitelaudoista. Kävimme eri puolilla maata katsomassa mallia erilaisista peitelaudoista. Otimme valo-kuvia ja niiden perusteella teimme mal-lit, joiden mukaan laudat sahattaisiin.

Ikkunoiden peitelautojen tavallisim-mat mitat ovat 22 x 120 mm. Nurkka-laudoituksessa mitat ovat tavallisesti 22 x 145 mm. Olemme tehneet näiden mittojen mukaan kaikki muut peitelau-dat, paitsi pienen kylpyhuoneenikkunan laudoituksen. Siinä käytimme 22 x 95 millimetriä leveää lautaa.

1

Asettamalla vesivaa'an tai laudan ikkunan sisäkulmaan saat mitattua ikkuna-aukon syvyyden. Mittaa kaikki neljä kulmausta varmuuden vuoksi.

2

Jos upotus ei ole syvempi kuin 70 mm, peitelaudat kannattaa kiinnittää suoraan ikkunakarmeihin. Näin saavutetaan myös tarvittava kaltevuus.

3

Tukevasta pahvista leikatun mallin avulla lautojen päät saadaan muotoiltua täysin samanlaisiksi.

4

Sahauksessa käytetään pisto-sahaa. Sahauksen jälkeen reunoja voi hioa hiukan hiekkapaperilla, jotta ne eivät ole teräviä, kun ne kiinnitetään paikoilleen.

5

Ensiksi kiinnitetään pystysuorat peitelaudat. Niiden tulee olla niin pitkiä, että kuviosahatut pystysuorat laudat menevät alhaalla vaakasuoran laudan yli.

6

Vaakasuorat peitelaudat ovat vain suoria lautoja. Mutta kiinnittämällä kuviosahatun osa pystysuoran peitelaudan toiselle puolelle, näyttää siltä, kuin laudat menisivät ristikkäin.

7

Peitelaudat maalataan valkoi-siksi. Suojaa osa punamullalla maa-latusta seinästä ennen kuin aloitat. Nyt puuosat on suojattu tuulelta ja tuiskulta.

03
Tuulilaudat 4 Vaihe

Irrotimme varovasti talon neljä vanhaa tuulilautaa. Laittamalla ne uusien lautojen päälle pystyimme valmista-maan täysin samanlaiset uudet laudat. Seinän verhoilulautojen kanssa emme nähneet mitään erityistä vaivaa. Tuuli-lautojen reunan suojaamme maalatulla listalla (22 x 45 mm).

Jotta saisimme listan kunnolla johon-kin kiinni, asensimme tuulilautojen taakse yhden ylimääräisen laudan.

Tuulilaudat kiinnitetään ruuveilla. Silloin ne on helpompi irrottaa, kun ne pitää maalata tai vaihtaa.

1

Maalauksen kanssa ei oltu kovin tarkkoja. Kulmauskaan ei ole aivan täydellinen, mutta se ei nyt haittaa.

2

Maalattu lista ratkaisee ongelman. Se suojaa lautojen reunoja ja muodostaa samalla reunan, jota vasten uritetut listat voi asentaa.

3

Vanhat tuulilaudat on irrotettu varovasti. Vanhojen lautojen mittojen mukaan sahataan neljä uutta tuulilautaa, jotka kiinnitetään oikeille paikoilleen ja maalataan.

4

Ylin lauta peittää alemman noin 4 cm:n verran ja menee muutaman millimetrin yli katonrajan. Laudat kiinnitetään ruuveilla, jolloin ne on helppo tarvittaessa irrottaa.

04
Uritetut listat 2 Vaihe

Kuvasta näet millaisen klassisen koriste-listan valitsimme ulkoverhoilun päälle. Listojen sijoittelussa on oltava tarkkana. Kiinnitä ensin yksi lista, joka on oikeas-sa kulmassa katonrajassa olevaan lis-taan nähden ja sahaa sitten muut listat yhtä vinoiksi yläpäistään. Sitten jokai-nen koristelista sahataan oikean pitui-seksi ennen kuin se naulataan kiinni.

1

Mittaa listojen pituus käyttäen apuna listaa, joka on sahattu oikeaan kulmaan katonrajan listaan näh-den. Sahaa nippu listoja kerrallaan oikeaan kulmaan ja lyhennä yksitellen mittaan.

2

Ennen kuin kiinnität listan, mittaa 22 mm ulospäin sen raon keskeltä, joka listan on tarkoitus peittää. Niin lista tulee oikeaan kohtaan.

Materiaalit

Pisteenä iin päälle

1

Jäljennä malli pahvikaavan mukaan samalla tavalla kuin ikkunoiden peitelaudoissa tehtiin. Tässä käytetään 22 x 70 mm:n listaa

2

Sahaa kuvio pistosahalla, mutta lyhennä lista oikean mittaiseksi vasta, kun olet sovittanut koristetta paikalleen ja nähnyt, miltä se näyttää.

3

Kuviosahatun listan taakse poikittain tulee suora lista. Sahaa kumpikin lista puoliväliin niiden liitoskohdasta, talttaa lovet irti ja liitä listat yhteen. Voit vahvistaa liitosta PU-liimalla.

4

Rakennelma kiinnitetään paikalleen osa kerrallaan. Kun olet saanut sovitettua sen haluamasi näköiseksi, kiinnitä se ruuveilla tuulilautoihin - mutta vasta, kun takana olevat listat on maalattu.

5

Tällainen siitä tuli – perinteinen ruotsalaistyyliin verhoiltu mökki. Jos kaipaat toisenlaista ilmettä, niin päästä mielikuvituksesi valloilleen.

Vie aikaa

6-7 päivää, jos maalaus tehdään laudoituksen tahdissa apuvoimien avulla.

Hinta

Noin 20 euroa/m2 eristys mukaan lukien

Vaikeusaste

Jos olet tarkka mittauksen kanssa, tehtävä ei ole vaikea, mutta kyseessä on suuri projekti.

Piirustus

Seinän rakenne

Lehden edellisestä numerosta näet miten eristeet asennettiin ulkoseinään.

Seinän rakenne

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Puujulkisivu