Työpukki kaikkiin töihin

Täytyy olla hyvä syy ryhtyä puisen työpukin tekoon, kun sellaisensaa valmiina parilla kympillä. Itse tehdyissä työpukeissa onkuitenkin hyödyllisiä yksityiskohtia, jotka poikivat uusia ideoita.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
80 euroa

Johdanto

llman paria kunnon työpukkia ei verstaalla oikein pärjää, ja rakennustarvikeliikkeiden muutaman kympin peruspuk-ki riittää jo pitkälle. Toiveet kuitenkin kasvavat käytön myötä: työpukki saisi olla vakaam-pi, sen korkeutta pitäisi voida säätää, siihen olisi mukava kiinnittää pari lankkua poikittain, jotta siitä saisi kunnon työpöydän jne.

Saisiko siihen urat upotussahan terälle tai ruuvipuristimille, kun pitää koota kappaleita? Eikö olisi mukava voida asettaa levy pukkien päälle? Entä pyörät pukkien alle? Kaikki nämä parannukset ja hieman enemmänkin saa, jos työpukin rakentaa ohjeidemme mukaan itse sen sijaan, että sen ostaa. Työpukkipari maksaa noin 80 € (tuplana, jos pukkien pitää seistä vankoilla jarruilla varustetuilla kumipyörillä), ja helpommalla ja halvemmallakin pääsee, jos jättää joitakin näistä ominaisuuksista pois.

Työpukki rakennetaan tavallisista 45 x 70 mm:n soiroista. Lisäksi käytetään 21 x 95 mm:n höylättyä lautaa, joka on yleensä rakennustarvikeliikkeiden varastotavaraa.

Puutavara on valittava huolella, jotta se ei ole kieroa tai väärää. 21 mm:n vanerilevykin käy. Se on kalliimpaa mutta vakaampaa, joten kulmista ja urista tulee vankemmat.

Työpukin monta mahdollisuutta

Kun työpukit rakentaa puusta itse, ne voi räätälöidä täysin omien projektien ja tarpeiden mukaan. Esittelemme muutaman yksinkertaisen työtehtävän, joissa pukeista on paljon apua. Keksi itse lisää. Toista pukkia voi hyödyntää esimerkiksi jiirilaatikkona.

Ovi asetetaan kahden pukin päälle.

Kaappi asetetaan sileälle työpukille.

Levy on vakaastii oikealla korkeudella.

Ohjeet

01
Sahaa kaikki osat pituuteen 3 Vaihe

Työ aloitetaan sahaamalla kaikki osat, sekä soirot että laudat, oikeaan pituuteen.

Työstä selviää käsisahalla, mutta katkaisusahasta on paljon apua.

Osat saa sahattua nopeasti ja tarkasti samaan pituuteen pituusrajoittimien avulla.

Osat sahataan hyvin tar-kasti tiettyyn kulmaan - sekä lukuisat suorat viillot että 16 kappaletta 20 asteen jiiri-viiltoja, jotka tehdään kahdeksaan jalkaan.

1

Sahaa kaikki osat. Katkaisu-/jiirisahalla säästää paljon aikaa, mutta käsi- tai pistosahakin käy. Merkitse kaikki piirustuksen mukaan. VINKKI: Kiinnitä sahauskoh-taan teippiä, jottei se rispaannu.

2

Jalkojen (A) pienet lovet ylempää poikkipalkkia (B) varten sahataan pistosahalla. Viillot tehdään 20°:n kulmaan, kuten jalkojen pohjaankin. VINKKI: Ota vinot palat talteen, ne helpottavat myöh. liimausta.

3

Poraa säädettäviin jal-koihin (E) reikiä 5 cm:n välein ja alimmainen reikä 3,4 mm edellisestä (kts. piirros). Porateline helpottaa työtä muttei ole välttämätön. Pyöristä reikien reunoja tarvittaessa.

02
Sahaa ja talttaa kolot auki 6 Vaihe

Kaikki lautojen sivut (F1 ja F2) varustetaan koloilla, jotta ne voidaan yhdistää lovituksin poikkilaudoilla. Lisäksi lautoi-hin tehdään puolipyöreät reiät, joilla tuetaan pyöreitä kappaleita, kuten putkipuris-timia. Kolot ovat 21 mm levei-tä, joten niihin mahtuu yksi lauta, ja kolojen syvyys on 37 mm. Koloihin laitettaviin lau-toihin tehdään lovi 58 mm:n kohdalle, jotta ne liukuvat tiiviisti toisiinsa.

1

Kaikki laudat (F) merki-tään ja kootaan niin, että kolot ovat täysin yhtenevät. Laudat puristetaan yhteen ja 21 mm leveisiin koloihin merki-tään keskilinja 5 ja 30 cm:n päähän kummastakin päästä.

2

Kolojen sivut ja pohja merkitään kaavan avulla. Tämä on helpompaa ja paljon tarkempaa kuin mitata 9,5 mm molemmista reunoista. Kolojen leveys on 21 mm ja syvyys 37 mm.

3

Kolojen sivut sahataan. Tämän voi tehdä käsisahalla, mutta oikeaan syvyyteen säädetty pyörösaha on paljon parempi. Laudat asetetaan syr-jälleen ja puristetaan yhteen, jotta ne voidaan sahata kerralla.

4

Kolojen päälle tehtävä pyöreä viilto porataan ennen kuin kolot taltataan auki. Neljä lautaa puristetaan yhteen kaksi päällekkäin niin, että kolot tulevat toisiaan vasten.

5

Nyt puolipyöreiden reikien teko onnistuu poraamalla liitoksen keskelle kolojen väliin 30 mm:n poralla. Reiästä tulee siistein oksaporalla, mutta kierreporakin käy.

6

Talttaa kaikkien kolojen pohja auki terävällä taltalla. Aloita 1-2 mm:n päästä pohjasta ja talttaa kolosta puuta pois vähän kerrallaan.

03
Ensin kootaan neljä jalkaparia 3 Vaihe

Jos aiot hioa pinnat, se kannattaa tehdä nyt, kun kaikki osat on sahattu. Pukkien puu-osia ei tarvitse hioa, mutta hiomalla niistä tulee siistim-mät.

Tämä on helpompi teh-dä ennen kuin pukit kootaan. Reunat on hyvä pyöristää, jotta ne eivät rispaannu eikä niistä irtoa tikkuja. Varsinkin jalkojen alapintojen reunat kannattaa pyöristää hyvin, jotta lattia ei naarmuunnu. Tämän jälkeen neljä jalkapa-ria kootaan pukin päädyiksi.

1

Hio kaikki osat kevyesti hiomapaperilla. Purista osat yhteen, niin saat ne hiot-tua nopeasti epäkeskohioma-koneella. Reunat on nopea siistiä hiomapalaan kiinnitetyllä hiomapaperilla.

2

Kokoa neljä päätyä yksi kerrallaan. Ensin yhdistetään vain jalat (A) poikkipalkkiin (C) liimalla ja 90 mm:n ruuveilla, yläreunaan asetetaan irtorima oikean etäisyyden varmistamiseksi.

3

Kun liimaus puristetaan yhteen, aikaisemmin ylijääneistä 20°:n puukii-loista on paljon iloa: kiilaa ne paikalleen, niin ruuvipuristimen ote paranee merkittävästi. Voipaperi suojaa pöytää.

04
Pukki ja palkit yhdistetään 7 Vaihe

Ennen kuin pukit kootaan kokonaan, työstetään palkit.

Ylin palkki liimataan sää-dettäviin pystyjalkoihin. Alimpaan palkkiin, siihen, joka kiinnitetään pukkiin kiinteästi, tehdään vastaavat reiät, joita pitkin kahta sää-dettävää jalkaa pystytään liikuttamaan ylös ja alas.

Kappaleet kootaan niin, että palkin osat (G ja H) sijoi-tetaan pystysivujen (F1 ja F2) väliin, kun ne liimataan ja ruuvataan yhteen.

1

Aseta kaikki alimman palkin osat pöydälle (2 x F2, 2 x G ja 1 x H). Laita rimanpala (X) kohtaan, jota pitkin säädettä-vät jalat liikkuvat ylös ja alas. Laita voipaperia riman (X) ympä-rille, jotta sen saa helposti irti.

2

Sivele liimaa ja ruuvaa palkit yhteen. Varmista, että kaikki ovat samassa tasossa pohjasta ja että G ja H ovat tiiviis-ti kiilaa X vasten. Purista osat yh-teen puristimilla ennen kuin ruu-vaat ne kiinni, jotta ne eivät liu’u.

3

Rimanpalat (X) poistetaan ennen kuin liima alkaa kuivua. Kiristä jälleen puristimet palkin ympärille, jotta sivut eivät liu’u päädyissä irti toisistaan.

4

Liimaa päädyt kiinni palkkiin. Sivun (F2) alareunan lovet pysyvät niin tiukasti jaloissa kiinni, että ruuveja ei tarvita.

5

Kiinnitä poikkipalkit (B) liimalla ja ruuveilla. Ylimmäl-le on valmiit lovet, alin kiinnite-tään 2 cm:n korkeudelle lattiasta. Ylin poikkipalkki (D) kiinnitetään.

6

Ylin palkki kootaan liimalla ja ruuveilla niin, että säädettävät pystyjalat (E) työnty-vät 24 mm palkin keskikappa-leen ja ulokkeiden yli (G ja H).

7

Liimaa, purista ja ruuvaa osat yhteen, jotta ne eivät liu’u työn aikana. Varmista, että säädettävät jalat (E) ovat tarkasti suorassa kulmassa palkin päällä.

05
Lisäpalkki herkille töille 3 Vaihe

Jos halutaan työstää tai korjata kappaleita, jotka eivät missään nimessä saa naar-muuntua, uuteen työpukkiin voidaan rakentaa ylimääräi-nen palkki herkkiä työkoh-teita varten liimaamalla sen päälle matonpala.

Palkin kaikki osat on jo sahattu, joten tämän osan valmistaminen vie vain muutaman minuutin.

1

Palkin soiropalat, kaksi G-osaa ja 1 H-osa, asetetaan irralleen nostettavan palkin päälle. Ne sopivat säädettävien jalkojen yläosan sisään. Jos ne asettuvat liian tiukkaan, niitä voi hieman hioa.

2

Laudanpala (J) ruuva-taan kiinni soironpaloi-hin. Merkitse G-osan keskikohta ja laudan keskikohta, niin saat kaksi merkkiä samaan linjaan ja voit liimata ja ruuvata laudan osien päälle (eikä siis palkkiin).

3

Kiinnitä matonpala liimalla (sitä voi olla mukava vaihtaa silloin tällöin). Voit joko leikata sen ensin tai odot-taa, kunnes se on tarttunut kunnolla kiinni ja siistiä sitten matonpalan terävällä veitsellä.

Materiaalit

Kaksi pukkia ja niiden nostopalkit

45 x 70 mm höylättyä mäntyä (soiroa):
• 8 jalkaa (A) á 52,9 cm
• 6 vaakapalkkia (B) á 70 cm
• 4 matalaa poikkipalkkia (C) á 29,4 cm
• 4 korkeaa poikkipalkkia (D) á 30,5 cm
• 4 säädettävää jalkaa (E) á 59,6 cm
• 12 palkin uloketta (G) á 16 cm
• 6 palkin keskikappaletta (H) á 44 cm

21 x 95 mm höylättyä mäntyä:
• 8 palkkisivua (F1 ja F2) á 90 cm
• 2 mattolautaa (J) á 90 cm

Lisäksi:
• 4 poikkipinnaa (K) 10 mm pyörökepistä
• 2 matonpalaa á 9,5 x 90 cm
• Liimaa
• Ruuveja
• 8 kalustepyörää, 100 mm karmiruuvit

Erikoistyökalut

• Katkaisu-/jiirisaha

Vie aikaa

Viikonloppu

Hinta

60-80 € kaikkeen paitsi pyöriin. Hyviin kumipyöriin voi joutua investoimaan jopa 80 € lisää.

Vaikeusaste

Oman pukin haastavuus-asteen voi päättää itse, ja samanlaista työpukkia ei varmasti tule vastaan.

Piirustus

Työpukki, jossa on nostopalkki

Työpukki näyttää monimutkaiselta monine osineen, koloineen ja leikkauksineen, mutta se on varsin helppo rakentaa. Pukkiin tarvi-taan vain kahdenlaista puutavaraa, ja saman-laiset osat voidaan sahata sarjana.

Työpukki, jossa on nostopalkki

Palkkimoneen eri käyttöön

Kahden alimman laudan korkeisiin sivuihin (F1 ja F2) sahataan kolot. Ne helpottavat pienten kappaleiden kiinnittämistä, sillä kun puristimet saa kiinni koloi-hin, kaksi pukkia voidaan yhdistää toisiinsa lovittain koottavilla poikkituilla. F2:ssa on lisäksi kaksi koloa alapuolella (ei näy kuvassa), joten tuet voidaan koota poikkipal-kein (D). Liitosten pitää olla tiukkoja, joten kolot sahataan 21 mm:n levyisiksi. Mitat piirretään kaavalla, joka sijoitetetaan keskilinjalle 5 ja 30 cm:n päähän päädystä. Koloa laajennetaan ylhäältä päin 30 mm:n poralla putkien kiinnittämistä varten.

Palkkimoneen eri käyttöön

Vinkit & niksit

Työpöytä koottavana sarjana

Vaakapalkin monista koloista on apua työnteossa. Niistä saa kuitenkin vielä enemmän hyötyä, kun valmistaa yhden tai useampia pöytä-tukisarjoja. Yhdistämällä palkit, pöytätuet ja mahdolliset muut tuet palkin pituussuunnassa saa todella hyvän tuen isoja levyjä varten.

Tuet voi sahata 21 x 95 mm:n männystä piirustuk-sen mittojen mukaan. Jos ne sahaa näillä mitoilla 21 mm:n vanerilevystä, vaarana on, että yksi kahden kolon välissä olevista osioista supistuu paljon pienemmäksi.

Kun kaksi pukkia voidaan yhdistää nel-jällä pöytätuella, saadaan hyvä alusta isoja levyjä varten. Tuet voivat olla 180 cm pitkiä, kuten alimmassa piirroksessa tai vain 100 cm, kuten keskellä olevat tuet. Lisäjäykisteiksi voi sijoittaa ylimääräisiä lautoja poikittain - kts. ylin kuva.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Työpöytä