Maailman paras työpöytä

Rakenna kätevä, pölynimurinkin sisältävä työpöytä ja päästä vanha höyläpenkkisi jo eläkkeelle.

Vaikeusaste
Vie aikaa
30 tuntia
Hinta
500 euroa

Johdanto

Sähkötyökalut ovat jo aikaa sitten syrjäyttäneet käsityökalut. Tästä huolimatta moni nikkari seisoo vielä kumarassa höyläpenkkinsä ääressä, vaikka se tehtiin aikana, jolloin ei nykykoneita ollut. Tämän takia onkin erityisen mukavaa esitellä nyt kätevä uusi työpöytä, joka on alusta alkaen suunniteltu nykynikkarille.

Seuraa ohjeita, niin saat pöydän koottua ja varustettua pyörillä, jotta voit tarvittaessa myös siirtää sitä. Pöydän rakentaminen ja sen tuleva käyttö tarjoavat monta mukavaa nikkarointituntia.

LUE LISÄÄ: Näin saat kaiken irti höyläpenkistäsi

Tee itse-työpöydän rakenne:
Moderni työpöytämme sisältää monia upeita ja käteviä yksityis-kohtia. Teimme pöydän sivuista läpinäkyvät, jotta näet, mitä kaikkea se kätkee sisäänsä.

Ohjeet

01
Perusrakenne 5 Vaihe

Työpöytä rakentuu rungon ympärille, joka koostuu pohjasta (A), kahdesta sivusta (B) ja välilevystä (C), jotka kaikki on liimattu ja ruuvattu yhteen.

Ennen kuin ryhdyt kokoamistyöhön merkitse sivujen ja välilevyjen paikat pohjalevyyn (A). Esiporaa sitten pohja-levyyn, ennen kuin kokoat rungon.

Voit helpottaa työtäsi tekemällä muutamista puukappaleista (kts. kuva 2) työ-tä helpottavan tukikulmaimen. Kun kiinnität kappaleet pohjalevyyn puristimilla, voit helposti kiristää levyn pysty-asentoon tiettyyn kulmaan ja sen jäl-keen ruuvata sen kiinni alapuolelta.

1

Pursota kapea vana liimaa kohtaan, johon ensimmäinen sivulevy (B) tulee pohjalevyn (A) päälle.

VINKKI: Piirrä ensin levyjen B ja C ja kaikkien ruuvien reikien paikat A-levylle.

2

Kiinnitä nyt sivu (B) alapuolelta pohjalevyn (A) läpi 4 x 45 mm ruuveilla.

VINKKI: Valmista tukikulmain pitääksesi sivua pystyasennossa ja paikallaan.

3

Kiinnitä välilevy (C) liimalla ja ruuveilla. Kuvassa se sijoitetaan keskelle pohja- ja sivulevyä, jolloin molemmista lokeroista tulee yhtä suuret. Sovita lokerokoot pölynimurisi mukaan.

4

Kiinnitä ylälevy (P) sivuihin (B) ja välilevyyn (C). Tarkista, että se sijoittuu tarkasti pohjalevyn (A) linjaan, 4 cm pitkän sivun ja 5 cm päätyreunan yli.

5

Aseta runko lattialle pohjalevy ylöspäin ja kiinnitä pyörät esiporattuihin Ø 8 mm reikiin. Jokainen pyörä kiinnitetään neljällä 8 x 30 mm lukkoruuvilla ja -mutterilla.

02
Pölynimurikaappi 3 Vaihe

1

Kiinnitä kumpaankin sivuun (B) reunalistat (F) 5 cm päähän etureunasta. Kiinnitä lopuksi ylälista (G) kahden reunalistan väliin. Käytä 4 x 30 mm ruuveja.

2

Kiinnitä listoihin (F ja G) levy pistorasioita (D) varten. Pyydä sähköasentajaa kiinnittämään levyyn ulosotot, ja yhdistämään ne imuriin, jotta voit käyttää sähkötyökalujasi tehokkaasti.

3

Pölynimuri ja tuhkaimuri täyttävät lokeron. Pölynimuri on yhdistetty pistorasian ulosottoon, ja sähköasentaja teki kytkennän niin, että imuri käynnistyy sähkötyökalun kanssa samanaikaisesti.

03
Pöytälevyt 7 Vaihe

Pöytälevy koostuu kahdesta yhteen liimatusta levystä (R ja Q), joihin on sahattu pitkät urat. Pöytälevyt eroavat toisis-taan urien leveyden osalta. Alimman le-vyn (Q) urat ovat 6 cm leveitä ja ylimmän levyn (R) 9 cm leveitä. Kun levyt yhdiste-tään, syntyy huullettu kouru, johon asennetaan kaksi liukuvaa kelkkaa.

Mittaa ja kokoa huolellisesti, jotta urat sijoittuvat tarkasti pöytälevyn reunan suuntaisesti, ja etäisyys pöytä-levystä uran keskelle on yhtäläinen molemmissa levyissä.

1

Sahaa ensin pitkät urat kahteen ylimpään pöytälevyyn (R ja Q). Mittaa huolellisesti ja sahaa pistosahan hienohampaisella terällä.

VINKKI: Sahaa kiskoa tai suoraa lautaa pitkin, niin viilloista tulee siistit ja suorat.

2

Jyrsi urien reunat täysin sileiksi. Pistosaha ei jätä täysin siistiä viiltoa, joten siisti reunat yläjyrsimen uraterällä. Käy lopuksi reunat läpi hiomapaperilla.

3

Liimaa ensin päätylista (S) levyn alapuolelle (Q) ja kiinnitä se väliaikaisesti puristimilla, ennen kuin käännät levyn ja kiinnität sen 4 x 45 mm ruuveilla toiselta puolelta.

4

Mittaa ja poraa 30 mm reiät ruuvipuristimille. Reikien pitää sijaita tarkasti pöytälevyyn sahattujen urien keskellä. Kuvasta näet, että olemme tehneet merkkiviivat kaikille listoille ja esiporanneet ruuveille reiät.

5

Kiinnitä listat (T) yksi kerrallaan ruuvipuristimilla ja kiinnitä ne ruuveilla vastakkaiselta puolelta.

6

Ruuvaa listat sisältävä levy (Q) kiinni levyyn (R). Sivele levyjen väliin liimaa ja kiinnitä ne toisiinsa noin 20 cm:n ruuvivälein. Tässä käytetään 4 x 30 mm ruuveja.

7

Pöytälevyt on käännetty ympäri. Huomaa ura, jota pitkin kelkat myö-hemmin liukuvat, ja päädyssä oleva 30 mm reikä ruuvipuristinta varten. Se sijaitsee tarkasti uran keskellä.

04
Kelkat 5 Vaihe

Jotta työpöytään voisi kiinnittää isoja työkappaleita, se varustetaan kahdella kelkalla. Ruuvipuristimet siirtävät kelkkoja eteen ja taakse päin pöytä-levyn huulletuissa kouruissa.

Kumpikin kelkka koostuu kolmesta levykerroksesta (2 kpl U ja 1 kpl X), jois-ta keskimmäinen levy (X) työstetään hieman muita paksummaksi esimerkiksi kartonkipalan avulla. Näin kelkka voi liikkua huulletussa kourussa, jonka teimme sahaamalla pöytälevyyn kaksi erilaista uraa.

Kumpaankin kelkkaan porataan kaksi reikää, joihin pöytätapit voidaan upot-taa. Tapit pitävät kappaleen paikallaan, kun puristimet työntävät kelkat yhteen.

1

Kelkan keskimmäinen osa (X) kiinnitetään liimalla ja hakasilla keskelle ylimpää kelkanosaa (U). U-levynpala ylettyy 13 mm X:n yli joka puolelta.

2

Kiinnitä yksi tai kaksi kartonginpalaa keskimmäiseen kelkanosaan (X), jotta siitä tulee hieman paksumpi kuin pöytään tehty huullos, jossa kelkka liikkuu.

3

Kiinnitä kelkan alin osa (U) väli-aikaisesti X:ään neljällä 4 x 30 mm ruuvilla. Sijoita ruuvit kulmien lähelle, jotta levyyn jää tilaa kahdelle reiälle pöytätappeja varten.

4

Poraa kummankin kelkan keskelle 2,5 cm päähän kummastakin päädystä 22 mm:n reikä kaikkien kolmen levykerroksen läpi. Käytä lattaporaa, ja poraa vastakkaiselta puolelta läpi, kun poran kärki on ensin mennyt levyjen läpi.

5

Irrota alin levykappale uudelleen ja aseta kelkka uraan. Tarkista, että se liukuu vapaasti. Ruuvaa tämän jälkeen alin levykappale kiinni alapuolelta.

05
Ruuvipuristimet 2 Vaihe

Tässä käytettävät puristimet ovat ns. pi-tuudeltaan rajattomia puristimia (esimerkissä Mitsutomo-merkkiset). Ne koostuvat kahdesta asennusosasta, joilla 3/4”:n kierteinen vesiputki saadaan kiinni puristimeen. Putken pituus rat-kaisee puristimien leukavälin leveyden.

Olemme säätäneet toimintoja hieman kiinnittämällä etummaisen leuan ruu-veilla pöydänreunaan, jolloin akseli vetää/työntää koko vesiputken kahden välikappaleen päätyyn (S) poratun reiän läpi. Takimmainen leuka on siirrettävä ja se puristuu tiiviisti kappaletta vasten.

Vesiputket ovat 117 cm pitkiä (osta ne 120 cm:n pituisina, ja sahaa kierteet toisesta päästä pois rautasahalla).

1

Sahaa kaksi 3/4" vesiputkea 117 cm:n pituuteen ja työnnä ne oikealla olevan päätylistan (S) reiän läpi. Liukuva leuka sijoitetaan kumpaankin putkeen. Putket viedään päätylistan (S) reiän läpi.

2

Poraa kaksi Ø 5 mm:n reikää puristimien leukoihin. Vesiputkien kierteet ruuvataan puristimien kierre-päähän, ja leuat kiinnitetään pöydän reunaan kahdella 5 x 50 mm ruuvilla.

06
Pöytätapit 3 Vaihe

1

Sahaa neljä 22 mm:n pyörökeppiä 8 cm pituuteen. Ne sopivat pienten kelkkojen ja pöytälevyn oikean reunan reikiin. Aseta 22 mm:n muovitulpat pöydän toisen pään jalkoihin.

2

Liukuva leuka työnnetään aivan kelkan reunaan. Laita merkki siihen pöytätappiin, joka puristuu pöytään kiinnitettyä kappaletta vasten työskentelyn ajan.

3

Kiinteä karanosa vetää vesiputkea ja työntää kelkan itseäsi vasten. Pöytätapit puristuvat ja pitävät näin kappaletta kiinni. Etummainen pöytätappi pysyy paikallaan.

07
Peitelevyt 2 Vaihe

1

Peitelevyt on tehty vanerista. 8,6 x 85 cm:n levyjen molemmissa päissä on Ø 22 mm:n reiät sormia varten. Kun kelkat ja liukuva puristinleuka työnnetään kokonaan oikealle, peitelevyt voidaan asettaa uriin.

2

Kun peitelevyjä ei tarvita, ne voidaan ripustaa työpöydän takasivulla oleviin koukkuihin.

08
Työkalukaappi 8 Vaihe

Työpöydän suurissa laatikoissa on tilaa työkoneille ja tarvikkeille. Vasemman-puoleinen tila on jaettu välilevyllä (C) ja hyllyllä (J), joka sijoitetaan tilan keskelle.

Lokerossa olevat työkalut saa lukittua kahden samanlaisen oven (H) taakse pienillä työntösalvoilla. Osat kiinnite-tään helposti listojen ja ruuvien avulla.

1

Kaksi alinta listaa (K) kiinnitetään pystyyn 4 x 30 mm ruuveilla 5 cm:n päähän sivujen etureunasta.

2

Hyllyn kannatinlistat (L) ruuvataan kiinni. Hylly sijoittuu keskelle niin, että laatikkoon syntyy kaksi yhtä suurta lokeroa. Tarkista työkalusalkkujesi mitat ja sovita hyllyn paikka mittojen mukaan.

3

Sovita hylly (J) tiukasti mittojen mukaan sivujen (B) väliin niin, että se myötäilee tarkasti sivujen etureunaa. Kiinnitä hylly kannatinlistoihin (L) kolmella ruuvilla kummaltakin puolelta.

4

Aseta hyllyn päällä olevat kaksi listaa (K) tarkasti samalle kohdalle kuin alimmat listat. Ovet sijoittuvat nyt hyllyn (J) ja pohjalevyn (A) päälle ja painautuvat listoja (K) vasten.

5

Ovet (H) pysyvät kiinni kummassa-kin sivussa olevan työntösalvan avulla. Työntösalpa kiinnitetään 3 x 15 mm ruuveilla, ja kun ovia painetaan listaa vasten, voidaan merkitä salvan paikka.

6

Poraa työntösalvalle reikä, mutta älä poraa kokonaan levyn läpi. Voit tehdä pyörökepistä kätevän syvyysrajoittimen, jonka avulla voit porata reiän vain puoleen väliin levyä (B).

7

Oven pysyvät alareunastaan listoja vasten kahden stopparin avulla. Työstä 30 mm pyörylät reikäsahalla ja käytä keskiöreikää ruuvin kiinnittämiseen.

8

Järjestys se olla pitää. Sähköiset työkalut on sijoitettu hyllyille, josta ne on helppo ottaa käyttöön pöydän ääressä työskenneltäessä.

09
Johtojen ripustus 3 Vaihe

1

Asenna kaksi pitkää lautaa (M) työpöydän takaosaan. Tee laudoille kolot pöytälevyyn kiinnitystä varten. Poraa 19 mm reikä lautojen yläreunaan poikkitankoa varten. Kiinnitä laudat liimalla ja ruuveilla.

2

Asenna vaatetanko johtojen ri-pustusta varten ja liimaa tanko kiinni reikiin, jotta se ei putoa paikaltaan. Voit myös kiinnittää ruuvit kumpaankin sivuun.

3

Kiinnitä kaksi karabiinihakaa joissa on kiertyvät ripustusrenkaat, tankoon pujotettuihin avaimenrenkaisiin. Johdot kiinnitetään suoraan hakoihin, ja imurinletkussa on rengas ripustusta varten.

Materiaalit

18 mm koivuvaneria:

Runko:
• 1 pohja (A), 80 x 120 cm
• 2 sivulevyä (B) á 70 x 110 cm
• 1 välilevy (C), 68,4 x 70 cm
• 1 ylälevy (P), 80 x 120 cm

Pölynimurikaappi:
• 1 pistorasialevy (D), 20 x 68,4 cm
• 1 ovi (E), 49,6 x 68 cm
• 2 listat (F) á 5 x 70 cm
• 1 ylälevy (G), 5 x 60 cm

Työkalukaappi:
• 2 ovea (H) á 33,6 x 68 cm
• 1 hylly (J), 54,1 x 68,4 cm
• 4 listaa (K) a 5 x 34 cm
• 2 kannatinlistaa (L) á 5 x 44,1 cm

21 x 68 mm höylättyä mäntyä:
• 2 pystylautaa (M) á 185 cm

Pöytälevy:
• 2 pöytälevyä (Q ja R) á 80 x 120 cm
• 2 päätylistaa (S) á 7x74 cm
• 5 listaa (T) á 7 x 106,4 cm

Kelkat (eivät piirroksessa):
• 4 kelkanosaa (U) á 8,6 x 15 cm
• 2 kelkanosaa (X) á 5,6 x 15 cm

Peitelevyt (eivät piirroksessa):
• 2 peitelevyä (Y) á 8,6 x 85 cm

Lisäksi:
• 19 mm vaatetanko, 100 cm
• 4 lukittavaa pyörää (N)
• 4 x 30 mm ruuveja
• 4 x 45 mm ruuveja
• Puuliimaa
• 4 pöytätappia, 22 mm pyörökepistä, á 8 cm
• 4 muovisuojusta penkinjalkoja varten, Ø 22 mm

Piirroksesta puuttuvat:
• 6 ovistopparia, Ø 30 mm
• 2 avaimenreikää, Ø 30 mm
• 2 karabiinihakaa (kääntyvä malli)
• 16 lukkoruuvia aluslevyillä ja lukitusmuttereita, Ø 8 x 30 mm
• 2 sarjaa ¾" -ruuvipuristimia (vapaasti säädettävä pituus)
• 2 kpl ¾"-vesiputkia, kiert., 120 cm

Vie aikaa

Pari viikonloppua (25–30 tuntia)

Hinta

Noin 500 €

Vaikeusaste

Yksittäisten osien kokoaminen ei ole vaikeaa, kunhan koottavat osat mittaa, merkitsee ja sahaa tarkasti.

Piirustus

Alaosan rakenne

Työpöydän pöytälevy on täynnä upeaa toiminnallisuutta. Sen pi-tää kuitenkin levätä vankan rungon päällä, kuten kuvasta näkyy.

Alaosan rakenne

Pöytälevyyn kätketyt hienoudet

Pöytälevy koostuu kahdesta levystä ja listoilla toteutuista kouruista. Listat sijoittuvat pöydän ylälevyn päälle. Listoilla saadaan tilaa pöydän ruuvipuristimille. Kelkat liikkuvat kahdessa ylimmässä pöytälevyssä. Niitä voi kiristää ruuvipuristimilla.

Pöytälevyyn kätketyt hienoudet

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Työpöytä